Nyheter

/av

Dokumentasjon for milliarder

Garantier, bilder, fargekoder, IFCer og FDVer. Informasjon om varmtvannsberedere og elektriske installasjoner. Nå har nesten 20 % av landets boliger en…
Vil gjøre boligkjøp tryggere. STORE ENDRINGER: Når ny standard blir innført, må takstmannen gjøre en langt grundigere jobb enn i dag. FOTO: Boligkjøperboka / Sintef Byggforsk
/av

Vil gjøre boligkjøp tryggere

Ny standard skal sikre en mer omfattende tilstandsanalyse ved bolighandel, og forebygge konflikter mellom kjøper og selger. En komité bestående av…
ANERKJENNER BOLIGMAPPA: Avdelingsdirektør i Direktoratet for byggkvalitet, Ketil Krogstad. (Foto: DiBK)
/av

Boligmappa med i Byggnett-strategi

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) offentliggjorde høsten 2014 sin strategi for fremtidens digitale byggesektor. Strategien er utviklet på oppdrag…