Boligmappa+

Kruttsterk økning i de nominelle boligprisene

6. May 2024

I april steg boligprisene med 1,2 prosent, noe som sesongjustert ga en oppgang på 0,7 prosent. Den sterke utviklingen kan trolig forklares av kombinasjonen av synkende fullføring av nye boliger og gode lønnsoppgjør.

- Det er en kruttsterk økning i de nominelle boligprisene i årets første fire måneder, men det er verdt å merke seg at boligprisene justert for inflasjon ikke har tilsvarende vekst, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

- Med et godt lønnsoppgjør både i fjor og i år er det ikke unaturlig at boligprisene tilpasser seg denne kjøpekrafsforbedringen. Vår vurdering er at dette i kombinasjonen med synkende fullføring av nye boliger er det som forklarer mye av den sterke utvikling nå, sier han.

Vårflommen er her

Det tok i gjennomsnitt 54 dager å selge en bolig i april ned fra 56 dager i februar. Kortest salgstid hadde Oslo og Stavanger m/omegn med 27 dager. Lengst salgstid hadde Tromsø med 105 dager.

- Det er både solgt og lagt ut et stort antall boliger i april, og vi har i april hatt en skikkelig vårflom i boligmarkedet. Antall solgte og lagt ut ligger nå godt over både 2022 og 2023, sier Lauridsen.

Tall fra Norge i 2024

Forskjeller i prisutviklingen

- Hittil i år har det vært en sterk oppgang i boligprisene i alle områder. Bergen, Stavanger og Ålesund skiller seg ut med spesielt sterk utvikling, sier Lauridsen.

  1. Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i april: 1,4 prosent økning i Asker/Bærum og Kristiansand m/omegn.
  2. Svakest sesongkorrigert prisutvikling i april: 0,9 prosent nedgang i Drammen m/omegn
  3. Sterkest sesongkorrigert prisutvikling hittil i 2024: 10 prosent økning i Ålesund m/omegn
  4. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hittil i 2024: 4,7 prosent økning i Bodø m/Fauske

Regjeringens timing er elendig

Den siste måneden har regjeringen varslet en rekke nye reguleringer av boligmarkedet.

- Timingen på flere av forslagene er elendig. Det mest radikale er forslaget fra kommunal- og distriksminister Erling Sande (Sp) om å gi kommunene mulighet til å kreve at boligene som bygges skal være borettslag, alternative boligmodeller eller utleieboliger for evig tid, forteller Lauridsen.

- Dette forlaget vil svekke boligbyggingen i Norge ytterligere. Og det i en tid hvor boliginvesteringene har det kraftigste tilbakeslaget på mange tiår. Det store fallet i antall sekundærboliger de siste årene i kjølvannet av regjeringens massive økning i formueskatten, viser hvor følsomt boligmarkedet er for politikk-endringer. Sande bør legge forslaget i skuffen umiddelbart, sier Lauridsen.

- Regjeringen bør tenke seg nøye om før de vedtar reguleringer som hemmer byggingen av nye boliger i Norge. De risikerer bare å gjøre en vanskelig situasjon i byggenæringen enda vanskeligere. Hvis de vil gjøre boligmarkedet og boligbyggingen en tjeneste så er bør de heller avskaffe utlånforskriften og gjennomføre kraftfulle motkonjunkturtiltak i revidert statsbudsjett nå i mai, avslutter Lauridsen.

Vil du holde deg oppdatert på boligmarkedet til enhver tid? Sjekk ut Hjemla!

Kilde

Foto: Johnny Vaet Nordskog

© 2024 Boligmappa AS
Org nr 998 131 650
Besøksadresse:
Dronning Mauds gt. 10, 0250 Oslo
Postadresse:
Boligmappa AS c/o Ambita 0230 Oslo