Personvernerklæring bedrift

Denne personvernerklæringen ble publisert 11. mai 2018.

Vi tar personvern på alvor. Det er du som har kontroll over personopplysningene dine. Vi har laget disse retningslinjene for å gjøre det enklere å forstå hvilke personopplysninger vi innhenter, hvorfor de innhentes og hvordan de brukes og deles.

Hvilke typer personopplysninger innhenter vi?
Vi innhenter personopplysninger som navn, e-post, fagområde, profilbilde og telefonnummer. Boligeiere kan se denne informasjonen for å kontakte deg og din virksomhet.

Hvordan bruker vi informasjonen?

Personopplysningene dine bruker vi kun til dette:

Disse vilkårene har blitt godtatt av deres virksomhet for å kunne bruke Boligmappa. Om du er uenig i måten vi behandler personopplysningene på kan du kontakte administrator i deres virksomhet som kan kontakte Boligmappa.

Ekstern behandling

Vi gir personopplysningene du har registrert hos oss kun til våre betrodde databehandlere for at de skal behandle dem for oss, basert på våre instruksjoner og i samsvar med våre retningslinjer for personvern og andre hensiktsmessige konfidensialitets- og sikkerhetstiltak. Alle tiltrodde bedrifter som behandler personopplysninger på vegne av oss er underlagt databehandleravtaler som er i samsvar med GDPR-forordningen. I tillegg benytter vi standard avtaleklausuler som er godkjent av EU-kommisjonen, og inntar andre metoder i samsvar med EU-rett for å legitimere overføring av opplysninger fra EØS til andre land. Våre tiltrodde databehandlere behandler Boligmappas opplysninger til formål vi har avtalt. Det inkluderer, men er ikke begrenset til, programvareutvikling, støtte og vedlikehold, håndtering av kundeservice, feilrettinger og tjenester tilknyttet datalagring (også i skyen).

Hvordan kan du administrere dine personverninnstillinger?

Vi er opptatt av å beskytte personopplysningene dine.

Vi har gjort flere endringer for å bedre beskytte personopplysningene dine og imøtekomme GDPR (ny personvernforordning fra EU). Dette kan du nå gjøre:

Se gjennom og endre personverninnstillingene

Du kan se gjennom og endre informasjonen lagret om deg, slik som navn, profilbilde, fagområder, e-post-adresse og telefonnummer.

Laste ned dine personopplysninger

Du har full kontroll over personopplysninger som deles med Boligmappa. Du kan når som helst laste ned en kopi av personopplysningene vi har registrert på deg.

Slette brukerprofilen din

Ordinære brukere kan ikke slette sine profiler direkte. Administrator-brukeren har tilgang til å slette ordinære bruker-profiler.

Hva skjer når jeg sletter bruker-profilen min?

Administrator-brukeren i deres virksomhet kan opprette ordinære brukere.

Hvordan får du vite om endringer i personvernerklæringen?

Våre retningslinjenr for personvern kan endres fra tid til annen. Vi kommer til å oppdatere retningslinjene for personvern på denne siden. Du vil da motta et varsel, slik at du kan gå gjennom endringene. Du kan også lese tidligere versjoner av våre retningslinjer for personvern. Før vi gjør endringer i retningslinjene som i stor grad påvirker samtykker du har gitt oss eller den påtenkte hensikten med behandlingen av personopplysningene dine, vil vi be om eksplisitt samtykke fra din virksomhet.

Hvordan beskytter vi opplysningene dine?

Vi jobber målrettet for å beskytte opplysningene dine mot uautorisert tilgang eller uautorisert endring, formidling eller ødeleggelse. Selv om vi prøver så godt vi kan å beskytte Boligmappas systemer og brukeropplysninger mot ondsinnede angrep og sikkerhetsbrudd, kan vi ikke garantere 100 % sikkerhet, grunnet stadig nye sikkerhetstrusler. Vi har sikkerhetstiltak, retningslinjer og kontrollsystemer på plass for å oppnå ønskelig sikkerhet. Eksempler på dette er:

Hvordan sletter vi personopplysningene dine fra sikkerhetskopier og loggfiler?

Når din bruker i Boligmappa Bedrift blir slettet av administrator-brukeren, fjerner vi personopplysningene dine for godt fra våre sikkerhetskopier og arkiver etter 1 år. Vi lagrer ikke sikkerhetskopier lenger enn 1 år. Vi må lagre sikkerhetskopier, logger og dataarkiver i 1 år for å møte våre andre databevaringsforpliktelser, som for å håndtere kundeservicesaker, undersøke eventuelle sikkerhetsbrudd og overholde myndighetenes påbud eller juridiske forpliktelser. I sikkerhetskopier og andre systemgenererte loggfiler er opplysningene dine sikret mot og utilgjengelige for uautorisert tilgang. Ved naturkatastrofer (force majeure) eller lignende, kan det være at vi kjører en backup der dine data er inkludert. Vi fjerner dataen fra vårt produksjonsmiljø (live-system).

Vår driftspartner sikkerhetskopierer produksjonsmiljøet vårt. Sikkerhetskopiene befinner seg fysisk langt unna produksjonsmiljøet vårt, i samsvar med IKT-Norges standard. I henhold til avtalen med driftspartnerne våre sørger de for høy sikkerhet, inkludert fysisk sikkerhet, for sikkerhetskopier og produksjonsmiljø.

Retningslinjer for informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler – hva er det? Slik bruker vi informasjonskapsler (cookies)

Hvordan rapportere brudd på våre retningslinjer for personvern eller norske forskrifter?

Du kan kontakte Boligmappa hvis du har spørsmål om disse retningslinjene for personvern.

Boligmappa AS

Dronning Mauds gate 10

0250 Oslo

Telefon: 919 18 400 (09.00–15.00)

Du kan kontakte oss på kundeservice@boligmappa.no hvis du er misfornøyd med måten vi behandler personopplysningene dine på. Hvis ingen grep tas og du fremdeles mener at personopplysningene dine er behandlet på en måte som bryter med norske forskrifter, har du rett til å klage til en tilsynsmyndighet. Tilsynsmyndigheten i Norge er Datatilsynet (www.datatilsynet.no)

© 2024 Boligmappa AS
Org nr 998 131 650
Besøksadresse:
Dronning Mauds gt. 10, 0250 Oslo
Postadresse:
Boligmappa AS c/o Ambita 0230 Oslo