Basert på en gjennomgang av partiprogrammene utført 2. september 2021.