Om Boligmappa

Boligmappa.no er boligens servicehefte på nett og er et resultat av et felles bransjeløft for å forbedre boligeieres tilgang til viktig boligdokumentasjon. Boligmappa.no er det eneste servicehefte for bolig som kan motta dokumentasjon direkte fra håndverkere. Dokumentasjon publisert direkte fra en kvalifisert håndverker, gir deg og din bolig ekstra trygghet og verdi.

Boligmappa.no følger boligen over tid og er tilgjengelig for dem som står registrert som eier. Det sikrer vi ved bruk av BankID. Hvis du flytter, vil den nye eieren overta Boligmappa fra den boligen du flytter i fra, mens du overtar Boligmappa til den boligen du flytter til. Overføringen skjer automatisk gjennom synkronisering med tinglysningsregisteret. På denne måten har du og fremtidige eiere viktig dokumentasjon om boligen lett tilgjengelig – en stor fordel i dag og den dagen du skal selge. For har du full kontroll over servicehistorikken til boligen din, gir du en trygghet til boligkjøperen. Det øker dine sjanser for en bedre pris.

 • Felles bransjeløft

  Bak boligmappa.no står noen av landets fremste fagmiljøer innen elektro, rørleggerfaget og eiendomsinformasjon.

 • Sikkert

  Vi tar sikkerhet på alvor og bruker BankID for innlogging.

Samfunnsansvar

Boligmappa har nulltoleranse for svart arbeid og gjør det vi kan for å hindre useriøse aktører tilgang til å publisere dokumentasjon gjennom våre systemer.En bolig hvor det er utført arbeid svart går i arv. Konsekvensene av svart arbeid slår derfor ikke nødvendigvis ned på den som etterspurte svart arbeid, og betalte, men gjerne de som overtar boligen når den omsettes.

Myndighetene la i sin siste Byggnett-strategi føringer der de oppfordrer til løsninger som gjør det enklere å finne kvalifiserte håndverkere. Boligmappa følger denne oppfordringen.

Vi skal bidra til å effektivisere bygg og anleggsbransjen. Vi skal hjelpe dem med å levere bedre kvalitet, dokumentasjon og kundeopplevelse til deg som boligeier.

Boligmappa skal være i front med å digitalisere bort useriøse aktører og levere en best mulig tjeneste til deg som eier egen bolig.

 • Nulltoleranse for svart arbeid

  Boligmappa skal gjøre det vanskeligere å være useriøs håndverker.

 • Digitalt og lett tilgjengelig

  Boligmappa er tilgjengelig der du er, på pc, nettbrett og mobil.

Boligeiers plikt

Boligmappa skal hjelpe boligeiere med å oppfylle de krav de har til å ta vare på dokumentasjon på sin bolig.

Få er klar over boligeiers plikt til å ta vare på viktig boligdokumentasjon.  Både Forskrift for elektriske lavspennsanlegg (FEL) og Byggteknisk forskrift (Tek10), presiserer boligeiers plikt til å oppbevare dokumentasjon på boligen, vise den frem ved tilsyn og overlevere den til neste eier. Disse kravene oppfylles automatisk ved bruk av Boligmappa. Dette forutsetter at boligeier legger inn nødvendige dokumenter eller at dokumentasjonen på utført arbeid er overført fra håndverkeren.

 • Papirene i orden

  Boligmappa.no hjelper deg å holde kontroll og oversikt over viktig dokumentasjon om din bolig.

 • Kostnadsfritt

  Boligmappa er kostnadsfri og uten reklame.

Minst like viktig på bolig

Konseptet rundt servicehefte på en verdigjenstand er godt kjent. Eksempelvis har servicehefte på bil eksistert lenge. Stemplet og komplett servicehefte øker sjansen for bedre pris ved salg og færre reklamasjoner.

Der det er forventet med komplett servicehefte på en bil, bør det bli like naturlig på en bolig som er en vesentlig større innvestering.

Boligmappa har utviklet et stort system også eksternt fra boligmappa.no. Systemet gjør det mulig for bygg og anleggsbransjen å loggføre arbeid til boligmappa.no gjennom bransjens mange it-system. Ved samtidig å legge til rette for at boligeieren kan legge til egeninnsats, vedlikehold, bilder, notater, kvitteringer og annet de selv vet om boligen, er Boligmappa det nærmeste du kommer et komplett servicehefte for bolig.

Med Boligmappa kan boligeier få full kontroll over servicehistorikken på sin bolig. God historikk det er verdt å ta vare på.

Velkommen til fellesskapet og boligmappa.no.

 • Unikt

  Eneste servicehefte for bolig som kan motta dokumentasjon direkte fra håndverkeren.

 • Kun godkjente fagfolk

  Kun godkjente håndverkere med papirene i orden er med i Boligmappa.

Hvem står bak

Bak boligmappa.no, står noen av landets fremste fagmiljøer innen elektro, rørleggerfaget og informasjon om eiendom.

Ambita AS

Ambita AS

Spesialist på eiendomsinformasjon som har utviklet både dagens elektroniske grunnbok, og løsningene for elektronisk dokumentflyt til og fra tinglysingsmyndigheten. Med over 30 år erfaring er Ambita i front når det gjelder eiendomsinformasjon i Norge. Ambita AS er heleid av Nærings – og fiskeridepartementet.

Ambita AS
NELFO

Nelfo

Foreningen for El-og it bedriftene i Norge og en landsforening i NHO er landets ledende fagmiljø i elektrofaget. Nelfo ble startet i 1913 og har 1450 medlemsbedrifter over hele landet.

NELFO
Rørentreprenørne Norge

Rørentreprenørene Norge

En bransjeforeningen i Byggenæringens landsforbund. Med 650 medlemmer over hele landet og 103 års erfaring er Rørentreprenørene Norge landets fremste aktør innen rørleggerfaget.

Rørentreprenørne Norge
EFO

Elektroforeningen

En næringsorganisasjon for produsenter, grossister og leverandører i elektrobransjen. Elektroforeningen står bak varedatabasen for elektromateriell i Norge. Elektroforeningen effektiviserer elektrobransjen gjennom å gjøre viktig dokumentasjon lettere tilgjengelig.

EFO

Under viser vi mer om våre eiere, støttespillere og de bedriftene som dokumenterer sitt arbeid gjennom Boligmappa.

Våre eiere

Våre eiere

Ambita

Ambita

Landets ledende aktør innen bearbeiding og og formidling av eiendomsinformasjon og geografiske data. Eier og drifter blant annet Eiendomsregisteret og Ambita Infoland. Ambita er heleid av Nærings- og Fiskeridepartementet, og er majoritetseier i Boligmappa.

www.ambita.com

Ambita
NELFO

NELFO

Foreningen for El -og IT-bedriftene i Norge er en landsforening i NHO. Nelfo har i underkant av 1600 medlemsbedrifter over hele landet, og er landets ledende fagmiljø i elektrofaget.

www.nelfo.no

NELFO
Rørentreprenørene Norge

Rørentreprenørene Norge

Bransjeforening i Byggenæringens landsforbund. Med 650 medlemmer over hele landet og 103 års erfaring er Rørentreprenørene Norge landets fremste aktør innen rørleggerfaget.

www.rornorge.no

Rørentreprenørene Norge
Elektroforeningen

Elektroforeningen

Næringsorganisasjon for produsenter, grossister og leverandører i elektrobransjen. EFO står bak varedatabasen for elektromateriell i Norge, og effektiviserer bransjen gjennom å gjøre viktig dokumentasjon lettere tilgjengelig.

www.efo.no

Elektroforeningen

Våre støttespillere

Våre støttespillere

Våre støttespillere er viktige aktører på hver sin kant, som støtter Boligmappa som system og virkemiddel.
Ingen av våre støttespillere har økonomiske interesser i Boligmappa

VBL - Ventilasjons- og Blikkenslagernes Landsforbund

VBL – Ventilasjons- og Blikkenslagernes Landsforbund

Bransjeforening i Byggenæringens Landsforbund. Tilsluttet NHO.

www.vbl.no

VBL - Ventilasjons- og Blikkenslagernes Landsforbund
VKE - Foreningen for Kulde, Ventilasjon og Energi

VKE – Foreningen for Kulde, Ventilasjon og Energi

Bransjeforening i Byggenæringens Landsforbund. Tilsluttet NHO.

www.vke.no

VKE - Foreningen for Kulde, Ventilasjon og Energi
Byggmesterforbundet

Byggmesterforbundet

Landsdekkende bransjeorganisasjon for profesjonelle byggefirma. Medlem i Byggenæringens Landsforbund – den nest største landsforeningen i NHO.

www.byggmesterforbundet.no

Byggmesterforbundet
Fagrådet for våtrom

Fagrådet for våtrom

Fagrådet for våtrom (FFV) er en flerfaglig og uavhengig medlemsorganisasjon som administrerer Byggebransjens våtromsnorm.

www.ffv.no

Fagrådet for våtrom
Eiendom Norge

Eiendom Norge

Bransjeorganisasjon for norske eiendomsmeglingsforetak. Medlemmene står for cirka 96 % av alle boligtransaksjoner i Norge.

www.eiendomnorge.no

Eiendom Norge
Norges Eiendomsmeglerforbund

Norges Eiendomsmeglerforbund

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) er et landsomfattende profesjonsforbund for meglere. NEF har 10 lokalforeninger og 2800 medlemmer. NEF jobber for en trygg bolighandel.

www.nef.no

Norges Eiendomsmeglerforbund
Huseiernes Landsforbund

Huseiernes landsforbund

Huseiernes Landsforbund er en landsomfattende interesseorganisasjon for eiere av hus, leiligheter, sameier, borettslag og gårdeiere.

www.huseierne.no

Huseiernes Landsforbund

Vi bruker Boligmappa

Vi bruker Boligmappa

En rekke bedrifter har allerede tatt i bruk Boligmappa og leverer dokumentasjon på det arbeidet de utfører digitalt til din boligmappe. 1750 kvalifiserte virksomheter bruker Boligmappa for virksomheter, fra de store boligprodusentene, rørlegger og elektrikerkjedene, til de mindre enkeltstående håndverkerne.

NELFO

NELFO

Landsforening i NHO. NELFO representerer bedrifter innen elektro, IT, ekom, automatisering, systemintegrasjon og heis, og har i underkant av 1600 medlemsbedrifter.

www.nelfo.no

NELFO
Rørentreprenørene Norge

Rørentreprenørene Norge

Bransjeforening i Byggenæringens landsforbund. Med 650 medlemmer over hele landet og 103 års erfaring er Rørentreprenørene Norge landets fremste aktør innen rørleggerfaget.

www.rornorge.no

Rørentreprenørene Norge
Mesterhus

Mesterhus

Mesterhus er landets største boligbygger. Landsomfattende kjede med rundt 150 frittstående byggmesterfirmaer.

www.mesterhus.no

Mesterhus
Elfag

Elfag

160 medlemsbedrifter fordelt over hele landet. Elfag garanterer for kvaliteten av sine arbeider, materialer og utstyr i 5 år.

www.elfag.no

Elfag
Bademiljø

Bademiljø

850 rørleggere fordelt på 115 rørleggerbedrifter og butikker over hele landet.

www.bademiljo.no

Bademiljø
Varme og Bad

Varme og Bad

Landsdekkende rørleggerkjede for både privat- og bedriftsmarkedet, med over 200 lokale rørleggerbedrifter.

www.vb.no

Varme og Bad
Flisekompaniet

Flisekompaniet

Flisekompaniet er Norges største landsdekkende kjede innen fliser med 25 butikker fra nord til sør. Fokus på kvalitet, god service og faglig trygghet.

www.flisekompaniet.no

Flisekompaniet
BYGGMANN

BYGGMANN

Norges femte største boligbygger, med produksjon og kontorer på Vigra utenfor Ålesund. Forhandlere over hele landet.

www.byggmann.no

BYGGMANN
Overhalla Hus

Overhalla Hus

Overhalla Hus Har i over 45 år utviklet, produsert og levert hus og hytter av merkevaren Overhalla Hus. Produksjon i Overhalla, Nord-Trøndelag

www.overhallahus.no

Overhalla Hus
Vestlandshus

Vestlandshus

Vestlandshus har bygget hus over hele landet siden 1974.

www.vestlandshus.no

Vestlandshus
Mestergruppen

Mestergruppen

Mestergruppen AS er et av landets ledende byggekonsern, med blant annet huskjedene Mesterhus og Systemhus. Eier byggevarekjeden Byggeriet.

Mestergruppen
Systemhus

Systemhus

Systemhus er bygd opp av erfarne og seriøse byggmestere fra hele landet.

www.systemhus.no

Systemhus
Idehus

Idéhus

Boligbygger som produserer både hus og hytter.

www.idehusromerike.no

Idehus

Archihus

Archihus er en helt ny huskjede og en del av BoligPartner-konsernet.

www.archihus.no

Boligpartner

BoligPartner leverer arkitekttegnede hus, hytter og flermannsboliger innenfor ferdighuskonseptet og har mer enn 20 års fartstid som norsk boligbygger.

www.boligpartner.no

Rørkjøp

Rørkjøp

Medlemsbedriftene i Rørkjøp-kjeden er offentlig godkjente rørleggerbedrifter med høy faglig kompetanse og allsidighet.

www.rorkjop.no

Rørkjøp

Org. nr.FirmaPostadressePostnr.PoststedE-postTelefonBransje
989557580AM Bygg ASStaveslia 497170ÅFJORDkimmorr@hotmail.com0Byggmester
990568995Birk Bygg ASStokkanveien 573729SKIENthor@birkbygg.no0Byggmester
994906615Byggproffen Bodø ASNotveien 3B8013BODØbyggproffen@gmail.com0Byggmester
995542277Delta VVS ASDelta VVS AS Postboks 6684090HAFRSFJORDkontakt@deltavvs.com0Rørlegger
890235662Fossum og Sandum ASSkjærdalen 413533TYRISTRANDpost@fossumsandum.no0Rørlegger
991836330Fuglesang-Dahl ASPostboks 4013Nordsia7726STEINKJERfirmapost@fuglesangdahl.no0Byggmester
892512132Høvåg Bygg ASHøvåg4770HØVÅGwerner.ribe@hovaagbygg.no0Byggmester
981454723J S SERVICE JAN SVELA ASHåland Vest Breimyra 94344BRYNEjh@js-service.no0Byggmester
985654336KM Ventilasjon ASHylkjeflaten 405109HYLKJEpost@kmventilasjon.no0Blikkenslager VBL
986998705M Sivertsen Bygg ASFurumoveien 224950RISØRpost@sivertsenbygg.no0Byggmester
980827860Malermester Kåre RisløkkenKirkeveien 22 A1400SKI95247377@online.no0Flislegger
990007330Murmester Hansen & Henriksen ASRagnhildsgt. 53730SKIENhansen8@online.no0Murer
996690318Murmester Rune Kristiansen ASHaraldshaugen 81339VØYENENGAmmrk@online.no0Flislegger
935721652Th. Johansen & Sønner ASKarl Johan 292335STANGEsvein.e@thjohansen.no0Murer
979551649Tømrermester Jo Gisle Strand ASÅslia 29510ALTA0Byggmester
996651630Vero Bygg ASHallarbakken 98520ANKENESverner@verobygg.no0Byggmester
986403779Vestlandshus Tromsø ASPostboks 5139305FINNSNEStroms@vestlandshus.no0Byggmester
992762829Ødegård-VVS ASGamle Ringkollvei 353514HØNEFOSSrorstian@frisurf.no0Rørlegger
986889124Bravida Norge AS Avd. Stavanger ElektroLuramyrveien 674313Sandnesronny.ovrevik@bravida.no2407Elektro
984548621Sinus ASØyvind Lambes vei 18803SANDNESSJØENmorten.guttormsen@sinus247.no2473Elektro
996301559Sinus Mosjøen ASLeira 58665Mosjøenstig.antonsen@sinus247.no2473Elektro
968545337Lefdal Installasjon ASBærumsveien 3751346Gjettumlefinst@lefdal.no2514Elektro
996669173Sønnico AS Avd. OsloHans Møller Gasmansvei 90602OSLOsilarvik@sonnico.no4090Elektro
998191246Memo Elservice ASIndustriveien 121473LØRENSKOGfinans@memoelservice.no21424555Elektro
973090046Oras AS Avd. Elektro SandvikaHamangskogen 601338SANDVIKAmorten.rene.thomassen@oras.no22024300Elektro
916268548Sterkstrøm ASBentsegaten 60465OSLOkm@sterkstrom.no22026230Elektro
943914559Hauge Elektro ASFrysjaveien 33D0884OSLOterje.hauge@hauge-elektro.no22026500Elektro
879899222Elektriker Gruppen ASOluf Onsumsvei 90612OSLOpost@elektrikergruppen.no22040404Elektro
982677416Vann Varme og Sanitær Gruppen ASRavnåsveien 11254OSLOjan@vvsgruppen.no22040406Rørlegger
963173784Comfortbutikken Skøyen ASHarbitzalléen 2A0275OSLO22062730Rørlegger
915407692Ringside Rørleggerbedrift A/SGeitmyrsveien 52B0455OSLOpeter@ringside.no22068900Rørlegger
985586284Elektro Nettverk Service ASStrømsveien 1310663OSLOfaktura@elektronettverk.no22078534Elektro
963031130Andenæs VVS ASSt. Halvardsgt. 33C0192OSLOfirmapost@andenes.no22080500Rørlegger
959187002Jonas Rør ASSteinspranget 521156OSLOjras@online.no22107260Rørlegger
885204392Storm Elektro ASRasmus Winderensvei 390373Oslotkleve@stormelektro.no22142000Elektro
887543372Rørleggermester Harald Larsen ASStasjonsveien 51 -530771OSLOharald@haraldlarsen.no22142481Rørlegger
979362692Tømrermesterfirma Lars Unnli ASPostboks 50 Vindern0319OSLOlar-u@online.no22155489Byggmester
979213832Eiklid & Ekdahl Elektro ASStanseveien 90975Olsokontor@eee.no22161940Elektro
957142184O. P. Haugen ASNærsnestangen 58A3478NÆRSNESop@ophaugen.no22182695Byggmester
934890868Martinsen & Brodahl ASSchweigaardsgate 58C0656OSLOpost@martinsenbrodahl.no22194430Rørlegger
992719133Søstrene Amundsen Rørleggerbedrift ASTrondheimsveien 1700570OSLO22225840Rørlegger
987150440K/s Rør ASSandakerveien 980484OSLOjune@ksror.no22229400Rørlegger
990963495Elektrokonsept ASHoffsveien 270275OSLOpost@elektrokonsept.no22234444Elektro
960118944Lars Eriksen BlikkenslagerNordbergveien 42B0875OSLOfirmapost@blikkenslagermesteren.no22234874Blikkenslagermester
934282299Team Installasjon ASVarnaveien 11524MOSSteaminstallasjon@ebilag.com22236390Elektro
980872041Elmann ASTvetenveien 1640671OSLOrune@elmann.no22266360Elektro
995981661ADR Elektro ASDamfaret 250671Oslodag@adrelektro.no22268809Elektro
980622517Albretsen & Grohshennig ASAxel Brinchsvei 50682OSLOalgros@online.no22270182Blikkenslager VBL
963720521Bygg og Tømrermesterfirmaet LBL ASBleikenvegen 542760BRANDBUlblbygg@online.no22279195Byggmester
976700163Dybvig ASEnebakkveien 3041188OSLOmorten@dybvig.no22282780Byggmester
939084436Rørleggertjenesten ASEkerbergveien 3121166OSLOroerl@online.no/ tore@rorleggertjenesten.no22289098Rørlegger
938125864Bjønness-Bygg ASMalmøyveien 17B0198OSLOfirmapost@bjonnessbygg.no22291799Byggmester
960915917Granrud Elektriske ASLettvintveien 390487OSLOmorten@granrud-el.no22326220Elektro
982891523Danor Elektro ASDronningens gate 130152OSLOsommer@danorelektro.no22330680Elektro
982784875Brodin ASKøbenhavngt 20553OSLObroblikk@online.no22374247Blikkenslagermester
984802730Wethal El-Fag AS653Oslowethal@controlplus.no22375600Elektro
929648994Røa Blikkenslagerverksted ASAslakvn 140701OSLOr-blikk@online.no22505036Blikkenslager VBL
983188524Røa Elektriske ASAslakveien 14 B0753OSLOpost@roaelektriske.no22507500Elektro
968403249BETO-BYGG ASSandakerveien 1370484OSLOfrode@betobygg.no22587500Byggmester
930884820Hoel Elektro ASFrydenbergveien 480575OSLOhoelelektro@hoelelektro.no22602760Elektro
961732778Oslo Elektriske ASSpireaveien 60580Oslofirmapost@oslo-elektriske.no22631404Elektro
990934487Elektro-Kontakten ASHellerudveien 360672OSLOlina@elektro-kontakten.no22641557Elektro
977250293A 1 Byggmester Johan ASRisløkkveien 20581OSLOriis@a1.no22646422Byggmester
898010112Connect Electro ASStrømsveien 2580668OSLOpost@c-e.no22651010Elektro
985196214Byggmester Jakobsen ASØstvangveien 110588OSLOj-arjako@online.no22651169Byggmester
983939201Focus Elektro ASOle Deviks vei 16B0666OSLOpost@focuselektro.no22656955Elektro
986789766Hagen VVS ASHaslevangen 45C0579OSLOhagenvvs@online.no22659610Rørlegger
968366076Datelco ASRyensvingen 20680OSLOlars.lovaas@datelco.no22672062Elektro
977040256H-I Elektro ASLakkegata 730562OSLOpost@h-i.no22678900Elektro
933596699Smestad & Vangsøy Rørservice ASSchweigaards gate 740656OSLOsov@getmail.no22687202Rørlegger
984438370ARKEL OSLO ASSofienberggaten 550563OSLOoslo@arkel.no22687600Elektro
957246575Best Totalentreprenør ASØstre Aker vei 2050975OSLOkontor@besttotal.no22715060Maler
912569101Sofienberg Elektro ASAlf Kristoffersens vei 111396BILLINGSTADthomas.nilsen@sofienbergelektro.no22720000Elektro
990537747Trg-Elektro AS667Oslo22721890Elektro
975349128Allsidige VVS ASLørenskogveien 751470LØRENSKOGbjorn@allsidigevvs.no22725200Rørlegger
943061947Nore VVS ASSandstuveien 521184OSLOpost@norevvs.no22752020Rørlegger
976536436Tømrermestrene Øye og Knutsen ASNedre Prinsdalsvei 113 a1263OSLOfredrik@oyeknutsen.com22752245Byggmester
910462105Sigfred Bentzen & sønn ASStrømsveien 3141081OSLOpost@sigfredbentzen.no22793000Blikkenslager VBL
930850225Tallberg Elektro ASGunnar Schjelderupsvei 90485OSLOjack@tallberg.no22796640Elektro
879296242Gulbrandsen & Olimb ASTvetenveien 1640671OSLOjan@g-o.no22803750Elektro
970994149AS ElektriskSandakerveien 24 D, bygg F 40473OSLOpost@elektrisk.no22871600Elektro
971227877Håndverksteknikk ASAlnabruveien 90319OSLOpaal@handverksteknikk.no22881300Flislegger
975360296Lyspunktet ASAlnabruvn 90668OSLOpost@lyspunktet.no22881740Elektro
982275156Elektro-Fagmannen ASStrømsveien 3251081OSLOdagharald@elektro-fagmannen.no22909790Elektro
964390762Bademiljø-Experten ASØstensjøveien 160661OSLOfrebo@bademiljo-experten.no22974297Rørlegger
979193777Gk Elektro Øst ASPostboks 70 Bryn0611OSLOgkelektro@nets.eu22974700Elektro
952391992GK Norge AS HovedkontoretRyenstubben 120611OSLOpost@gk.no22974700Elektro
958862431AS WattRolfsbuktveien 171364FORNEBUerik@watt.no23035890Elektro
980342182Moelven Elektro AS Avd MoelvIndustriveien2391MOELVpost.elektro@moelven.com23037800Elektro
980373835Moelven Elektro AS Avd MoelvPostboks 542391MOELVpost.elektro@moelven.com23037800Elektro
919513845Leithe & Christiansen A/SOle Deviks vei 20666OSLOpost@lc.no23051470Elektro
950768584Kåre Hagen & Co ASFrysjaveien 33 A0884OSLOerik.hagen@kh-elektro.no23058070Elektro
965558268Hako Elektro ASEnsjøveien 12 D0655Osloocs@hako-elektro.no23058130Elektro
911377845Elektro-Nytt ASPilestredet 75D0354Oslopost@elektro-nytt.no23085200Elektro
968757598R&M Elektro ASUlsrudveien 200690OSLOkjell@rmelektro.no23127150Elektro
938374473Håndverksbygg ASHøyenhallveien 20667OSLObente@handverksbygg.no23127170Byggmester
972395730Imtech Norge AS Avd. Elektro Økernveien OsloØkernveien 1210579OSLO5077@incoicecenter.net23128650Elektro
978614760Elektrikertjenesten ASEkebergveien 3121166Oslodag@etjenesten.no23168070Elektro
944685987Olaf Johansen's Eftf.ASProf.Birkelandsv. 24C1081OSLOinfo@olafjohansen.no23175070Blikkenslager VBL
988462233Fagerborg Installasjon ASThereses gate 220168Oslolars@fagerborg.no23196878Elektro
971230126Gnisten Installasjon ASKværnerveien 50195OSLOroy@gnisten.no23240750Elektro
929791703Elektro-Team ASSinsenveien 380585OSLOketil@elektro-team.as23242526Elektro
885415962Alfa Olis Gass & VVS ASGladengveien 160661OSLOunni@alfaolis.no23244030Rørlegger
975996204AG Installasjon ASGrenseveien 820663OSLOpost@ag-installasjon.no23249150Elektro
982501008Smart Hus ASNiels Henrik Abelsvei 20851OSLOchristian@smarthus.as23250152Elektro
998620635Flush-VVS ASLilleakerveien 250283OSLOkarlsen@flush-vvs.no23330753Rørlegger
986943099Tømrermester E. Johansen ASRyensvingen 110680OSLOpost@ejohansen.no23349387Byggmester
986047042Lysmester'n ASEikenga 110579OSLO195@elkonor.no23378090Elektro
944550739Funksjonell VVS ASMartin Lingesvei 250692OSLOfirmapost@funksjonell-vvs.no23380001Rørlegger
984199171Elektropluss AS Avd. EkebergKongsveien 81c1177Oslopost@elektropluss.no23383000Elektro
956109426Norsk El-Entreprenør ASSandstuveien 70A0680OSLO151@elkonor.no23393500Elektro
998434297Rørlegger Kontakten ASEnebakkveien 3021188OSLOfaktura@rorleggerkontakten.no23689970Rørlegger
894631872Komplett Elektro Installasjon ASCaspar Stormsvei 160664OSLOfaktura@keias.no24047200Elektro
987582561Bravida Norge ASØstre Akervei 900596OSLOBjorn-Erik.Saga@bravida.no24048000Elektro
979732775Bravida Norge AS Avd. Jessheim ElektroEnergivegen 52050JESSHEIMkjartan.hansen@bravida.no24048000Elektro
995853418Bravida Norge AS Avd. Verdal ElektroNeptunveien 67650VERDALvidar.skjerve@bravida.no24048000Elektro
981975731Askestad-Aas Elektro ASSpikkestadveien 1433430Spikkestadfirmapost@askestad-aas.no31290799Elektro
966509287Vann Varme & Sanitærmiljø ASSentrumsvegen 103550GOLfirmapost@vvsmiljo.no32029770Rørlegger
981574982Hemsedal VVS ASUlsåk3560HEMSEDALhaakon@hemsedalvvs.no32060233Rørlegger
981555449Søbstad ElektroEngineering ASStasjonsvegen 153540NESBYENove@s-elektro.no; raymond@s-elektro.no32072270Elektro
965735496Gol Installasjon ASSentrumsvegen 1323550GOLfirmapost@gol-installasjon.no32073600Elektro
991306412Elektroservice Hallingdal Installasjon AS Avd. GolSentrumsvegen 393550GOLgol@ehi.no32079950Elektro
982777461Ål Installasjon ASSundreveien 1723570ÅLpost@aalinst.no32081999Elektro
986426159Nordheim VVS ASSundrevegen 1763570ÅLpost@nordheimvvs.no32086300Rørlegger
979813058Håvardsrud Tollefsen Ruud Elektro ASBygdevegen 313588DAGALIpal.oddvar@htr-elektro.no32089865Elektro
991306331Elektroservice Hallingdal Installasjon AS Avd. GeiloStølsvegen 423580GEILOfaktura@ehi.no32095960Elektro
983825486Lys og Kraft Installasjon ASHønengata 653515HØNEFOSSinstallasjon@lysogkraft.no32109970Elektro
985432767Byggmesteren Hønefoss ASKilemokroken 173516HØNEFOSSgo@byggmh.no32111555Byggmester
888754822Askel Installasjon ASPostboks 12823502HØNEFOSSjo-inge.skagnes@askel.no32111870Elektro
885248802Tømrermester G. Sætheren ASHensmoen 32 /343516HØNEFOSSpost@mesterhus.honefoss.no32115090Byggmester
986565817Høyt & Lavt ASBirkebeinerveien 83517HØNEFOSSrunar@hoyt-lavt.no32130202Byggmester
975891895Oddvar Thoen ASSørflatveien 563516HØNEFOSSsalg@oddvarthoen.no32131527Elektro
989289608Hønefoss VVS ASOsloveien 43511HØNEFOSSvegard@honefossvvs.no32139100Rørlegger
935900557Brødrene Helgesens Eftf. ASBarbroveien 73511HØNEFOSStm.trondsen@brhelgesen.no32140140Elektro
941163343Krøderen Elektro ASKrøderen3535KRØDERENjen@eke.no32147050Elektro
989950827Krøderen Elektro ASSigdal3350Prestfossbh@eke.no32147050Elektro
882782662Anders J. Olsen AS3536NORESUNDpost@aolsen.no32149354Byggmester
989950878Krøderen Elektro ASEikerveien 383340Åmotth@eke.no32150720Elektro
999266711Hagelsteen Vvs AS3531Krokkleiva32159007Rørlegger
970903461Vik Elektriske ASPostboks 843529RØYSEkai@vikelektriske.no32160488Elektro
961683319Nordisk Sprøytebetong ASTeglverksveien 1003057SOLBERGELVApeder@nosb.no32208010Byggmester
961773490Ingeniør Ivar Pettersen ASpostboks 166 Bragernes3001DRAMMENfaktura@pettersen.no32212121Elektro
976550544Finn Haugen Elektroentreprenør ASArbeidergata 113051MJØNDALENgry@finnhaugen.no32231450Elektro
979538480Arro Elektro ASSpinnerisletta 953056SOLBERGELVApost@arro.no32236020Elektro
971227435Five Elektro ASStrandveien 35A3050MJØNDALENpost@five-elektro.no32236040Elektro
982716039Lierhus AsVebjørnsvei 13414LIERSTRANDAvidar@lierhus.no32240530Byggmester
968958356Nopek Elektro ASIndustrigata 153412LIERSTRANDAjohanne@nopek.no32244500Elektro
856731332Lier Rørsenter ASVebjørnsvei 1C3414LIERSTRANDApost@lierrorsenter.no32244550Rørlegger
951136662Borge Installasjon ASFrognesveien 73300HOKKSUNDfaktura@borgeinstallasjon.no32250100Elektro
983534449Bravida Norge 3 AS Avd. AskerØvre Måsan 10C1385ASKERoteraelektro@otera.no32260300Elektro
930451614Elektrisk Produktion ASSøren Lemmichsgt 13015Drammenelprod@elprod.no32266200Elektro
983054617Tak-Partner ASPostboks 583301HOKKSUNDtak-partner@combitel.no32700026taktekkermester
962268161Elektrikeren Kongsberg ASDyrmyrgata 233611KongsbergDiana@e-k.no32724460Elektro
937033907Tore Haare ASNYMOENS TORG 163611KONGSBERGthaareas@online.no32724600Byggmester
945148462Mester-Rør AS Bademiljø KongsbergFløterveien 23617KONGSBERGasmund.brekke@mesterror.no32725260Rørlegger
930425370Numedal Installasjon A/SSentrum 323630RØDBERGjbn@numedal-installasjon.no32741490Elektro
976037790Bekkjorden og Nysæther Bygg ASIndustrifeltet Veggli3628VEGGLIgunnar@bn-bygg.no32746020Byggmester
976502078Irby Elektro ASRoaveien 183300HOKKSUNDjohnny.irby@c2i.net32752580Elektro
910295764Olaf Helge Ask ASTangengaten 123300HOKKSUNDerik@askelektro.no32755087Elektro
889031832Tømrermester Harald Teksle ASBaklidroa3624LYNGDAL I NUMEDALharald@teksle.no32761452Byggmester
931399888Numedal Bygg ASSvene sentumsgård3622SVENEpost@numedalbygg.no32762370Byggmester
993095508Forenede Montører ASIndustriveien 133610KONGSBERGpost@fmkongsberg.no32771818Elektro
970923845PK-Hus ASPostboks 1433603KONGSBERG32772310Byggmester
933918645Svendby Elektriske ASGeithusveien 1103370VIKERSUNDpost@svel.no32781400Elektro
935062691Thon & Co ASStrandgaten3340ÅMOTfirmapost@thonco.no32781440Elektro
943815127Bygdesnekkern ASEikerveien 38B3340ÅMOToleh@mesterhusmodum.no32782361Byggmester
997113551J & A Rosenlund ASIndustriveien 403340ÅMOTarne@ja-rosenlund.no32789595Rørlegger
886606672Hurum Rør ASSamsonbygget Åsveien 93475SÆTREpost@hurumror.no32792200Rørlegger
961833132Hurum Elektro ASØstre Strandvei 123481TOFTEpost@hurumel.no32798910Elektro
974506521Ing. Mosness Norstad AS Bravida Norge AS, Ing Mosness NorstadTollbugata 373044DRAMMENpost@mosness.no32808040Elektro
980419258Åssiden Rør ASAronsv 393029DRAMMENborjohns@online.no32820050Rørlegger
988725722Drammen Kjøl og Frys ASKobbervikdalen 1193036DRAMMENmagne@dkf.as32831688Ventilasjon VKE
886658702BDM Elektro ASDølasletta 73408TRANBYpostmaster@bdm-elektro.no32844980Elektro
989089390NK Elektriske ASSvangstrandveien 23410Syllingpostnk@nk-elektriske.no32846600Elektro
986368620Ole Bror Bentsen ASKjellstadveien 283402LIERole.bror.bentsen@lifi.no32847141Byggmester
977019974Tømrermester Gurandsrud ASNygårdskogen 1173408TRANBYtorger@mesterhuslier.no32852236Byggmester
999594883Kristiansen og Stensrud ASKirkesvingen 83408TRANBYrune.kristiansen@lifi.no32852788Byggmester
979610211Drammen Varme & Sanitær ASGamle Riksvei 49B3057SOLBERGELVAdrmvs@online.no32870201Rørlegger
990963541Badéna ASStrandveien 73050MJØNDALENfirmapost@badena.no32871190Rørlegger
980219178Solbergelva RørserviceGaråsv 63057SOLBERGELVAsolbergelvarorservice@gmail.com32872313Rørlegger
829367912Elektron ASSteinbergveien 483053STEINBERGpost@elektron-as.no32877757Elektro
973403648Bravida Norge ASAustadgata 213043DRAMMENtor.ovenstad@bravida.no32882290Elektro
976052560Abicon Elektro ASKobbervikdalen 1193036DRAMMENmail@abicon.no32882550Elektro
979366884Konnerud Rør ASBernåsbakken 363032Drammenfirmapost@konnerudror.no32889090Rørlegger
988839841Drammen Rørservice ASHauges gate 803019DRAMMENpost@drammen-rorservice.no32897755Rørlegger
946995517AS Even CudrioBarkåkerveien 473157BARKÅKEReven@evencudrio.no33003100Elektro
966623381Mesterhus Tønsberg ASKilengaten 313117TØNSBERGleif-erik@mesterhus-tbg.no33003510Byggmester
987767855Norges Elektro ASBroen 5D3170SEMpost@norgeselektro.no33004730Elektro
979177224Vvs Rørlegger'n Tønsberg ASSemsbyveien 1243170SEMpost@vvs-rorleggern.no33019440Rørlegger
983370829Bentzen Elektro ASNedre vei 83183HORTENfirmapost@bentzen-elektro.no33039410Elektro
933598276Horten Rørleggerbedrift ASStorgt. 643182HORTENpost@hortenrorleggerbedrift.no33043654Rørlegger
939896066Grytnes Elektriske A/SBromsvn. 93183Hortenhans-erik@grytnes.no33044200Elektro
956338948Nilsen Elektro ASGrønligata 21A3188HORTENpost@nilsenelektro.no33045260Elektro
990027684Knut Langaas ASBromsveien 233183HORTENk.lang@online.no33045987Byggmester
965004599Centrum Bygg Horten ASStorgata 193181HORTENpostmaster@centrumbygg.no33047817Byggmester
937227558Gecom ASKongeveien 793188HORTENgecom@gecom.no33049880Elektro
912881997Larsen Bygg ASLøkkeveien 183080HOLMESTRANDlarsenbyggas@holmestrand.online.no33051963Byggmester
982844924Strand Elektro ASHvittingfossveien 3693089HOLMESTRANDpost@strandelektro.no33055555Elektro
979384378ALT Installasjon ASSkaugveien 23178VÅLEoivind@altinstallasjon.no33061020Elektro
985249962Gran Vvs ASBispeveien 10453174REVETALrevetal@comfort.as33061850Rørlegger
979523319Re Elektroinstallasjon ASRevetalgaten 63164REVETALjan.arild@re-el.no33062434Elektro
998431735R O Larsen Maskin ASKåpeveien 3353174REVETALinfo@rolarsen-maskin.no33063900Byggmester
941070345Bjørn Gregersen ASTomtegata 23183HORTENegil@bjorn-gregersen.no33071280Rørlegger
979512082Brekke Sanitær ASHvittingfossv. 2123089HOLMESTRANDarild.brekke@holmestrand.vb.no33096000Rørlegger
992013052Vvs Senteret ASBentsrudveien 1A3083HOLMESTRANDpost@vvssenteret.as33096030Rørlegger
997167872Telecom Norway ASSjøparken3290Stavernolsen@telecomnorway.no33120000Elektro
998602130Henning Elektro ASSteinveien 113292STAVERNinvoice.873943@vismabpo.no33128710Elektro
974413663Arild Andersen Elektro ASHEGDALRINGEN 263261LARVIKaa@aaelektro.no33135590Elektro
973139622Bravida Norge AS Avd. Larvik ElektroElveveien 273262LARVIKvegard.sjoblom@bravida.no33138120Elektro
947390287Elektro A Sjølyst ASTjøllingveien 4663280Tjodalyngstein@asjolyst.no33139933Elektro
986193340Faugstad Elektro ASBredochsgate 13256LARVIKpost@faugstad-elektro.no33163800Elektro
979732627Jørgensen & Kemkers Byggmesterfirma ASSkallebergveien 3663280TJODALYNGc33172280Byggmester
923842829Gustavsen VVS ASDronningsgate 343262LARVIKpost@gustavsenvvs.no33182038Rørlegger
997476379Sommerfelt Elektro ASKongensgate 173256LARVIKpost@esommerfelt.no33183015Elektro
932130394Pet Installasjon A/SHalfdan Wilhelmsens Alle 373105TØNSBERGfaktura@petinstallasjon.no33301390Elektro
981574036Xpert Installasjon ASWergelandsvein 173117Tønsbergpost@xpert.no33301450Elektro
977539560Borgeskogen Elektro ASBorgeskogen 223161STOKKEelektro@borgeskogen.no33305970Elektro
990711224ABK Rørservice ASLarvikgate 43117TØNSBERGregnskap@abk.no33311980Rørlegger
989261711Byggmesterfirma de Lange og Sørensen ASFurukollen 273124TØNSBERGpost@byggdelange.no33312590Byggmester
916156235Byggmester Ole A. Langedrag ASKilengaten 313117TØNSBERGpost@olealangedrag.no33318112Byggmester
948974487Lillesandhus AS TønsbergSMIDSRØDVEIEN 1073120NØTTERØYrb@lillesandhus.no33318610Byggmester
985831785Vartdal Elektriske ASSolhaugveien 33140NØTTERØYrichard@vartdal.no33320622Elektro
934193466Per Johansen AS,Elektroinst.Smidsrødveien 1103120Nøtterøymail@perjohansen.no33322094Elektro
947059580Thorstensen Eftf. AS, El-InstallasjonValløveien 583152TOLVSRØDhans@teft.net33324388Elektro
991295070Slagen Elektriske ASEssoveien 23153TOLVSRØDfaktura@slagenelektriske.no33330375Elektro
984668910Elektro 1 Tønsberg ASSemsbyveien 1103170Semtn@elektro1.no33334060Elektro
948150670Stokke Rørhandel ASSagveien 23160STOKKE33336391Rørlegger
936016081Olaf B. Terjesen A/SSmidsrødsv 5Teie3120NØTTERØYolafb@terjesen.no33345550Rørlegger
982822742Nøtterøy Elektriske ASKirkeveien 2143140NØTTERØYpost@notteroy-elektriske.no33352000Elektro
945873973Henriksen Rørleggerbedrift ASNarverødv. 323113TØNSBERGpost@henriksenror.no33357676Rørlegger
923156631Moer Installasjon ASStensarmen 3 C3112TØNSBERGpost@moer.no33359090Elektro
987662867Jens Petter Zetlitz ASBurotveien 23118TØNSBERGmona@zetlitz-as.no33359820Rørlegger
979491662AT-BYGG ASStokkeveien 513160STOKKEegil@at-bygg.no33364686Byggmester
891240902Bettum Elektro ASVearveien 333173VEARpost@bettumelektro.no33365130Elektro
970969780Murmester Dag Arne Nilsen ASBroen 5D3170SEMdagarne@dagarnenilsen.n33369169Murer
976027663PEC Installasjon ASHalfdan Wilhelmsens alle'483117Tønsberginstallasjon@pec.no33377000Elektro
971505192Tønsberg Elektriske ASSeverin Kjærsvei 453101TØNSBERGpost@tonsberg-elektriske.no33379990Elektro
971648066BLINK HUS BJUNE ASBurotveien 23118TØNSBERGkjetil@blinkhus-bjune.no33381140Byggmester
959695555Christensen & Mathisen ASHovlandveien 63140NØTTERØYtrine-lise@cogm.no33384015Byggmester
910996231Egil Carlsen ASKirkebakken 203145TJØMEtore@egilcarlsen.no33390322Rørlegger
964114382Anders Jensen ASVesterøyveien 23235SANDEFJORDosmund@ajensen.no33420050Byggmester
935974992Vestfold Kobber og Blikkenslagerverksted ASPindsleveien 5B3221SANDEFJORDroy@vkb.no33420480Blikkenslager VBL
977092418Sandefjord Elektro ASHegnasletta 93217SANDEFJORDmail@sandefjordelektro.no33423200Elektro
935399114Tollefsen & Lie Elektriske A/SLaskenveien 703221Sandefjordpost@tollie.no33423240Elektro
990688583PEC Sandefjord ASGjekstadveien 53218Sandefjordfaktura@pec.no33426250Elektro
987818549SET Elektro ASGamle Ramnesvei 363170SEMhalvor@set.no33440060Elektro
961211611ANDEBU ELEKTRO ASDølebakken 353215SANDEFJORDpost@andebu-elektro.no33441053Elektro
987541822Unitakst ASStigerveien 493237SANDEFJORDrichard@probygg.no33446263Byggmester
981568915Inst. Fred M.Olafsen ASRaveien 3423220SANDEFJORDf.magne@online.no33450020Elektro
984611854Torp Elektro ASØsterøyveien 333236SANDEFJORDhans.gunnar.torp@torpelektro.no33461014Elektro
879263972Bygg-og Tømrerm. Torolf Stenersen ASGjekstadveien 53218SANDEFJORDmats@btts.no33463800Byggmester
976148983Werner Barth Bademiljø ASHaslebakken 43203SANDEFJORDwerner@barth.no33475406Rørlegger
984204116Komplett Elektro ASHaslebakken 503229SANDEFJORDpost@komplettelektro.no33475789Elektro
868491922Teddy Jenssen El. Installasjon ASNordre Kullerød 213241SANDEFJORDteddy@teddy-jenssen.no33480905Elektro
983618065Loftum Bygg & Eiendom ASVesterøyveien 23235SANDEFJORDhelge@loftum.no33483007Byggmester
886462352Alf Larsen ASVesterøyveien 23235SANDEFJORDgeorg@alflarsen.no33483030Byggmester
973139614Bravida Norge AS Avd. Sandefjord ElektroHegnasletta 123206SANDEFJORDterje.waage@bravida.no33483150Elektro
996611833Krohn Rørleggerbedrift ASBjørnestien 103188HORTENsteinar.krohn@krohnror.no33502199Rørlegger
913066308Elektro 1 Sande ASGallebergveien 103070SANDE I VESTFOLDel@elektro1.no33785550Elektro
995874172Hjartdal Elektro ASSaulandstunet3692SAULANDfirmapost@hjartdal-elektro.no35023100Elektro
983535836Elektrotech AS3690HJARTDALpost@elektrotech.no35023770Elektro
951819174Notodden Rørleggerforretning ASTuvenbøygen 53676NOTODDENnotror@notror.no35025300Rørlegger
936709370Forenede Montører Notodden ASTuvenbøygen 53673NOTODDENkirsten@fmnotodden.no35025500Elektro
986888403Bravida Norge AS Avd. Notodden ElektroSaueheradveien 933683NOTODDENtom.boen@bravida.no35027120Elektro
996388700Strømstad Elektro ASHøgvollvegen 323850KVITESEIDstromel@online.no35053363Elektro
950101075Kviteseid Rørhandel ASDalanvegen 333850KVITESEIDpost@kviteseidrorhandel.no35053711Rørlegger
912230198Elektriker'n I Vest-telemark ASKviteseidvegen 17013853VRÅDAL35056350Elektro
981072316Dyrud Elektro ASVekanvegen 33840SELJORDpost@dyrud.no35058080Elektro
880856642Elektropluss ASGullbringvegen 103800Bø i Telemarkbo@elektropluss.no35061000Elektro
997985451Rauland Elektriske ASJuvlandsvegen 183864RAULANDvidar@rauel.no35062190Elektro
936817696Haukeli Hytter og Hus ASIndustriveien 13895EDLANDknuttore.apeland@haukelihytter.no35070116Byggmester
988996564Bilfinger Industrial Services Norway ASRjukan Næringspark3660Rjukaninvoice.is.no@bilfinger.com35093548Elektro
991466916Bilfinger Industrial Services Norway AS Avd. Elektro RjukanRjukan Næringspark3660Rjukangaute.haukaas@bilfinger.com35093548Elektro
914855683Brødrene Kallesten Rør ASKleppenvegen 153802BØ I TELEMARKstian@kallestenror.no35499070Rørlegger
980214796Heistad Rørleggerforretning ASMoen 123948PORSGRUNNmorten@heistadrorlegger.no35511787Rørlegger
985565619Foss Elektro ASSolumsgata 2B3919PORSGRUNNpost@foss-elektro.no35514500Elektro
964715378Skagerak Elektro ASFloodmyrveien 173946PORSGRUNNfirmapost@skagerak-elektro.no35516130Elektro
988715972Skien Rørleggerforretning ASCappelens gate 33717SKIENpost@skienror.no35527000Rørlegger
916577354Sør & Sør ASMælagt 223716SKIENpost@sorsor.no35527607Rørlegger
991791876Bjørbekk Elektro ASUlefossveien 43730SKIENpost@bjorbekkelektro.no35531300Elektro
986428569Elektro Team ASRisingveien 23716Skienpost@elektroteam.net35541625Elektro
919587091Viktoria Hus ASBjørnslettvegen 23917PORSGRUNNbedriftspost@viktoriahus.no35554440Boligprodusent
946186368Grenland Elektro ASLundekroken 103940PORSGRUNNper@tg-elektro.no35570000Elektro
861180042Telemarkhus ASPostboks 27133702SKIENblink@telemarkhus.no35583900Byggmester
914057507Lyng & Løberg ASLiegate 253717SKIENbutikken@lyngogloberg.no35588450Rørlegger
881489392Elektro 4 ASBorgeveien 53712SKIENasbjorn@elektro4.no35900100Elektro
982561965Johansen Elektro ASRødmyr3707SKIENjohansen.elektro@online.no35911220Elektro
935195152Rørleggeren ASPorsgrunnsvegen 3043740SKIENfirmapost@rorleggern.no35913500Rørlegger
924001216Porsgrunn Rørleggerforretning ASBjørnslettveien 23917PORSGRUNNpost@prf.no35930900Rørlegger
919811714Per Øverland A/S, Aut.Inst.Engerbakken 143946Porsgrunnper-over@online.no35933860Elektro
930648558Aune Rør ASGamlegata 563810GVARVpost@auneror.no35955800Rørlegger
992886366Elektrikern i Sauherad ASGrandokkveien 43683NOTODDENinn.faktura@stromgutta.no35957578Elektro
993039683Apland & Heibø ASMoen 123948PORSGRUNNbjorn@aplandheibo.no35966200Byggmester
989057871Kjeldal Elektro ASSundbysenteret, Skolegangen 1B3960STATHELLEpost@kjeldalelektro.no35967550Elektro
933256391Langesund Rørlegger ASSkolegangen 13960STATHELLEpost@langesundror.no35967777Rørlegger
958816634Mustad Bygg ASPostboks 843970LANGESUNDpost@mustad-bygg.no35973504Byggmester
968182846Bamble Rør ASVallev. 2313960STATHELLEpost@bambleror.no35974263Rørlegger
985548226Vestmar Rør ASDalaveien 11B3770KRAGERØpost@vestmarror.no35980455Rørlegger
912681602Hjallum ASP.A.Heuchsgate 293770KRAGERØ084@vvsmottak.no35981375Rørlegger
941441769Johnny Jensen ASDalanevn 6 A3770KRAGERØpost@johnnyjensen.no35983220Byggmester
979399901Kragerø Energi Installasjon ASBråteveien 63770KRAGERØfirmapost@kragero-energi.no35984800Elektro
966284420Kragerø Elektriske ASKirkegaten 143770KRAGERØhelen@krageroelektriske.no35986560Elektro
991403809Byggmester Kjell Ove Gare ASYtre kroken3760NESLANDSVATNkjell@kjellovegare.no35994525Byggmester
957963242Drangedal VVS Arne BrødsjømoenLauåsen 213750DRANGEDALpost@drangedalvvs.no35996059Rørlegger
979394179Nedig ASPostboks 3764803ARENDALfaktura@nedig.com37002390Elektro
950257849Elektroentreprenøren Arendal ASGåselia 124847ARENDALfredrik@eea.no37002600Elektro
994968513Th. Bredesen Eftf. Rørleggerfirma ASStrømbsbusletta 44847ARENDALketil@thbredesen.no37004830Rørlegger
913017579Centrum Elektro ASPostboks 484801ARENDALpost@centrum-elektro.no37005200Elektro
931370367Richard Andersen Elektro ASKystveien 134841ARENDALpost@dinelektriker.com37015800Elektro
997807863Byggpartnere ASTeknologiveien 7 Longum Park4846ARENDALpost@byggpartnere.no37027518Byggmester
970225854Byggmester Nils Olav TobiassenKystveien 6484815SALTRØDnotobiassen@gmail.com37030953Byggmester
989216821Kåre Lillejord ASTverrdalsøyveien 34920STAUBØkaare@lillejord.as37034541Byggmester
984280505Østerhus Elektro ASBjønneveien 74879GRIMSTADfaktura@osterhuselektro.no37045080Elektro
979555660Byggmester Asle Thorsen ASAsdal 14824BJORBEKKasle@aslethorsen.no37097666Byggmester
979715609Elektro Skagerrak ASGrønningveien 37 A4950RISØRfaktura@elektro-skagerrak.no37143914Elektro
853979082Paulsen & Sønn ASHasdalgata 204950RISØRkontor@pogs.no37150520Rørlegger
982735106Fagelektro ASPostboks 1804900Setesdalgunnar@fagelektro.no37161133Elektro
986569766Tvedestrand Elektro ASVestervei 9B4902TVEDESTRANDpost@tvedestrandelektro.no37161530Elektro
990423849Fevik Elektro ASFeviktoppen 94870FEVIKfirmapost@fevikelektro.no37259010Elektro
954966496Einar Sundsdal ASSekkebekksletta 44790LILLESANDeinar@sundsdal.no37269090Rørlegger
958380976Birkeland Elektro AS4760BIRKELANDh-aamli@online.no37276108Elektro
978662463Evje Elektroservice ASVerksveien 164735EVJEpost@ees.no37929500Elektro
945530006Ragnar Aas ASSladdhaugen4735EVJEpaal@ragnaraas.no37930185Rørlegger
972313017Elpunkt AS avd VenneslaBelgli 244755HOVDEN I SETESDALpost@elpunkt.no37939784Elektro
951863572Ek-Elektro ASKobberveien 134616KRISTIANSANDfirmapost@ek-elektro.no38003040Elektro
939684182HMI Haugland Miljø Innredning ASHellemyrbakken 3A4628KRISTIANSAND Shmi@hmi.no38004080Byggmester
950291648Olaf Jahnsen A/S BlikkenslagerfirmaRigedalen 504626KRISTIANSAND Sejahnse@online.no38024683Blikkenslager VBL
991854541Sør Installasjon ASLinnegrøvan 144683SØGNEpost@si-as.no38051012Elektro
980679551Aamodt VVS ASAusvigheia 1254640SØGNEsvein-erik@aamodtvvs.no38051506Rørlegger
980891674Søgne Elektriske A/SLinnegrøvan 244640SØGNEvidar@sogneelektriske.no38053030Elektro
987224371Johannessen Arnfinn VVSSødal Terrasse 194630KRISTIANSAND Sarnfinn@johannessen-vvs.no38094930Rørlegger
879688302Rør I Sør ASGrasdalen 244636KRISTIANSAND S38099760Rørlegger
977571502ElektroXperten ASIndustrigata 10 A4632Kristiansandfj@elxp.no38107000Elektro
997651383Salvesen Blikk og Ventilasjon Salvesen Blikk og Ventilasjon ASNarviga 74633KRISTIANSAND Sgeir@gsblikk.no38108811Blikkenslager VBL
985579636AS Elektrisk KristiansandRigedalen 294626KRISTIANSAND Skristiansand@aselektrisk.no38128030Elektro
983232108Ol To Vvs ASPostboks 2284703VENNESLAole@olto.no38139100Rørlegger
974293013Bravida Norge AS Avd. Kristiansand ElektroNarviga 54633KRISTIANSAND Sagnar.klakegg@bravida.no38145450Elektro
980386562Mydlands Elektriske ASLinnegrøvan 204640SØGNEjan@mydlands-elektriske.no38167378Elektro
910405004Avitell ASIndustrigata 54632Kristiansandkarl@avitell.no38178888Elektro
989067435Hærås Elektro ASFrigstad4646FINSLANDpost@helektro.no38180226Elektro
950391863Blikkenslagermester Leif Hansen ASMjåvannsvegen 174628KRISTIANSAND Sfirmapost@leifhansen.no38183140Blikkenslager VBL
927695456Blink Hus Songdalen ASSogndalsveien 2114645NODELANDfirmapost@blinkhus-songdalen.no38185300Byggmester
844678762Lindesnes Bygg ASHestehaven4520LINDESNESarvid@lindesnesbygg.no38259777Byggmester
984161441AS Elektrisk MandalGismerøyveien 2274515MANDALper.gunnar@aselektrisk.no38267810Elektro
980684989Elektro-Sør ASMikkelsmyrveien 44515MANDALkjell.arvid@elektro-sor.no38271390Elektro
983993222Tratec Teknikken AS Avd. FlekkefjordDrangeid 2A4400FLEKKEFJORDpost@teknikken.no38321811Elektro
943082472Modalsli Rør ASBrogaten 314400FLEKKEFJORDpost@modalsliror.no38322241Rørlegger
914598516Flekkefjord Rør & Varme ASSvegeskogen 34400FLEKKEFJORDal@frov.no38323220Rørlegger
958346433Flekkefjord Elektro ASSvegeskogen 74400Flekkefjordfirmapost@felektro.no38326000Elektro
973104721Bravida Norge AS Avd Flekkefjord ElektroStrandgaten 164400FLEKKEFJORDjan.r.bringsli@bravia.no38326900Elektro
981992598LRE Elektro A/SIndustriveien 74580LYNGDALlre@lre-elektro.no38331660Elektro
958553625Lyngdal El-Installasjon ASSolheivn 204575LYNGDAL866095@vismabpo.no38343527Elektro
931687336Nils Kloster ASNesgata 194480KVINESDALastrid@nilskloster.no38358840Elektro
963383169Oskar Nygaard ASSundeveien 37 /394552FARSUNDpost@oskar-nygaard.no38390044Rørlegger
990275076Byggmester Arnfinn Johnsen ASPostboks 2664553FARSUNDbyggmester@ajohnsen.no38392208Byggmester
894887222Elpunkt ASFruktveien 94635Kristiansandpost@elpunkt.no38699500Elektro
995785994Akaso Elektro ASBoganesveien 484020STAVANGERfaktura@akaso.no40000680Elektro
988622559Eiendom & Norske Hus ASTerminalgata 179019TROMSØfaktura@enhas.no40001921Boligprodusent
995330849Installatøren Sarpsborg ASRåkilveien 11710Sarpsborgper.tore@installatoren.as40002122Elektro
997591100Timberbygg ASRanheimsvegen 7A7044TRONDHEIMfaktura@timberbygg.no40002201Byggmester
989812076Frøland Vvs ASMårveien 81816SKIPTVETpost@frolandvvs.no40004330Rørlegger
897246562Haugaland Prosjektservice ASFrakkagjerdvegen 1005563FØRRESFJORDENoddvin@h-ps.no40004843Byggmester
990497370Alfa Varme- og Pipeteknikk ASApalveien 13360GEITHUSlars@alfavarme.no40006457feiermester
888348972ABS Parkettgruppen Norge ASStyrmannsvegen 175535HAUGESUND40006585Byggmester
992461357Z Elektro ASRødmyrsvingen 843735SKIENespen@zelektro.no40006707Elektro
992854863VVS Service Partner ASTiriltunga 10, 1259 OSLO1259OSLOpost@vvsp.no40019618Rørlegger
987693444ET Bygg ASJærvegen 1424340BRYNEetbygg@etbygg.com40020694Byggmester
996020398Vestgar Elektro ASMøllestykket 215360Kolltveitdrude@vestgarelektro.no40030210Elektro
996726436Arnesen Rør ASØyra 39515ALTAhakon@arnesenror.no40053370Rørlegger
996299732Baksjøbygg ASKroerveien 71540VESTBYfirmapost@baksjobygg.no40069073Byggmester
936099688Hardanger Byggsenter ASHardangerfjordvegen 635600NORHEIMSUNDpost@hardangerbyggsenter.no40080060Byggmester
915157017Optimalt Bygg ASSkuteviksboder 135035BERGENpost@optimalt-bygg.no40103043Byggmester
993526800Best Elektro ASØvre Flatåsveg 6B7079Flatåsenpost@bestelektro.no40301000Elektro
989684205Fosna Bygg ASSkorpaveien 2B6512KRISTIANSUND Nbjornar@fosnabygg.no40411833Byggmester
982845580Rørlegger Gunnar Larsen ASDaleveien 294328SANDNESgeir@glarsen.no40413752Rørlegger
992514914Ainstall ASMohagasvingen 12770JARENpetter@ainstall.no40477200Elektro
918329439NORDRE FOLLO ELEKTRISKE ASSponstubben 151414TROLLÅSENbernt@nfel.no40487753Elektro
818512872NH Elektro ASSøre Tjuvavågen 215305FLORVÅGorjan@nhelektro.no40494578Elektro
927830345Sæther Elektriske ASNittedalsgaten 312000Lillestrømpost@saetherelektriske.no40494992Elektro
985226199Storm Elektro Vest ASBreivika Industriveg 456018ÅLESUNDjhh@stormelektro.com40603200Elektro
992683414Comfort Orkdal ASGrønnørveien 197300ORKANGERmarit.jakobsen@comfort.as40604260Rørlegger
985145229Smart Elektro ASKarihaugveien 891086OSLOfakturamottak@smartelektro.no40623200Elektro
997990676Fjellhamar Bygg ASChr. Michelsens vei 671472FJELLHAMARterje@fjellhamarbygg.no40724072Byggmester
993467197Hus Elektro Stord ASPB 1299, 5406 Stord5406STORDpost@hus-elektro.no40830221Elektro
999600476Elektro-Teknikk ASStorebø5392STOREBØelektro-teknikk@norwork.no41005040Elektro
994686860Larsen Rør & Sanitær ASSalhusveien 555132NYBORGsturle@larsenror.no41121220Rørlegger
991882979Montørservice ASMjukebakkane 55918Frekhaugharald@montorservice.no41207785Elektro
996679713RAWIEL ASStraumsveien 1839105KVALØYAraymond@rawiel.no41219942Elektro
913465679EL 24 Sykkylven ASAuregata 176230SYKKYLVENpost@el-24.no41242424Elektro
994994433EL 24 Ålesund ASAlvikvegen 2016019ÅLESUNDpost@el-24.no41242424Elektro
995139154Trøndelag Mur og Bygg ASHåkkagata 17714STEINKJERpost@murogbygg.as41266699Boligprodusent
971066628LEIRFJORD ELINSTALLASJON ASSkoledalsveien 68890LEIRFJORDsynnove@le-elin.no41292430Elektro
911911973Ikw-elektro AS9050STORSTEINNESikwelektro@gmail.com41292952Elektro
998203341Tveita Gulv ASKleppevarden 804352KLEPPEvigdis@tveitagulv.no41305431Byggmester
997003179Ski Boligventilasjon ASP.boks 1301401SKIknut.gaaseby@skibv.no41375600Ventilasjon VKE
990964580Asp Rørservice ASJæktskippergata 87725STEINKJERpost@asprorservice.no41401241Rørlegger
885300162Kvelstad Rør og Varmepumpe ASVenusvegen 17652VERDALodd@kvelstadror.no41406880Rørlegger
988844225Malermester Kjellbakk ASBjørndalslia 898029BODØmalermester@kjellbakk.no41412119Maler
996853691Tømrer Jostein MathisenTeglverket 13A1747SKJEBERGtomrer_jostein@getmail.no41443728Byggmester
898003612Sandøy Bygg ASRotsundelvdalen 1619153ROTSUNDsandoy.bygg@nordtroms.net41445096Byggmester
999025749Ledende Elektro ASNordbyveien 171400SKIivar@ledende-elektro.no41446644Elektro
999136001Heimdal Bygg ASJon Skogstads veg 14D7088HEIMDALstavelie_93@hotmail.com41449843Flislegger
870291582Arnesen SteinBriskeveien 341481HAGANste-barn@online.no41506886Flislegger
992387866Jadarhus Gruppen ASHeiåmyrå 194031STAVANGERruneh@jadarhus.no41508690Byggmester
914466016BGO Elektro ASApeltunvegen 2C5222NESTTUNpost@bgoelektro.no41518182Elektro
971029102SUNNDAL ENERGI KFMongstugata 96600SUNNDALSØRAterje@sunndalenergi.no41520050Elektro
990916489Elektroteam Hemsedal ASTrøyum3560HEMSEDALpost@ethas.no41537801Elektro
970129405Allsidig Mur Og Flis Olav BraskerZinoberveien 500758OSLOpost@allsidigmur.no41545096Flislegger
830946152Mork & Stendahl Elektro ASFeltspatveien 581155OSLOpost@mork-stendahl.no41611450Elektro
917036055El-partner ASPostboks 21719267TROMSØroy-helge@El-partner.no41632484Elektro
912051625Grande Entreprenør ASNeptunveien 17650VERDALfirmapost@byggmester-grande.no41666600Byggmester
984882114SFE NETT AS AVD GLOPPENc/o Sogn og Fjordane Energi, Bukta6823SANDANEkarl.rimmen@sfe.no41695916Elektro
996373959El-team Rana ASKrokveien 298613MO I RANApost@elteam.no41755500Elektro
996111946Tveit & Torgersen Byggmester ASDaniel Leegaards gate 81607FREDRIKSTADbjorn@ttbm.no41855555Byggmester
986973397Brødrene Johnsen Elektroservice ASRødmyrjordet 53735SKIENatle@trikkeren.no45007007Elektro
990703590Pihl Elektro ASVåkleiva 435155BØNESpost@pihl-elektro.no45080600Elektro
988264253Byggmester Arne Skotnes ASAunetbakken 27512STJØRDALarne.skotnes@getmail.no45242800Byggmester
917338892Østlandet Keramiske ASc/o Steinar Engebretsen Gunnar Schjelderups vei 13A0485OSLOpost@ostlandetkeramiske.no45250197Flislegger
984665547Elektriker 1 Trondheim ASNardoveien 16B7032TRONDHEIMpost@elektriker1.no45252000Elektro
987989858Brattøy Elektriske AS8001Bodøjone-br@online.no45272607Elektro
892961662EL SERVICE GRENLAND ASStrandgata 13960STATHELLErobert@elservicegrenland.no45390063Elektro
991965742Møre Elektroservice ASHundsværgata 86008ÅLESUNDpost@moreelektroservice.no45482000Elektro
914855748INNOVASJON ELEKTRO ASStasjonsveien 311940BJØRKELANGENmartin@innovasjonelektro.no45517694Elektro
997781694Installatørene ASEnsjøveien 220661OSLOfirmapost@installatorene.no45800901Elektro
915604064Idehus Halden ASVandugbakken 51850MYSENcamilla@simer.no45831009Byggmester
815186222Euro Vvs Bygg Bergwall ASeuro@tommybergwall.no45838059Rørlegger
917228914Ems Elektro ASFerjegata 53921PORSGRUNNfaktura@emselektro.no45872359Elektro
990005710Lampeland Elektriske ASNumedalsvegen 13793622SVENEpost@lampeland.net46062000Elektro
988816531Hveem Elektro AS2848Skreiajohan@hveemelektro.no46413558Elektro
993186554A-R HELGEMO ASIndustriveien 4 Berkåk7391RENNEBUpost@arhelgemo.no46449272Rørlegger
917696853Elektrotjenesten ASPostboks 81813ASKIMFaktura@elektrotjenesten.no46645006Elektro
996798011NM Rør ASEnebakkveien 2921188OSLOlars@nmror.no46763030Rørlegger
991277250Honningsvåg Rør ASPostboks 2109751HONNINGSVÅGhonnr@online.no46807352Rørlegger
991297324VALDRES ELEKTRO & VARMEPUMPE ASTingnesøddin 12900FAGERNESpost@valdresel.no46814646Elektro
985917655Byggmester Åge Eilertsen ASGamle Stangnesvei 29402HARSTADage.eilertsen@idehus.no46834443Byggmester
996445623Nordbohus Haugaland ASBuene 65534HAUGESUNDerlend.aarvik@telle.no46878787Byggmester
916523688Nyheim ASLandbruksvegen 22619LILLEHAMMERkenneth@nyheim-as.no46893695Rørlegger
897790882Elmannelektro ASHestemyrveien 103050MJØNDALENp-ingul@online.no46909836Elektro
983049052Kvernmo ASIndustrivegen 87652VERDALfirmapost@kvernmo.no46925000Byggmester
985550891City Elektro ASKalbakkstubben 110951OSLOvasanthy@cityelektro.no46934062Elektro
988976849Lie Blikk ASKvålveien 134323SANDNESkate@lieblikk.no46940000Blikkenslager VBL
985547386DNF ASOrstadveien 128 a4353KLEPP STASJONsig@dnf.cc46964940Elektro
994952676Norel ASØstre Aker vei 2430976OSLOtommy@norel.no47266047Elektro
992779926OK Bad ASTverrfjellveien 54347LYEoddmund@okbad.no47314857Murer
994853678Kreativ Elektro Askim ASHovsveien 81831Askimroger@kreativ-elektro.no47462393Elektro
992252006Dyb & Jensen Bygg ASGamleveien 6971487HAKADALrune@djbygg.no47465700Byggmester
991738657El - IT Installasjon ASFabrikkveien 404323Sandnesoyvind@el-it-installasjon.no47479000Elektro
992829990Nordsalten Blikk ASNess8290SKUTVIKfirmapost@nordsaltenblikk.no47484115Byggmester
997003578Austad Elektro ASStrandgata 183750DRANGEDALpost@austadelektro.no47650777Elektro
995306433J M Hansen Installasjon AS Avd. TromsøÆrfuglvegen 3A9015TROMSØfirmapost@jmhansen.no47666500Elektro
912317234Asker Mur Og Flis ASPostboks 5181373ASKERidar@askermurogflis.no47686868Flislegger
981602781Villa Utvikling ASMosseveien 2071169OSLOjan@villautvikling.no47817228Byggmester
994164724Sinus Electro ASElvebakken 808403SORTLANDhans-olav@sinuselectro.no47835050Elektro
995394405Sunnfjord Elektro ASLangebruvegen 16800FØRDEroger@sunnfjordelektro.no47836160Elektro
989342428Nye Elektropartner ASMunkerudstubben 21454FAGERSTRANDpost@nyeep.as47882010Elektro
998378516Bs Elektro ASHunsrødsletta 6A3241SANDEFJORDfaktura@bs-el.no47887777Elektro
990600368Oma Elektro Jonas Omaharevegen 174340Brynejonas.oma@lyse.net47910202Elektro
890391222Elektro Smart ASPostveien 994307SANDNESpost@elektrosmart.no47912100Elektro
912609170Idland VVS ASUrskjellveien 34310HOMMERSÅKidlandvvs@lyse.net47927700Rørlegger
983486703Rørleggermester Torstein Solli ASRagna Nielsens vei 280592OSLOarild@torstein-solli.no48000100Rørlegger
990271518Alta Blikk ASKrøkebærveien 39514ALTArobin.henriksen@trollnet.no48038553Blikkenslager VBL
812481312Veas Rør ASGråterudveien 393036DRAMMENpost@veasror.no48047000Rørlegger
999191231BUSKERUD BYGG & ELEKTRO ASTorsbyveien 1743370VIKERSUNDlars.peter.soderlind@nordbohus.no48050540Elektro
915900054Surnadal Bygg ASIndustrivegen 686652SURNAoyvind@surnadalbygg.no48055842Byggmester
971002700JOSVANGER ELEKTRO ASGaldetoppen6869HAFSLOfaktura@josvanger.no48083700Elektro
970173897Lier RørleggerforretningVøyenvn. 291384ASKERkjelldammen@online.no48111114Rørlegger
983355927ElektrospesialistenAlshusveien 4B1675Kråkerøyrino@elektrospesialisten.no48181402Elektro
984124236Byggmester Ingar Olsen ASKvellovegen 517580SELBUfirmapost@bm-iolsen.no48184356Byggmester
991434623Vestfold Elektro ASFarmannsveien 373125Tønsbergpost@vestfoldelektro.no48215550Elektro
915022146Vinderen Entreprenør ASSlemdalsveien 720373OSLOoa@vinderen-ent.no48236604Flislegger
879515882Byggsenteret Audun Hundere ASPostboks 1046851SOGNDALjan.skeistrand@hundere.no48241029Byggmester
917442932FRONT ELEKTRO ASOrreveien 191404SIGGERUDsigurd@frontelektro.no48250124Elektro
933327515A.M.Lassen ASGrensegt. 33061SVELVIKsven.myhre@lassen.no48284000Elektro
912173771Tømrermester Knut Bye ASBJERKEKROKEN 171350LOMMEDALENmorbye@online.no48299936Byggmester
917890633Elektriker'n Asker ASKirkeveien 501395HVALSTADpost@elektrikernasker.no48414243Elektro
913731107Pk Sørby ASDueveien 23089HOLMESTRANDb.krzysztof@gmail.com48656705Flislegger
998303605VB Bergen ASHesthaugvegen 185119ULSETjorn@vbbergen.no48852320Rørlegger
964454302Varmbobygg ASKlæbuveien 196 a7037TRONDHEIMpost@varmbo.no48882785Byggmester
971004525Moi Rør ASSvegeskogen4400FLEKKEFJORDal@frov.no51401439Rørlegger
979679645Moi Elektro ASØyevollveien 84460MOIpost@moi-elektro.no51405020Elektro
945553685Byggefirma Tunge ASJon Torbergssonsvei 104070RANDABERGbyggefirma@tunge.no51412800Byggmester
975969991Harestad Elektriske ASStrandbakken 54070RANDABERGfirmapost@harestad.no51414949Elektro
986394826Byggmester J H Olsen ASSkogateigen 254362VIGRESTADbmjho@online.no51437564Byggmester
989080644Bjerkreim Trelast ASNesjane 74389VIKESÅingunn@bjerkreim-trelast.no51454050Byggmester
981099494Blinkhus Bt Stavanger A/sMarieroveien 21A4017STAVANGERfirmapost@bjerkreim-trelast.no51455050Byggmester
914128765Eger Bygg ASBøckmans gate 184370EGERSUNDterje@egerbygg.no51461280Byggmester
985421714Eger Bygg Holding ASBøckmansgate 184370EGERSUNDterje@egerbygg.no51461280Byggmester
984052456Brødr. Pettersen ASNyåskaiveien 14374EGERSUNDpost@brdr-pettersen.no51463580Blikkenslager VBL
816795842VoldenTollefsen ASLindøyveien 64370EGERSUNDpost@voldentollefsen.no51472200Rørlegger
953135531El-Team ASMorenefaret 54340Brynedr@el-team.net51486740Elektro
976018443Auestad Bygg ASSteinvegen 14347LYEbrynjulv.auestad@gmail.com51488163Byggmester
913656628Kvassheims Elektriske Forretning ASJohan Feyers gate 94370EGERSUNDpost@kvassheim-elektro.no51491433Elektro
910274694Partnerblikk ASGamle Sokndalsvei 384370EGERSUNDpost@partnerblikk.no51491959Blikkenslager VBL
987027568M & G Elektro ASKvellerudvegen 1A4373Egersundpost@mgelektro.no51494910Elektro
983552382BYGGSERVICE HOLDING ASFabrikkplassen 54370EGERSUNDpost@byggservice-egersund.no51495800Byggmester
982056497El-Experten ASGamle Sokndalsvei 384372EGERSUNDfaktura@elkonor.no51496000Elektro
961061431Norrøn Bolig ASGamle Sokndalsveien 384372EGERSUNDtor.inge@norron.no51498856Byggmester
985505349Roxel Elektro ASSkogstøstraen 254029STAVANGERgaute.bergeland@roxel.no51516310Elektro
992571772Byggmester B.O.B. ASUllandhaugeveien 254019STAVANGERtrond@byggmester-bob.no51524300Byggmester
984856962Blikk Teknikk ASStøperigata 24014STAVANGERpost@blikkteknikk.no51528810Blikkenslager VBL
977289351Fakta Bygg ASKobberveien 24313SANDNESinfo@faktabygg.no51530255Byggmester
987586400E-Tech Elektro Installasjon ASAuglendsmyrå 44016STAVANGERpost@etech.as51546100Elektro
957854222Rørleggerfirma Stølsvik ASKlebersteinveien 1364027STAVANGERfirmapost@stolsvikvvs.no51546371Rørlegger
978662617Rørlegger Sunde ASMadlaveien 3334042HAFRSFJORDpost@rorleggersunde.no51552220Rørlegger
994272713Optiel Vest ASFabrikkveien 24033STAVANGERoj@optiel.no51571552Elektro
917356181Simex Elektro ASGodesetdalen 244034STAVANGERbf@simex.no51578600Elektro
981620526Byggefirma Vinje & Thorsen ASKvalebergveien 214016STAVANGERbjorn@vinthor.no51587070Byggmester
984082274Carlsens Elektro Installasjon A/SDaleveien 294328SANDNESrein@cei.no51601980Elektro
884989132Solheims Elektro ASLanggaten 96B4306Sandnespost@solheims-elektro.no51607680Elektro
989430874Gjesdal Blikk ASIndustriveien 12Opstad4330ÅLGÅRDpost@gjesdalblikk.no51610880Blikkenslager VBL
989059335Sinus Elektro ASLuramyrvien 194391SANDNESfirmapost@sinus-elektro.no51611840Elektro
835980952R.E. Gjesdal ASSandnesveien 204330ÅLGÅRDfaktura@regjesdal.no51617152Elektro
999547303Rørleggerfirma Sigurd Lima ASIndustriveien 194330ÅLGÅRDterje@sigurdlima-as.no51619850Rørlegger
918249540Arne Byberg ASSkvadronveien 214050SOLAerlend@arnebyberg.no51644600Elektro
986643842Sola Elektro ASSolakrossvegen 314050SOLApost@sola-elektro.no51650208Elektro
950360739Rasmussen Elektro ASSolakrossveien 84050SOLApost@rasmussen-elektro.no51656533Elektro
939507213Sigmund Lothe ASSandesletta 164050SOLApost@lothe.com51656595Rørlegger
916325673Øvestad Elektro ASPostboks 74397SANDNESodd.m.sviland@ovestad-elektro.no51660666Elektro
979373856Rørlegger Torgersen ASStrandgaten 114307SANDNESpost@rorleggertorgersen.no51661215Rørlegger
913875818Brødrene Lie ASPostboks 344306SANDNESfirmapost@brlie.no51666095Blikkenslagermester
995595249Haga Elektro ASÅrsvollveien 194312SANDNESpost@hagaelektro.no51666355Elektro
980716465Sandnes Elektro ASSnekkerveien 284321SANDNESpost@sandneselektro.no51669380Elektro
983225144Din Byggtjeneste ASSkjævelandveien 224322SANDNESrolf@din-byggtjeneste.no51674321Byggmester
965831347Figgjo Ventilasjon ASLutsiveien 374309SANDNESpost@figgjoventilasjon.no51680560Blikkenslager VBL
810034882Sandnes Elektriske Forretning AS Avd. InstallasjonLanggaten 874306SANDNESpost@sandneselektriske.no51685700Elektro
873651342Forsand Byggservice ASBergekrossen 7 A4110FORSANDpost@forsand-byggservice.no51703112Byggmester
979503172Bjergabygg ASLuramyrveien 94301SANDNESbjergabygg@ebilag.com51709150Byggmester
961122422Svithun Elektro ASLuramyrveien 94313SANDNESpost@svithun-elektro.no51709720Elektro
962927033Ryfylke Elektriske ASRådhusgaten 264100JØRPELANDges@ryfylke-elektriske.no51740600Elektro
933886557Strand Rør ASDIR POULSONSGATE 514100JØRPELAND51747622Rørlegger
984052243PG Installasjon ASVormedalsvegen 294130HJELMELANDjohannes@pgi.no51750345Elektro
829359812Ryger ElektroKvalshaugveien 44100JØRPELANDoddvar.eie@rygerelektro.no51750644Elektro
981315626Oneco Solutions AS Avd. ForusbeenForusbeen 2104313SANDNESjast@oneco.no51770202Elektro
960016785Time Elektro ASHålandsvegen 354340Brynepost@time-elektro.no51771590Elektro
886293372Bryne Rør ASVesthagen 94344BRYNEpost@bryneror.no51778200Rørlegger
980416208KE Installasjon ASBedriftsveien 94353Klepp Stasjonbmt@ke.no51789100Elektro
982587786Elektrofag Jæren ASIndustrigt. 24362Vigrestadpost@elektrofag.no51791170Elektro
943936889Ogna Installasjon ASSørskogvegen 84364SIREVÅGchr@ognainstallasjon.no51791390Elektro
979935633SI Bygg ASÅnestadvegen 144360VARHAUGglenn@sibygg.no51791880Byggmester
984799063Nærbø Rør og Elektro ASBjorhaugslettå 104365NÆRBØimk@nre.as51793700Rørlegger
987996617Rørlegger Team ASOpstadveien 6214368VARHAUGfirmapost@rorlegger-team.no51798310Rørlegger
995928108Elektro Stavanger ASRandarbergveien 334025Stavangerpost@elektrostavanger.no51815800Elektro
879919452Faber Bygg ASLagerveien 184033STAVANGERre@faber.no51818700Byggmester
932241536Ragnar Svensen ASBoganesvn. 1144032STAVANGERpost@ragnar-svensen.no51819300Rørlegger
963761244Sandnes Automasjon & Installasjon ASJåttåveien 924020STAVANGERsandaut@sandaut.no51823070Elektro
913206339J.Johnsen & Sønner ASMoseidveien 14033STAVANGERjjs@jjs.no51827580Blikkenslager VBL
915581714Rønning Elektro ASZetlitzveien 24017STAVANGERronningelektro@ronning-el.no51828000Elektro
981513886Rogaland Elektro ASKvitsøygaten 304068STAVANGERpost@rogalandelektro.no51855000Elektro
960245474Front Bygg Stavanger ASKvitsøygata 104014STAVANGERpost@front.as51891440Byggmester
979295715Malerfirma Lund & Vaaland asBjødnabeen 164031STAVANGERpetter@tlund.no51951200Maler
967866210HABI ASFabrikkveien 34033STAVANGERhabi@habi.no51951950Blikkenslager VBL
929387384Systemair AS Avd. SandnesLuramyrveien 384303SANDNESinvoices@systemair.no51969700Ventilasjon VKE
960853687JATEC ASSmedasundet 585501HAUGESUNDpost@jatec.no52703030Elektro
982096839Bjelland VVS ASKvalamarka 295514HAUGESUNDpost@bjellandvvs.no52704530Rørlegger
982146011Risanger & Sønn ASSvehaugstemmen 65535HAUGESUNDsjur@risanger-sonn.no52711515Maler
933640345Kr. Lindtner Sivertsen ASKirkegaten 1345501HAUGESUNDpost@lindtner-sivertsen.no52725681Rørlegger
855343282Tøgersen Elektro ASSpannaveien 185531HAUGESUNDanne.hilde@toel.no52726161Elektro
948897652Åsbø ElektroViljarshaugen 75538HAUGESUNDainsta@online.no52731907Elektro
989994921Steinsvik ASRundhaug 255563FØRRESFJORDENmagali.rousseau@steinsvik.no52754700Elektro
947265334Rørlegger Haraldseid ASIsvik5574SKJOLDpost@rorharaldseid.no52762218Rørlegger
986389180Helgevold Elektro ASHelgevoldsgården 55585Sandeidjohannes@helgevold.com52766000Elektro
926207806Helgevold Elektro Haugesund ASSaudavegen 57725585SANDEIDfaktura@helgevold.com52766000Elektro
954674584Kalstveit & Vik ASHaukelivegen 3535574SKJOLDkv@kalstveit-vik.no52767200Byggmester
987487283Hervik Rør ASHervikneset 455566HERVIKerik@hervik.no52774790Rørlegger
970215751Byggmester Magnar HalvorsenNedstrandsveien 355567SKJOLDASTRAUMENpost@fjordprosjekt.no52778700Byggmester
976081587Langelandsvik ASAksdal Senter5575AKSDALpost@langelandsvik.no52779161Maler
987663901Sauda Varme & Bad ASNesøyra 204208SAUDASJØENpost@saudavarmeogbad.no52785440Rørlegger
976538935Sauda Installasjon ASSauda Næringspark4201SAUDAdag-ole@saudainst.no52785800Elektro
987814136Ryfylke Elektro ASKyrkjegata 104200SAUDAfrode@ryfylke-elektro.no52786868Elektro
986543872KV-bygg Suldal ASSandsvegen 1344230SANDfirmapost@kv-bygg.no52790630Byggmester
951876631Klungtveit Svein ASEidsvegen 224230SAND52792970Rørlegger
981593707Rørlegger Geir Sirnes ASKarmsundgata 585529HAUGESUNDfirmapost@geir-sirnes.no52806070Rørlegger
985207844Vedavågen Rør ASBleikmyrveien 424295VEDAVÅGENsverre@vedavagenror.no52815733Rørlegger
983247946Skude Elektro AS4297Skudeneshavnmail@skudeelektro.no52833600Elektro
917525269Åkra Elektriske ASAustigard 184270ÅKREHAMNakra@elkjop.no52844545Elektro
918847065Trygve J. Sjøen ASPostboks 334296ÅKREHAMNpost@trygve-sjoen.no52845050Byggmester
985690960ETR Elektro & Telecom ASNoreveien 305542KARMSUNDpost@etr.no52845150Elektro
911576880A Utvik ASPostboks 754299AVALDSNESfirmapost@a-utvik.no52846570Byggmester
976038266Th. Kolbeinsen Installasjon ASAustre Karmøyveg 1894250Kopervikpost@th-kolbeinsen.no52850822Elektro
994417371Elektrospesialisten ASGamleveien 684315SANDNESrino@elektrospesialisten.no52973006Elektro
915692192Heiane Røyr Og Elektro ASPostboks 12035406STORD53402170Rørlegger
984417578Stomas ASTorget 45411Stordstomas@stomas.no53402340Elektro
983246702Elecon ASSæ 138Kunnskapshuset5417STORDfaktura@elecon.no53409900Elektro
990682151Rør & Handverk Service ASHeiane 25406STORDanders@rhs.as53414434Rørlegger
978632378LOS Elektro ASHollundsdalen5430BREMNESfirmapost@los-elektro.no53422100Elektro
931670735Engevik & Tislevoll ASPostboks 135418FITJARgeirmund@engevik-tislevoll.no53457300Byggmester
980352617Byggpartner Kvinnherad ASPostboks 675463USKEDALENolevidar.byggpartner@knett.no53472634Byggmester
995871807Husnes Røyr ASHellandsbrua5460HUSNESbrede@husnesroyr.no53475900Rørlegger
952162659Øybygg ASNedre Sæbø 65454SÆBØVIKpost@oybygg.com53480000Byggmester
859028012Into Elektro A/SSundsvegen 775450SUNDE I SUNNHORDLANDtore@intoelektro.no53482030Elektro
947070622Kvinnherad Elektro ASVangsvegen 135470Rosendalkjh@k-el.no53482800Elektro
979577451Hatlevik Rør AS5419FITJARmonika@hatlevikror.no53499315Rørlegger
947851594Skare Sagbruk ASSAGE5763SKAREpost@skaresagbruk.no53645121Byggmester
959682496B Mikkelsen ASSmelteverkstomta5750ODDAfirmapost@bmi.no53650000Elektro
945690437Bu Bygg ASEitrheimsneset 85750ODDApost@bubygg.no53650310Byggmester
976723805ODDA ENERGI ASRøldalsvegen 74 B5750ODDAjok@oddaenergi.no53650536Elektro
975963764Rutle VVS ASSentrumsgården5782KINSARVIKnjrutle@online.no53663355Rørlegger
935694612Installatør Johs.O.Ystanes ASSentrumsgården 15782KINSARVIKrstein@ystanes.no53663356Elektro
984388284Frøvik Elektro ASBjelland5559SVEIOarild@frovikelektro.no53740000Elektro
992179996Bjelland Elektro ASSmørsund5550Sveiopost@bjellandelektro.no53740259Elektro
945732202Sveio ByggsenterHjartåsveien 195555FØRDE I HORDALANDbritt@sveiobyggsenter.no53743400Byggmester
952960059Johansen Rør ASLigrend5594SKÅNEVIKsaniter@johansen-ror.no53771250Rørlegger
984046022Berge Sag og TrelastHaukelivegen 6765582ØLENSVÅGbergesag@bergesag.no53775400Byggmester
992111569Hauge og Sørensen Ventilasjon ASTotlandsveien 25224NESTTUNhauo@online.no55103260Blikkenslager VBL
984370083Senter Hus ASSæråshøgda 95235RÅDALbergen@boligpartner.no55110440Byggmester
929085884Håvardstun Elektriske ASYtrebygdsvegen 2375258BLOMSTERDALENpost@havardstun.no55114750Elektro
965523057Fana Blikk ASFanavegen 395221NESTTUNfanablikk@fanablikk.no55116969Blikkenslager VBL
968443623Erik Hansen ASLønningsflaten 275258BLOMSTERDALENfirmapost@erikhansen.no55119999Blikkenslager VBL
937738293Sigurd Opheim AS BlikkenslagerforretningKokstaddalen 65257KOKSTADtrond@sigurd-opheim.no55125012Blikkenslager VBL
989412825SKAAR ELEKTRO SERVICE ASSlåtthaugveien 465222NESTTUNanita@skaarelektroservice.no55131276Elektro
985037906Pro-Vent ASEspehaugen 515258BLOMSTERDALENandre@pro-vent.no55137808Blikkenslager VBL
930015733Vidar Venge ASLyderhornsveien 2915171LODDEFJORDpost@venge.no55151200Blikkenslager VBL
966228024Kjell Hansen Elektro ASLeirvikflaten 55179GODVIKkjetil@kjell-hansen.no55154030Elektro
993517534BI ELEKTRO ASStorhammeren 355145FYLLINGSDALENpost@bi-elektro.no55155080Elektro
933233278Tore Eide ASSpelhaugen 85147FYLLINGSDALENfirmapost@toreeide.no55175440Rørlegger
933384527Bygg og Ventilasjon ASToppemyr 2B5136MJØLKERÅENpost@bov.no55197860Blikkenslager VBL
994515489Hindenes, Unneland & Juvik ASHeiane 105131NYBORGpost@brhindenes.no55199100Byggmester
837152062Byggefirma Nilsen & Andersen ASSandviksveien 163A5035BERGENfirmapost@nilsenogandersen.no55199600Byggmester
977349990Frøland & Noss Elektro ASFabrikkgaten 125059BERGENkristian@fnelektro.no55206420Elektro
919231432Elektroinstallasjon ASDamsgårdsveien 165058BERGENpost@elektroinstallasjon.no55207950Elektro
966291192Service-Elektrikeren ASDag Hammarskjøldsvei 1095144FYLLINGSDALENfirmapost@se-el.no55210570Elektro
871235422Elektro Partner ASBønesstranden 945155BØNEStrond@elektropartner.as55220301Elektro
990395969Murmester Hilleren ASHelldalssåta 85225NESTTUNthomas@murmesterhilleren.no55228177Murer
942628846AS Korsvold ElektroinstallasjonGotevollen 75260INDRE ARNAtk@korsvold-elektro.no55240544Elektro
912589323Byggmester Jostein Garnes ASGarnesveien 1285264GARNESpost@josteingarnes.no55242138Byggmester
952677004Gården Rørleggerservice ASLindealleen 15072BERGENpostmaster@gaardenror.no55273600Rørlegger
955197453Eirik Jordan ASPostboks 3036 Slettebakken5825BERGENkontor@ejordan.no55287667Blikkenslager VBL
925422622Bergen Luftteknikk ASHardangerveien 72 Seksjon nr. 245224NESTTUNsveinung@bergluft.no55291200Blikkenslager VBL
914392489Åge J. Monsen ASEdvard Griegsvei 3B5059Bergenkontor@elkontakt.no55293940Elektro
955366492Ernst Eismanns Eftf. ASJordalsveien 425105EIDSVÅG I ÅSANEernst@eismann.no55333730Elektro
944007059Olav Mørner AS, Autorisert RørleggerfirmaHåsteins gate 105160LAKSEVÅGpost@rorlegger-morner.no55340933Rørlegger
933713601Laksevåg Elektro A/SLyderhornsvei 275848BERGENmagne.sivertsen@laksevag-elektro.no55345560Elektro
975967565Mesterbygg-Bergen ASEidsvågbakken 15105EIDSVÅG I ÅSANEfrank.stromme@mesterbygg-bergen.no55362620Byggmester
994572032Bjørgvin VVS ASHesthaugvegen 185119ULSETjan.erik.urhaug@vb.no55382300Rørlegger
937610440Magnus M Thunestvedt ASArnadalsflaten 95262ARNATVEITinst@thunestvedt.no55391900Elektro
855440482E.Sjøstrøm ASHelleveien 445042BERGENedmund.sjostrom@vb.no55392490Rørlegger
989198629Arna & Åsane Rørleggerservice ASHardangerveien 8715267ESPELANDfirmapost@arnaror.no55393850Rørlegger
996619583Straume Elektriske ASSmålonane 25353STRAUMErfo@straumegruppen.no55500100Elektro
911838346Straume Våtrom ASSmålonane 25353STRAUMEvsk@straumegruppen.no55500100Rørlegger
984244703Østensen eftf. ASNedbergeveien 175178LODDEFJORDallan@oestensen.no55501870Blikkenslager VBL
962341721Norsk Ventilasjon ASAlvøveien 1165179GODVIKpost@norskventilasjon.no55509622Blikkenslager VBL
990341354Martin Prestegård ASKokstadflaten 265257KOKSTADmartin@prestegard.no55525320Elektro
916747772Asw Bygg ASKaigaten125016BERGENfaktura@aswb.no55541125Byggmester
915211631AS Pettersson & GjellesvikC.Sundtsgt 525817BERGENbjorn.kildedal@pg-elektro.no55549000Elektro
967836257Høva Elektro ASHaukedalen 15121Ulsetjarl@hova.no55558003Elektro
998826624By Hus ASWernersholmvegen 495232PARADISpost@byhus.as55571500Byggmester
984447647Star Elektro ASSlettebakksveien 84A5821BERGENfirma@star-elektro.no55577950Elektro
977051932UNIK VVS ASSpellhaugen 65147FYLLINGSDALENgos@unikvvs.no55596150Rørlegger
912166716Mårstig Bygg ASHylkjeflaten 18b5108HORDVIKpost@maarstigbygg.no55705590Byggmester
890716652Fag-Elektrikeren ASMøhlenpriskaien 8 Skur 255006BERGENsigrun@fag-el.no55706336Elektro
964377111Aut Rørleggermester Øystein Antonsen ASStrandgaten 2005817BERGENarve@ror-antonsen.no55900710Rørlegger
965299424AS Bergen InstallasjonKanalveien 885821BERGENgeir@bergeninstallasjon.no55901410Elektro
917027781Urheims Elektrokompani ASChr. Michelsens gate 95012BERGENkontakt@urheim.no55904420Elektro
982743834Bergen Elektro Automasjon ASSteinsvikvegen 295251SØREIDGRENDfirmapost@b-e-a.no55913319Elektro
982962005Rutledal Elektro ASKloppedalsveien 25232PARADISjan.olav.rutledal@broadpark.no55929406Elektro
982145651Berntsen Mur Og Fliseservice ASPostboks 173 Loddefjord5881BERGENfbern@broadpark.no55937123Flislegger
966596252Berland Bygg ASJanaflaten 305179GODVIKfirmapost@berland-bygg.no55942200Byggmester
985727139Sletten ElektroKanalveien 555068BERGENcarina@slettenelektro.no55946700Elektro
934904613Ove Øen Blikkenslager & Taktekker ASFagerdalen 35039BERGENove.oen@broadpark.no55950150Blikkenslager VBL
932146568Kvassheim Elektro ASHagerupsvei 995067Bergenpost@kvassheim-elektro.no55982080Elektro
934962974Olaf Johnsen & Søn ASHardangerveien 125224NESTTUNkjell@johnsenblikk.no55990913Blikkenslager VBL
974293099Bravida Norge AS Avd. Bergen ElektroDamsgårdsveien 1315160LAKSEVÅGbergen@bravida.no56114000Elektro
993366315Hundven og Monsen VVS ASHallheimslien 215184OLSVIKlars.norheim@hundvenogmonsen.no56140440Rørlegger
965089594O. Solberg Thomsen Eftf. ASJUVIKFLATEN5300KLEPPESTØseh@solbergthomsen.no56141705Elektro
825535632Askøy Byggsenter ASStrusshamnvegen 365318STRUSSHAMNpost@askoy-byggsenter.no56151260Byggmester
857884922Installatør Håkon Olsen ASMyrane5300Kleppestøhakon@hakon-olsen.no56151400Elektro
980387968Beslag og Balkonger ASStorebotn Næringspark5300KLEPPESTØpost@altaner.no56151650Blikkenslager VBL
942032846Andersen & Sønn Rørleggerforretning ASJuvikflaten5323KLEPPESTØpost@rorandersen.no56151970Rørlegger
936987516Egil Lerø & Sønner A/SPostboks 35321KLEPPESTØpost@egillero.no56152210Blikkenslager VBL
945549483Kaland Trelast ASOrrhøyflaten 125918FREKHAUG56168272Byggmester
987114568Byggmester John Helge Rutle ASSchriverhaugen 275918FREKHAUGjohnrutl@frisurf.no56176153Rørlegger
945955678Meland Elektro A/sMjåtveitflaten 455918FREKHAUGpost@melandelektro.no56178700Elektro
963651430Austevoll Trelast AS5392STOREBØfirmapost@austevoll-trelast.no56181700Byggmester
990024936Rørleggermester Stig E. Nilsen ASKuventrævegen 385210OSstnilsen@online.no56300791Rørlegger
977277388Rørleggeriet Os ASLandboden5200OSroer-oas@online.no56300937Rørlegger
933668517Os Elektro A/SJordmorsvingen 85200OStore@oselektro.no56301639Elektro
985632448Bjørn Døsen ASKolskogheiane 175210OSbed@dosen.no56306620Byggmester
998989922Sperrevik Elektro ASKolskogheiane 65210OSpost@sperrevik.no56309170Elektro
982574145Psw Power & Automation ASBleivassvegen 75347Ågotnesfirmapost@psw.no56313400Elektro
984398581Straume Mesterbygg ASSmålonane 245353STRAUMEinge@straume-mb.no56314040Byggmester
940848601Byggmester Turøy & Algrøy ASPostboks 4545343STRAUMEpost@turoyogalgroy.no56320270Byggmester
980377385Landro Elektro AS5353Straume56322310Elektro
915061249Sotra Bad ASMøllestykket 215360KOLLTVEITpost@sotrabad.no56330228Rørlegger
990981272D-Blikk ASDalseideveien 905357FJELLarvid@d-blikk.no56331273Blikkenslager VBL
886349572Robert Slettmo ASStorabrekko 125355KNARREVIKrobert@slettmo.no56332272Blikkenslager VBL
974526166El Inst Bjarne Sjøvold ASPostboks 335346ÅGOTNESpost@sjovold.as56334401Elektro
858595312Torsbygg ASpostboks 1345346ÅGOTNEStor@torsbygg.no56335066Byggmester
955370317Blikkenslager Vidar HaugjordMøllestykket 215360KOLLTVEITpost@blikkenslagerhaugjord.no56336123Blikkenslager VBL
936552900Sotra Rør og Sanitær ASTellnes Næringspark 325357FJELLfirmapost@sotraror.no56336150Rørlegger
991869565Algrøy Elektro ASTellnes Næringspark 305357FJELLpost@algroyelektro.no56336240Elektro
929874390Risnes Elektro ASIdrettsvegen 95936Mangerre@risneselektro.no56349620Elektro
975333078Byggmester Nils J Solend ASStølen 125911ALVERSUNDbyggmsoa@online.no56357160Byggmester
947335219Nordhordland Elektro ASLindåsvegen 1535914ISDALSTØpost@nordhordland-elektro.no56357380Elektro
935347920Lindås Rør & Sanitær ASBurkhovdane 15914ISDALSTØfirmapost@lindas-ror.no56357450Rørlegger
988103381Ing. Taule ASKvassnesvegen 335914ISDALSTØpost@ing-taule.no56358555Byggmester
986751718Helland Elektro ASKanalvegen 45955LINDÅSpost@helland-elektro.no56360330Elektro
968467530Øygarden Elektriske ASSkjergardsvegen 13765363Ågotnesmona@oygarden-elektriske.no56382440Elektro
995698943Byggmester Øystein Mosevoll ASRøskeland5281VALESTRANDSFOSSENoystein@mosevoll.no56394408Byggmester
977071003Vestlandshus Mjelde AS5286HAUSbjarte.mjelde@vestlandshus.no56397878Byggmester
989319418Voss Varme & Bad ASBrynaskogen 145705VOSSfirmapost.voss@vb.no56510207Rørlegger
961691508Voss Byggsenter ASBrynalii 1015705VOSSfirmapost@vossbyggsenter.no56511555Byggmester
994279041Stanghelle Rørleggerfirma ASBrynalii 1015700VOSSjan@ajs.no56513734Rørlegger
979502486Johs. E. Øvsthus ASStorrviki 15710SKULESTADMOsjur.hermann@ovsthus.no56520640Byggmester
991901124Vestlandshus Voss ASØvre Langhaugen 175709VOSSpost@hagenson.no56522300Byggmester
971509120Vangen Elektriske ASBrynaskogen 25705VOSSfirmapost@vangen-elektriske.no56523666Elektro
947668110Halldor & Johs. Hamre ASNedre Kjerland5736GRANVINpost@halldorhamre.no56525207Byggmester
985160775Mølster Installasjon ASDugstadfossen 15710Skulestadmoinst@molster.no56529600Elektro
990995346Elicom ASRegimentsvegen 2155705VOSSpost@elicom.no56529890Elektro
984274335Kvam Elektro ASHardangerfjordvegen 6425604ØYSTESEtormod@kvamelektro.no56550000Elektro
913405943Øystese Elektriske ASHardangerfjordvegen 5715610ØYSTESEalf@oelas.no56550570Elektro
933861945Norheimsund Fargehandel A/SSandvenvegen 39A5600NORHEIMSUNDjahn@nhsfarge.no56551733Maler
979647840Byggmeister Per Augestad ASAugestadveien 315620TØRVIKBYGDper.augstad@kvamnet.no56552870Byggmester
913916204Kåre Neteland ASSandvenhagen Industrifelt5600NORHEIMSUNDfirmapost@neteland.no56553600Rørlegger
981187474Norheimsund Elektro ASGamle Dalavegen 885602NORHEIMSUNDoddvar@nhselektro.no56553660Elektro
913822323Hovden Elektro ASNedstegata 75601NORHEIMSUNDkontakt@hovdenelektro.no56555610Elektro
982790883Byggmeister Magnar Tveit ASInnstrandavegen 2955620TØRVIKBYGDmagntve@online.no56558302Byggmester
985260079Rød Elektro ASMobergsbakken 505200OSjanerod@frisurf.no56576630Elektro
981562933Helland Elektro & VVS ASEikelandsheiane5640EIKELANDSOSENingemar@helvvs.no56580620Elektro
971879904Helland Elektro & VVS ASEikelandsheiane5640EIKELANDSOSENhaktor@helvvs.no56580620Rørlegger
974281147Fusa Elektro ASTorsneset 215640EIKELANDSOSENpost@fusa-elektro.no56580750Elektro
982396220Sæterdal Elektro ASBotnavegen 145725VAKSDALselektro@selektro.no56594300Elektro
929008596Aurland Elektriske ASOdden 10A5745Aurlandaurlande@online.no57633463Elektro
985557225Grønsberg & Sønner AS6886Lærdalreidar@gronsberg.no57633630Rørlegger
985299838Årdal Rør & Sanitær ASPostboks 1246881ÅRDALSTANGENleif@aror.no57648840Rørlegger
9852336322tal Elektro ASHansegardsvegen 16886LÆRDALpost@2tal-elektro.no57667900Elektro
941511732Fretland Bygg ASMonsemarki6887LÆRDALterje@fretland-bygg.no57667910Byggmester
979152272VestlandsHus Sogn ASSkarpeteigvegen 56854KAUPANGERtor@vestlandshus-sogn.no57673388Byggmester
952054511Holen Installasjon ASFjørevegen 226856Sogndalpost@holen-installasjon.no57677500Elektro
979904347Byggmeister Tore Hovland ASVangestadvegen 116854KAUPANGERpost@torehovlandas.no57678486Byggmester
983632963Walther Sæthre & Co.ASVangestadvegen 26854KAUPANGERpost@wsaethre.no57678632Blikkenslagermester
974994860Luster Energiverk AS InstallasjonGaupnegrandane6868GAUPNEfrank@leinstallasjon.no57682929Elektro
973104691Bravida Norge AS Avd Førde ElektroSteinavegen 36800Førdesvein.midtun@bravida.no57722970Elektro
979982046Førde Elektro og Rør AS Avd InstallasjonFirdavegen 166800FØRDEtom@forde-elektro.no57723990Elektro
985335338Førde Elektro og Rør AS Avd. RørFirdavegen 166802FØRDEtom@forde-elektro.no57723990Rørlegger
961081262Årdalsbakke Elektro ASLona6843Skei i Jølsterpost@aardalsbakke.no57726360Elektro
912753808Holmedal Elektriske ASHolmedal6982Holmedalpost@holmedalelektriske.no57734100Elektro
833627252Skår VVS ASSletteland6963DALE I SUNNFJORDove-jonny@skaar-vvs.no57736340Rørlegger
981600444Byggmester Nordnes ASKorssund6964KORSSUNDrs-nord@online.no57737530Byggmester
957892752Fristad Elektro ASGrytøyra6967HELLEVIK I FJALERpost@fristadelektro.no57737730Elektro
967715417Rørleggerservice Florø ASIndustrivegen 266900FLORØ57744466Rørlegger
974534223Eikefjord Elektro ASVikaveien 196940EIKEFJORDpost@eikel.no57744590Elektro
975795330Florø Rør ASEvja Vest6901FLORØrobert@floro-ror.no57752040Rørlegger
914188792Vestlandsbygg Florø ASStrandavegen 216900FLORØaril-lis@online.no57752170Byggmester
923160388NBN Elektro ASMarkegt. 636900FLORØanders.nodseth@incgruppen.no57752800Elektro
987650184Fokus Elektro ASEvjegaten 126902FLORØbritt.hafstad@fokuselektro.no57752920Elektro
979694504Fanevik Bygg ASFjordgata 56900FLORØkjell@fanevik.no57757980Byggmester
934466152HAFS Elektro & Rør ASEidsnesfeltet6953LEIRVIK I SOGNpost@hafs-elektro.no57788900Rørlegger
885284752Ferstad Installasjon ASRise6723SVELGENjostein@ferstadinstallasjon.no57791357Elektro
974535165Rørlegger R Nigardsøy ASRise Industribygg6723SVELGENpost@nigardsoy.no57793590Rørlegger
935165911Naustdal Elektro ASTunavegen 26817NAUSTDALnor-ospe@frisurf.no57819369Elektro
980910733Byggmester Stølsvik ASFlatene 16814FØRDEfinn.reed@stolsvik.no57829050Byggmester
972412686Husevåg Rør ASGate 1 Nr. 776701MÅLØYpost@husevaag-ror.no57851044Rørlegger
936092497Sætren Installasjon ASGate 16700Måløyfellespost@saetren.no57853600Elektro
987904747Måløy Rør ASSjøgata6700MÅLØY57854444Rørlegger
981400224Ulvesund Elektro ASPostboks 10136718DEKNEPOLLENpost@ulvesund-elektro.no57855080Elektro
992328347Stårheim Bygg asStårheim6777STÅRHEIMhelgeryland@gmail.com57861479Byggmester
934943848S.H. Nesbakk ASAlleen 216771NORDFJORDEIDgunnar@nesbakk.no57863030Rørlegger
992780061Eid Elektro ASØyane 126770NORDFJORDEIDpost@eidelektro.no57864760Elektro
986602321Ronny Husevåg Rørservice ASNordstrandsvegen 66823SANDANEpost@rhr.no57865380Rørlegger
998852978Leif Lote ASSørstrandsvegen 436823SANDANEpost@leifloteas.no57865422Elektro
980402738Firda Elektro ASNordstrandsveien 176823SANDANEturid@firda-elektro.no57868770Elektro
957667139Stryn Elektro ASTonningsgata 276783STRYNprosjekt@strynelektro.no57872920Elektro
993428388Henden Elektro ASSørstrandsveien 66823Sandanepost@hendenelektro.no57884610Elektro
942963718Vingrom Bygg ASPostboks 522607VINGROMfirmapost@vingrombygg.no61054380Byggmester
995445611GS Elektro Gjøvik ASc/o Stig Morten Sollien Viflatveien 542822Bybruagselektro@gsel.no61108650Elektro
960873319Betonmast Rotstigen ASValdresvegen 32815GJØVIKterje@tba.no61108860Byggmester
981163958Byggmester Magne Fjellhaug AS/ SystemhusKallerudlia 132816GJØVIKtrond@bmf.as61109340Byggmester
985482977Everycare AS Avd. Torpa El InstallasjonNord-Torpvegen 42881AUST-TORPApost@everycare.no61112525Elektro
944701613Land Elektriske ASVest-Torpaveien 132882DOKKAfinn@land-elektriske.no61113410Elektro
976282744Hagens Rørservice ASBreskebakke 322860HOVh-roersa@online.no61122772Rørlegger
954721256Sentrum Installasjon ASRingveien 132815GJØVIKfirmapost@sentrum-installasjon.no61138680Elektro
952438360Bakke El-Installasjon ASHammerstads gate 192815GJØVIKfirmapost@bakkeelinst.no61138750Elektro
944075542Elektrikern ASHauggata 52850Lenafirmapost@elektrikern-lena.no61143636Elektro
972293687Moelven Elektro AS Avd. RaufossHunnselveien 122830RAUFOSSpost.elektro@moelven.com61159600Elektro
916176333AS Staff & SønnerFredsvollvn. 12850LENApost@staffsonn.no61160410Rørlegger
986958622Din Elektriker Toten ASLenagata 1142850Lenagrethe@det.as61165350Elektro
997066065Landheim Bygg AsPostboks 1182857SKREIAbrage@landheimbygg.no61168302Byggmester
976792718Elektro Partner ASNygardsbakken 42827HUNNDALENpost@elektro-partner.no61170298Elektro
967725560Alfa Installasjon ASWergelands gate 92821GJØVIK101@elkonor.no61171823Elektro
910154915Torbjørn Amundsen ASStrandgate 38A2821GJØVIKpost@rta.as61173352Rørlegger
952095145Finn Simenstad ASPostboks 20692811HUNNDALENfinn-th@finnsimenstad.no61179636Rørlegger
986354026Gjøvik Installasjon ASKallerudlia 82816GJØVIKrune@gjovik-installasjon.no61188060Elektro
911950707Raufoss Elektro ASFabrikkveien2830RAUFOSSservice@eet.as61194080Elektro
977101522Knut Lund Rørleggerbedrift AS2686LOMpost@klror.no61211004Rørlegger
985931038El-Service ASBergomsvegen 22686LOMkontakt@elservicelom.no61212190Elektro
930358789Skogvang Installasjonsforretning A/S Avd. GausdalGausdalsvegen2651ØSTRE GAUSDALinstallasjon@skogvang.no61226699Elektro
879956242Arne Nyheim Rørleggerservice ASSteinsmoen 52651ØSTRE GAUSDALpost@arne-nyheim.no61227494Rørlegger
983543618Gausdal Byggservice ASGausdalsvegen 11402656FOLLEBUfirmapost@gausdalbyggservice.no61228800Boligprodusent
928923819Otto Moen Installasjon ASStorgata 132670OTTAOtto-Moen.Installasjon@otto-moen.no61230900Elektro
987471913Ottadalen Installasjon ASIndustriveien 42680VÅGÅpost@ottadalen.com61232240Elektro
992674997Ottadalen Installasjon AS Avd. LomPrestøya2686LOMpost@ottadalen.com61232250Elektro
997443292Ottadalen Installasjon AS Avd. SkjåkLundamobygget2690SKJÅKpost@ottadalen.com61232251Elektro
983980031Proel ASIndustrivegen 402680VÅGÅfakturamottak@proel.no61232440Elektro
976376099Rudi og Skogum Bygg ASDahlemoen 222670OTTApost@rsbygg.no61236001Byggmester
887486972ELØK Installasjon ASStorgaten 152670OTTApost@el-ok.no61236510Elektro
989208543Espeseth El-Installasjon asJernbanevegen 412666LORApost@espeseth.no61243883Elektro
955599802EE-Teknikk AS Avd. Lillehammer ElektroPostboks 1642601LILLEHAMMERkaj.kunz@eet.as61246500Elektro
911948680Lillehammer Elektro ASTomtegaten 62615LILLEHAMMERpost.le@eet.no61246500Elektro
971768320Skogvang Installasjonsforretning AS Avd. LillehammerLandbruksvegen 22619Lillehammerinstallasjon@skogvang.no61246540Elektro
951731617Østbye & Sletmoen ASStorgata 68A2609LILLEHAMMERpost@oogs.no61246710Elektro
979125321Ramsøy ASLøkkegata 162615LILLEHAMMERpost@ramsoyas.no61248030Rørlegger
988293547HB Elektro ASWiesesgate 32609Lillehammerivar@hb-elektro.no61251760Elektro
877058972El Installasjon Lillehammer ASIndustrigata 352619LILLEHAMMERpost@el-installasjon.no61256050Elektro
979345097Delphin & Klashaugen ASIndustrigata 562619LILLEHAMMERdelkla@online.no61257273Murer
996003671Skogvang Installasjon AS avd Øyer Avd. ØyerFiskehusvegen 112636ØYERinstallasjon@skogvang.no61277720Elektro
993730475Fåvang Elektro ASTromsnesvegen 232634FÅVANGfaktura@favangelektro.no61280000Elektro
973067400Gudbrandsdal El-Installasjon AS Avd. RingebuOle Steigs gate 112630RINGEBUpost@gei.no61281300Elektro
890007082Horten Elektriske ASGudbrandsdalsvegen2630RINGEBUsolveig@hortenelektriske.no61281640Elektro
934092090John Lien Rørleggerbedrift AS2630Ringebupostmaster@johnlienror.no61284488Rørlegger
985831696Gudbrandsdal El-Installasjon ASNedregate 282640VINSTRAtore@gei.no61292820Elektro
979697163E. Brørby & Sønn ASBergermoen Industriområde3520JEVNAKERpost@brorby.as61310710Byggmester
976178483Randsfjord Rørservice ASBergermoen3520JEVNAKERanne@randsfjord.com61312911Rørlegger
989974173Kindberg Elektriske ASGjørudenga 203520JEVNAKERespen@kindberg-el.no61323202Elektro
890716512Brandbu Byggservice ASPostboks 2192718BRANDBUkjetil@brandbubyggservice.no61330000Boligprodusent
988277231Øistad Elektro ASHovsgutua 42711GRANterje@oistad-elektro.no61330348Elektro
998540860M Carlsen & Sønn ASStorlinna 882760BRANDBUrune@mcarlsen.no61336880Elektro
982000874M.Carlsen & Sønn ASStorlinna 882760BRANDBUgerd@mcarlsen.no61336880Elektro
982163706Rørleggermester Svein Olsen & Sønner ASv/Beitostølen Handelshus Øvrevegen 42953BEITOSTØLENpost@rorleggerolsen.no61341390Rørlegger
951398152Vestre Slidre El-Installasjon ASSlidrevegen 102966Slidremorten@vselinst.no61343290Elektro
979900783Slidre bygg & prosjektering ASSlidrevegen 102966SLIDREpost@slidre-bygg.no61344299Byggmester
979517130Røn Vvs ASRøn VVS ASPostboks 522959RØNronvvs@online.no61344415Rørlegger
935762286Valdres Installasjon ASTyinveien 62900FAGERNESvaldinst@online.no61362800Elektro
931142550EL-FAG ASValdresvegen 12900FAGERNESelfag@elfag.as61366620Elektro
982800285Elektrisk Installasjon ASSyndinvegen 39A2975VANG I VALDRESpost@elektriskinstallasjon.no61367056Elektro
998881854Elektromontasje ASTyingvegen 4850, Synshagen Næringspark2975VANG I VALDRESvidarw@elektromontasje.as61368815Elektro
963153686Asbjørn Nordsveen ASRingsakervn. 72383BRUMUNDDALfirmapost@asbjorn-nordsveen.no62330600Rørlegger
987368063Elektriker`n Ringsaker ASBrugsveien 52390Moelvfaktura@elektrikern.ringsaker.no62340271Elektro
981933184Ringsaker Rør ASRøsslyngveien 262390MOELVsverre@ringsaker-ror.no62346555Rørlegger
998491487Arve Hagen ASFurnesveien 182380BRUMUNDDALbrumunddal@comfort.as62349960Rørlegger
987647515Plassen Elektro ASTingnesvegen 212353STAVSJØpop@plassen-elektro.no62352684Elektro
876725622Nes Rør ASMeierigården Tingnesvegen 7612350NES PÅ HEDMARKENandreas@nesror.no62353680Rørlegger
989031686ARKEL Innlandet ASStrandveien 242380BRUMUNDDALinnlandet@arkel.no62357005Elektro
989319965Østlaft Bygg ASStolvstadvegen 132360RUDSHØGDApost@ostlaftbygg.no62358744Byggmester
986698736Vardåsen Bygg ASPostbos 612391MOELVove@vardaasenbygg.no62364961Byggmester
983196551Moelv Rørservice ASStorgt. 1022390MOELVottar@moelvrorservice.no62366120Rørlegger
911948745Ringsaker Elektro ASStorgata 1362390MOELVpost.re@eet.as62368300Elektro
977498279Elektro Øst Installasjon ASBrugsvegen 52390MOELVpost@elektroost.no62369066Elektro
951274496Solberg Elektroinstallasjon ASGammelgata 102381BRUMUNDDALfirmapost@solberg-as.no62369780Elektro
988973289Elverum Hus ASSøbakkvegen 34B2409ELVERUMelv-hu@online.no62412255Byggmester
916916493Idèhus Innlandet ASVestsiveien 672411ELVERUMpost@steen-eiendom.no62415010Byggmester
979653638Bygg-Team ASSvartbekkvegen 12411ELVERUMoystein.nordholm@byggteam.no62416302Byggmester
960733185Svensgaard Installasjon ASSvartbekkvegen 202411ELVERUMstein.halvorsen@svensgaard.no62417500Elektro
989363379Ing. Øyvind Pedersen ASVestheimgata 132406ELVERUMpost@ingpedersen.no62431430Rørlegger
980349683El montasje Elverum ASKirkevegen 742409Elverumfirmapost@el-montasje.no62435230Elektro
914090067Joar Løken ASPostboks 1542421TRYSILpost@joarloken.no62450158Rørlegger
981411501Trysil Elektro ASStorvegen 272420TRYSILpost@trysilelektro.no62454490Elektro
978656633Engerdal Elektro ASEngerdalsveien2440ENGERDALpost@engerdal-elektro.no62458290Elektro
946664847Berg og Sandboe ASSundflovneien 132480KOPPANGpost@berg-sandboe.no62462020Elektro
916954913Tynset Varme & Sanitær ASElfengveien 3a2500TYNSETts@tynsetvarme.no62483350Rørlegger
952071416SK-Bygg ASPostboks 682501TYNSET62484803Byggmester
993569097Byggmester Kveberg ASTomtegata 12500TYNSETpost@kveberg.no62486437Byggmester
936792626Nord-Østerdal Elektroservice AS avd. Alvdal/HovedkontorPostboks 82560ALVDALpost@noes.no62488230Elektro
948480468Folldal Industrielektro AS2580FOLLDALfelektra@online.no62490223Elektro
911272660Edvardsen Elektro ASKornsilovegen 2 2316 HAMAR2305HAMARfirmapost@edvardsen-elektro.no62518600Elektro
874384372Brødrene Melby ASHjellumveien 962322RIDABUepost@br-melby.no62529421Elektro
974478285Netco ASEngomsvingen 42323Ingebergpost@netco.no62538250Elektro
990239673Elmontasje Hamar ASBrugata 562321HAMARfirmapost@elmontasje.no62541120Elektro
974117398YC Rør ASEnggt. 342303HAMARpost@ycror.no62543810Rørlegger
959954666Installasjonsservice ASDalstuvegen 92340Løtenfirmapost@installasjonsservice.no62547300Elektro
992687460Moelven Elektro AS Avd. HamarStangeveien 1112321HAMARpost.elektro@moelven.com62550030Elektro
811948772Storhamar Elektro ASStorhamargata 552317HAMARpost.se@rrt.no62555560Elektro
983668615Arne Hansen Installasjon ASAnders Sørensens gate 32318HAMARpost@ahi.as62555570Elektro
985021937Arvid Hanstad ASSkolegata 42335STANGE62571833Rørlegger
975384365Hedalm Anebyhus ASPostboks 42344ILSENGfaktura@hedalm-anebyhus.no62580000Boligprodusent
987902523Elektor Installasjon ASRomedalsvegen 182335Stangefirmapost@elektor.no62582100Elektro
916188331Stange Elektriske ASHeggedalsvegen 22335Stangeefaktura@stange-elektriske.no62585660Elektro
913644530Løten Elektro ASGrinderengsletta 22340LØTENterje@loten-elektro.no62592850Elektro
859890652Jens Dahl ASIndustriveien 272212KONGSVINGERpost@jensdahl.no62814483Elektro
974531682Roverud Elektriske AS2211Kongsvingertor.erik.lobakk@roverud-elektriske.no62826173Elektro
988411434Haget Rørleggerbedrift ASKongevegen 202211KONGSVINGERrichard@haget.no62827203Rørlegger
976479297Rønning Installasjon ASBørrudvegen 732230SKOTTERUDole.einar@ronning-installasjon.no62835418Elektro
935179874Arneberg Elektro ASNegardsveien 252270FLISAingrid@arnebergelektro.no62952700Elektro
860648342Myhre Elektro ASDisenåvegen 232100SKARNESinfo@myhre-elektro.no62967030Elektro
986766537Hagen & Linstad ASBruvegen 232100Skarneshl@hl-elektro.no62967575Elektro
959988706Elektroservice ASSørumsgaten 322004LILLESTRØMmarit.aasen@elserv.no63804040Elektro
982571073Sørum Elektriske ASBlakervegen 9A1920SØRUMSANDfakturamottak@sorum-elektriske.no63825575Elektro
983188796Strømmen El-installasjon ASBråtebrua 12010STRØMMENtrine@strommen-el.no63837500Elektro
912185052Elektro Experten ASHvamsvingen 9 -112026SKJETTENfaktura@elektroexperten.no63843650Elektro
979389590Fosser Elektro ASGlendegården1961LØKENfirmapost@fosserelektro.no63850302Elektro
985449341Slorbak & Thoresen ASNordre Blixrud vei 41940BJØRKELANGENfrode@slorbak.no63856151Elektro
950600713Aarstad & Sønner ASSetskogveien1940BJØRKELANGENbademiljo@aarstad-sonner.no63856722Rørlegger
856871932Aurskog Elektriske Installasjon ASAursmoen1930AURSKOGkitty@aurskogelektriske.no63863253Elektro
986044272T & B Hansen Installasjon ASHaldenveien 3211923SØRUMfirmapost@tbinstallasjon.no63868060Elektro
986405089Elektriker'n Kjell Sæterøy ASNittedalsgata 1 B2000Lillestrømepost@elks.no63874232Elektro
979424361Skedsmo Rørleggerbedrift ASSkjærvaveien 182010STRØMMENroger@skedsmo-ror.no63876415Rørlegger
939141707Partner Elektro ASTrondheimsveien 1232021SKEDSMOKORSETpost@partner-elektro.no63879320Elektro
963825250Seko Elektro ASPostboks 2272021SKEDSMOKORSETfaktura@seko.no63879600Elektro
979506465Hope Elektro ASHovinveien 321900FETSUNDrolf@hope.no63881288Elektro
959507481Fetsund Elektro ASLundveien 35 A1900FETSUNDfetel@fetsundelektro.no63887720Elektro
991638768Årnes Elektro ASØvre Hagaveg 22150ÅRNESamj@gelektro.no63900780Elektro
991778160NEK ASSagvegen 22150ÅRNESepost@nekas.no63901010Kulde og varmepumpemester
928335704NVG Rør ASEidsvollvegen 8302170FENSTADkjetil@nvg.as63902135Rørlegger
999247318Fag-Elektro ASBråtan 222080EIDSVOLLpost@fag-elektro.as63904277Elektro
986113339Elektriker Bekkevold ASNedre Hagaveg 172150ÅRNESfaktura@bekkevold-as.no63906290Elektro
968321811Nes Rørservice ASØvre Hagavei 8a2150ÅRNESronny@nesrorservice.no63910175Rørlegger
891873352Dal Elektriske ASDalgården2072DALjas@dal-el.no63922050Elektro
988013242Moelven Elektro AS Avd GardemoenBalder Alle 22050JESSHEIMkjellkjell.einmo@moelven.no63928790Elektro
976494881Romerike Elektro ASMyrvangvegen 82040KLØFTAoskar@romerike-elektro.no63947520Elektro
974906716Fenstad Bygg ASElektrovegen 52069JESSHEIMpost@fenstadbygg.no63948760Byggmester
991277943Gardermoen Elektro ASTorgeir.Sagen@gelektro.no63948900Elektro
885326552Sigvartsen Elektro ASSundgaten 182080EIDSVOLL125@elkonor.no63964610Elektro
952017063Hugo Beck Installasjon ASIndustrivegen 82069JESSHEIMfirmapost@hugo-beck.no63971842Elektro
985827869Bråthen Rør ASTiurkroken 442069JESSHEIMebraat@online.no63975000Rørlegger
999198570Romerike Bad ASTrondheimsvegen 932066JESSHEIMpost@romerikebad.no63979000Rørlegger
963874073Lunder & Aas ASStorgata 11B2050JESSHEIMaas@lunder-aas.no63979200Rørlegger
979938217Rognstad Vvs ASKvennstuvegen 22090HURDAL63987855Rørlegger
980383660Aas & Nordal Entreprenørforretning ASNannestadvegen 3232032MAURAogn@aas-nordal.no63996200Byggmester
984211392ARKEL Romerike ASStallbakken 112005RÆLINGENoyvind.edvardsen@arkel.no64801300Elektro
959832021Sagen & co ASPostboks 182027KJELLERpaal@sagenblikk.no64830101Blikkenslager VBL
994734474Lysglimt Elektro ASSofiemyrveien 61412Sofiemyrchrister@lysglimtelektro.no64850288Elektro
948248638Ski Elektriske Installasjon ASSanderveien 21401SKIfirmapost@skiel.no64860550Elektro
978594298T R Elektro Torry Ringkilen ASLøkenveien 51Søndre Skigård1400SKIt.r.elektro@online.no64871645Elektro
990900310Tre-Tech ASTyttebærlia 51405LANGHUSpost@tre-tech.no64876464Byggmester
866320802Ski Vvs ASPostboks 4931401SKI64876644Rørlegger
995489783Bravida Norge AS Avd. FolloGlynittveien 251400SKItor.egil.utne@bravida.no64918500Elektro
832299952Bygg og Tømmermester Per-Erik Østlie ASVågsenteret1914YTRE ENEBAKKpost@pererikostlie.no64923939Byggmester
880288822Bygg og Messesystemer ASLillestrømveien 2671914YTRE ENEBAKKhege@b-mess.no64926052Byggmester
948685957Strømsborg & Enersen ASPrestegårdsveien 131912Enebakkpost@stromsborg.no64926300Elektro
952590340Østenfjelske Bygg & Entrenør ASThorudveien 461912ENEBAKKsystemhus@ostenfjeldske.net64927080Byggmester
8766245323-T Bygg ASLyngveien 141911FLATEBYterje@3tbygg.no64929172Byggmester
980433994Drøbak Elektriske ASHolterveien 4B1448DRØBAKjorn@drobak-elektriske.no64931164Elektro
977360684Kreativ Tømrerservice ASHolterveien 2A1448DRØBAKkreativpost@ebilag.com64931345Byggmester
980145433Elektroide ASHolterveien 41448DRØBAKhilde@elektroide.no64936360Elektro
967229016Follo Elektriske ASMyrveien 21431ÅSpost@folloelektriske.no64941000Elektro
960433440Ås Elektriske ASRaveien 21430ÅSfaktura@aas-elektriske.no64941065Elektro
976882318Follo Rørleggerservice ASSofiemyrveien 121412SOFIEMYRpost@folloror.no64945098Rørlegger
986976957Presterud & Riiser Elektro ASBrandstadveien 4601540VESTBYpost@prielektro.no64958946Elektro
947941755Ås Rørleggerbedrift ASMyrveien 81430ÅSwilliam@asror.no64975060Rørlegger
994853694Kreativ Elektro Ski ASIndustriveien 341400Skipost@kreativ-elektro.no64978001Elektro
964602360Hersleth Entreprenør ASHobølveien 41540VESTBYpost@hersleth.no64982330Byggmester
911385112Vestby Elektro-Service ASGamle Støttum vei 181541VESTBYfirmapost@vesas.no64983040Elektro
940060826Rør og Sanitærutstyr ASBillingstadveien 21A1396BILLINGSTADrorogsanitar@rorogsanitar.no66774830Rørlegger
912270971Rør og Sanitærutstyr ASBillingstadveien 21A1396BILLINGSTADrorogsanitar@rorogsanitar.no66774830Rørlegger
963328389Rørkompaniet ASKirkeveien 541395HVALSTADpost@rorkompaniet.no66776020Rørlegger
985694125Ansnes Elektro ASNye Vakås Vei 121395Hvalstadfaktura.elektro@ansnes.no66776300Elektro
966103108Ansnes Entreprenør ASNye Vakåsvei 121395HVALSTADfirmapost@ansnes.no66776300Snekker
874449172Tømrerkompaniet ASGrønliveien 61389HEGGEDALebb@tomrerkompaniet.no66782030Byggmester
886155662Wien og Lie Rørleggerbedrift ASGrobråtenveien 931385ASKERlars.erik@wienoglie.no66845480Rørlegger
958064764Jensen Elektriske ASHolmengaten 281394NESBRUpost@jensenelektriske.no66847480Elektro
979287828Elektro-Term ASFekjan 61378NESBRUpost@elektro-term.no66849050Elektro
994355872Protech Elektro ASOlav Brunborgsvei 271375BILLINGSTADoystein@protechelektro.no66859800Elektro
984058039Larmerud Rørservice ASHåndverkshuset Sofiemyrveien 61412SOFIEMYRfirmapost@larmerud.no66892900Rørlegger
911798441Cw Elektro ASRøykenveien 1421386ASKERpost@cwelektro.no66902388Elektro
976145291Knut Brorson ASHellvikskogvei 871450NESODDTANGENknut@brorson.as66910174Elektro
942064764Frogner Installasjon ASBjørklundsveien 231396BILLINGSTADfrogner@online.no66980070Elektro
952170570Arkel Asker og Bærum ASRavnborgveien 561395HVALSTADab@arkel.no66982442Elektro
993135283Asker Elektriske ASDrengsrudbekken 101371ASKERtove@askerel.no66987030Elektro
982606284Alpha Elektro ASBrennaveien 16,1481Hagafaktura@alphaelektro.no67050006Elektro
932796287Åge Johansen ASStasjonsveien 27A1482NITTEDALthomas@aagejohansen.no67072346Byggmester
980429067Brødrene Kolstad Installasjon ASJernbaneveien 251369STABEKKpetter@kolstadinst.no67102780Elektro
941173675Jar-Tek Rør ASStrandalleen 21368STABEKKjartek@jartek.no67113711Rørlegger
968430742Solutec ASFornebuveien 501366LYSAKERpost@solutec.no67121269Rørlegger
983080499Nansen Elektro ASStåvikroken 71339VØYENENGA67137421Elektro
980382028Aida Elektro ASBaker Østbyes vei 51351RUD67150248Elektro
939625593Östberg Norge ASLøxaveien 131351RUDpost@ostbergnorge.no67177700Ventilasjon VKE
943618178Elektroentreprenør Guriby ASLøxaveien 111314VØYENENGAfirmapost@guriby.no67177850Elektro
986964746Vegard Meisingset ASGrini Næringspark 31361ØSTERÅSinfo@meisingset.as67532161Rørlegger
960467302Bærum El Tek ASGruvemyra 611354BÆRUMS VERKmags-b@online.no67563738Elektro
917339236Ørnulf Wiig Installasjon ASSlependveien 481348Slependenpost@wiig.no67572020Elektro
964164355Bærum Elektriske ASKirkeveien 53 2 etg1363HØVIKfirmapost@baerumelektriske.no67581555Elektro
995961032Bærums Verk Rørleggerbedrift ASMarstranderveien 261369STABEKKKenneth@bvr.no67800492Rørlegger
935935024Lørenskog Rørleggerbedrift ASMarcus Thranesvei 71470LØRENSKOGmail@lorenskogror.no67902531Rørlegger
984681755Leithe Elektro ASSolheimsveien 85 - 871471LØRENSKOGasbjorn@leithe-elektro.no67907600Elektro
985246645EBR Elektro ASSolheimveien 101473LØRENSKOGfm@vvsfinans.no67913282Elektro
979361548Bygg-Team Romerike ASNordsnoveien 172007KJELLERsissel@bygg-team.no67975002Byggmester
966922877Andersen Elektro ASNYE TINDLUNDVEI 171718GREÅKERhenning@andersenelektro.no69102190Elektro
926532901Skjeberg Rør & Interiør ASSkjebergveien 531739BORGENHAUGEN69104444Rørlegger
967454818Gunnar Høvik ASBjørnstadmyra 71712GRÅLUMatle@gunnarhovik.no69128005Byggmester
841055942Klausen VVS Aut. RørleggerFabelfaret 9D1718GREÅKERKlausvvs@online.no69129000Rørlegger
981408020Sarpsborg El-Installasjon ASVogtsvei 11710Sarpsborgcato@sarpsborgel.no69129700Elektro
886927762Storm Elektro Sarpsborg ASTuneveien 271710SARPSBORGfaktura.sarpsborg@stormelektro.no69136800Elektro
932106450Ingard Langsholdt AS1711Sarpsborgclaus@langsholdt.no69139000Rørlegger
964518130Tor Johansen Elektriske ASTuneveien 81705SARPSBORGpost@torjohansenelektriske.no69139870Elektro
873104562Bravida Norge AS Avd. Sarpsborg ElektroOskarsgate 68 /701706SARPSBORGbjorn.utne@bravida.no69148300Elektro
957621090Byggmester Aage Nilsen ASBruveien 281734HAFSLUNDSØYaag-ni@online.no69149068Byggmester
952183729F Jørgensen ASJernbanegata 101767HALDEN69178610Rørlegger
988635685Elisenberg Elektro ASBusterudkleiva 541782HALDENpost@elisenbergelektro.no69180567Elektro
967907103Riis Elektro AS1771Haldeneb@riiselektro.no69181575Elektro
912385787Olaf Hansens Eftf. ASSvenskegt. 81776HALDENmail@ohansen.no69181906Elektro
837576652Kolås Eftf ASNedre Bankegate 341771HALDENfirmapost@kolaaseftf.no69190700Rørlegger
984275382Storm Elektro Moss ASVarnaveien 221524MOSSann-kristin.hansen@storm-elektro.no69210990Elektro
974581809Rakkestad Energi AS InstallasjonPostboks 1031891RAKKESTADann.lisbeth.borgen@rakkestadenergi.no69226500Elektro
991603026Mesterbygg Moss ASPostboks 517 Høyden1522MOSSpost@sa-mesterhus.no69233250Boligprodusent
943267596Moss Elektro ASÅrvollskogen 101529MOSSmosselektro@mosselektro.no69233400Elektro
861592812Østlandske Elektro ASTørkoppveien 101570DILLINGpost@ostlandske-elektro.no69236330Elektro
986464166Rasjonell Elektro AsEkholtveien 1141526MOSSpost@rasjonell-elektro.no69236900Elektro
976814738Moss Rørleggerservice ASRingv. 341524MOSS69254290Rørlegger
895489522Bravida Norge AS Avd. Moss Elektro ServiceCarlbergveien 61526MOSSkent.vilhelm.trevor@bravida.no69262600Elektro
979848927Bro Varmex ASEkholtvn. 64 A1526MOSSpost@brovarmex.no69264180Rørlegger
976185935Råde Elektro ASEVERKSVEIEN 2A1640RÅDEjan@raadeelektro.no69280272Elektro
989274589Selbak Rør ASKrosnes alle 31621GRESSVIKrino@selbakror.no69311980Rørlegger
954580326Byggmester Jan-Erik Zakariassen ASMosseveien 391610FREDRIKSTADlars-erik@zakariassen.no69315090Byggmester
876388642Kråkerøy Rør AS1617FREDRIKSTAD69315800Rørlegger
980857395Gamlebyen Elektriske ASVoldportgaten 751632Gamle Fredrikstadpost@gamlebyenelektriske.no69321250Elektro
985229457HP Hovelsen Bygg-Entreprenør ASSpinneriveien 31632GAMLE FREDRIKSTADfirmapost@hovelsen.no69324750Byggmester
960608232Slevik Elektriske ASStorveien 51624GRESSVIKpostmaster@slevikelektriske.no69326666Elektro
966918942Andreassen og Larsen Elektriske ASMosseveien 1101621GRESSVIKepost@alelektriske.no69339993Elektro
885297862Byggmester Rolf Thomas Bless ASProst Nossens vei 2A1617FREDRIKSTADrtbless@online.no69347870Byggmester
995488728Bravida Norge AS Avd. Fredrikstad ElektroWillbergjordet 11605FREDRIKSTADbent.lislerud@bravida.no69359400Elektro
982578809Storm Elektro ASLerkeveien 21624GRESSVIKpost@stormelektro.no69360040Elektro
935066778Kråkerøy Elektriske ASStabburveien 241617FREDRIKSTADpost@krel.no69360990Elektro
923731032Brodahl & Jahren ASRyggeveien 1571570DILLINGtrond@bjgruppen.no69364050Byggmester
995174472Engelsviken Rør ASBokfinkveien 111621GRESSVIKr-sving@online.no69367777Rørlegger
981691792Hvaler Rørleggerbedrift ASFastlandsveien 161684VESTERØYrune@hvaler-ror.no69375660Rørlegger
991255338El Partner ASRabekkgata 171523MOSSpost@elpartner-moss.no69700350Elektro
926398806Flexit ASTeleveien 151870ØRJEvendinvoice@flexit.no69810000Ventilasjon VKE
985788510Marker El-Installasjon ASSletta 111870ØRJEbjorn@markerel.no69813015Elektro
839093322Knut Aarum ASHølandsvn 181860TRØGSTADpost@knutaarum.no69826562Rørlegger
883474902Håkelia/Sandvik Elektro ASIndustriområde Grav 111860TRØGSTADborre@hs-elektro.no69827500Elektro
987660392Aa Elektro Installasjon ASKråkstadveien 11400SKIinger.marie@aaele.no69833010Elektro
992901101Spydeberg ElektroPostboks 251804Spydebergdag@spydebergelektro.no69838484Elektro
980236226Askim & Mysen Rør ASMoreneveien 11801ASKIMtollef.berger@amror.no69846010Rørlegger
981631854Rørlegger'n Mysen ASFolkenborgveien 1A1850MYSENrorleggern@vb.no69846900Rørlegger
998156726Willy Olsen El Installasjon ASNybråtveien 391832ASKIMwill-ols@online.no69880081Elektro
917237107Spjudvik Rør ASTrøgstadveien 1211814ASKIMpost@spjudvik.no69885752Rørlegger
974822105Caverion Norge AS Avd. AskimVangsveien 11814ASKIMole-martin.nielsen@caverion.no69887777Elektro
984387024Ringvoll Elektro Service ASNummestad gård1827HOBØLfirmapost@ringvollelektro.no69922665Elektro
972260576Tussa Installasjon AS Avd. UlsteinvikSkeide6065ULSTEINVIKfirmapost@tussa.no70009030Elektro
982164125Nordvest Bygg og Interiør AS6063HJØRUNGAVÅGkristoffer@snekkern-ulsteinvik.no70012034Byggmester
992218592Rørservice Ulsteinvik ASBrendehaugen 96065ULSTEINVIKpost@rservice.no70012590Rørlegger
980404161Nordal Bygg ASNorvika6140SYVDEjohnorda@online.no70023085Byggmester
876791412Byggmester Rune Slettestøl ASSentrum6084LARSNESrslette@online.no70028311Byggmester
956899478Elektroservice Ørsta ASStrandgtaten 5B6150ØRSTAfirmapost@elektroservice.no70049530Elektro
989511149Husbygg ASVikebygdvegen 46100VOLDAoyvind.eidsa@tussa.no70053143Byggmester
833241192Brændes Rørleggerforretning ASHamnegaten 56100VOLDAjan@braendesror.no70077002Rørlegger
986351450Fosnavåg Rør ASHolmefjordveien 106090FOSNAVÅGfosnava@online.no70088019Rørlegger
985215642Hareid Rør & Interiør ASStrandgata6060HAREIDanne.karin@hareidror.no70092690Rørlegger
996331393HG Elektro ASRaffelneset 66060HAREIDfaktura.elektro@hareidgroup.com70095800Elektro
970987274Holstad Rørservice ASPostboks 286069HAREID70095900Rørlegger
997374142Jansen Elektro ASHundsværgata 66001ÅLESUNDpaal@jansenelektro.no70104300Elektro
973171941Caverion Norge AS Avd. ÅlesundLerstadvegen 5456018ÅLESUNDlevadm@caverion.com70111400Elektro
988233315ACEL ASYstenesgata 326025ÅLESUNDjostein.christiansen@acel.no70111700Elektro
933322556Kjell Wangberg Larsen ASFlatholmvegen 176002ÅLESUNDpost@kwl.no70121314Rørlegger
933322467Ålesund Elektro ASNedre Strandgate 356005ÅLESUNDfirmapost@alesundelektro.no70121394Elektro
994034529Rongve og Fylling Elektro ASLangenesvegen 166057ELLINGSØYgunnar@rfelektro.no70132240Elektro
973104624Bravida Norge AS Avd. Ålesund ElektroPostvegen 26018ÅLESUNDper.magne.bjerkevoll@bravida.no70135300Elektro
971811161Bravida Norge AS Avd. Ålesund RørLerstadveien 5086018ÅLESUNDalesund@bravida.no70135300Rørlegger
972410438Alfa Elektro ASVegsundbakken 206020ÅLESUNDpost@alfael.no70148400Elektro
980383946Seas Spjelkavik Elektro ASVasstrandvegen 716011ÅLESUNDbh@seas.mr.no70152770Elektro
988194751Nordstrand VVS AS6050VALDERØYAmindor@nordstrandvvs.no70181265Rørlegger
976716736Vigra Bygg AsRomsdalvegen 866040VIGRApost@vigrabygg.no70185414Byggmester
988272779Malermester Roy-Magne SundeEinahaugen 166037EIDSNESr-m-sun@online.no70190654Flislegger
956510740Eidsnes Elektro ASLangrabben 566013ÅLESUNDpost@eidsnes-elektro.no70198020Elektro
939389040Hm Elektro ASO.A.Devoldvegen 26030LANGEVÅGfirmapost@hmelektro.no70198300Elektro
951377171Brattvaag Electro AS avd. Brattvåg/HovedkontorSkjelt-Ole Bakken 16282BRATTVÅGoffice@brattvag-elektro.no70208100Elektro
996240770Johansen V.V.S ASSkjelt-Iver Bakken 16270BRATTVÅGjohansen@johansen.no70209950Rørlegger
993481866System Electro ASStrandgata 266270BRATTVÅGreidar@sysel.no70219300Elektro
913246500Byggmester Ove Fiske ASAlexander Kiellands veg 12A6413MOLDEove@byggmesterfiske.no70239970Byggmester
979948417Tynes Bygg ASSkjerva 296230SYKKYLVENpost@tynesbygg.no70251404Byggmester
930083305Jan Ringseth ASSkogveien6230SYKKYLVEN70251491Rørlegger
996347958Ø. Uri & Sønn ASAuregata 196230SYKKYLVENbjorn@uri.no70255190Rørlegger
944594566Plato ASBakkedamsvegen 136230SYKKYLVENplato@plato.no70255450Ventilasjon VKE
976011007Stranda Rørservice ASLegesletta 206200STRANDA70261124Rørlegger
964888124HT Bygg Hellesylt ASBygda 256218HELLESYLTpost@ht-bygg.no70268550Byggmester
986970371Veks Elektro ASRemmemsvegen 106390VESTNESpost@veks.no71180600Elektro
968135244Vik Elektro ASTrohaugen6393TOMREFJORDpost@vikelektro.no71188100Elektro
981281373Total Elektro ASHelland6390VESTNESfirmapost@totalelektro.no71189888Elektro
972045837Hustad Rør Molde Avdeling MoldeFrænavegen 1266416MOLDEpost@hustadror.no71191040Rørlegger
983080316Elmo Teknikk ASGammelseterlia 126422MOLDEfaktura@elmo.no71213300Elektro
950496215VVS-Team ASVerftsgata 86416MOLDEpost@vvsteam.no71215390Rørlegger
985376638Solstrand Boliger ASGrangården Birger Hatlebakks veg 56415MOLDEpost@solstrand-boliger.no71219790Boligprodusent
968808524Rauma Elektro ASRomsdalsvegen 296300ÅNDALSNESpost@rauma-elektro.no71220000Elektro
981463862Brødrene Sæth ASStrandgaten 186301ÅNDALSNESlillejohn@online.no71221510Rørlegger
986081690Byggmester Tommy Jensen ASTeglverksveien 86300ÅNDALSNESkontor@byggmesterjensen.no71222301Byggmester
886906862Elektro Installasjon ASJulsundvegen 1996411MOLDEmail@elektromolde.no71251299Elektro
932521806O A Sanne ASStorgt. 66413MOLDEpost@sannevvs.no71251599Rørlegger
966727683Holm Elektro ASFannestrandvegen 536415MOLDEregnskap@holm-elektro.no71254450Elektro
851450912Mifo ASVerftsgata 86402MOLDEpost@mifo.no71259560Elektro
979961820Farstad Elektro ASFarstad6444FARSTADpost@farstadelektro.no71264570Elektro
963443811Flataker VVS AS6440ELNESVÅGENsvein.arild@flatakervvs.no71266030Rørlegger
938235767Htl Electric Group ASBøen6440Elnesvågenpost@htlelektro.no71266600Elektro
978664628Sandøy Energi ASPostboks 946487HARØYfirmapost@sandoyenergi.no71275600Elektro
955028228Myklebust Trevare AS6488MYKLEBOSToddvar@myklebusttrevare.no71276670Byggmester
987206640Sund Elektro ASSkogvoll6475MIDSUNDpost@sund-elektro.no71278870Elektro
964178674Blø Bygg ASBlø6475MIDSUNDpost@blobygg.no71279669Byggmester
850690162I.Brovold & Sønn ASSkjelvika6490EIDEjanarild@ibrovold.no71296507Rørlegger
959674752Eide Byggservice ASTorvvegen 96490EIDEpost@eidebyggservice.no71296848Byggmester
945599367Einar Mork Snekkerverksted ASMork6530AVERØYpost@einarmork.no71516145Byggmester
858271592Elektronor ASHopen6570SMØLApost@elektronor.no71540300Elektro
956889057West Elektro ASOmagata 1186517KRISTIANSUND Nfirmapost@west-elektro.no71566500Elektro
936860478Øivind Lystad ASIndustriveien 4B6517KRISTIANSUND Nstian.lystad@olystad.no71572510Rørlegger
971140445Elektroservice Kristiansund ASIndustriveien 4B6517KRISTIANSUND Noddarne@elservice.no71580610Elektro
990514232Rørlegger 1 Kristiansund ASNæringsveien 56517KRISTIANSUND Npost@ror1.no71580990Rørlegger
968608916Vann og Avløpskontroll ASDemningen 156518KRISTIANSUND Nbjorn@vakontroll.no71582189Rørlegger
988419397Totalpartner Nordmøre ASGrannestien 16A6518KRISTIANSUND Nsveinthomassen@yahoo.com71582884Elektro
925215996AS ElektroSkeiveien 496650SURNADALas-ele@online.no71660057Elektro
959483671Næss Rør & Interiør ASSkeivegen 226650SURNADALnaessror@start.no71660208Rørlegger
961580722El-Co ASSvartvassveien 66650SURNADALpost@el-co.no71664630Elektro
966806095Schnell Rørleggerservice ASFosnagata 166509KRISTIANSUND Nbenivanolsen@yahoo.no71671361Rørlegger
983983197Bygg Partner Kristiansund ASc/o Byggmann Flyplassvegen 226040VIGRAbpkrsund@online.no71677060Byggmester
977388422Trio Hus ASBedriftsveien 7C6517KRISTIANSUND Nharald@triohus.no71678900Byggmester
967318493Gridseth Rør ASFLAGGNUTV. 25 -276601SUNNDALSØRAgridseth@epost.no71691438Rørlegger
990689830Øra Elektro ASIndustrivegen 45A6600SUNNDALSØRAgeir.nisja@ora-elektro.no71691881Elektro
957724787Nyvold Installasjon ASInge Krokannsveg 147340OPPDALpost@nyinst.no72400600Elektro
980726118Oppdal Elektro ASIndustrivegen N. 22 B7340OPPDALpost@oppdalelektro.no72404880Elektro
994187848Tømmermester Arnfinn Sorken ASSollihagaen 177374RØROSasorken@roros.net72412004Byggmester
983148387Røros VVS ASØra 287374RØROSpost@rorosvvs.no72412181Rørlegger
989742728AJ Sandnes Bygg ASPostboks 2657361RØROSpost@sandnesbygg.no72412540Byggmester
982831822J. Tronsaune El-installasjon ASMalmvegen 6987380ÅLENj.tronsaune@gmail.com72415705Elektro
989553313Hågenstad Rør ASInnset7398RENNEBU72421043Rørlegger
947452517Oppdal VVS ASInge Krokansvei 15b7340OPPDALberit@oppdalvvs.no72421457Rørlegger
977070333Kobber-og blikkenslager Harald Øiamo ASIndustriveien nord7340OPPDALpost@blekksmia.no72421580Blikkenslager VBL
973179306Kvikne-Rennebu Kraftlag SAPostmyrveien 217391RENNEBUpost@krk.no72428000Elektro
980114872Rise Elektro ASSoknedal7288Soknedalpost@riseelektro.no72431102Elektro
985328366Harald Larsen Rørlegger ASSvartøya 10Moøya7291STØRENhavard@harald-larsen.no72431615Rørlegger
982165482Gaula Elektro ASPrestteigen7290STØRENterje@gaulaelektro.no72433500Elektro
986724311Vinsnesbakk Elektro AS7387SINGSÅSelektro@vinsnesbakk.no72435245Elektro
990727465Gauldal Installasjon ASKjørkvollveien 17290STØRENpost@gauldalinstallasjon.no72438010Elektro
979746105Byggteam Hitra ASv/ Gunnar Kaasbøll7240HITRA72441361Byggmester
988393975H. Sæther VVS AS7252DOLMØYharald@h-sether.no72442297Rørlegger
994000217HK Elektro ASHollaveien 27200KYRKSÆTERØRAfirmapost@hkelektro.as72450150Elektro
993853488Hallan Elektro ASHollaveien 37200KYRKSÆTERØRApost@hallan-elektro.no72451813Elektro
961720303Bolig- og Næringsbygg ASIndustriveien 87200KYRKSÆTERØRAfirmapost@bnbygg.no72452580Byggmester
867037322Belsvik Elektro ASPrinsengate 77200Kyrksæterørapost@belsvik.as72454050Elektro
966907738Aas Rørleggerservice ASSiholmveien, Servicebrygga,7260SISTRANDArn@servicebrygga.no72464040Rørlegger
960321871Solligård ASOrkedalsv 687300ORKANGERpost@solligard.no72480371Rørlegger
977075246Byggmester Sveinung Gjønnes ASHynnestien 77300ORKANGERfaktura@byggmester-gjonnes.no72481657Byggmester
859068952Orkdal Installasjon ASORKDALSVEIEN 56 A7300ORKANGERpost@orkdal.as72482066Elektro
980557413Orkdal Varme Og Sanitær AS7320FANNREMola.melby@orkdal.online.no72485393Rørlegger
980323501Fosenkraft Installasjon ASBotngård7160BJUGNahov@fosenkraft.no72520420Elektro
979336381Johnsen VVS ASStrandveien 117160BJUGNpostmaster@johnsen-vvs.no72526666Rørlegger
977076153Nortek Elektro ASÅveien 37170ÅFJORDpost@nortek-elektro.no72530770Elektro
936256996Einar Haugsnes ASMonstadveien 337170ÅFJORDpost@haugsnes.as72530900Rørlegger
982936713Øverdal og Bye Byggservice AS7194BRANDSFJORDoverdalogbye@live.no72537830Byggmester
846355022Aluman Trondheim ASIndustriparken7028TRONDHEIMpost@aluman.no72565720Blikkenslager VBL
884586402Skorstad Bygg ASSkarpsnoveien 57540KLÆBUpost@skorstadbygg.no72830501Byggmester
976787307Vintervoll AS avd. KlæbuLauvåsvegen 11 A7540KLÆBUpost@vintervoll.no72832712Elektro
977075270Fallrø Elektro ASIndustriveien. 377080HEIMDALlarspetter@fallroelektro.no72846670Elektro
919967765Fremstad & Rokseth ASRingvålveien 227472TRONDHEIMfirmapost@fremstad-rokseth.no72846775Elektro
942292937Elkul Elektro ASJohan Tillers vei 27072HEIMDALfirmapost@elkul.no72847096Elektro
931515829O.Løkken A/SIndustriveien 237080HEIMDALfirmapost@lokken.no72847400Elektro
976605446Kvål El-Installasjon ASGamle Flaarønningbygget7234Lerfirmapost@kvalel.no72852700Elektro
919455314Haugnæss ASStrandveien 17224MELHUSfirmapost@haugness.no72857250Rørlegger
998438756TrønderEnergi Elektro ASTempevegen 457037TRONDHEIMpost.elektro@tronderenergi.no72878100Elektro
952923056Trondheim Kobber & Blikkslager ASSandbakkveien 47072HEIMDALtkblikk@online.no72881541Blikkenslager VBL
976081684Dahle Blikk ASLøvåsmyra 67072HEIMDALpost@dahleblikk.no72885100Blikkenslager VBL
961800986Trønderblikk ASLøvåsmyra 67072HEIMDALtore@tronderblikk.no72888890Blikkenslager VBL
989311786BG Elektro ASJarveien 7A7472TRONDHEIMulseth@bgelektro.com72889521Elektro
944978682Buvik Elektro ASØstre Rosten 907075TILLERp@buvik.no72896440Elektro
910483285Berg & Wigum ASTyholtveien 637052Trondheimfaktura@berg-wigum.no73537600Elektro
960121163Aalmo AS Autorisert ElektroentreprenørHoeggveien 667430TRONDHEIMfaktura@aalmo.no73800170Elektro
966376368S.Moe ASSandgata 247012TRONDHEIMsverre@smoe.no73802190Blikkenslager VBL
885832202Idehus Trondheim ASVegamot 87048TRONDHEIMheidi.sailer@idehus.no73822835Byggmester
943001375Carleif Elektro ASBromstadvegen 577047TRONDHEIMbjorn@carleif.no73828880Elektro
994567845Midt-Norge VVS ASSluppenvegen 107037TRONDHEIMpost@mnvvs.no73832670Rørlegger
980958779P. K. Service ASRanheimsveien 7A7443TRONDHEIMfirmapost@pk-service.as73841260Elektro
975971554Elektrikerservice ASIlevollen 117018TRONDHEIMov@elektrikerservice.no73841350Elektro
947155431AS Blikkenslager Olaf HansenKirkegata 10 A7014TRONDHEIMbernhard.berg@olafhansen.no73843800Blikkenslagermester
817842712Ole Sivertsen ASFossegrenda 267038TRONDHEIMrorlegger@olesivertsen.no73844640Rørlegger
939351191Fjeldseth ASHåkon Vll s gate 217441TRONDHEIMjohn.w@fjeldseth.no73848400Elektro
977077281Sand Bygg ASRådhusveien 217100RISSAoddmund@sandbygg.no73854630Byggmester
990741727Tung Rør ASRådhusveien 127100RISSApost@tungror.no73855460Rørlegger
915420400Rissa Kraftlag BA Avd. InstallasjonPostboks 387100RISSAfredrik.berg@rissakraftlag.no73859200Elektro
980349837Delta Elektro ASBåtsmannsgt. 57042Trondheimarnt@delta-elektro.no73878300Elektro
929314832Vintervoll ASIngvald Ystgaard veg 237450TRONDHEIMpost@vintervoll.no73894000Elektro
972162159Vintervoll AS Avd. MelhusKarivollveien 907224MELHUSpost@vintervoll.no73894000Elektro
974112183Vintervoll AS Avd. StjørdalTeglgaten 27501STJØRDALpost@vintervoll.no73894000Elektro
971807210Vintervoll AS Avd. FannremOrkdalsveien 4637320FANNREMmarius.aune@vintervoll.no73894080Elektro
932607131Argon Elektro ASIngvald Ystgaards veg 15A7047TRONDHEIMfirmapost@argon.no73924400Elektro
917810346K. Lund ASTempevegen 157037TRONDHEIMfirmapost@klund.no73930000Rørlegger
925230014Elpartner ASDybdahls veg 37051Trondheimfirmapost@elpartner.no73939990Elektro
985563411Expertbad ASKlæbuveien 1967037TRONDHEIMmorten@expertbad.no73963040Rørlegger
989746278ES Elektro ASMalvikvegen 4527563Malvikrune@eselektro.no73980000Elektro
953712709VVS Friden ASHospitalsgata 17012TRONDHEIMpost@vvsfriden.no73991900Rørlegger
913013859S-rør ASPostboks 20277707STEINKJERroar.aasen@sror.no74019900Rørlegger
984220197Heia og Skjerve Bygg ASKirkegata 75C7600LEVANGERpost@hsbygg.no74056908Byggmester
945443960Langnes og Bakkan Blikkenslagerforr. ASNeptunvegen 2B7652VERDALtore@lbb.no74070100Blikkenslager VBL
897400952Elman ASRusservegen 57652VERDALpost@elman.no74078400Elektro
926111892Mesterbygg Innherred ASJamtlandsvegen 87657VERDALeskil@mesterbygg-ih.no74078955Byggmester
919853409Sveberg Rør ASE6 Vinne 167657VERDALfirmapost@sveberg.no74079035Rørlegger
920333621Trønderrør ASMelkeveien 87652VERDALtronderror@tronderror.no74079511Rørlegger
931395246Mesterrør ASTrekanten7600LEVANGERthor@mestervvs.no74082688Rørlegger
983190472Holberg Bygg ASGottåsvegen 67623RONGLANpost@holbergbygg.no74089310Byggmester
997391063Madsen Elektro ASVennalivegen 27670INDERØYjon.bjarne@madsenelektro.no74124600Elektro
987166959E-NOR Installasjon ASSeilmakergata 17725Steinkjerfakturaservice@e-nor.no74145460Elektro
992090006NTE Elektro AS Steinkjer installasjon/Stabsjøfartsgt 37736STEINKJERsnorre.kristiansen@nte.no74150200Elektro
978594085Namdal VVS-Teknikk AS7760SNÅSApost@namvvs.no74151199Rørlegger
997998049Elektro Nord ASBomvegen 97725STEINKJERfaktura@elkonor.no74167800Elektro
946279900Rør Tek ASBomvegen 47725STEINKJERfirmapost@rortekas.no74170970Rørlegger
994510789Namdal Elektro ASHestmarka7801NAMSOSfirmapost@namdalelektro.no74214500Elektro
976688821Elsikkerhet ASHavnegata 207800Namsospost@elsikkerhet.no74271544Elektro
975377784Rørservice VVS ASSmevika 3B7801NAMSOSrorservicevvs@vb.no74271800Rørlegger
981951417Mester-Bygg ASHavnegata 67800NAMSOSpost@mester-bygg.no74274060Byggmester
944733353Grannes VVS ASHestmarka7805NAMSOSpost@grannesvvs.no74274222Rørlegger
982122996Amdal Elektro ASSkogmo7863OVERHALLAhavard@amdalelektro.no74281119Elektro
979605625Grong Elektro ASGrongvegen 547870GRONGgrongel@online.no74331717Elektro
937155352Namsskogan Rør AS7890NAMSSKOGANsigurdgj@online.no74334128Rørlegger
978657443Herlof Flosand ASBergsligata 37900RØRVIK74391372Byggmester
998517915Weddes Rørservice ASSofie Krogs vei 67970KOLVEREID74393800Rørlegger
990618836Elcom ASStorgaten 117900Rørvik172@elkonor.no74393933Elektro
966924454Byggmester Iver R. Gresseth ASGresli7520HEGRAiver@gresseth.no74805166Byggmester
963073380Kopperå Elektro ASMeråker Næringspark7533KOPPERÅfirmapost@k-elektro.no74814020Elektro
998476135Byggnord ASKjøpmannsgata 227500STJØRDALpost@byggnord.no74828150Byggmester
953343339Sinus Brønnøysund ASStorgata 28901BRØNNØYSUNDfirma@maasoe.no75008000Elektro
917393281Celect AsSalhussletta 28907BRØNNØYSUNDfaktura@bluecon.no75018300Elektro
981902149Syltern Bygg og Rehabilitering ASIndustriveien 348907BRØNNØYSUNDpost@sylternbygg.no75026822Byggmester
975925021Reinfjord Elektro ASKystveien 149 a8920SØMNAreinel@start.no75028116Elektro
812512862Rørlegger1 ASPostboks 2048901BRØNNØYSUND75028282Rørlegger
880411322Byggmester Jan Brattli ASPostboks 118803SANDNESSJØENfirmapost@janbrattli.no75044312Byggmester
930877425Sinus Nesna ASMoveien 328700NESNAorjan@sinus247.no75056082Elektro
977262135Elektro & Kjøleteknikk ASSilvalveien8850Herøyelektro.kj@e-kas.no75058666Elektro
912265420Sandnessjøen Installasjon ASPostboks 438801SANDNESSJØENsigurd@siel.no75075300Elektro
983520685Helgeland Rør ASRadåsveien 28803SANDNESSJØENfirmapost@helgelandror.no75079970Rørlegger
931292471Konsvikbygg AS8752KONSVIKOSENkonsvikbygg@idehus.no75092130Byggmester
985589801Rødøy Elektro AS8186TJONGSFJORDENerling@rodoy-elektro.no75096900Elektro
973178067Caverion Norge AS Avd. MosjøenBrug 118656MOSJØENmosjoen@caverion.no75119600Elektro
947351141Botn Elektro ASVikaveien 338622MO I RANApost@botn.no75127050Elektro
971000244Haaland ASSøderlundmyra 188622MO I RANAfakturamottak@merkantil-consult.no75127777Elektro
912117928Haaland VVS ASSøderlundmyra 188622MO I RANAvvs@haaland.no75127777Rørlegger
986444327Nilsson Mo ASHøvleriveien 108622MO I RANAwilly.pedersen@nilsson.no75127880Elektro
896287672Elektro Mo ASHøvleriveien 108602MO I RANAfirmapost.mo@elektro.no75128050Elektro
980466671Elektrosalg Og Installasjon ASPostboks 1218601MO I RANApost@esi.as75131500Elektro
961065429Gruben Blikk ASMellomvika 51A8622MO I RANApost@grubenblikk.no75135750Blikkenslager VBL
996202402Effekt Elektroentreprenør ASSøderlundmyra 148622MO I RANAfirmapost@effekt.as75164600Elektro
938019304Brødrene Skjervstad ASHavnegata 358663MOSJØEN75171302Rørlegger
985509514Elektrikern Mosjøen AS8657Mosjøen75173955Elektro
990044201Rørleggermester'n ASAspåsvn. 278661MOSJØENols-sigm@frisurf.no75177080Rørlegger
998438241IP Elektro ASØvre Vilmones 218648KORGENfirmapost@ipelektro.no75195810Elektro
986446125Elektro Bodø ASJernbaneveien 858037BODØfirmapost@elektro.no75503700Elektro
983494226Nilsson ASJernbaneveien 858037BODØfirmapost@nilsson.no75503750Elektro
980432750Tom Staurbakk ASNordstandveien 698012BODØ915593194@mypaperless.no75509900Elektro
986891048Bravida Norge ASBørsingveien 2A8075BODØknut.pettersen@bravida.no75510000Elektro
986486232Bodø Rørservice ASNotveien 38013BODØfirmapost@bodororservice.no75511760Rørlegger
913302249Bodø Rør & Flis ASStorgata 788006BODØpost@brof.no75528000Rørlegger
912326098Haneseth Bodø ASPlassen 18006Bodøsn@haneseth.no75535050Elektro
988352594Haneseth Holding ASPostboks 1848001BODØgruppen@haneseth.no75535050Elektro
987597887Gunvald Johansen Bygg ASOlav V gate 928004BODØjvj@gj.no75541930Byggmester
933629015Bodø VVS J.Willumsen ASRønvikveien 608009BODØfirmapost@bodovvs.no75549990Rørlegger
946951323Nordkontakt ASPostboks 14408037BODØnordkontakt@nordkontakt.no75550500Elektro
877044122Byggmester Erling Skipnes ASNotveien 5A8013BODØfirmapost@byggskipnes.no75565870Byggmester
965632077ByggPartner asNotveien 178013BODØfirmapost@blinkhus-byggpartner.no75566250Byggmester
986899545Moldjord Bygg og Anlegg ASØrneshaugen 128150ØRNESpost@moldjord.no75569440Byggmester
988682756Hansen og Søtorp Bygg ASLødingveien 48050TVERLANDETa.sotorp@online.no75580008Byggmester
979180187Vexti ASMunarvollveien 28030BODØpost@vexti.no75583984Byggmester
994263501Elektrikern Bodø ASPostboks 998088BODØ994263501@mypaperless.no75584170Elektro
983156207Ovesen Elektriske ASTjeldberget 48012Bodøfaktura@o-el.no75590090Elektro
959556016Fauske Elektro ASSjøgata 608200FAUSKEjonte@fauskeelektro.no75600810Elektro
965621962Indre Salten Installasjon ASHåndverksveien 18201FAUSKEbernt-henrik@isi.fauske.no75602060Elektro
947235648Fauske Rør A/sPostboks 2478201FAUSKEanita@fauskeror.no75646774Rørlegger
983457541Rørleggern Fauske ASStorgata 988200FAUSKEketil.skaar@rorleggern-fauske.no75646940Rørlegger
969012936Setsås Blikk og Ventilasjon ASLagerveien 58250ROGNANsbv-as@online.no75690674Blikkenslager VBL
987751851Peder Brenne ASTømmerveien 58250Rognanleif.karlsen@peder-brenne.no75694000Elektro
991133593Ivars Interiør & VVS ASJernbanegata 118250ROGNANfirmapost@ivarsinterior.no75694060Rørlegger
973185942Sørfold Kraftlag SA InstallasjonsavdelingenStraumvassveien 28226STRAUMENfirmapost@sorkraft.no75698400Elektro
947707981Sørfold Kraftlag SA/indre salten energi8226Straumen75698400Elektro
980233510Meløy Elektro ASKystveien 48150ØRNESfirmapost@meloyelektro.no75720200Elektro
950070781Halsa Bygg ASDalheimveien 28178HALSAkare@halsabygg.no75720250Rørlegger
977287863Byggmester Knut Høivaag ASHersethskogen8294HAMARØYpost@byggmesterhoivaag.no75770262Byggmester
988168084Leknes Installasjon ASValsetveien 18370LEKNESper-arne@leknes-inst.no76054470Elektro
937155085Hovdan ASIndustriveien 18372GRAVDALfirmapost@hovdan.as76060999Elektro
917285284Fr. Wangsvik ASKong Øysteinsgata 248301SVOLVÆRpost@wangsvik.no76066150Elektro
925191086Kabelvåg Elektro ASValsetveien 18370LEKNEStanja@kabelvaag-elektro.no76066630Elektro
994999656lofoten Elektro ASIndustriveien 9 B8300SVOLVÆRkjell-ole@kabelvaag-elektro.no76066630Elektro
974397900DSN ENTREPRENØR ASIndustriveien 11 Osan,8300SVOLVÆRfirmapost@dsn-as.no76068550Byggmester
992139633Nobel Rør Installasjon ASVorsetøyveien 20C8301SVOLVÆRnobel@nobror.no76069200Rørlegger
966419482Tre Team Entreprenør ASMåsevegen 28300SVOLVÆRentreprenor@treteam.no76069990Byggmester
980397955Gimsøy Installasjon ASStatsveien 637, Vinje8314GIMSØYSANDpost@giminst.no76070700Elektro
998775302Svolvær Blikkenslagerverksted ASVerftsgata 438300SVOLVÆRbjorn@svoblikk.no76071355Blikkenslager VBL
997125924Vågan Elektro ASJektveien 28300SVOLVÆRasle@vaganelektro.no76077755Elektro
971222964Karl Botolfsen VVS ASFyglev 538370LEKNESalf.stig@botolfsenvvs.no76080550Rørlegger
976278682Ramberg Elektro ASFlakstad varehus8380RAMBERGviggo@rambergelektro.no76093206Elektro
966101253Elektro Installasjon ASMarkveien 178400SORTLANDthomas.fjellheim@elektroinst.no76110620Elektro
979528159Vvs Shop ASPostboks 3428401SORTLANDtove@vvsshop.no76111420Rørlegger
921911157Tre-Bo ASLilandsveien 1508407SORTLANDpost@tre-bo.no76113080Byggmester
976765850Rørlegger Jonny Valle ASMarkveien 98400SORTLANDjonny@vallevvs.no76113090Rørlegger
983389317El-Team ASVesterålsgaten 968400SORTLANDfaktura@elteam.no76120700Elektro
954381234Bjørnar Lind ASStorgata 548439MYREbjorn@bjornarlind.no76134000Elektro
935308984Andøy Installasjon ASIndustriveien 2B8483ANDENESandoyins@tnett.no76141060Elektro
956483700Rørlegger Jan Ellingsen ASSjøgata 218480ANDENESmorten@janellingsen.no76148800Rørlegger
861641082Sanitær & Varme ASPostboks 3708455STOKMARKNESbademiljo.stokmarknes@trollfjord.no76150011Rørlegger
986273298Haneseth Hadsel ASBørøyveien 228450Stokmarknesaage@haneseth.no76160700Elektro
919546646Nilsson Haras ASMarkveien 218402SORTLANDpost@nilssonharas.no76203000Elektro
886031742Varme & Bad Narvik ASKongens gate 288514NARVIKvarmeogbad@gmail.com76922110Rørlegger
974581558Ballangen Energi AS Avd. InstallasjonBjørkåsveien 698540Ballangenpost@ballangen-energi.no76927550Elektro
924944374Lødingen Elektro ASHamndalsvegen 98410Lødingenpost@lodel.no76931910Elektro
980577511Kanstad Trelast ASSjøvegen 378410LØDINGEN76933500Byggmester
986554408El Installatøren Narvik ASSeljestadveien 309406HARSTAD76940110Elektro
968277898Ofoten Rør ASDronningensgate 188514NARVIKtor-arne@ofotenror.no76945970Rørlegger
965823891Haneseth Narvik ASFagernesveien 568514NARVIKkv@haneseth.no76955550Elektro
991565841Bravida Norge AS Avd. Narvik ElektroIndustriveien 16A8517NARVIKole.petter.olsen@bravida.no76961300Elektro
986361553Strands Elektriske ASIndustriveien 148517NARVIKfaktura@strandel.no76977640Elektro
898544052ETS Elektro ASLiakollveien 78534LILANDpost@ets-elektro.no76982000Elektro
961144663Haneseth Harstad ASMercurveien 219485HARSTADharstad@haneseth.no77016400Elektro
964144613El Installatøren Holding ASSeljestadveien 309406HARSTADpost@elinstallatoren.no77018950Elektro
950179597Harstad Elektro ASMargrethe Jørgensens veg 39406HARSTADfirmapost@harstad-elektro.no77040020Elektro
930703419Siwe Elektro ASØysteins gate 69488HARSTADfirmapost@siwe.no77059900Elektro
987877103El Jon ASKlubbholmen 6C9409HARSTADpost@eljon.no77066522Elektro
961227062ST-Klimateknikk ASVerkstedveien 59406HARSTADpost@st-klimateknikk.no77070590Blikkenslager VBL
976550552Elektroentreprenør Arne H. Johansen ASStorgata 559406HARSTADfirmapost@arnejohansen.no77079970Elektro
989630113Sjøveganhytta ASVasshaug9350SJØVEGANpost@sjoveganhytta.no77171101Boligprodusent
982744156Byggmesteren Tromsø ASRingveien 759276TROMSØfirmapost@byggmesterentromso.no77600062Byggmester
944914846Spider Industrier ASEvjenvegen 1349024TOMASJORDpost@spider.no77606260Elektro
976188373TotalRenovering ASHåndverkervegen 2b9018TROMSØpost@totalrenovering.no77606550Byggmester
945833777AS Helmer MikkelsenHåndverkerveien 2A9018TROMSØpost@hmikkelsen.no77608490Blikkenslager VBL
973104713Bravida Norge AS Avd. TromsøStrandveien 144B9291TROMSØtorfinn.rolandsen@bravida.no77608900Elektro
997656032Eltro Installasjon ASKløvervegen 189016TROMSØpost@eltroinstallasjon.no77611122Elektro
958844387Rørleggeren Tromsø ASPostboks 51919285TROMSØ77635010Rørlegger
983541666Petersen AS Blikkenslager & TaktekkereStakkevollveien 69A9010TROMSØfrode@petersenblikk.no77641300Blikkenslager VBL
998065011BME Johnsen ASEvjenveien 1189024TOMASJORDfirmapost@bme-johnsen.no77648888Byggmester
994205161HT Rør ASHansjordnesgata 19009TROMSØfaktura.tromso@comfort.as77655700Rørlegger
990574855Nor-El ASKarlsøyvegen 189015Tromsøpostmaster@nor-el.no77662080Elektro
930050415Industri Maritim El Service IMES AS avd. TromsøStakkevollveien 319010Tromsøterje@imes.no77664600Elektro
973568337J M Hansen Installasjon AS Avd. StorsteinnesStrandveien 189050STORSTEINNESfirmapost@jmhansen.no77665500Elektro
979620039INSTALLATØREN ASAlkevegen 109015TROMSØpost@installatoren.no77667010Elektro
989573306Ing Inst F. Isaksen ASRingveien 2009266TROMSØisaksen@nordensparis.com77674515Elektro
987916117VVS- 24 ASStakkevollvegen 69F9010TROMSØpost@vvs24.com77690200Rørlegger
990019398Bertheussen Blikkenslager ASPb. 33479276TROMSØpost@blikkenslagerprodukter.no77695550Blikkenslager VBL
994940422Elektro-Sport ASStrandvegen 169060LYNGSEIDETel-sport@online.no77711600Elektro
986496610Lyngen Elektriske ASJegervatnet9064Svensbypost@lyngen-elektriske.no77712982Elektro
976074580Nysted AS9050STORSTEINNESpost@nystedas.no77728500Byggmester
950233486Jensen Elektriske A/S avd. Tromsø/HovedkontorRektor Horst gt. 219009Tromsøfirmapost@jensen-elektriske.no77751950Elektro
951455156Skjervøy Byggeservice ASIndustriveien 39189SKJERVØYpaal@byggeservice.no77760390Byggmester
983056660Hauge Installasjon ASRøyelveien 719151STORSLETThauge.installasjon@nordtroms.net77765344Elektro
935633702Mikalsen Installasjon ASStrandveien 519189SKJERVØYhans-kr@online.no77777870Elektro
941578861Kolbjørn Olsen ASMålselvSenteret9325BARDUFOSSpost@kolsen.as77830300Elektro
923317848Haneseth Midt-Troms ASPostboks 1109370SILSANDmagne@midt-tromselectric.no77844174Elektro
975972046S LARSSEN INSTALLASJON ASSortebekken 29303SILSANDrokstad@slinstallasjon.no77844242Elektro
941661653Svendsen Rør ASRingveien 249300FINNSNESjohnny@svendsenror.no77850590Rørlegger
986182497Elektrokontakt ASParkveien 49305FINNSNES986182497@autoinvoice.no77850930Elektro
989842579Mathiassen Ventilasjon-Blikkenslager ASSjøgata 329300FINNSNESfirmapost@mathiassen.no77852500Blikkenslager VBL
936669271Bygg i Nord ASLaukhellaveien 3189303SILSANDfirmapost@bygginord.no77870300Byggmester
954140814Rørtek ASMyrveien 29612FORSØLbjorn@rortek.as78410300Rørlegger
984223722Jonassen Rørservice ASPostboks 2219615HAMMERFESTsandra@jonassenvvs.no78419311Rørlegger
942143710Gagama Elektro ASLeirvikhøyda 89610RYPEFJORDfirmapost@gagama.no78427520Elektro
979605773Arne Rasmussen ASMyggveien 169515ALTApost@arnerasmussen.no78430256Byggmester
980686299Rørmesteren ASBuktaveien 49515ALTAreidar@rormesterenas.no78431857Rørlegger
953885921Haugens RørIndustrihøyden 69513ALTAtorroger@haugensror.no78436149Rørlegger
870935552Elektronor ASMyggveien 69514ALTAfirmapost@elektronoras.no78437590Elektro
979705883Elektro ASBreverud 29513Altadag.erik@elektroas.no78444444Elektro
981112784Opdahl & Pettersen Elektro ASLaatasveien 849711LAKSELVsten@op-elektro.no78460150Elektro
970923136Gabriel Elektro AS-9711Lakselvfirmapost@gabriel-elektro.no78460999Elektro
980001245Lindseth Bygg ASPostboks 1649735KARASJOKbyggtorget@lindsethbygg.no78466377Byggmester
985960453Elektro Team ASStorgata 139750Honningsvåg183@elkonor.no78473001Elektro
934384725Storgata 15 ASPostboks 2109751HONNINGSVÅG78473314Rørlegger
990661693Nordlys Elektroservice ASAltaveien 959513ALTAanders@nordlys-elektro.no78607722Elektro
987627328Saxi Installasjon ASKaigaten 49800VADSØpostmaster@saxiinst.no78941910Elektro
950342595Bend og Bøy ASBåtsfjordveien 29800VADSØchristoffer.hansen@bendb.no78952582Rørlegger
989567128Rørguttan ASOscarsgate 139800VADSØpost@rorguttan.no78953910Rørlegger
974483661Kirkenes Bad & Kjøkken ASJohan Knudtzens gate 259900KIRKENEStor-jonny@kbk.as78970650Rørlegger
963516355Båtsfjord Rør ASNordskogveien 19991BÅTSFJORDgronberg@baatsfjordror.no78984081Rørlegger
874392022Haugsnes Elektro ASStrandveien 199990Båtsfjordtih@haugsnes-elektro.no78985750Elektro
917080518Varme & Sanitær ASHans Væggersvei 199900KIRKENESvarmesan@online.no78991297Rørlegger
980440044Fiskebeck Håndverk ASHans Wæggersvei 189900KIRKENEShandverk@fiskebeck.no78993550Byggmester
995015986Multifag ASFrednesøya 213933PORSGRUNNpost@multifag.no80035500Elektro
984735227Aibel AS avd HaugesundJens Risøens gate 725527HAUGESUNDFrode.Mannes@aibel.com85269500Elektro
974084112Aibel AS Avd. HaugesundTollbugt. 115527HAUGESUNDkarl-erik.kalleland@aibel.com85270000Elektro
914271592Pk Bygg Og Taksering ASGjettumveien 581346GJETTUMpalkristian.ah@gmail.com90020825Flislegger
912518701KOMPLETT ELTEKNIKK ASBråtan 483022DRAMMENoyvind.almerud@komplett-et.no90024598Elektro
927651629Fosnavåg Rør Eiendom ASPostboks 1586099FOSNAVÅGfosnava@online.no90026025Rørlegger
996526909Fink & Henning Bygg ASRudsletta 901351RUDhenning@fink-henningbygg.no90033533Byggmester
987455160Andreas KellnerKunderts gate 171653SELLEBAKKandreas@flislegging-as.no90034554Flislegger
996455297Solid Tømrerservice ASAtriumveien 7F1406SKIt-sb@online.no90043745Byggmester
993308722Kirkøy VVS ASEdholmen 21680SKJÆRHALDENvidar@kirkoyvvs.no90050103Rørlegger
991866744Elektro & Bygg ASGrutlekleiva 175517HAUGESUNDpal.knudsen@haugnett.no90054162Elektro
987850523Elektrikeren Hamar ASFurubergvegen 2072316HAMARmorten@elektrikerenhamar.no90059940Elektro
896630342Sørlandets Elektro ASpostboks 484501MANDALrune@seeas.no90061330Elektro
989648845ELVERUM ELEKTRO WallaceBlåbærveien 1 B2409ELVERUMpost@elverumelektro.no90079090Elektro
985485348Murmester Øyvind MøldrupØvre Fyllingsvei 91 A5146FYLLINGSDALENmurmestermoldrup@gmail.com90096199Murer
979557884Maskinentreprenør Svend Fjellstad AS1914YTRE ENEBAKKpost@90100000.no90100000Byggmester
981956257Byggmester Unneberg ASMortensvei 133114TØNSBERGpost@bm-ug.no90118883Byggmester
989447947Byggmester Bjørn Hagen ASHenjavegen 306863LEIKANGERbjorn@byggmeisterhagen.no90123360Byggmester
941947042Midthaug TerjeMargarethas vei 451473LØRENSKOGtmidt@online.no90129312Flislegger
980934802Interiørmuring ASLahellemoveien 171604FREDRIKSTADfreddy@interiormuring.no90129623Flislegger
984738951Simo Entreprenør ANSSkolestredet 93264LARVIKsimo@sf-nett.no90139181Elektro
811600792Eltera ASBillingstadsletta 461396BILLINGSTADfakturamottak@eltera.no90140100Elektro
914387442Bolig Partner AS avd JessheimVeiberg gate 12050JESSHEIMkari-mette@boligpartner.no90142889Byggmester
990365164Helset Elektro ASSarbuvollveien 2A1363HØVIKpost@helsetelektro.no90155683Elektro
896899562Elinst Oppdal ASIndustriveien Nord 27340OPPDALelinst@ebilag.com90163432Elektro
998009391Elektro-Installasjon Drammen ASELEKTROVEIEN 93300HOKKSUNDfirmapost@elektro-installasjon.no90196963Elektro
983881858Semi elektro ASFyrgata 37714STEINKJERstig@semi.no90197000Elektro
915331262ABOT ASWirgenes vei 33157BARKÅKERpost@abot.no90212300Elektro
889902132Komplett Rørservice ASTajbråtveien 451454FAGERSTRANDpost@krs.as90232222Rørlegger
937298056OSV Sivertsen ASGamleveien 14018STAVANGERsvein@osv-sivertsen.no90264000Rørlegger
914570573GK RØR AS AVD BODØNordstrandveien 698012BODØTom.rorvik@gk.no90267755Rørlegger
987772549Rørservice innlandet asRingsakervegen 172380BRUMUNDDALgeir@vvsinnlandet.no, kontor@vvsinnlandet.no90416260Elektro
990049009EL 24 Stranda ASBankgata 146200STRANDAok@el-24.no90507923Elektro
998784808Alfred Nesset Elektro ASTonningsgate 236006ÅLESUNDtor.nesset@alfrednesset.no90520905Elektro
986197028Byggmester Jens FrøneElveveien 61870ØRJEjensfrone@yahoo.no90561372Byggmester
914822173ELEKTRIKER ROBERT EVENSEN ASSmedhuslia 131570DILLINGrobert.el.evensen@gmail.com90566370Elektro
986709061Elektro TT ASBrunlanesveien 163268LARVIKpost@elektrott.no90572701Elektro
880740652EL KONTAKTEN HENRIKSENSkellefteåveien 388610MO I RANAsteinar.henriksen@elkontakten.no90572790Elektro
997942027Byggmester Østtveit ASØsttveitvegen 503810GVARVbyggmestergh@gmail.com90577431Byggmester
892585172TBM Elektro ASBjerkåsen 4C1365BLOMMENHOLMtbm@tbmelektro.no90580221Elektro
999339514E-nilssen Bygg ASVorsetøyveien 348300SVOLVÆReskil@enbygg.no90584023Byggmester
981558219Anders Mostue Eiendom ASPostbekkvegen 522338ESPAameiendom@gmail.com90592813Byggmester
980107248Tokheim & Narjord ASHennumbråtan 163409TRANBYbjarne@tokheim-narjord.no90620542Byggmester
916701993Haaland Elektro Bodø ASc/o Remi Andrè Wågan Krykja 98021BODØRemi.Wagan@haaland.no90625554Elektro
994066110Bygg Smart ASPostboks 2344269ÅKREHAMNtd@bygg-smart.no90639210Byggmester
985885494Byggmesterene Olsen & Lindahl ASRudsletta 901351RUDpost@olslin.no90641903Byggmester
999102980Byggmester K. Susort ASNappatjørn 1135563FØRRESFJORDENkenneth@k-susort.no90647476Byggmester
984612982Vito Elektro Service ASKværnervn. 30192OSLOpost@vitoelektro.no90655785Elektro
988270849Alarm og Installasjon ASUtøyveien 973A7670INDERØYpost@aogi.no90670920Elektro
916282753Bygg-ing Entreprenør ASLekneskroken 78370LEKNESjossi@bygg-ing.no90672255Byggmester
989812009Solbrekke Bygg ASStorveien 271816SKIPTVETj-solbre@online.no90685275Boligprodusent
976034171Fylling og Bjørge Bygg ASLyngholmvegen 186057ELLINGSØYkjell@fylling-bjorge.no90688635Byggmester
911655705Edvardsen Elektro ASAslak Boltsgate 40E2316HAMARfirmapost@edvardsen-elektro.no90695900Elektro
995145499Vari Utvikling ASLangbakken 161430ÅSdisen@vari.no90697314Boligprodusent
913354702Sørum VVS og anleggBlomstervegen 172005RÆLINGENpost@sorumvvs.no90716714Rørlegger
996387569Elektrikerne ASSandviksveien 2211395Hvalstadhanskristian@elektrikerne.as90717090Elektro
914247209Østfold Elektro ASKlokkegårdveien 161711Sarpsborgatle@ostfoldelektro.no90729177Elektro
912544559Sveum & Sveen Elektro ASStrandvegen 92816GJØVIKpost@sveum-sveen.no90739770Elektro
996324796Oneco Sør ASAndøyfaret 154623KRISTIANSAND Spost.sor@oneco.no90747666Elektro
995792338Framtidsbygg ASKanalveien 555060BERGENseb@framtidsbygg.no90767324Byggmester
997789164Tømrermester Tom Sundvoll ASBråte gård Bråtealleen 72010STRØMMENtom.sundvoll@gmail.com90781531Flislegger
913492005Aabakken & Engeby Elektro ASVassbunnveien 591388BORGENerik@aabakken.as90792791Elektro
991013539Hans-Eriks Bygg ASRækstadgutua 172760BRANDBUpost@hans-eriksbygg.no90799079Byggmester
976160835Byggmester G. Svendsen ASEinegjerdet 119514ALTAfirmapost@gsas.no90799929Byggmester
916064667Elektro Installatøren ASNedre Eikervei 37E3045DRAMMENdokken@elektroinstallatoren.no90805794Elektro
913050126Varme & Elektrokomfort ASKurefjordveien 4971560LARKOLLENpost@innekomfort.no90809587Rørlegger
911683709Elisenberg El-installasjon ASSkogbrynet 112316HAMARpost@elisenbergel.no90823001Elektro
996741311Ishavsbyen Elektro ASConrad Holmboes veg 19F9011TROMSØpost@ishavsbyenelektro.no90834090Elektro
986930000Bakkan Bygg ASKarl Johans vei 67650VERDALodd.arild@bakkanbygg.no90840647Byggmester
914041821Skjærhalden Bygg ASPostboks 241682SKJÆRHALDENpost@skjaerhaldenbygg.no90866987Byggmester
996831752Tynsetbygg ASHallberg2500TYNSETpost@tynsetbygg.no90882503Byggmester
990533717Naust Eiendom ASPostboks 1934553FARSUND90890463Snekker
918284052Lundsbakken Elektro ASTommelstadvegen 92319HAMARfranklundsbakken@ebilag.com90897784Elektro
911566044Rørleggermester Olav Tellebon AS2560ALVDALolav@tellebon.no90915399Rørlegger
990143595123 Rør ASSælenveien 125151STRAUMSGRENDronald@123ror.no90920720Rørlegger
990655685Byggmester1 ASSt. Hansheia 14842ARENDALpost@byggmester1.no90926493Byggmester
998711924Gb-elektro ASKilgardsvegen2634FÅVANGpost@gb-elektro.no90935933Elektro
997216520Hordaland Elektroteknikk ASBåtavika 55630STRANDEBARMpost@he-teknikk.no90939965Elektro
811660612Byggmester Svein Adolfsen ASRomedalsvegen 42335STANGEsvein@byggmesteradolfsen.no90943953Byggmester
990629854Trio Elektro ASGarliveien 232900Fagernespost@trioelektro.no90944011Elektro
998187680Nyma ASSørhaugveien 274077HUNDVÅGpj@stavangerregnskap.no90944160Maler
986487549Bilstad Bygg ASGamleveien 3234463UALANDlasse@bilstadbygg.no90950448Byggmester
996367703Mælen Blikk og Ventilasjon ASBromstadveien 577047TRONDHEIMivar@malenbv.no90985595Blikkenslager VBL
971206330Fjeldberg Rørlegger Service ASBreisteinvegen 180 B5111BREISTEINpost@trond-fjeldberg.no90991660Rørlegger
968958712Elektriker'n Fron ASNedregata 602640VINSTRAks@elfron.no90992010Elektro
893884882Meisterbygg Møre ASPostboks3776101VOLDAarild@byggmeisteren.no90992349Byggmester
946434086Rasmussen & Skjelbred ASLillevarskogen 43160STOKKEpost@r-s.no90996432Byggmester
986799974Alfa Rør ASNymansveien 117B4014STAVANGERpost@alfaror.no91000083Rørlegger
989852272Byggmesteren Ytre NamdalSolsida Næringsområde7970KOLVEREIDsissel@rorvikbygg.no91009500Byggmester
989339060GB Rørleggermester ASStorlinna 652760BRANDBUgbrorleggermester@hebb.no91102311Rørlegger
971177020Møllenberg Byggmesterforretning ASGyldenløvesgate 297014TRONDHEIMfirmapost@mollenberg-bygg.com91107835Byggmester
915974872Linkpro Bolig ASPostboks 41048089BODØpost@linkpro.no91114774Byggmester
989916319Elektro Kompetanse ASRyensvingen 2 -41101OSLOknud@elektrokompetanse.com thomas.91116776Elektro
997127064Håndverker Hansen ASVarnaveien 221524MOSSmagnus@handverker-hansen.no91122175Flislegger
980011860Elektro-Design ASStrønevegen 495217HAGAVIKelek-3@online.no91129784Elektro
997273184Eliassen's Byggeservice ASGamle Ålevei 281621GRESSVIKmart-e@online.no91156917Byggmester
970052941Torsvik Mur Vidar Vik TorsvikDalekletten 445337RONGvidart1962@gmail.com91168375Flislegger
997569709Krangnes Bygg ASSlåttavik7241ANSNEStorskran@online.no91169975Flislegger
983437192Tømrer Gøran Romsdal ASPostboks 2125 Elvebakken9507ALTAgr@tgromsdal.no91174682Byggmester
893862862Brødrene Honningdal ASBjermeland6391TRESFJORD91189903Byggmester
915479413Kg Installasjon ASTanumveien 501341SLEPENDENAndreas@kg-installasjon.no91196976Elektro
979677138Oslo Vest Rehabilitering ASKongeveien 3151415OPPEGÅRDebbeprim@online.no91310502Flislegger
980169421Jonny Larsen Rørleggerbedrift ASGamle Riksvei 1713058SOLBERGMOENfaktura@jonnylarsen.no91312546Rørlegger
998073367Nygaard Elektro ASc/o Edward Andre Nygaard Dyrhaugen 275236RÅDALpost@nygaard-elektro.no91313128Elektro
889568372Flisespikkeriet Knut RyggReppen 105337RONGflisespikkeriet@online.no91313333Flislegger
989321528El-Fo ASHesteskoen8281LEINESFJORDfrank-o@online.no91320544Elektro
992480564EHT Elektro og Håndverkstjenester ASTorpo Næringssenter3579TORPOtrond@bergaplass.no91327888Elektro
987345632Norsk Byggmontering ASSluppenvegen 12C7037TRONDHEIM987345632@autoinvoice.no91342608Byggmester
916016964Byggmester Peter Meland Fonn ASOredalsveien 74A1613Fredrikstadomfonn@online.no91350135Byggmester
992522526Lavangen Elektro ASNessveien9357TENNEVOLLdaniel@lavangenelektro.no91360509Elektro
997807936Rune Wikheim Elektrisk Installasjon ASBrynsveien 13300Hokksundpost@runewikheim.no91367300Elektro
913306864Eldevik Bygg ASBroen 5D3170SEMpost@eldevikbygg.no91369000Byggmester
980887995iElektro ASPlutovegen 56419MOLDEfaktura@elkonor.no91381552Elektro
997823850Byggmester Steinar Jakobsen AS7818LUNDpost@jakobsenbygg.no91525625Boligprodusent
997190203Bonum ASGjerdrumsvei 120484OSLOesthe-z@online.no91528241Byggmester
989119621DE Elektro ASSandstuveien 70FG0680OSLOerik@de-elektro.no91533030Elektro
896871862Sofienberg Bygg ASAlf Kristoffersensvei 111396BILLINGSTADjf@hurtigrenovering.no91547015Byggmester
995079917GT-Bygg ASAsbjørn Knutsens gate 293681NOTODDENgt-bygg@nenett.no91554031Byggmester
994918915Hadsel Rør ASPostboks 2348455STOKMARKNESpost@hadselror.no91560914Rørlegger
979203101Sør Blikk & Ventilasjon ASKartheia 34626KRISTIANSAND Solaf@sorblikk.no91564066Blikkenslager VBL
990086931Bolig & Eiendom ASStølen 26,5911ALVERSUNDarvid@bolig-eiendom.no91568466Byggmester
841348192SKAAR ELEKTRORingstadveien 196270BRATTVÅGsteskaar@online.no91590016Elektro
994109138Hoel Vvs & Interiør ASPostboks 1508 Stoa4856ARENDALpost@hoelvvs.no91605844Rørlegger
992959614Manak Bygg ASTorstadveien 26 Torstad Gård1395HVALSTADnils.arne@manak.no91634270Flislegger
990476535Elektroinst. Granberg og Nordengen ASSteinbrøttet 122743HARESTUAjanegil@gnas.no91640089Elektro
990518831Tratec Teknikken ASLundevågveien 3C4550FARSUNDjeh@tratec.no91658484Elektro
917994676El-vis Elektro ASKjørbekkdalen 15 B3735SKIENhk@elviselektro.no91668070Elektro
989822802HarstadBygg Bolig ASStangenesterminalen 2A9409HARSTADpostmaster@harstadbygg.no91685525Byggmester
948625563KB Elektro ASHolmlundvegen 22312Ottestadolav@kbelektro.no91690440Elektro
979218249CS Byggpartner ASBjellandveien 163172VEARjan@csbyggpartner.no91691096Byggmester
999630634Arne Møller Maskin ASTunveien 14306SANDNESfinny@mollermaskin.no91691663Grunnarbeid
992073616Kreatel ASJærveien 3324322SANDNESleidulf.ims@kreatel.no91693000Elektro
979663889Kjølen og Nydal Bygg ASGamle E6 13197620SKOGNmagne.nydal@norgeshus.no91707732Byggmester
916634846Murmester Jens Aksel Christiansen ASBjerkeveien 171526MOSSJens-aksel@outlook.com91711925Flislegger
987189606Solheim Elektro ASHolsundveien 3335642HOLMEFJORDhavard@solheimelektro.no91718491Elektro
996557545Vital Bygg ASSarpsborgveien 1401640RÅDEKetil.pettersen@vitalbygg.no91723280Flislegger
811644072Hoff ElektroteknikkStraumsnesveien 1188517NARVIKbjarte@hoffelektro.no91730287Elektro
974445190Pro Vvs ASv/Per Rikard Olsen Klo8430MYREperrikardolsen@gmail.com91733053Rørlegger
9887501743 T Bygg ASSØRBRÅTAGATA 113340ÅMOTthomas@3tb.no91741318Byggmester
912766977Holmsens Elektro ASFredheimvn.31087OSLOinstallasjon@holmsens.no91741489Elektro
81704242271'nord Service ASSarnes9750HONNINGSVÅG71nordservice@gmail.com91752177Takstmann
995080397Westheim ASRisløkkfaret 190583OSLOmorten@westheim.no91777245Elektro
986982329El-installasjon ASWistings vei 1D3183HORTENblet@hotmail.no91778189Elektro
990250456Levanger Bygg ASOkkenhaugvegen 4297608LEVANGERpost@levangerbygg.no91782711Byggmester
980411850Midtun og Tveit Byggservice AS5966EIVINDVIKmidtunogtveit@gmail.com91798305Byggmester
988190241Dyrendahl Bygg AS7100RISSAdyrendahlbyggas@gmail.com91813089Byggmester
911619873Rørleggermester OlsenOsnesveien 234260TORVASTADpost@rorleggermesterolsen.no91828080Rørlegger
913163133ØVERLAND AC/DC ASSmebyvn. 282319HAMARacdcas@bbnett.no91829018Elektro
912971236Romerike Flis & Mur ASTrondheimsveien 932066JESSHEIMeiriklund@live.no91831409Murer
999504191Murmestrene Sveen & Co ASSnargangen 2A0755OSLOcharlie@murmestersveen.no91839302Flislegger
936967795Skandi-Bygg ASPostboks 432743HARESTUAskandibygg@online.no91851386Byggmester
991007814Tverlandet Bygg ASLangbergveien 28050TVERLANDETmagnusstroem@live.no91894694Byggmester
992824115Lyn Elektro ASRosenkrantzgate 21707SARPSBORGgunnar@lynelektro.no91899900Elektro
995503301Uvdal VVS AS3632UVDAL92012322Rørlegger
994933523Byggmester Morten Andersen ASVormvikvegen 112080EIDSVOLLmorten@byggmesterandersen.no92013717Byggmester
916749422Røyken & Hurum Entreprenør ASAnnillaveien 103440RØYKENkim@rheas.no92029565Flislegger
899524322Brøter Elektro ASBjartveien 9 B0687Oslosvein@broter.no92036611Elektro
917886172Merelektro ASElgtråkket 1032016FROGNERroger@merelektro.no92038090Elektro
913459555Thorvaldsen & Gausvik Bygg ASLonghammarvegen 195536HAUGESUNDsimen@tgbygg-as.no92041244Byggmester
997079760RTH Prosjekt AS Bygg og håndverkstjenesterFurumoveien 31605FREDRIKSTADclaes@byggogha.no92049925Byggmester
944225633Thorsen & Marcussen AS Aut. Rørl.firmaTorødveien 1003135TORØDhenning@thorsen-marcussen.no92054005Rørlegger
989006177Haugan Elektro ASLangsethveien 123475SÆTREpost@hauganelektro.no92060554Elektro
986581626Kvikk Installasjon ASPostboks 7 Linderud0594Oslostian@kvikkinstallasjon.no92062701Elektro
995822504Elteknikk ASKonsul Børs Gate 355006BERGENcm@elteknikk.no92062770Elektro
983514715Urke & Madsen ASSkodje Sentrum6260SKODJEpemad@online.no92063658Flislegger
915080782Bjørndal Service ASSigurds gate 85015BERGENgisle@bjorndalservice.no92070090Rørlegger
970023666Svends Mur-puds-fliserOsloveien 261820SPYDEBERGsvend-k@online.no92089368Flislegger
997849108JK Elektroservice ASHans E Kincks gate 4B4021STAVANGERjohnny@jk-el.no92091030Elektro
982973112Nøtterøy Rørservice ASLøkkeåsveien 22b3138Skallestadkenneth@notteroy-ror.no92207735Rørlegger
989160737Drammen Mesterbygg ASEinar Haflandsvei 503036DRAMMENpaal@dmbygg.no92228128Byggmester
813935112Idehus Vestfoldbygg ASBroen 5 D3170SEMgs@idehus-vestfoldbygg.no92238979Byggmester
992564075T. Sando Bygg ASBergbakken 113070SANDE I VESTFOLDtrosando@online.no92260552Byggmester
888380442Blikkenslager T. Hågensen ASStubbsvingen 737036TRONDHEIMtrond@thagensen.no92265074Blikkenslager VBL
9960436143h Bygg ASMaristien 65302STRUSSHAMNaagehet@hotmail.com92282754Flislegger
990404976Fana Flis ASGrindhaugvegen 635259HJELLESTADhope@fanaflis.no92297338Flislegger
915794645Troms Elektro ASStakkevollvegen 69 C9010TROMSØtromselektro@ebilag.com92299944Elektro
917290970Alna Elektro ASProfessor Birkelands vei 26A1081OSLOpost@alnaelektro.no92412195Elektro
914523486Sokna Elektro ASHanshus7288SOKNEDALpost@soknaelektro.no92626895Elektro
995811111Njardarhov Totalentreprenør ASOppdal Næringshage Inge Krokanns veg 97340OPPDALknut@lundemo.as92640024Snekker
983043453NVS ELEKTRO ASPostboks 11 Kokstad5863BERGENjan@nvs-elektro.no92647863Elektro
911677873Oves Byggteknikk ASReksta 23070SANDE I VESTFOLDov-soens@online.no92662928Byggmester
997767624Elverket ASWelhavens vei 194324SANDNEStore@elverket.no92669323Elektro
999644635El-Service Din EL og IT Installatør ASStokke Ravei 5093160STOKKEtrygve@el-service.biz92827964Elektro
918373810CARLSEN VVS ASPrestehaugen 24810EYDEHAVNespen@carlsenvvs.no92842082Rørlegger
992157119ELO Installasjon ASRustadveien 282830Raufosspost@eloinstallasjon.no92868637Elektro
911990385Bergen Murerservice ASUren 105036BERGENbergenmur@hotmail.com92888482Flislegger
987726814Rørleggermester Trond E MadsenVegsundbakken 226020ÅLESUNDmadsen@rormester.no93021950Rørlegger
971506628Nordisk Husprosjekt ASSondrevegen 260378OSLOmorten@nordiskhusprosjekt.no93048100Byggmester
991356630Fokus Bygg ASGjøsundneset 36040VIGRApost@fokusbygg.no93064588Byggmester
978697682Frysja Bygg ASVebekkveien 6 C1346GJETTUMfr-as@online.no93090516Flislegger
977051452Elektro Team ASPostboks 857240HITRApost@elektro-team.no93091200Elektro
983020607Elektro Team AS Avd. FrøyaPostboks 437263HAMARVIKtu@elektro-team.no93091200Elektro
912110117K2 Elektro ASPostboks 191475FINSTADJORDETdagpetter@ebilag.com93091970Elektro
974209195Lien Vidar RoeMyrbostadvegen 3156440ELNESVÅGENroevidarlien@hotmail.com93210950Flislegger
994724673Haugen Installasjon ASRanheimsvegen 967053RANHEIMhaugen.inst@gmail.com93222004Elektro
918616500AVERØY ELEKTRO ASBremsnes Kai6530AVERØYoyvind@averoyel.no93248853Elektro
985668329BEKKELAGET ELEKTROSERVICE Daniel RolenGjeddevannsveien 821911FLATEBYdaniel@bekkelagetelektro.no93280017Elektro
964373213Solli og Haugen Blikkenslagerverksted ASNypan7083LEINSTRANDpost@sollihaugen.no93283901Blikkenslager VBL
996380513Sats Bygg ASHolterveien 4E1448DRØBAKstian@satsbygg.no93434244Boligprodusent
914589347EL-CON ASØstensjøveien 620667OSLOpost@el-con.no93445477Elektro
984191995Andersen og Dingsør ASNygårdsvegen 1575350BRATTHOLMENandingas@broadpark.no93462703Blikkenslagermester
913455711Bergen Og Omegn Rør Og Elektro ASKanalveien 545068BERGENpost@rorogelektro.no93499840Rørlegger
912308731Prakt Bygg ASRolfsbuktveien 171364FORNEBUandre@praktbygg.no93666601Flislegger
916943482Eah Elektro ASStamnåsveien 143175RAMNESah@eiah.no93678675Elektro
876515512J B Elektro ASRingvegen 6-89018TROMSØpost@jbelektro.no93834000Elektro
999027903J B Elektro ASMeierivegen 19152SØRKJOSENpost@jbelektro.no93834000Elektro
913077997Drew Design ASÅshaugveien 653170SEMsarahdrew001@gmail.com93843494Flislegger
996515893RS Bygg EgersundGamle Strandaveien 134380HAUGE I DALANEpost@rsbygg.net93859030Byggmester
989179241Mester Tak Trondheim ASTempeveien 237037TRONDHEIMtore@tettetak.no94018800Blikkenslager VBL
984511868Frank Kristiansen ASc/o Klommestein Nordre Drøbakveien 4661449DRØBAKpost@frankkristiansen.no94019950Byggmester
916506600Hansæl El-teknikkPlassmoen 112560ALVDALKristian@El-tek.no94052049Elektro
994060589Ebbe Rørservice ASStorgaten 48 Inng Sjøgata8200FAUSKEpost@ebbe.as94120120Rørlegger
999056253Elektriker 1 Romerike ASBibliotekgata 301473LØRENSKOGpost@elektriker1-romerike.no94155504Elektro
997085752Bringsli Rør AsErikstadveien 758206FAUSKEcb@bringsliror.no94184349Rørlegger
913444094Idehus Bakke ASTiller-ringen 70A7092TILLERthomas@idehusbakke.no94222196Byggmester
996514773eb vvs AS3626ROLLAGfrode@ebvvs.no94280280Rørlegger
993093181ENERGO Wojciech ZarzeckiGeneral Ruges Vei 4E4309SANDNESenergo@energowz.no94422909Elektro
997687027Nesvold Bygg ASBotnlisvingen 147580SELBUfirmapost@nesvoldbygg.no94490980Byggmester
970976981Ødeskaug Elektro ASSagveien 13160Stokkeelektro@odeskaug.no94813000Elektro
897503492Saltdals Bygg Nord ASRyllikveien 669102KVALØYSLETTAjoarhf@online.no94822000Byggmester
915314511Alltid Eiendom Mo Gård ASPostboks 1452071RÅHOLTfaktura@alltideiendom.no94828631Byggmester
989333194Elteknikk Klæbu ASSkarpsnoveien 57540KLÆBUgeirove@elteknikk-klabu.no94832969Elektro
986554343El Installatøren Harstad ASSeljestadveien 309406HARSTAD94837955Elektro
998734053Din Rørlegger Narvik ASDronningens gate 808514NARVIKfredrik@dinrorlegger.as95008340Rørlegger
969953536Thorslands ElektroTorsland4540ÅSERALpost@thorslandselektro.no95020270Elektro
988478288Alle Tiders Rørleggerbedrift ASTrondheimsveien 622019SKEDSMOKORSETsteinar@at-ror.no95023624Rørlegger
957866697Tjøme & Hvasser Elektriske ASØstveien 6013165TJØMEmartin@th-elektriske.no95034000Elektro
997814436BMDE ASSjøgløtt 63070SANDE I VESTFOLDdavid@bmde.no95060273Byggmester
995733676Haneseth Nord-Salten ASPostboks 338283LEINESFJORDbm@haneseth.no95073807Elektro
987356367Ampére Installasjon & Service AS1352Kolsåspost@ampere.nu95079555Elektro
976969324Av & På Elektro ASGrønvold3525HALLINGBYstig.andre@avogpaa.no95079559Elektro
978688330Byggmester Reidar Solheim ASHaugsjordet 17A3145TJØMEtor-henrik@reidarsolheim.no95138002Byggmester
976091051Prosjektkontoret Romerike ASLandstads gate 102000LILLESTRØMpost@prosjektkontoret.no95148646Byggmester
997882474Flis Skifer Og Våtrom ASSkogly7350BUVIKAro-dan@online.no95162353Flislegger
994949969El-total ASKollerudveien 633031DRAMMENole@el-total.no95167000Elektro
996619168Byggmester Olesen & Andreassen ASBuskveien 17C3154TOLVSRØDjohn@foja.no95180155Byggmester
916601743Muribø Bygg ASHeimdalsveien 5A1412SOFIEMYRkristian@muribobygg.no95202154Flislegger
912400387Ja Installasjon ASVrådals gate 23675NOTODDENkjetil@ja-installasjon.no95204604Elektro
914322162Elfag Expert ASVardesvingen 152020SKEDSMOKORSETroger.storbraten@elfagexpert.no95205104Elektro
978659500Andersland Bygg ASDalsvegen 365685UGGDALlars-atle@andersland-bygg.as95212829Byggmester
988682055Byggmester Evensen ASKollerøysveien 25a1400SKIdagfilip@byggmesterevensen.no95233850Byggmester
991479317El-Focus ASNordslettveien 37038TRONDHEIMaage@elfocus.no95250740Elektro
899551702El-Konsult ASVikstrøm7250Melandsjøpost@el-konsult.no95251500Elektro
983163947Byggmester Dahl og Daler ASVipeveien 23124TØNSBERGterje@dahlogdaler.no95257067Byggmester
981891732Vik Bygg og Trelast ASSlagnes6146ÅHEIMpost@vikbygg.no95282411Byggmester
913552113Active Elektro ASKvålveien 44323SANDNES95330011Elektro
995255839Rørlegger Svein Andersen ASVetle Mulesvei 113944PORSGRUNNsvein@rorleggerandersen.no95369532Rørlegger
918145710Vinderen Entreprenør ASSlemdalsveien 720373OSLOtt@vinderen.no95437470Byggmester
988697958Gnistfri Elektro AsGullhauggrenda 351354BÆRUMS VERKei-fri@online.no95441828Elektro
992313706Jevnaker Elektro ASStorgata 83521JEVNAKERmorten.sorli@jevnakerel.no95457003Elektro
996341275Proff Elektro ASTempeveien 337037TRONDHEIMpost@proffelektro.no95480000Elektro
917823030Relatek elektro ASSeehausens gate 534024STAVANGEReh@relatek.no95483234Elektro
961440688Tuddal Byggtjeneste ASØrvella Industriområde3692SAULANDolaf@tuddal-byggtjenester.no95739950Byggmester
995962403G4 Elektro ASKirkeveien 1851384ASKERpost@g4elektro.no95750500Elektro
998184371Multivolt ASLifjorden6957Hyllestadpost@multivolt.no95783000Elektro
997982134Byggtjenester Sør-Gudbrandsdal ASMejdells gate 472609LILLEHAMMERmusd@online.no95835848Byggmester
964594368Kantek ASPostboks 1735604ØYSTESEkantek@kantek.no95841601Ventilasjon VKE
993737771Gilde Bygg ASVardeveien 64C1182OSLOfirmapost@gildebygg.no95856258Byggmester
997060008Byggmester R. Hagensen ASMoen9321MOENrhagens@online.no95874584Byggmester
988217484Ramsvik ASLånavegen,6240ØRSKOGpost@ramsvikas.no95880616Flislegger
992850531Vestkyst Bygg ASTjeldstø5336TJELDSTØfrode@vestkystbygg.no95894311Byggmester
984686773Tømrermester Arnstein Sørgård ASLeangenveien 57044TRONDHEIMpost@asorgard.as95906370Byggmester
911599236Bygga ASBreivikveien 33 B4014STAVANGERpaul@bygga.no95919928Byggmester
992145803Ovitech Ing. Ole Vidar AasbakKarvebakken 198614MO I RANAole.vidar@ovitech.no95927029Rørlegger
970384995Rørleggermester Tormod SkuiRingeriksveien 3843408TRANBYtoskui@online.no95937631Rørlegger
997494210Vvs Installatøren ASB R A veien 551782HALDEN95949995Rørlegger
999228860Nordfjord Installasjon ASBødal6789LOENfinn@n-i.no95967588Elektro
997351762Smaalenene Elektro InstallasjonRustadveien 381850MYSENsmaalenene.ele@gmail.com95977396Elektro
913185323Tanga VVS & Miljø ASKloppaveien 101472FJELLHAMARmartin@tanga.no95979226Rørlegger
997484363Sandvika Rørleggerbedrift ASVelliveien 151358JARchristopher@sandvikarorlegger.no96015650Rørlegger
987293721Omikron Elektro ASStabburveien 7-91617Fredrikstad987293721@autoinvoice.no96200296Elektro
984047673Rørteknikk ASKirkeveien 47500STJØRDALrune.ohren@rorteknikk.com96507500Rørlegger
814351742Bhb Bygg ASPostboks 1084801ARENDALpost@bhb-bygg.no97027305Byggmester
914810264Fedøy Elektro Service ASBjødnaneset5396VESTRE VINNESVÅGfaktura@fedoy.no97042000Elektro
812076272Elektro 12:24 ASStølsvegen 34 A3580GEILOpost@elektro1224.no97047970Elektro
995968711Ossletten Elektro Geir Richard OsslettenRipnesbakken 288056SALTSTRAUMENfirma@ossletten.no97060311Elektro
998641896Grønvold Bygg ASRøsrudvegen 42090HURDALpost@gronvoldbygg.no97083600Byggmester
936122175Eidsvåg Rør ASEidsvåg6460EIDSVÅG I ROMSDALeidsvagror@hotmail.com97088121Rørlegger
912184943El-Design ASÅstadryggen 71396BILLINGSTADmartin@el-design.no97120097Elektro
993193666Bygg Team Harstad ASFagerbakken 19407HARSTADpost@byggteam-harstad.no97169617Byggmester
912555585Mesterbygg Fauske ASINDUSTRIVEIEN 168208FAUSKEstenaa@online.no97170068Byggmester
974988224Bølgen Flis Og Vvs ASSagveien 3B1814ASKIMfaktura@bolgenas.no97173627Rørlegger
989276239Inge Vaaga ASAnna nilsensgate 245533HAUGESUNDinge@ingevaaga.no97188562Rørlegger
9995049651-2-3 Elektro ASHellefossveien 393300HOKKSUNDrunar.schone@gmail.com97197088Elektro
988328081Tøffelgata Bygg ASTøffelgata4485FEDAfaktura@toffelgata.no97197707Byggmester
990765154Elektro 1 Hitra & Frøya ASBarman7250MELANDSJØedmund@e1hf.no97411111Elektro
915507182Byggmester Binde ASSjøfartsgata 5B7714STEINKJERjorgen@byggmesterbinde.no97497000Byggmester
914884802Mesterbygg Nordby ASMyrveien 61430ÅSbenjamin.nordby@mesterbygg.no97504507Byggmester
889961112Byggmester Kjølstad ASMeimoen,7977HØYLANDETpost@xn--kjlstad-r1a.no97504511Elektro
991558101Byggmester T. A. Gustavsen ASBlikavegen 1843841FLATDALbyggmester@live.no97517817Byggmester
918123687Trøndelag Snekkerservice ASHalsstein Idyll 177606LEVANGERhansonordbach@gmail.com97560295Byggmester
913850475Sunnmørshus ASPostboks 1836099FOSNAVÅGpost@shus.no97567745Byggmester
992262516Bygg Teknikk Lyngdal ASKvavik Industriområde, Nye Monoddveien 16A4580LYNGDALguttorm@byggteknikklyngdal.no97600338Byggmester
998209226Buskerud Elektro ASTeglverksveien 13413LIERtorgeir@buskerudelektro.no97651548Elektro
989649817Bygginor ASOteren9046OTERENbjornar.elvemo@blabolig.no97685381Byggmester
996136442Tana Installasjon ASSøndre Luftjok9845TANAyngve@tanainstallasjon.no97691002Elektro
989996223Byggmester Liljebakk ASSjøveien 138517NARVIKpost@liljebakk.no97706262Byggmester
991677313Kirkenær Elektro AS2260Kirkenær97719851Elektro
998415535Brønnøysund Elektriske ASSømnaveien 958900BRØNNØYSUNDpost@br-el.no97722735Elektro
917314721Elektriker 1 Alta ASEinergjerdet 119514ALTAojh@elektriker1alta.no97725522Elektro
979977123Elnett Øst ASBrugata 562321HAMARfirmapost@elnettost.no97729485Elektro
994973975Troll Arkitekter ASPostboks 967341OPPDALsynne@trollarkitekter.no97760886Byggmester
990513821Arctic Installasjon ASStakkevollvegen 329010TROMSØ182@elkonor.no97766190Elektro
999542662Solberg El-service ASNornesfeltet6859SLINDElarserik@solbergelservice.no97767733Elektro
989938258Opal Entreprenør ASØyane 86770NORDFJORDEIDpost@opalentreprenor.no97775643Byggmester
996487857Gusterud Bygg ASPostboks 812081EIDSVOLLpost@gusterudbygg.no97838070Byggmester
997194195Ing. Hagen ASGrindvollstubben 81925Blakerknut.egil.hagen@inghagen.no97892215Elektro
983638430Kystbygg Hitra AS7247HESTVIKAliv@kystbygg-hitra.no97954614Byggmester
967030783Byggmester Harald W. Andersen & Sønn ASLøkkeåsveien 243138SKALLESTADrune@hwa.no97965700Byggmester
912615774Hole Rørleggerbedrift ASSkauveien 93512HØNEFOSSpost@holeror.no97979809Rørlegger
911681935Orkla Elektriker ASBårdshaug vest7301Orkangerpost@orklaelektriker.no97995380Elektro
890424732Din-Elektriker ASÅrvollskogen 461529Mosssven@dinel.no98002393Elektro
976655567Alfa Elservice ASSkibåsen 24C4636KRISTIANSAND Sthor@alfaelservice.no98205400Elektro
995878356Elektriker 1 ASGeithusberga 2a3360GEITHUSpost@dintrikker.no98211983Elektro
917429782Unison Installasjon ASPostboks 2174086HUNDVÅGHarald.Ingvaldsen@unison-elektro.no98235001Elektro
982944678Relacom AS Distrikt Midt ÅlesundBorgundfjordveien 1166017ÅLESUNDjon.erik.skeide@no.relacom.com98235966Elektro
981099559Kjells VVS AS6657RINDALkjell.tiset@kjellsvvs.no98246401Rørlegger
876195682Mesterblikk ASLøvåsmyra 67072HEIMDALlene@mesterblikk.no98267000Blikkenslager VBL
993432342Fa Bygg ASFjelltunvegen 34100JØRPELANDhilde@fabygg.no98622494Byggmester
918347380TERRA ELEKTRO ASAntenneveien 51154OSLOpost@terraelektro.no98670607Elektro
980112691AKRO ASSam Eydes vei 1B1412SOFIEMYRpost@akro.no98691416Byggmester
916998767Nittedal Rørleggerbedrift ASFlesvigs vei 62020SKEDSMOKORSETkjetil@nittedalror.no98810500Rørlegger
913153189Størmer mur & bygg ASTrosterudveien 51 B0778OSLOpost@stormermurogbygg.no98820511Flislegger
913342534Ok Vedøy ASBedriftsveien 15A4313SANDNESpost@okv.as98844740Maler
998480132Tekoda Elektro ASSlettavegen 22067JESSHEIMinfo@tekodaelektro.no98884432Elektro
998334462Oldervik Rørservice ASNertrøa 597089HEIMDALpost@oldervikrorservice.no98899189Rørlegger
914556317Byggx ASPostboks 23, Oppsal0619OSLOthomas@byggx.no99008505Flislegger
912170845Havnerås Elektro ASJøriberget 126520FREIpost@havel.as99027575Elektro
998546419Borgen Elektriske ASBleikeråsen 101387Askerpost@borgenelektriske.no99043987Elektro
985479887Byggmester Terje Pedersen ASPostboks 1298251ROGNANsnekkerterje01@gmail.com99243329Byggmester
996546519Drengenes Tak ASPostboks 5 Ytre Laksevåg5848BERGENjorn@drengenes.no99312222taktekkermester
994576925Formo MurBudafjellvegen6040VIGRAkjellformo@123.no99316877Flislegger
914814685Imenes Mur & Flis ASSkatvedtveien 493475SÆTREpost@imenesmurflis.no99348993Flislegger
997891228Kees Rørservice ASWilhelm K. Størens veg 37048TRONDHEIMpost@keesrorservice.no99351422Rørlegger
987195401Mesterbygg Sarpsborg ASNordbyveien 21734HAFSLUNDSØYleif@mesterbygg.no99444703Byggmester
987127813BK Byggmester ASFagermoveien 998617DALSGRENDAb.k.byggmester@hotmail.com99460998Byggmester
879621992HAW Entreprenør ASTanemsbruvegen 1597540KLÆBUroger@hawgruppen.no99468999Flislegger
914943906Baardsen Mur Og Flis ASSmestadlykkja 312312OTTESTADbaardsen.mur@gmail.com99500269Flislegger
824675112Brønnøysund Rør ASPostboks 2338901BRØNNØYSUNDbronnoysund@comfort.as99520899Rørlegger
971006978Trondheim Tak & Fasade ASIvar Aasensvei 27024TRONDHEIMbjorn@takogfasade.no99565632Blikkenslager VBL
989664875El-kontakten ASHåndverksveien 21405LANGHUSjorn@el-kon.no99568969Elektro
997776666Rørlegger Teknikk ASOle Deviks vei 16a0666OSLOfaktura@rorlegger-teknikk.no99571983Rørlegger
916903944Lidtun Mur Og Flis ASEidsbrekka 85281VALESTRANDSFOSSENbjarte@lidtunmurogflis.no99720725Flislegger
897688182PowerTech ASGråterudveien 413036DRAMMENatle.stenesto@pt-el.no416878410Elektro
981651294Vvs Expo ASSmalvollveien 650667OSLOfirmapost@vvs-expo.no22068900Rørlegger
955060172Tore SandellNordbergveien 510875OSLOt-sandel@online.no22183803Flislegger
956244978No Problem Hans LapstunTyslevveien 75A1163OSLOnoprobl@online.no22230877Flislegger
917170967Velux Norge ASPostboks 4224 Nydalen0401OSLOlasse.fageras@velux.com22510600Byggmester
935783267Peisselskabet ASHenrik Ibsens gate 280255OSLOchristian@peisselskabet.no22556363Flislegger
979712286Mesterhus Oslo ASPostboks 208 Manglerud0612OSLOpost@mesterhusoslo.no22672011Byggmester
852433582L-flis Og Interiør ASOle Deviks vei 360668OSLOakl@fagflis.no22801800Flislegger
911492377Olaf E Eriksen AS EntreprenørforretningJernbaneveien 40667OSLOfirmapost@olaferiksen.no23005670Byggmester
963391714Murmester Janken Fensholt & Sønner ASPostboks 4900 Nydalen0423OSLOjohann_ludvigsen@hotmail.com23030870Flislegger
987563656Ventilasjons-og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund Oslo Og Akershusane.dyrnes@vbl.no23173810Blikkenslager VBL
928050475Mestergruppen ASPostboks 6197 Etterstad0602OSLO23377500Boligprodusent
997946014Elementhus Norge ASFrydenbergveien 480575OSLOpost@elementhus.no23623410Byggmester
980440087Hagen Elektro ASNordbygdvegen 11223570ÅLpost@hagen-elekrto.no32084616Elektro
985825386Hjj Mur Og Flis ASVebjørns vei 53414LIERSTRANDAgunnar@hjj.no32226700Flislegger
987349859Blink Hytta Sigdal ASV/Nils Aasand3359EGGEDALnils@sigdal-hytter.no32710519Byggmester
937953585Blink Hus Sigdal ASBruveien 123055KROKSTADELVAfirmapost@blinkhus-sigdal.no32711490Byggmester
879914752Hurum Energiverk ASØvre Skoledalen 123482TOFTEfirmapost@hurumenergi.no32792020Elektro
987308966Rørlegger Jørn OlsenHusebygata 233414LIERSTRANDAjornkolsen@yahoo.no32841637Rørlegger
993110981Boligbygg Tønsberg ASPostboks 23593103TØNSBERGpost@boliggarasjen.no33744939Byggmester
964494509Jo Arnfinn TollefsenFossekallveien 5E3212SANDEFJORDjo.tollefsen@hotmail.com35559075Byggmester
986857095T. Bjørnarå ASBjørnarå4754BYKLEpost@tbas.no37938932Rørlegger
990886520Kristiansand Vvs ASPostboks 8298 Vågsbygd4676KRISTIANSAND Spost@kristiansandvvs.no38013630Rørlegger
992836261Buråsen Utvikling ASc/o Mesel Invest as Postboks 7334666KRISTIANSAND Srune@mesel.no38102778Byggmester
933731200Gunnar Grødum ASHortemo Ringvei 44645NODELANDpost@gunnargrodum.no38181313Byggmester
984669712Sirdal Hytter Og Hus ASStorebakkmyr 234440TONSTADarve@sirdalhytter.no38370643Byggmester
989347799Veto Rør ASPostboks 842024GJERDRUM40004089Rørlegger
888974202Våland Rør ASPostboks 1198 Hillevåg4095STAVANGER40004227Rørlegger
916582498Elektriker Andersen ASRaipasveien 24F9516ALTApost@elektrikerandersen.no40043863Elektro
915719546Blåhø Elektro ASKvennbergvegen 282682LALMpost@belektro.no40431890Elektro
999564577Ths Konsulent Og Byggetjenester Tom Hartmann SjønnesenLarviksveien 2113290STAVERN40452127Byggmester
913571355Aune ElektroArnt Smidstads vei 11A7023TRONDHEIMauneelektro@yahoo.com40536904Elektro
993572780Hopstad & Jensen Mur Og Flis ASPostboks 95393038DRAMMENerik@hj-mf.no40642466Flislegger
912035468Vi-bygg AS6643BØFJORDENanders@vi-bygg.no41203852Byggmester
813498952Oslo Bad & Renovering ASEnebakkveien 1190680OSLOpost@oslorenovering.no41204451Rørlegger
992403861Telemark Rør ASUllevålsveien 113A0359OSLO41216783Rørlegger
916159099Merbygg AS2144 Rindalslina6658RINDALSSKOGEN41253826Byggmester
997128176Mesterbygg Nord ASEideveien 1A9180SKJERVØYmesterbyggnord@nordtroms.net41310315Byggmester
991960368Montasje Service ASVågahammeren 106520FREImonter1@online.no41330728Byggmester
987363738Tofire ASIndustrigata 54632KRISTIANSAND Stat@tofire.no41440853Byggmester
915188044Torstensen Bygg-team ASReinelvveien 469300FINNSNESrem-ato@online.no41506641Byggmester
998339898Olsenbygg Grimstad ASBergemoveien 74886GRIMSTADrolf@olsenbygg.com41515588Byggmester
911700913Vestby Rørleggerservice ASKleverveien 31540VESTBYpost@vestbyror.no41525325Rørlegger
996343502A3-bygg Beitstad ASRostadvegen 1557730BEITSTADroar.mork@gmail.com41696109Flislegger
989276603Eiendomsgruppen Oslo ASLandstads gate 102000LILLESTRØMemil@eiendomsgruppen.no41762060Byggmester
985250456Ryhus ASÅlgårdsheiå 64330ÅLGÅRDoftedal@ryhus.no41930748Byggmester
989975781Nord Troms Rør ASPostboks 879189SKJERVØYpost@nordtromsror.no45427739Rørlegger
914855535Høyem Integrasjon ASKarisveien 2122013SKJETTENmarcus@hoyemintegrasjon.no45428080Elektro
915800424Joda ASSt Olavs gate 18B3110TØNSBERGjd@joda.as45458696Byggmester
996593851Follo Bad Og Interiør ASMyrveien 39A1406SKIkristian@follobad.no45832140Flislegger
913973194Nb Boliger ASSjømannsvegen 96008ÅLESUNDbjarte@nbboliger.no45952075Byggmester
913149041Dls ASSelma Ellefsens vei 60581OSLOinfo@dlsas.no46383934Elektro
989965832Målselv Bygg ASRossvoll9322KARLSTADespen@maalselvbygg.no46490300Byggmester
997363108Byggmester Og Takstmann HaagensenSkolegata 10C2010STRØMMENpost@haagensentakst.no46767646Flislegger
998049288Foas ASLundevågveien 114550FARSUNDstian@foas.no46977940Elektro
996641333Mj-byggservice AS6143FISKÅmj-sae@tussa.com47012530Byggmester
985046581Mur Og Flislegger Per JohansenStangåsveien 5A1415OPPEGÅRDper@murerslasken.no47417163Flislegger
896453432Aalgaard Bygg ASIndustriveien 104330ÅLGÅRDjanerik@aalgaardbygg.no47485065Byggmester
990681562Tasta Rør ASBjørkeveien 114025STAVANGERpost@tasta-ror.no47603854Rørlegger
913208587Johnson Mur Og FlisNordjordet 23490KLOKKARSTUAjohneejohnson@hotmail.com47658856Flislegger
967524514Bolig Partner ASBrygga 11 Tjuvholmen2317HAMARpost@boligpartner.no47717000Boligprodusent
915832199Rørleggermester Olsen & Berg ASStorengveien 339515ALTArorleggermester.ob@gmail.com47896290Rørlegger
999321526Akershus Murforretning ASIndustriveien 342072DALgd@akershusmur.no47960056Murer
815845552Fagviken ASNordbyveien 17A1400SKIlars@fagviken.no48078800Flislegger
995021366Steinnes-vvs ASRygjabøvegen 104160FINNØYpost@steinnesvvs.no48090800Rørlegger
992684291Ekeberg Varme & Sanitær ASEnebakkveien 3041188OSLOpost@ekebergvvs.no48212533Rørlegger
988621684Treco ASØfsti7514STJØRDALpost@treco.no48229327Byggmester
897986922Tønsberg Blikk Og Montasje ASPostboks 1043107SEMadrian@tbmas.no48237799Blikkenslagermester
898498212Dlb Entreprise ASPostboks 851312SLEPENDENknudj@hotmail.com48868448Byggmester
986001662Kråkerøy Treindustri Ronny EriksenLangøyveien 861679KRÅKERØYpost@portmontering.no48892500Byggmester
938697310SANDNES TAK ASPostboks 3754303SANDNESfrode@sandnes-tak.no51601450taktekkermester
937435355Forus Rør ASPostboks 11174391SANDNESinfo@forus-ror.no51636020Rørlegger
915536999AS Ryfylke TrelastAlsvikvegen 334120TAUoo@ryftre.no51741100Byggmester
912977277Kokaas Rør ASJøssangvegen 124100JØRPELANDmay.bente@kokaas.no51749040Rørlegger
981928806Hjelmeland Bygg ASÅrdalstunet 154137ÅRDAL I RYFYLKEpostkasse@hjb.no51751150Byggmester
933947181Stavanger Varmesenter Eiendom ASPostboks 3045 Hillevåg4095STAVANGERhelge@stavangervarmesenter.no51906700Byggmester
989794809Frøland Badmarked ASPostboks 465501HAUGESUNDanja@froeland.no52708895Rørlegger
915222080D-s Bygg ASSaudavegen 304200SAUDAidehus@dsbyggas.no52785600Byggmester
912093301Ryfylke Rør ASSandsvegen 2584230SANDpost@ryfylkeror.no52795317Rørlegger
943105111Hebnes Tre ASHebnesvegen 6504235HEBNESfirmapost@hebnestre.no52795633Byggmester
890272002Hans J Rasmussen ASPostboks 2044296ÅKREHAMNpost@hjr.no52811240Byggmester
932193337Garvik Prosjekt ASVestheimvegen 154250KOPERVIKgabriel@garvikgruppen.no52844750Byggmester
958071515Boligpartner ASPostboks 65401STORDhildes@boligpartner.no53402030Byggmester
876119072Valvatne Bygg ASRingvegen 125412STORDpost@valvatne.no53402070Byggmester
911812223Malerboden Handverkerservice ASMeatjønnshaugen 45412STORDandreas@malerboden.no53402170Byggmester
986563458Bergen Vest Elektro ASPostboks 145408SAGVÅGfrode.havn@bvelektro.no53405340Elektro
982943817Steinsbø Hus ASHollundsdalen 105430BREMNESblinkhus@kr-steinsbo.no53428520Byggmester
987651555Idealhus ASSakseid5437FINNÅSnilseirik@idealhus.no53448220Byggmester
982209048Hmr Elektro ASPrestnesvegen 685460HUSNESalf.helge.hermansen@hmr.no53482100Elektro
966716924O Jacobsen Trelast ASTongavegen 945635HATLESTRANDkontakt@3last.no53488718Byggmester
939685154Høyer Odda ASPostboks 1535751ODDApost@hoyer-odda.no53648080Byggmester
984031947Engelsen Bygg ASPostboks 1245401STORDru@wengelsen.no53747400Byggmester
974434393Blikkenslagermester Arvid Holum ASHetlebakkvegen 117A5131NYBORGmagne.waagenes@bov.no55185447Blikkenslager VBL
981626990Vbl Hordalandbobergen@bkbl.no55318004Blikkenslager VBL
990693846Boligsenteret Bergen ASErvikveien 70B5106ØVRE ERVIKrobin@boligsenteret.com55535590Byggmester
982904285Trio Bygg Bergen ASSalhusvegen 555131NYBORGolaf@triobygg.no55539440Byggmester
985184933Elcom ASHaukelandsveien 50A5096BERGENpetter@elcom.as55706300Elektro
915000614Sivert Waagen ASEngevikvegen 125302STRUSSHAMNpost@waagen.no56151130Byggmester
978685528Aasheim Rørservice ASSolbjørgsdalen 985282LONEVÅGfaktura@aasheimen.no56191050Rørlegger
885207332B Telle Trearbeid ASTellnes Næringspark 15357FJELLkristian.grohn@telle.no56312080Byggmester
994304666Telle Gruppen ASTellnes Næringspark5357FJELLkristian.grohn@telle.no56312080Byggmester
963324014Husbyggerens Innkjøpskontor ASTytebærbrekko 25353STRAUMEoyvind.finsaas@husbygg.as56321990Byggmester
984330324Seim Bygg ASNesbrekka 285912SEIMterje@seimbygg.no56350980Byggmester
940215897Kålås & Sønn Byggevarehandel ASSauvågen 835915HJELMÅSlars@kalasbygg.no56353370Byggmester
980626180Stendal Vvs ASBlombakken 15911ALVERSUND56354455Rørlegger
997089782Arkoconsult ASPostboks 103, HTB-bygget5291VALESTRANDSFOSSEN56390003Byggmester
942207093Drange Bruk ASDrangsvegen 3455215LYSEKLOSTERpost@drangebruk.no56570050Byggmester
914078865Lærdal Energi ASGrandavegen 46887LÆRDALdle@lenergi.no57669400Elektro
945680105Hans Nes Bygg ASKrabben6869HAFSLOpost@hnb.no57684364Byggmester
995607247Luster Trelastlager ASBringebakkane 46872LUSTERpost@lustertrelastlager.no57685140Byggmester
979329733Gravdal ASPostboks 1476801FØRDEpost@gravdal.no57721700Byggmester
980426807Terje Sunde ASStoretrævegen 366847VASSENDENpost@terjesunde.no57728707Byggmester
957290973Byggservice ASHamregata 346900FLORØsvein@byggservicefloro.no57740730Byggmester
987470305Florø Bygg ASFirdavegen 306900FLORØronny@florobygg.no57747700Byggmester
914719259Faråsengen ASPostboks 212857SKREIAhalv-fa@online61164698Rørlegger
966707496Om Bakken Bygg ASLomoen2640VINSTRApost@bakkenbygg.no61216000Boligprodusent
986777911Jensen RørserviceSamsmoveien 393520JEVNAKERpost@jensenrorservice.no61314421Rørlegger
987705175Nordbrenden ASLungaardveien 2/42408ELVERUMfirmapost@nordbrenden.no62431330Rørlegger
979323972Trysil Rørleggerbedrift ASStorvegen 472420TRYSILtrysil@rorleggerbedrift.no62452411Rørlegger
979116047Varmetema Ing. Bratlie ASLjøstadvegen 302335STANGEhaavard@varmetema.no62799090Kulde og varmepumpemester
992677023King Mur Og FlisMårstien 392014BLYSTADLIAphughk@hotmail.com63832120Flislegger
888863982Rælingen Vvs - Jan Roger NygårdRunivegen 7A2005RÆLINGEN63834858Rørlegger
819799512Sanitær - Varme ASPostboks 521900FETSUNDpost@sanivarm.no63881070Rørlegger
970333967Ove RønoldFurusvingen 22164SKOGBYGDAove.roenold@gmail.com63908420Murer
997151844Consto Eide ASPostboks 1042151ÅRNESpost@eide-entr.no63910123Byggmester
998700752Aasheim Bygg Og Eiendomsprosjekt ASMauravegen 42032MAURAkine.sesilie.iversen@norhusnorge.no63994119Byggmester
884332702Stenerud Byggservice ASSkårersletta 451473LØRENSKOGjarle@stenerud-byggservice.no64007400Flislegger
956239605Ski Bygg ASPostboks 30701402SKIfakturamottak@skibygg.no64854600Byggmester
880911392Rørkjøp AS66775350Rørlegger
915270840Vesthus ASNesbruveien 751394NESBRUpost@vesthus.no66846600Byggmester
981703677Sam TomingPers vei 151391VOLLEN90063409@online.no66904776Flislegger
979947755Frank NilsenKirkeåsveien 181450NESODDTANGENfrank@franknilsen.no66912211Flislegger
970304479Ole KravUtsiktsveien 311482NITTEDALkrav@live.no67071779Flislegger
995278170Mesterhus Asker Og Bærum ASRudssletta 901351RUDpost@mhus.no67139710Byggmester
999035566Dinas Bygg Og Sanitær ASSkogveien 103, 1369 Stabekk1369STABEKK67170366Rørlegger
984673310Bærum Vvs Senter ASPostboks 31309RUDpost@barumvvs.no67808580Rørlegger
927608936Mellem Og Martinsen ASPostboks 1751471LØRENSKOGinge@mellem.no67906773Flislegger
970429794Tune Byggservice Stig O R NilsenKilenveien 211719GREÅKERpost@tune-byggservice.no69147353Byggmester
915279376AS Nor-trappBedriftsveien 81890RAKKESTADole.harald@nor-trapp.no69227010Byggmester
970902643Byggkompaniet Østfold ASRosenlund 55A1617FREDRIKSTADrs@bko.as69353388Byggmester
955663578Johan Westlie & Sønner ASSletta 111870ØRJEpost@westlieas.no69811705Byggmester
919734256Rørleggerservice ASTronstadveien 41820SPYDEBERGpost@rorleggerservice.no69837716Rørlegger
980647854Søhoel Eiendom Og Byggservice ASVestre Ringvei 161831ASKIM69887205Byggmester
990092966Idehus Østfoldbygg ASVandugbakken 51850MYSENkk@idehus-ostfoldbygg.no69896600Byggmester
979837682Tømrer Service ASRøysbakken 56100VOLDApost@mesterhussunnmore.no70055910Byggmester
986380272Ståle Berge Vvs ASKvithaugsmyra 66092FOSNAVÅGmyrthel@staaleberge.no70089333Rørlegger
891949952Borgund Bygg ASPostboks 9060 Vegsund6023ÅLESUNDmagnar@borgundbygg.no70148650Byggmester
991569405Idéhus Ålesund ASSpjelkavikveien 586010ÅLESUNDaalesund@idehus.no70169390Byggmester
868817232Boligbygg Møre ASDaaevegen 26018ÅLESUNDfirmapost@boligbyggmore.no70178740Byggmester
927928302Vestlandshus ASLerstadvegen 5176018ÅLESUNDpost@vestlandshus.no70178900Byggmester
992836407Nordstrand Bygg1 ASYtterland6050VALDERØYApost@nordstrandbygg.no70181151Boligprodusent
936488501Byggmann Gruppen AS70181200Boligprodusent
983489885Bolig Prosjekt ASFyllingvegen 36030LANGEVÅGbrathaug@bolig-prosjekt.no70194090Byggmester
983979122Vard Piping ASTerøy6280SØVIK70209900Rørlegger
917058628Valldal Høvleri ASValldalsveien 7776210VALLDALpost@v-h.no70258580Byggmester
912311155Boligbygg Nordvest ASPostboks 15096025ÅLESUNDlars.elling.bjaastad@admit.no70329380Byggmester
943075522Mb Flis Morten C BrostrømAlex Kjellandsv 47015TRONDHEIMbrostroe@getmail.no70529288Flislegger
856532062Blink Hus Dale Malo ASJupitervegen 36419MOLDEfirmapost@dalebruk.no71266300Byggmester
970063072Jarl Inge HaukåsHalåsbakken6490EIDEjihauk@mimer.no71296954Byggmester
998478227Toro Bygg ASBådalen6530AVERØYskarse@online.no71514872Boligprodusent
940174538Tradbo A/sAspøya Fjordsenter6670ØYDEGARDe-post@tradbo.no71533445Byggmester
995128489Ok-bygg ASÅsskardvegen 3176650SURNADALokarlst2@online.no71660664Byggmester
911903954Idehus Refseth Bygg ASSnurruhagen 57290STØRENr-refset@online.no72431548Byggmester
974689944Elvemo Og Hjertås Bygg ASPostboks 1737239HITRAkristian@eh-bygg.no72440960Byggmester
951360759G-bygg ASPostboks 727201KYRKSÆTERØRAemil@g-bygg.no72450202Boligprodusent
956432111Einar Brekstad ASPostboks 1077129BREKSTADpost@einar-brekstad.no72524776Byggmester
846797122Fosenhus ASEmil Schanches gate 2A7160BJUGNfosenhus@online.no72527000Byggmester
989596012Halsli's FlisserviceSagmyrvegen 77549TANEMjiroer1@hotmail.com72833167Flislegger
984122810Heimdal Vaktmesterservice ASHeggstadmoen 57080HEIMDALrune.stenklov@hvms.no72845322Rørlegger
948490412Norgeshus ASPostboks 1617223MELHUS72856901Boligprodusent
966201924Villaservice ASPostboks 2643 Sentrum7414TRONDHEIMerik@villaservice.as73501281Byggmester
988300829Trondhjems Kobber & Blikkenslagerlaug73871028Blikkenslager VBL
986980288Innherred Vvs V/ Steinar GranlundBursflata 27624EKNEinnherredvvs@hotmail.com74015347Rørlegger
970416757Pål AusteenFalstadberget 247624EKNEPal.austeen@gmail.com74015599Flislegger
980353060Overhalla Hus ASOverhallsvegen 21457863OVERHALLAsvenn@overhallahus.no74282500Boligprodusent
984046324Lierne Vvs Service ASSandvika7882NORDLIthals3@frisurf.no74337900Rørlegger
997875664Mesterhus Trøndelag ASGresli7520HEGRAlene@mesterhustrondelag.no74805166Byggmester
984262744Berntsen Rør ASHongset8980VEGAkontor@berntsenror.no75035199Rørlegger
930588172Bolt Construction Nesna ASPostboks 174 Vika C/O Bolt Construcrion AS8601MO I RANAtor.reinhagli@boltcon.no75057630Flislegger
984638000Rana Totalservice ASPostboks 3718601MO I RANApost@totalservice.no75167150Boligprodusent
977091888Bjørn-ove KrokenFiplingdal8680TROFORSbjornovekroken@hotmail.com75182670Boligprodusent
992192038Bodø Kjøkkensenter ASSjøgata 348006BODØper-ivar@sigdal-bodo.no75500250Byggmester
987597909Gunvald Johansen Handel ASPostboks 2098001BODØandreas.johansen@gunvaldjohansen.no75541900Byggmester
989445812Dahl-bygg ASTerminalveien 38208FAUSKEpost@dahlbygg.no75646246Byggmester
992834323Bygg Team Fauske ASPostboks 4958201FAUSKErobehov@online.no75646640Byggmester
834464012Leif Brun & Sønner A/sMoa8146REIPÅpost.brun@byggeriet.no75755900Byggmester
985233004Ballstad Bygg ASStorvollveien 458370LEKNESbb@ballstadgruppen.no76055000Byggmester
986347801Lofotkraft ASPostboks 8008305SVOLVÆR76067606Elektro
874280712Myre Trelast ASStorgata 78430MYREpost@myre-trelast.no76133403Byggmester
976008960Bygg-konsult Ballangen ASBjørkåsveien 18C8540BALLANGENtw@byggkonsult.no76927410Byggmester
881676192Martehus ASRussevikveien 49408HARSTADpost@martehus.no77079930Byggmester
989161075Arne Nygård Rørleggerforretning ASPostboks 1909439EVENSKJERbutikk@arnenygaard.no77085490Rørlegger
963882351Tromsø Boligsenter ASPostboks 52169285TROMSØhelge.lauritzen@combitel.no77638400Boligprodusent
997747569Vvs Proffpartner ASPostboks 33039275TROMSØniklas@vvsproffpartner.com77640100Rørlegger
970424601Ventilasjon Og Blikkenslagerservice E T EriksenPostboks 44219282TROMSØeinar@ventilasjonogblikk.no77656670Blikkenslager VBL
994111140Vbl Troms Og FinnmarkPostboks 11329261TROMSØritasle@online.no77665230Blikkenslager VBL
894115572Akutt RørleggerhjelpTønsvikvegen 1419022KROKELVDALENstavem@online.no77674644Rørlegger
958179170Byggematerialer ASPostboks 3749305FINNSNESfirmapost@byggematerialer.no77851060Byggmester
986391231Aktør Som Bygger ASPostboks 2239305FINNSNESinga.tamosaityte@boligpartner.no77870100Byggmester
997645359Xl-bygg Mathisen & Co ASRurveien 79515ALTAfirmapost@mathisen-co.no78430988Byggmester
950741651Farvehjørnet ASPostboks 3079751HONNINGSVÅGper.roar@farvehjornet.no78473099Maler
914013917Byggmester Larsen ASFiolvegen 404700VENNESLAlars@bmlarsen.no90021567Byggmester
996012670Ingvorsen Entreprenør ASpost@ingvorsen.no90038952Snekker
995580144Rogn Bygg Og Anlegg ASElvikveien 533960STATHELLEtrond@rognbyggoganlegg.no90043725Byggmester
987760117Arnøybygg AS8136NORDARNØYruta.juskeniene@boligpartner.no90045006Byggmester
985447233Mesterbygg Ålesund ASBorgundfjordvegen 1166017ÅLESUNDpost@mesterb.no90048552Byggmester
890335292Hergot Holding ASOla Valdrisvei 101357BEKKESTUAlars@hergotholding.no90082172Flislegger
988341959Rørlegger Tom JohansenLachmannsvei 8b0495OSLOpost@rorleggeren.oslo.no90092875Rørlegger
959870373Brødrene Aursnes ASPostboks 2356239SYKKYLVENpost@aursnes.no90105431Byggmester
979806485Henki KvålsethNedbergkollveien 153050MJØNDALENhenky@online.no90137084Flislegger
980245691Steinar KrokstadInstituttveien 212007KJELLERsteinar_npm@hotmail.com90146243Flislegger
993603023Rena Byggsystem ASPostboks 122451RENApost@renabyggsystem.no90161463Byggmester
996154580Lindal Entreprenør ASPorsveien 24994AKLANDpost@lindalgruppen.no90170100Byggmester
917144516Rana Bygg ASTretthammeren 118626MO I RANApost@ranabygg.no90194351Flislegger
998930871Byggmester Arild Lund ASSponvikveien 351794SPONVIKAarild@byggmesterarildlund.no90196019Byggmester
914848288Mesterhus Sør ASKystveien 2504841ARENDALlinda@mesterhussor.no90278801Byggmester
897515792Thomas Høsten - Flis & MembranBeisland 34886GRIMSTAD90470927@online.no90470927Flislegger
995700077Murerfirma Gjesdal & Rødberg ASPostboks 1034339ÅLGÅRDpost@g-r.no90502455Flislegger
992443464Stiansen & Tveit Rørleggerservice ASPostboks 19144848ARENDAL90516400Rørlegger
990012113Nordteam Bygg ASPostboks 828401SORTLANDhmi@nordteam.no90521382Byggmester
992975652Totalentreprenøren ASBorgenbråten 4 B1388BORGENpost@totaletp.no90541018Byggmester
991951482Mæland Bygg ASTerneveien 19A4049HAFRSFJORDjan.magne.maelandbygg@lyse.net90565245Byggmester
998532930Byggmester Stig ThunesOmdalvegen 2503720SKIENstig@thunes.as90573937Byggmester
914447526Tessand Byggservice ASIndustriveien 412680VÅGÅpost@tessandbyggservice.no90593446Byggmester
997085108Nordmørsbygg ASNesøya6622ÅLVUNDFJORDper@nordmorsbygg.no90630754Boligprodusent
994393707Timb Entreprenør ASVårveien 243024DRAMMENbm@mesterhusdrammen.no90667853Byggmester
989794701Vest Tak ASFAbrikkveien 294033STAVANGERtobias@vesttak.no90670892taktekkermester
995707713Ronnys Mur & Flis Ronny JahnHarestien 28613MO I RANApost@ronny-jahn.no90708312Flislegger
915630006Ålgård Elektro ASKvednaveien 84330ÅLGÅRDaael@lyse.net90717885Elektro
997876032Byggmester Thor Arne Lie AS90736421Byggmester
913666712Norhagen Mur ASKlokkersvingen 51362HOSLEronny@norhagen.no90742147Flislegger
985896925Energima ASPostboks 665 Skøyen0214OSLOper.kristian@energima.no90744751Elektro
981443950Rørleggermester Njål Johnsen ASVinnesgata 633057SOLBERGELVA90745287Rørlegger
997887433Undrum Entreprenør ASc/o J.A. Regnskapsservice AS Rolls vei 41820SPYDEBERGjane@jaregnskapsservice.no90766968Byggmester
998059836Maler Beka ASRiihimækiveien 152013SKJETTENbekim@malerbeka.no90772764Maler
974422743K A Karlsen Bygg ASVesterålsgata 928400SORTLANDtrond@ka-karlsen.no90804747Flislegger
998864232Tune Bygg-service ASKilenveien 211719GREÅKERpost@tune-byggservice.no90853907Byggmester
988176958Byggspiten ASKongsbakken 833612KONGSBERGgspiten@hotmail.com90860006Byggmester
970323538Thom Øyvind PedersenFetveien 8171900FETSUNDtopmurer@gmail.com90898932Flislegger
915319947Havik Elektro ASIndustriveien 217332LØKKEN VERKPost@havikelektro.no90922864Elektro
991248684Byggpartner Hammerfest ASJohan Alexandersens vei 29600HAMMERFESTbyggpartnerh@gmail.com90949559Byggmester
912126323Jk Flis & Bygg ASPostboks 1868450STOKMARKNESjulius.karlsen@trollfjord.no91108711Flislegger
995024403Rørleggern Brønnøysund ASTilrem8908BRØNNØYSUNDrune@rorleggernbronnoysund.no91114216Rørlegger
914768888Stangborli Bygg ASDrangeid 554400FLEKKEFJORDlasse@stangborli-bygg.no91154993Byggmester
971643579Gjesdal Bolig ASc/o Byggmester Tore Ravndal AS Industriveien 104330ÅLGÅRDhelgerein@gjesdalbolig.no91180179Byggmester
992535121Stokker Bygg ASUndelstadveien 721387ASKERalf.kaare@stokkerbygg.no91181734Flislegger
915619061Eirik Bjørnestad Flis Og Mur ASGjerdingsskjenet 405179GODVIKeirik.flisogmur@gmail.com91300893Flislegger
916162944Tømrer Roger Myra AS91305241Snekker
992587172Malermester Svein Aastad ASPostboks 190 Nordstrand1112OSLOsvein_aastad@hotmail.com91308200Maler
989745735Bygg & Vedlikehald ASKapellneset6710RAUDEBERGinge@byggogvedlikehald.no91331136Byggmester
983503888Hansen Bygg ASpost@hansen-bygg.no91342434Byggmester
980144828Elektroservice Valdres Irmelin Rose GrøndahlSkrautvålsvegen 472900FAGERNESelektroservicevaldres@ebilag.com91373077Elektro
984058950Blink Hus Tønsberg ASBurotveien 23118TØNSBERGfirmapost@blinkhus-tonsberg.no91376202Byggmester
998096375Kristiansen Murservice ASPrinseveien 61680SKJÆRHALDENpaal-mur@online.no91390611Murer
912277666Byggmester Einar Lyshaug AS7100RISSAeinar@elyshaug.no91515021Byggmester
913270207Grong Rør ASHeiesmoen,7870GRONGgrongror@vb.no91517370Rørlegger
989729713Nexbo Eiendom ASFleslandsvegen 25258BLOMSTERDALENnexbo@broadpark.no91555555Flislegger
995934671Steinkjer Mur Og Flis ASc/o Tore Verstad Bjørdalsvegen 137717STEINKJERtore.verstad@gmail.com91605906Flislegger
915611133John Hagen ASBorgegata 23915PORSGRUNNjh@fjordogfjellhytter.no91645482Byggmester
965654941Byggmester Terje Øyna ASMårvegen 144700VENNESLApost@terjeoyna.no91648495Byggmester
991206949Odd Arne WiikFrænavegen 476415MOLDEpost@wiikogstrand.no91649066Flislegger
979814011Total Bygg ASSentrumsveien 578646KORGENtotalbygg@online.no91739644Blikkenslagermester
914002265Langsund Eiendomsutvikling ASGamnes9130HANSNESjan-oyvind@pedersen.no91761172Byggmester
915638163Gmg Elektro ASSteinbergveien 373053STEINBERGglenn.morten.groland@ebnett.no91790618Elektro
997948297Mjelstad Vvs ASSalhusvegen 555131NYBORGpost@mjelstadvvs.no91796141Rørlegger
988507377Bloch RørleggerserviceKorsnesveien 26A8150ØRNESfirmapost@blochror.no91804859Rørlegger
989384899Idehus Romerike ASIndustrivegen 232069JESSHEIMpost@idehusromerike.no91869272Byggmester
914889537Murmester Karlsen ASJonsebrøttet 23057SOLBERGELVAj-rokarl@online.no91882152Murer
915045898Torbjørn Hvam ASKjerkelegda 63174REVETALtorbhvam@start.no92033999Flislegger
997570596Aktiv Fliseservice Espen VinjorHolmboes gate 30357OSLOevinjor@gmail.com92047951Flislegger
996801691Harper Bygg ASVallerveien 97A1344HASLUMkarl@harperbygg.no92055529Flislegger
988989088Indre Østfold Bygg ASRavineveien 91820SPYDEBERGpost@iøb.no92095395Byggmester
996569543Byggfokus ASIndustriveien 43300HOKKSUND92200587Byggmester
986553169Eiker Eiendom ASIndustriveien 4,3300HOKKSUNDjon.gulliksen@vestlandshus.no92200587Byggmester
885835082Trond ZivkovicEllingsrudveien 161089OSLOzivkov@online.no92202732Maler
990767572Jeik ASNedre Dragsund 26080GURSKØYpost@jeik.no92234313Byggmester
981614275Brønnøy Byggtjeneste ASIndustriveien 308907BRØNNØYSUNDpost@brbygg.no92409732Byggmester
991513612Giske Boligbygg ASc/o Ivar Otto Alnes6055GODØYApost@giskeboligbygg.no92620594Byggmester
945924276Mo-tekk Industrier ASBorgveien 161363HØVIKmagnus.gjerde@oslo.online.no92690190Flislegger
915667414Hus28 ASNorevegen 145542KARMSUND93040505Byggmester
996310930Vågen Bygg ASHønås Industriområde7120LEKSVIKvagenbygg@hotmail.com93050147Boligprodusent
998012619Bygg Og Bo ASBorgundfjordvegen 1086017ÅLESUND93055547Byggmester
997143647Lg-bygg ASLeiraveien 17100RISSApost@lg-bygg.no93260133Byggmester
996607674Gjerdrum Byggservice ASAsk 242022GJERDRUMleifmartin@gjerdrumbs.no93263595Byggmester
986153039Kenneth JohansenEskestølveien 54848ARENDALkenn-j3@online.no93269899Byggmester
981531140Lars Helge HolmerudNedre Rælingsveg 5822009NORDBYlholmeru@frisurf.no93404004Flislegger
995880490Borgan Kjøkken Og Bad ASc/o Harald Borgan Tordenskiolds gate 263044DRAMMENcb@studiosigdal-drammen.no93451608Byggmester
997185986Klima & Miljø ASPostboks 35 Stormyra8088BODØjah@klima-miljo.no93488000Kulde og varmepumpemester
980825906Falk Bygg ASFolkestadstubben 161592VÅLER I ØSTFOLDpeter@falkbygg.no93616686Byggmester
986760504Centrum Rørservice ASPostboks 839370SILSANDcentrum@mesterbad.no93854222Rørlegger
914456169Harstad Energiteknikk ASPostboks 54679496HARSTADoyvind@hentek.org94242171Elektro
992669551Kronebygg ASIndustriveien 37072HEIMDALorjan@kronebygg.no94485554Byggmester
998661676Ervikhaug ASGrandveien 5667130BREKSTADpost@ervikhaug.no94856895Byggmester
981151496Lurøy Bygg ASOnøy8766LURØYole@luroybygg.no94866442Byggmester
990118124Dafro ASLensmannsekra 27353BØRSAdag@dafro.no95032844Flislegger
996900606Ee Rørlegger'n ASc/o Jan Erik Havdal7340OPPDALrorleggern@oppdal.com95034056Rørlegger
897830442Sandvold Malerservice ASLenamælen 177224MELHUStoms@sandmal.no95036499Flislegger
915932002Funtek ASLigrend5593SKÅNEVIKtorstein@funtek.no95058692Elektro
913104374Gangeskar Bygg ASFlatraket6717FLATRAKETgangeskar@hotmail.no95121361Byggmester
913124820Murmestrene Slålie & Lindtner ASSeilmakergata 17725STEINKJERhavard.lindtner@ntebb.no95122210Flislegger
997987373Bp-bygg ASDæliveien 71356BEKKESTUAnerijus@bp-bygg.no95152748Flislegger
914188539Mesterhus Buskerud ASStrandveien 393050MJØNDALENtrond@mesterhusbuskerud.no95179332Byggmester
998054273Solheim Bygg Og Vvs ASPostboks 141476RASTAallan@solheimbygg.no95182012Flislegger
991403469Bygg Og Renovering Hus Spesialisten Slawomir Kazimierz OwczarzakMyrdalsvegen 1475131NYBORGpost@byggogrenovering.no95288998Flislegger
913657209Murmester Stian Bagroen ASc/o Stian Bagroen Reverudåsen 32A1341SLEPENDENstian@bagroen.no95759256Flislegger
997264282Agn Rør ASBårdslistugguvegen 1622653VESTRE GAUSDALnoreng@bbnett.no95787998Rørlegger
990793441Team Viking Bygg ASHaakon VII's gate 177041TRONDHEIMpost@teamviking.no95833150Byggmester
813207222Torvastad Bygg ASPostboks 14298TORVASTADpost@torvastadbygg.no95910036Byggmester
897903962Vegard Småøien Bygg ASTeiabakken 17236HOVIN I GAULDALvegard_smaoien@hotmail.com95944840Flislegger
976113624Bagno Design V/ljunggrenelstadveien 61A1387ASKERfrantzlj@online.no97057161Flislegger
916805101El-sikkerhet Midt-norge ASGruvevegen 302580FOLLDALmorten@tryggel.no97069846Elektro
914154677Gt Mur & Flis ASSofus Sørensens vei 111671KRÅKERØYthomas@gtmf.no97115900Flislegger
914722144Hag Bygg Og Bad ASc/o Bluecon Brønnøysund AS Storgata 738900BRØNNØYSUNDhagbyggbad@gmail.com97130672Byggmester
913721748Flekkefjord Vvs AS97143001Ventilasjon VKE
989140639Hunt Vvs ASLøtveitlia 25151STRAUMSGRENDroberthunt@live.no97170170Rørlegger
960490541Haaland Norluft ASPostboks 13548001BODØ97529902Ventilasjon VKE
991056157Sb2 Utvikling ASMaurveien 139514ALTA97672097Byggmester
998327768Nidaros Murerservice ASMalvikvegen 3107560VIKHAMMERJon-A-MA@online.no97738749Flislegger
998179327Morgan ASHoseid Gård3750DRANGEDALoak@morganas.no97745943Byggmester
980159450Bks Service Per HaugMåltrostveien 19B0786OSLOpe-hau3@online.no97766180Flislegger
911734931Tharaso ASKvåle6856SOGNDALolav@tharaso.no98230025Byggmester
878653572Entreprenør Ulf Solbakken ASLuksefjellvegen 253716SKIENulf@ent-solbakken.no98282870Byggmester
979458355Gard Maskin ASLauvsnesvegen 94160FINNØYpost@gardmaskin.no98291531Grunnarbeid
989498215Ventilasjon Og Blikkenslager Laug Rogaland98634886Blikkenslager VBL
993565113Eines Rør ASPostboks 3615 Guleng9278TROMSØror@eines.as99023444Rørlegger
987868643Fron Bygg ASNedregata 27H2640VINSTRAeinar@fronbygg.as99108500Byggmester
984803354Vats Bygg ASv/Torleif Einar Skarsgard Vats3570ÅLpost@vatsbygg.no99355259Byggmester
999236006Ola Krogset Snekker- Og EiendomsserviceJåren7357SKAUNbyggmester.ola@gmail.com99365628Byggmester
989259245Stima ASLosbyveien 171475FINSTADJORDETsm@stimainvest.no99400994Flislegger
997298772Nye Trysil Byggsystem ASSlettmovegen 342420TRYSIL99502420Byggmester
990049416Gausa ASTurrsvevegen 162656FOLLEBUbygg@gausa.no99509617Byggmester
995459795Bjørnes Bygg ASLanglovegen 306200STRANDAbjbygg@live.no99557800Byggmester
943376506Vestbygg ASGrytøyra6967HELLEVIK I FJALERpost@vestbyggas.noByggmester
974378841Modahl Elektriske ASSofiemyrveien 61412SOFIEMYRfirmapost@modahl.noElektro
991872345Aamodts Blikk Og Ventilasjon ASBlikkenslager VBL
993342505Akershus Bygg & Boligservice ASPostboks 641941BJØRKELANGENfrode@boligmiljo.asByggmester
918012486Ampera Elektro ASpost@amperaelektro.noElektro
814910652Arctic Elektro ASPostboks 4439751HONNINGSVÅGElektro
915289835Arnason & Strøm Elektro ASNavestadveien 701738BORGENHAUGENalexander@strom-elektro.noElektro
996913058Asker Elektro AS vestre aker elektroHoffsveien 110275OSLOaskerelektro@ebilag.noElektro
914333989Asker Energi & Vvs ASGrobråtenveien 931385ASKERlars.erik@wienoglie.noRørlegger
998502837Aurdal Rørleggertjenester ASOslovegen 12912910AURDALpost@aurdalror.noRørlegger
985840938B.r.a Rør ASovjensen@online.noRørlegger
915892914Badèna Rørlegger ASservice@badena.noRørlegger
987783079BAKKE ELEKTROKlipevegen 426230SYKKYLVENElektro
982703115BERNARD MARTINSEN ELEKTRO ASÅsveien 18906BRØNNØYSUNDbernard.martinsen@bmelektro.noElektro
999317707Bh Bygg Eidfjord ASBlureslia125783EIDFJORDbjarne@bhbygg.noByggmester
997862198Bindal Elektro ASServicebygget7980TERRÅKpost@bindalelektro.noElektro
913868293Bjugn Vvs ASEmil Schanches gate 67160BJUGNRørlegger
997795261Bjørns Bygg ASGrevlingstien 123174REVETALronny@bjornsbygg.noByggmester
914387604BOLIG PARTNER AS AVD BRYNEJernbanegata 94340BRYNEtorilll@boligpartner.noByggmester
972361402Bolig Partner avd HamarTjuvholmen, Brygga 112317HAMARannea@boligpartner.noByggmester
994267116Bopartner ASv/ Tor Dag Gulbrandsen Hellevang6815FØRDEtdgulbra@online.noByggmester
911780917BRUNBJØRN ASKorgveien 332619LILLEHAMMERElektro
881704242Brødrene Amundsen ASSundmoen Næringsområde3300HOKKSUNDpost@bramundsen.noRørlegger
916718594Brødrene Lysebo ASLågendalsveien 3173270LARVIKpost@lysebo.noRørlegger
997494245Bthus ASFjærevegen 136800FØRDEih@bthus.noByggmester
914790506ELECTRO TEAM ASTrollsvingen 416511KRISTIANSUND Nht@electroteam.noElektro
90054965Elektriker Øst ASpost@elektrikerost.noElektro
914842018Elektriker.asPostboks 1003831ULEFOSSElektro
984981031ELEKTRIKER`N BRØNNØYSUND ASSTORGT 238905BRØNNØYSUNDpost@elektriker1.netElektro
985700230Elektrikertjenesten Halden AShalden@elektrikertjenesten.noElektro
990738254Elektrikertjenesten Sarpsborg-Fredrikstad AStone@elektrikertjenesten.noElektro
983180868Elektro-miljø ASØstensjøveien 160661OSLOegil@elektro-miljo.comElektro
997352793Elektropunkt ASSollihagaen 87374RØROSoddvar@elektropunkt.noElektro
984096895El-installasjon ASStakkevollveien 639010TROMSØgeir@el-installasjon.comElektro
915230733Elpower ASHelgerødgata 381515MOSSalex@elpower.asElektro
912972143ELPRO INSTALLASJON ASBratsbergveien 237037TRONDHEIMpost@elpro.noElektro
899658922Engesland Elektro ASVendla 21A1397NESØYApost@enegerslandelektro.noElektro
915175244Enigma Team ASHovedgårdsveien 91397NESØYAenigmateam.mb@gmail.comSnekker
996899411FixIt Oppussing og VedlikeholdSnekker
997795849Flander Elektro ASSkøyen allé 20667OSLOhenrik@flanderelektro.noElektro
917719446Fokus-Elektro AS6394 FIKSDAL6394FIKSDALpost@fokus-elektro.noElektro
913868293Fosen VVS ASEmil Schanches gate 67160BJUGNpost@fosenvvs.noRørlegger
989511181Frosta Byggservice ASWangberg,7633FROSTAkjetkvam@online.noByggmester
917862893Glitre Elektriske ASPaal Bergs vei 441348RYKKINNpost@glitreelektriske.noElektro
995725843Glomma Elektro ASBlakervegen 11A1920SØRUMSANDamj@gelektro.noElektro
912847241H2o Vvs ASHospitalsgata 17012TRONDHEIMRørlegger
916958315Haaland Vvs Bodø ASc/o Remi Andrè Wågan Krykja 98021BODØRemi.Wagan@haaland.noRørlegger
914320453Haneseth Kirkenes ASKaisvingen 49900KIRKENESElektro
843188532Heksem RørHeksemsvegen 237383HALTDALENtheksem@start.noRørlegger
913375211Horten Utvikling ASTromsnesvegen 612634FÅVANGpost@hortenhus.noByggmester
989324144Høglund & Nordhaug ASTorødveien 1003135TORØDterje@hoglund-nordhaug.noElektro
983093280Hålogaland Elektro ASSeljestadvegen 53A9406HARSTADpost@hle.noElektro
987835729IdéBygg ASTonstad 157160BJUGNidebygg@idehus.noByggmester
997145615Jessheim Elektriske ASKarl Norbecks veg 3B2067JESSHEIMpost@jessheimelektriske.noElektro
814635902KRAFO ELEKTRO ASBjørndalsskogen 645170BJØRNDALSTRÆandre@krafo.noElektro
916210647Kristiansand Kobber- Og Blikkenslagermesterlauggeir@gsblikk.noBlikkenslager VBL
997203593Lásse Rør ASSagveien 59700LAKSELVlasse@lasseror.noRørlegger
813038692Lien Elektro ASStrømfossveien 101890RAKKESTADpost@lienelektro.noElektro
996946509Lindesnes Elektro ASPostboks 444522LINDESNESpost@lindesneselektro.noElektro
991014780Lofotbygg Eiendom ASSolbakken 138370LEKNESjohnny@lofotbygg.noByggmester
912492079Lokal Bygg ASPostboks 2456447ELNESVÅGENByggmester
981458036LYS STYRING DATA ASKilengaten 273117TØNSBERGtb@lsd.noElektro
976 761 790MADSEN ELEKTRO ASjon.bjarne@madsenelektro.noElektro
998374707Masterwork Construction ASTromsøysundvegen 169020TROMSDALENraymond@masterwork.noByggmester
988384038Meråker vvs as7530MERÅKERmerakervvs@ntebb.noRørlegger
917127395Mesna Rørleggerservice ASMessenlivegen 8252611LILLEHAMMERhstorlie@bbnett.noRørlegger
915107435Mesterhus Horten-holmestrand-sande ASVåleveien 253083HOLMESTRANDtbo@mesterhus-hh.noByggmester
889642882Ms Betong ASPostboks 624339ÅLGÅRDpostmaster@msbetong.noGrunnarbeid
893168982Narvik Vvs Service ASNyborgveien 138520ANKENESfirmapost@narvikvvs.noRørlegger
911770032Nationalelektro.no ASNattlandsveien 104 A5094BERGENarild@nationalelektro.noElektro
999628478NILSEN ELEKTRO INSTALLASJON ASVikaveien 298622MO I RANAjanpaul@nilsenelektroinstallasjon.noElektro
913509811Nilsen Vvs ASrune@nilsenvvs.noRørlegger
916607113Nor Elektro Automasjon ASPostboks 1384047HAFRSFJORDlivar.risa@nor-ea.noElektro
986673768Nymoe Elektro ASBoks 1749205rolf@nymoeelektro.noElektro
914966086Odin Elektro ASPostboks 301620GRESSVIKepost@odin-elektro.noElektro
992445459ON & OFFSHORE ELEKTRO ASSømsveien 2124639KRISTIANSAND Stb@oos.noElektro
917223203Polarlys Elektro ASpolarlyselektro@ebilag.comElektro
915313213Rauland Stav Og Laft ASFiskestigen 11703890VINJEpost@rsl.noByggmester
915306284Rennebu Elektro ASInnset7398RENNEBUjens@rennebuelektro.noElektro
915294847Ringjord Elektro ASMidtgårdvegen 509105KVALØYAElektro
997447662Rørlegger Jonny Valle Harstad ASPostboks 3868401SORTLANDRørlegger
912873536Rørlegger Thomas BjørkeEngerhaugvegen 162870DOKKArorleggerthomas@outlook.comRørlegger
915454003Rørlegger'n K ASOle O. Lians veg 3A2816GJØVIKrorleggern@rorleggern.netRørlegger
814780392RØSET ELEKTRO ASGranholtvegen 6B7560VIKHAMMERlillian.stuenes@outlook.comElektro
913904028SARTOR ELEKTRO ASBildøybakken 1055360KOLLTVEITatle@sartor-elektro.noElektro
917186286Sjo Elektro ASDyråsen 9A5410SAGVÅGarvid@sjoelektro.noElektro
987183829Skarpsno Elektro ASSkarpsnovegen 42390MOELVvegard@skarpsno-elektro.noElektro
914895162SKIPTVET ELEKTRO ASSagveien 71816SKIPTVETpost@skiptvetelektro.noElektro
989277553Smebygg ASRavnøveien 12, 3160 Stokke3160STOKKEsvein@smebygg.noByggmester
916021976Sognefjord Bygg AShaaland6995KYRKJEBØare@sognefjordbygg.noByggmester
990478147Sortland Flis ASVesterålsgata 928400SORTLANDtrond@ka-karlsen.noFlislegger
912319334Svartisen Vvs ASHamnbogveien 168178HALSAstig@svartisenvvs.noRørlegger
992896981T Pettersen ASRækstadgutua 192760BRANDBUto-pet4@online.noElektro
971226137Tokke Rørleggerforretning ASPostboks3886DALENpost@tokkeror.noRørlegger
991541861Tp Elektro ASHensrudvegen 332870DOKKAtorpart@online.noElektro
997841433Ts Rør ASLosvegen 84056TANANGERmb.12537@xledger.netRørlegger
970958312Vang Rør Arne Heen2975VANG I VALDRESvang.ror@start.noRørlegger
983602827Vegår Hytte- Og Tomteutvikling ASMyra4985VEGÅRSHEIgulindt@online.noByggmester
916627297Vegårshei Elektro ASc/o Tvedestrand Elektro AS Postboks 1564902TVEDESTRANDtrond@vegarsheielektro.noElektro
995318253Vestlandshus Follo ASNygårdsveien 55B1400SKIstig.skoglund@vestlandshus.noByggmester
914737613Vvs Installasjon ASLandbruksvegen 22619LILLEHAMMERjan@vvs-installasjon.noRørlegger
930349607Zenith Elektro ASFutevegen 506030LANGEVÅGfirmapost@zenithelektro.noElektro
985541590Østa Elektro AShege@osta-elektro.noElektro
913992164Østlands Hus ASVestbyvegen 272022GJERDRUMkenneth@ostlands-hus.noBoligprodusent
873149302REBER SCHINDLER HEIS AS AVD OSLORingnesveien 190978OSLOraymond.hansen@no.schindler.com+47 22 78 79 62Byggmester
916215738K & S Stavseng ASSjøholt6240ØRSKOGfirmapost@ksstavseng.no+47 70 27 39 00Byggmester
996526356Hovdal Vvs ASStasjonsvegen 17630ÅSENhovdalvvs@ntebb.no+47 91 91 92 91Rørlegger
996065790Trippestad Eiendom ASFrankrigveien 41809ASKIMterje@trippestad-eiendom.no+47 919 92 242Rørlegger
997274253Elektrofil ASHans Nielsen Hauges gt 50481Oslopost@elektrofil.as22 22 54 99Elektro
970344462Sønåsen Ole Helge3624LYNGDAL I NUMEDALsoenaase@online.no32 76 14 59Rørlegger
994596772Aqua Vvs ASKlostergata 461532MOSSfirmapost@aquavvs.no400 05 795Rørlegger
994641719Sola Bygg ASSkvadronvegen 254050SOLAinge@solabygg.no407 22 209Byggmester
998332230Udnes & Aas Utvikling ASPostboks 1212151ÅRNESstian@udnes.no41 21 91 41Byggmester
988190217Orkla-Bygg ASGrønørveien 497300ORKANGERroger@orklabygg.no45 83 11 32Byggmester
914387361Bolig Partner AS avd LillehammerStorgata 1212615LILLEHAMMERhildea@boligpartner.no47 80 67 00Byggmester
914387531Bolig Partner AS avd SkiÅsveien 31400SKIfayv@boligpartner.no47 99 77 00Byggmester
915137857Slettås VVS ASØyum7320FANNREMfrank@vb.no472 31 736Rørlegger
914387264Bolig Partner AS Avd. ElverumStorgata 242406ELVERUMthomasmf@boligpartner.no48 36 47 57Byggmester
916038046Kleven Bygg Oppdal ASStenan 18A7340OPPDALpost@klevenbygg.no48 95 06 28Byggmester
916102739Dalane Bygg Egersund ASKvellurveien 1a4373EGERSUNDpost@dalanebygg.no51 12 51 50Byggmester
981353633Lima Rør ASOpstadveien 24330ÅLGÅRDtalima@limaror.no51 61 83 63Rørlegger
976931084Apply TB AS Avd. Haugesund , BlikkÅrabrotsvegen 215515HAUGESUNDegol@applytb.no51 88 60 00Rørlegger
986872612Austevoll Rør AS5392STOREBØdag@austevollror.no55 08 30 40Rørlegger
885574602Helge Rød ASHauge5281VALESTRANDSFOSSENfirmapost@helgerod.no56 19 37 00Byggmester
937611234Sotra Trelast ASOrmahaugvegen 55363ÅGOTNESpost@sotratrelast.no56 33 51 00Byggmester
975332438AURLAND ENERGIVERK ASLoven5745AURLANDhmv@aev.no57 63 20 80Elektro
993478032Sølvberg Bygg ASPostboks 256781STRYNendre@solvberg.as57 87 62 00Byggmester
981477480Dovre RørBrennhaugv. 118,2663DOVRESKOGENihalvor3@online.no61 24 26 44Rørlegger
986959939Hagen Rørlegger & Varmeservice ASSolørvegen 6722415HERADSBYGDpost@hrv.no62 41 88 37Rørlegger
979389655Bråthen Rør og Varme ASSilov. 32100SKARNESpost@brvas.no62 96 17 99Rørlegger
992833769Hemnes El-installasjon ASBergerudveien 21970HEMNESjarle@hemnesel.no63 85 86 71Elektro
912537293Bolig Prosjekt Ålesund ASBorgundvegen 6916017ÅLESUNDhelge.aakernes@mimer.no70 14 86 50Boligprodusent
894235632Pre-bo Bygg ASVindørvegen 26652SURNAreidar@prebo.no70 23 90 20Byggmester
930 083 305Sykkylven Rør ASVikøyra6230SYKKYLVENpost@sykkylven-ror.no70 25 14 91Rørlegger
812573942Rørlegger 1 Molde ASGammelseterlia 126422MOLDEpost@ror1molde.no71 20 66 40Rørlegger
983257496Idéhus Røros ASSollihagaen 67374RØROSroros@idehus.no72 41 02 95Byggmester
985469806Xl- Bygg Solhaug ASHolandsfjordveien 1648178HALSA75 72 04 50Byggmester
987522070Jacobsen Og Nielsen ASAlmedalsveien 61391VOLLENjan@jacobsen-nielsen.no908 22 305Byggmester
889538902Byggrenovering ASLangangsveien 7364900TVEDESTRANDconrad.guttormsen@byggrenovering.no913 36 349Byggmester
993873217SG bygg ASRigetjønnveien 12 Inngang 14626KRISTIANSAND Solemartinskjervedal@yahoo.no915 63 064Byggmester
989976028Rørlegger Helgesen ASHavnegata 309180SKJERVØYgeir@rorleggerhelgesen.no916 49 944Rørlegger
812678582Jbe Boligbygg ASVilbergvegen 712067JESSHEIMpost@jbe-as.no92 06 19 41Byggmester
913718372Bendixen Bygg & Taksering ASFurualleen 176409MOLDEper.bendixen@boligpartner.no922 54 754Byggmester
914387647Bolig Partner AS avd RyfylketSteinnes4160FINNØYkjerstif@boligpartner.no93 86 74 74Byggmester
989371967Byggmester Geir Morten Olsen ASSofus Sørensvei 111671KRÅKERØYgeirm@bgmo.no930 33 913Byggmester
914387140Bolig Partner AS avd. GjøvikStrandgata 382821GJØVIKkathrineh@boligpartner.no94 78 01 77Byggmester
914387418Bolig Partner AS avd TrondheimTungesletta 87047TRONDHEIMmonicah@boligpartner.no948 18 579Byggmester
970 384 995Tormod SkuiRingeriksveien 3843406TRANBYtoskui@online.no959 37 631Rørlegger
992841745Larsen Blikkenslagerverksted ASPostboks 7199487HARSTADpost@larsenblikk.no97 00 70 95Blikkenslager VBL
914387507Bolig Partner AS avd LillestrømTærudgata 72004LILLESTRØManetteb@boligpartner.no97 68 68 27Byggmester
992829605Bergsli & Sønn ASPostboks 102716HARESTUAbergsli.son@gmail.com976 82 533Rørlegger
914387574Bolig Partner AS avd StavangerKanalsletta 44033STAVANGERainam@boligpartner.no979 80 148Byggmester
915416861Witsø Takst ASAngelltrøvegen 2547048TRONDHEIMmartin@witsotakst.no990 41 691Byggmester
986617884Team Elektro Halden AS1765HALDENpost@teamelektro.no994 97 999Elektro