Om Boligmappa

Boligmappa.no er boligens servicehefte på nett og er et resultat av et felles bransjeløft for å forbedre boligeieres tilgang til viktig boligdokumentasjon. Boligmappa.no er det eneste servicehefte for bolig som kan motta dokumentasjon direkte fra håndverkere. Dokumentasjon publisert direkte fra en kvalifisert håndverker, gir deg og din bolig ekstra trygghet og verdi.

Boligmappa.no følger boligen over tid og er tilgjengelig for dem som står registrert som eier. Det sikrer vi ved bruk av BankID. Hvis du flytter, vil den nye eieren overta Boligmappa fra den boligen du flytter i fra, mens du overtar Boligmappa til den boligen du flytter til. Overføringen skjer automatisk gjennom synkronisering med tinglysningsregisteret. På denne måten har du og fremtidige eiere viktig dokumentasjon om boligen lett tilgjengelig – en stor fordel i dag og den dagen du skal selge. For har du full kontroll over servicehistorikken til boligen din, gir du en trygghet til boligkjøperen. Det øker dine sjanser for en bedre pris.

 • Felles bransjeløft

  Bak boligmappa.no står noen av landets fremste fagmiljøer innen elektro, rørleggerfaget og eiendomsinformasjon.

 • Sikkert

  Vi tar sikkerhet på alvor og bruker BankID for innlogging.

Samfunnsansvar

Boligmappa har nulltoleranse for svart arbeid og gjør det vi kan for å hindre useriøse aktører tilgang til å publisere dokumentasjon gjennom våre systemer.En bolig hvor det er utført arbeid svart går i arv. Konsekvensene av svart arbeid slår derfor ikke nødvendigvis ned på den som etterspurte svart arbeid, og betalte, men gjerne de som overtar boligen når den omsettes.

Myndighetene la i sin siste Byggnett-strategi føringer der de oppfordrer til løsninger som gjør det enklere å finne kvalifiserte håndverkere. Boligmappa følger denne oppfordringen.

Vi skal bidra til å effektivisere bygg og anleggsbransjen. Vi skal hjelpe dem med å levere bedre kvalitet, dokumentasjon og kundeopplevelse til deg som boligeier.

Boligmappa skal være i front med å digitalisere bort useriøse aktører og levere en best mulig tjeneste til deg som eier egen bolig.

 • Nulltoleranse for svart arbeid

  Boligmappa skal gjøre det vanskeligere å være useriøs håndverker.

 • Digitalt og lett tilgjengelig

  Boligmappa er tilgjengelig der du er, på pc, nettbrett og mobil.

Boligeiers plikt

Boligmappa skal hjelpe boligeiere med å oppfylle de krav de har til å ta vare på dokumentasjon på sin bolig.

Få er klar over boligeiers plikt til å ta vare på viktig boligdokumentasjon.  Både Forskrift for elektriske lavspennsanlegg (FEL) og Byggteknisk forskrift (Tek10), presiserer boligeiers plikt til å oppbevare dokumentasjon på boligen, vise den frem ved tilsyn og overlevere den til neste eier. Disse kravene oppfylles automatisk ved bruk av Boligmappa. Dette forutsetter at boligeier legger inn nødvendige dokumenter eller at dokumentasjonen på utført arbeid er overført fra håndverkeren.

 • Papirene i orden

  Boligmappa.no hjelper deg å holde kontroll og oversikt over viktig dokumentasjon om din bolig.

 • Kostnadsfritt

  Boligmappa er kostnadsfri og uten reklame.

Minst like viktig på bolig

Konseptet rundt servicehefte på en verdigjenstand er godt kjent. Eksempelvis har servicehefte på bil eksistert lenge. Stemplet og komplett servicehefte øker sjansen for bedre pris ved salg og færre reklamasjoner.

Der det er forventet med komplett servicehefte på en bil, bør det bli like naturlig på en bolig som er en vesentlig større innvestering.

Boligmappa har utviklet et stort system også eksternt fra boligmappa.no. Systemet gjør det mulig for bygg og anleggsbransjen å loggføre arbeid til boligmappa.no gjennom bransjens mange it-system. Ved samtidig å legge til rette for at boligeieren kan legge til egeninnsats, vedlikehold, bilder, notater, kvitteringer og annet de selv vet om boligen, er Boligmappa det nærmeste du kommer et komplett servicehefte for bolig.

Med Boligmappa kan boligeier få full kontroll over servicehistorikken på sin bolig. God historikk det er verdt å ta vare på.

Velkommen til fellesskapet og boligmappa.no.

 • Unikt

  Eneste servicehefte for bolig som kan motta dokumentasjon direkte fra håndverkeren.

 • Kun godkjente fagfolk

  Kun godkjente håndverkere med papirene i orden er med i Boligmappa.

Hvem står bak

Bak boligmappa.no, står noen av landets fremste fagmiljøer innen elektro, rørleggerfaget og informasjon om eiendom.

Ambita AS

Ambita AS

Spesialist på eiendomsinformasjon som har utviklet både dagens elektroniske grunnbok, og løsningene for elektronisk dokumentflyt til og fra tinglysingsmyndigheten. Med over 30 år erfaring er Ambita i front når det gjelder eiendomsinformasjon i Norge. Ambita AS er heleid av Nærings – og fiskeridepartementet.

Ambita AS
NELFO

Nelfo

Foreningen for El-og it bedriftene i Norge og en landsforening i NHO er landets ledende fagmiljø i elektrofaget. Nelfo ble startet i 1913 og har 1450 medlemsbedrifter over hele landet.

NELFO
Rørentreprenørne Norge

Rørentreprenørene Norge

En bransjeforeningen i Byggenæringens landsforbund. Med 650 medlemmer over hele landet og 103 års erfaring er Rørentreprenørene Norge landets fremste aktør innen rørleggerfaget.

Rørentreprenørne Norge
EFO

Elektroforeningen

En næringsorganisasjon for produsenter, grossister og leverandører i elektrobransjen. Elektroforeningen står bak varedatabasen for elektromateriell i Norge. Elektroforeningen effektiviserer elektrobransjen gjennom å gjøre viktig dokumentasjon lettere tilgjengelig.

EFO

Under viser vi mer om våre eiere, støttespillere og de bedriftene som dokumenterer sitt arbeid gjennom Boligmappa.

Våre eiere

Våre eiere

Ambita

Ambita

Landets ledende aktør innen bearbeiding og og formidling av eiendomsinformasjon og geografiske data. Eier og drifter blant annet Eiendomsregisteret og Ambita Infoland. Ambita er heleid av Nærings- og Fiskeridepartementet, og er majoritetseier i Boligmappa.

www.ambita.com

Ambita
NELFO

NELFO

Foreningen for El -og IT-bedriftene i Norge er en landsforening i NHO. Nelfo har i underkant av 1600 medlemsbedrifter over hele landet, og er landets ledende fagmiljø i elektrofaget.

www.nelfo.no

NELFO
Rørentreprenørene Norge

Rørentreprenørene Norge

Bransjeforening i Byggenæringens landsforbund. Med 650 medlemmer over hele landet og 103 års erfaring er Rørentreprenørene Norge landets fremste aktør innen rørleggerfaget.

www.rornorge.no

Rørentreprenørene Norge
Elektroforeningen

Elektroforeningen

Næringsorganisasjon for produsenter, grossister og leverandører i elektrobransjen. EFO står bak varedatabasen for elektromateriell i Norge, og effektiviserer bransjen gjennom å gjøre viktig dokumentasjon lettere tilgjengelig.

www.efo.no

Elektroforeningen

Våre støttespillere

Våre støttespillere

Våre støttespillere er viktige aktører på hver sin kant, som støtter Boligmappa som system og virkemiddel.
Ingen av våre støttespillere har økonomiske interesser i Boligmappa

VBL - Ventilasjons- og Blikkenslagernes Landsforbund

VBL – Ventilasjons- og Blikkenslagernes Landsforbund

Bransjeforening i Byggenæringens Landsforbund. Tilsluttet NHO.

www.vbl.no

VBL - Ventilasjons- og Blikkenslagernes Landsforbund
VKE - Foreningen for Kulde, Ventilasjon og Energi

VKE – Foreningen for Kulde, Ventilasjon og Energi

Bransjeforening i Byggenæringens Landsforbund. Tilsluttet NHO.

www.vke.no

VKE - Foreningen for Kulde, Ventilasjon og Energi
Byggmesterforbundet

Byggmesterforbundet

Landsdekkende bransjeorganisasjon for profesjonelle byggefirma. Medlem i Byggenæringens Landsforbund – den nest største landsforeningen i NHO.

www.byggmesterforbundet.no

Byggmesterforbundet
Fagrådet for våtrom

Fagrådet for våtrom

Fagrådet for våtrom (FFV) er en flerfaglig og uavhengig medlemsorganisasjon som administrerer Byggebransjens våtromsnorm.

www.ffv.no

Fagrådet for våtrom
Eiendom Norge

Eiendom Norge

Bransjeorganisasjon for norske eiendomsmeglingsforetak. Medlemmene står for cirka 96 % av alle boligtransaksjoner i Norge.

www.eiendomnorge.no

Eiendom Norge
Norges Eiendomsmeglerforbund

Norges Eiendomsmeglerforbund

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) er et landsomfattende profesjonsforbund for meglere. NEF har 10 lokalforeninger og 2800 medlemmer. NEF jobber for en trygg bolighandel.

www.nef.no

Norges Eiendomsmeglerforbund
Huseiernes Landsforbund

Huseiernes landsforbund

Huseiernes Landsforbund er en landsomfattende interesseorganisasjon for eiere av hus, leiligheter, sameier, borettslag og gårdeiere.

www.huseierne.no

Huseiernes Landsforbund

Vi bruker Boligmappa

Vi bruker Boligmappa

En rekke bedrifter har allerede tatt i bruk Boligmappa og leverer dokumentasjon på det arbeidet de utfører digitalt til din boligmappe. 1750 kvalifiserte virksomheter bruker Boligmappa for virksomheter, fra de store boligprodusentene, rørlegger og elektrikerkjedene, til de mindre enkeltstående håndverkerne.

NELFO

NELFO

Landsforening i NHO. NELFO representerer bedrifter innen elektro, IT, ekom, automatisering, systemintegrasjon og heis, og har i underkant av 1600 medlemsbedrifter.

www.nelfo.no

NELFO
Rørentreprenørene Norge

Rørentreprenørene Norge

Bransjeforening i Byggenæringens landsforbund. Med 650 medlemmer over hele landet og 103 års erfaring er Rørentreprenørene Norge landets fremste aktør innen rørleggerfaget.

www.rornorge.no

Rørentreprenørene Norge
Mesterhus

Mesterhus

Mesterhus er landets største boligbygger. Landsomfattende kjede med rundt 150 frittstående byggmesterfirmaer.

www.mesterhus.no

Mesterhus
Elfag

Elfag

160 medlemsbedrifter fordelt over hele landet. Elfag garanterer for kvaliteten av sine arbeider, materialer og utstyr i 5 år.

www.elfag.no

Elfag
Bademiljø

Bademiljø

850 rørleggere fordelt på 115 rørleggerbedrifter og butikker over hele landet.

www.bademiljo.no

Bademiljø
Varme og Bad

Varme og Bad

Landsdekkende rørleggerkjede for både privat- og bedriftsmarkedet, med over 200 lokale rørleggerbedrifter.

www.vb.no

Varme og Bad
Flisekompaniet

Flisekompaniet

Flisekompaniet er Norges største landsdekkende kjede innen fliser med 25 butikker fra nord til sør. Fokus på kvalitet, god service og faglig trygghet.

www.flisekompaniet.no

Flisekompaniet
BYGGMANN

BYGGMANN

Norges femte største boligbygger, med produksjon og kontorer på Vigra utenfor Ålesund. Forhandlere over hele landet.

www.byggmann.no

BYGGMANN
Overhalla Hus

Overhalla Hus

Overhalla Hus Har i over 45 år utviklet, produsert og levert hus og hytter av merkevaren Overhalla Hus. Produksjon i Overhalla, Nord-Trøndelag

www.overhallahus.no

Overhalla Hus
Vestlandshus

Vestlandshus

Vestlandshus har bygget hus over hele landet siden 1974.

www.vestlandshus.no

Vestlandshus
Mestergruppen

Mestergruppen

Mestergruppen AS er et av landets ledende byggekonsern, med blant annet huskjedene Mesterhus og Systemhus. Eier byggevarekjeden Byggeriet.

Mestergruppen
Systemhus

Systemhus

Systemhus er bygd opp av erfarne og seriøse byggmestere fra hele landet.

www.systemhus.no

Systemhus
Idehus

Idéhus

Boligbygger som produserer både hus og hytter.

www.idehusromerike.no

Idehus

Archihus

Archihus er en helt ny huskjede og en del av BoligPartner-konsernet.

www.archihus.no

Boligpartner

BoligPartner leverer arkitekttegnede hus, hytter og flermannsboliger innenfor ferdighuskonseptet og har mer enn 20 års fartstid som norsk boligbygger.

www.boligpartner.no

Rørkjøp

Rørkjøp

Medlemsbedriftene i Rørkjøp-kjeden er offentlig godkjente rørleggerbedrifter med høy faglig kompetanse og allsidighet.

www.rorkjop.no

Rørkjøp

Org. nr.NavnPostadressePostnr.PoststedE-postTelefonBransjenavn
990981272D-Blikk ASDalseideveien 905357FJELLarvid@d-blikk.no56 33 12 73Blikkenslager VBL
930015733Vidar Venge ASLyderhornsveien 2915171LODDEFJORDpost@venge.no55 15 12 00Blikkenslager VBL
925422622Bergen Luftteknikk ASHardangerveien 72 Seksjon nr. 245224NESTTUNsveinung@bergluft.no55 29 12 00Blikkenslager VBL
989179241Mester Tak Trondheim ASTempeveien 237037TRONDHEIMtore@tettetak.no94 01 88 00Blikkenslager VBL
992111569Hauge og Sørensen Ventilasjon ASTotlandsveien 25224NESTTUNhauo@online.no55 10 32 60Blikkenslager VBL
962341721Norsk Ventilasjon ASAlvøveien 1165179GODVIKpost@norskventilasjon.no55 50 96 22Blikkenslager VBL
996367703Mælen Blikk og Ventilasjon ASBromstadveien 577047TRONDHEIMivar@malenbv.no90 98 55 95Blikkenslager VBL
950391863Blikkenslagermester Leif Hansen ASMjåvannsvegen 174628KRISTIANSAND Sfirmapost@leifhansen.no38 18 31 40Blikkenslager VBL
967866210HABI ASFabrikkveien 34033STAVANGERhabi@habi.no51 95 19 50Blikkenslager VBL
968443623Erik Hansen ASLønningsflaten 275258BLOMSTERDALENfirmapost@erikhansen.no55 11 99 99Blikkenslager VBL
934962974Olaf Johnsen & Søn ASHardangerveien 125224NESTTUNkjell@johnsenblikk.no55 99 09 13Blikkenslager VBL
937738293Sigurd Opheim AS BlikkenslagerforretningKokstaddalen 65257KOKSTADtrond@sigurd-opheim.no55 12 50 12Blikkenslager VBL
934904613Ove Øen Blikkenslager & Taktekker ASFagerdalen 35039BERGENove.oen@broadpark.no55 95 01 50Blikkenslager VBL
936987516Egil Lerø & Sønner A/SPostboks 35321KLEPPESTØpost@egillero.no56 15 22 10Blikkenslager VBL
933384527Bygg og Ventilasjon ASToppemyr 2B5136MJØLKERÅENpost@bov.no55 19 78 60Blikkenslager VBL
945443960Langnes og Bakkan Blikkenslagerforr. ASNeptunvegen 2B7652VERDALtore@lbb.no74 07 01 00Blikkenslager VBL
955197453Eirik Jordan ASPostboks 3036 Slettebakken5825BERGENkontor@ejordan.no55 28 76 67Blikkenslager VBL
965523057Fana Blikk ASFanavegen 395221NESTTUNfanablikk@fanablikk.no55 11 69 69Blikkenslager VBL
964373213Solli og Haugen Blikkenslagerverksted ASNypan7083LEINSTRANDpost@sollihaugen.no93 28 39 01Blikkenslager VBL
955370317Blikkenslager Vidar HaugjordMøllestykket 215360KOLLTVEITpost@blikkenslagerhaugjord.no56 33 61 23Blikkenslager VBL
952923056Trondheim Kobber & Blikkslager ASSandbakkveien 47072HEIMDALtkblikk@online.no72 88 15 41Blikkenslager VBL
961800986Trønderblikk ASLøvåsmyra 67072HEIMDALtore@tronderblikk.no72 88 88 90Blikkenslager VBL
966376368S.Moe ASSandgata 247012TRONDHEIMsverre@smoe.no73 80 21 90Blikkenslager VBL
971006978Trondheim Tak & Fasade ASIvar Aasensvei 27024TRONDHEIMbjorn@takogfasade.no99 56 56 32Blikkenslager VBL
977070333Kobber-og blikkenslager Harald Øiamo ASIndustriveien nord7340OPPDALpost@blekksmia.no72 42 15 80Blikkenslager VBL
976081684Dahle Blikk ASLøvåsmyra 67072HEIMDALpost@dahleblikk.no72 88 51 00Blikkenslager VBL
846355022Aluman Trondheim ASIndustriparken7028TRONDHEIMpost@aluman.no72 56 57 20Blikkenslager VBL
980387968Beslag og Balkonger ASStorebotn Næringspark5300KLEPPESTØpost@altaner.no56 15 16 50Blikkenslager VBL
876195682Mesterblikk ASLøvåsmyra 67072HEIMDALlene@mesterblikk.no98 26 70 00Blikkenslager VBL
985037906Pro-Vent ASEspehaugen 515258BLOMSTERDALENandre@pro-vent.no55 13 78 08Blikkenslager VBL
888380442Blikkenslager T. Hågensen ASStubbsvingen 737036TRONDHEIMtrond@thagensen.no92 26 50 74Blikkenslager VBL
984244703Østensen eftf. ASNedbergeveien 175178LODDEFJORDallan@oestensen.no55 50 18 70Blikkenslager VBL
886349572Robert Slettmo ASStorabrekko 125355KNARREVIKrobert@slettmo.no56 33 22 72Blikkenslager VBL
935974992Vestfold Kobber og Blikkenslagerverksted ASPindsleveien 5B3221SANDEFJORDroy@vkb.no33 42 04 80Blikkenslager VBL
985654336KM Ventilasjon ASHylkjeflaten 405109HYLKJEpost@kmventilasjon.noBlikkenslager VBL
991872345Aamodts Blikk Og Ventilasjon ASBlikkenslager VBL
981626990Vbl Hordaland55 31 80 04Blikkenslager VBL
916210647Kristiansand Kobber- Og Blikkenslagermesterlauggeir@gsblikk.noBlikkenslager VBL
988300829Trondhjems Kobber & Blikkenslagerlaug73 87 10 28Blikkenslager VBL
974434393Blikkenslagermester Arvid Holum ASHetlebakkvegen 117A5131NYBORGmagne.waagenes@bov.no55 18 54 47Blikkenslager VBL
984191995Andersen og Dingsør ASNygårdsvegen 1575350BRATTHOLMENandingas@broadpark.no93 46 27 03Blikkenslagermester
979814011Total Bygg ASSentrumsveien 578646KORGENtotalbygg@online.no91 73 96 44Blikkenslagermester
980353060Overhalla Hus AS74 28 25 00Boligprodusent
984638000Rana Totalservice ASPostboks 3718601MO I RANApost@totalservice.no75 16 71 50Boligprodusent
963882351Tromsø Boligsenter ASPostboks 52169285TROMSØhelge.lauritzen@combitel.no77 63 84 00Boligprodusent
989630113Sjøveganhytta ASVasshaug9350SJØVEGANpost@sjoveganhytta.no77 17 11 01Boligprodusent
928050475Mestergruppen ASPostboks 6197 Etterstad602OSLO23 37 75 00Boligprodusent
936488501Byggmann Gruppen AS70 18 12 00Boligprodusent
977091888Bjørn-ove KrokenFiplingdal8680TROFORSbjornovekroken@hotmail.com75 18 26 70Boligprodusent
996310930Vågen Bygg ASHønås Industriområde7120LEKSVIKvagenbygg@hotmail.com93 05 01 47Boligprodusent
951360759G-bygg ASPostboks 727201KYRKSÆTERØRAemil@g-bygg.no72 45 02 02Boligprodusent
997085108Nordmørsbygg ASNesøya6622ÅLVUNDFJORDper@nordmorsbygg.no90 63 07 54Boligprodusent
992836407Nordstrand Bygg1 ASYtterland6050VALDERØYApost@nordstrandbygg.no70 18 11 51Boligprodusent
998478227Toro Bygg ASBådalen6530AVERØYskarse@online.no71 51 48 72Boligprodusent
890716512Brandbu Byggservice ASPostboks 2192718BRANDBUkjetil@brandbubyggservice.no61 33 00 00Boligprodusent
919587091Viktoria Hus ASBjørnslettvegen 23917PORSGRUNNbedriftspost@viktoriahus.no35 55 44 40Boligprodusent
913992164Østlands Hus ASVestbyvegen 272022GJERDRUMkenneth@ostlands-hus.noBoligprodusent
985376638Solstrand Boliger ASGrangården Birger Hatlebakks veg 56415MOLDE71 21 97 90Boligprodusent
983543618Gausdal Byggservice ASGausdalsvegen 11402656FOLLEBUfirmapost@gausdalbyggservice.no61 22 88 00Boligprodusent
995139154Trøndelag Mur og Bygg ASHåkkagata 17714STEINKJERpost@murogbygg.as41 26 66 99Boligprodusent
997823850Byggmester Steinar Jakobsen AS7818LUNDpost@jakobsenbygg.no91 52 56 25Boligprodusent
996380513Sats Bygg ASHolterveien 4E1448DRØBAKstian@satsbygg.no93 43 42 44Boligprodusent
988622559Eiendom & Norske Hus ASTerminalgata 179019TROMSØpost@enhas.no40 00 19 21Boligprodusent
997876032Byggmester Thor Arne Lie AS90 73 64 21Byggmester
983503888Hansen Bygg ASpost@hansen-bygg.no91 34 24 34Byggmester
997128176Mesterbygg Nord ASEideveien 1A9180SKJERVØYmesterbyggnord@nordtroms.net41 31 03 15Byggmester
985469806Xl- Bygg Solhaug ASHolandsfjordveien 1648178HALSA75 72 04 50Byggmester
932193337Garvik Prosjekt ASVestheimvegen 154250KOPERVIK52 84 47 50Byggmester
912492079Lokal Bygg ASPostboks 2456447ELNESVÅGENByggmester
984669712Sirdal Hytter Og Hus ASStorebakkmyr 234440TONSTADarve@sirdalhytter.no38 37 06 43Byggmester
927928302Vestlandshus ASLerstadvegen 5176018ÅLESUND70 17 89 00Byggmester
996641333Mj-byggservice AS6143FISKÅmj-sae@tussa.com47 01 25 30Byggmester
976008960Bygg-konsult Ballangen ASBjørkåsveien 18C8540BALLANGENtw@byggkonsult.no76 92 74 10Byggmester
813207222Torvastad Bygg ASPostboks 14298TORVASTADpost@torvastadbygg.no95 91 00 36Byggmester
915667414Hus28 ASNorevegen 145542KARMSUND93 04 05 05Byggmester
913459555Thorvaldsen & Gausvik Bygg ASOdinsgate 225531HAUGESUNDsimen@tgbygg-as.no92 04 12 44Byggmester
997795261Bjørns Bygg ASGrevlingstien 123174REVETALronny@bjornsbygg.noByggmester
931670735Engevik & Tislevoll ASPostboks 135418FITJARgeirmund@engevik-tislevoll.no53 45 73 00Byggmester
913375211Horten Utvikling ASTromsnesvegen 612634FÅVANGByggmester
980577511Kanstad Trelast ASSjøvegen 378410LØDINGEN76 93 35 00Byggmester
998374707Masterwork Construction ASTromsøysundvegen 169020TROMSDALENraymond@masterwork.noByggmester
894235632Pre-bo Bygg ASIndustriveien 616650SURNADALreidar@prebo.no71 66 19 08Byggmester
993342505Akershus Bygg & Boligservice ASPostboks 641941BJØRKELANGENfrode@boligmiljo.asByggmester
997990676Fjellhamar Bygg ASChr. Michelsens vei 671472FJELLHAMARterje@fjellhamarbygg.no40 72 40 72Byggmester
987195401Mesterbygg Sarpsborg ASNordbyveien 21734HAFSLUNDSØYleif@mesterbygg.no99 44 47 03Byggmester
986698736Vardåsen Bygg ASPostbos 612391MOELVove@vardaasenbygg.no62 36 49 61Byggmester
952071416SK-Bygg ASPostboks 682501TYNSET62 48 48 03Byggmester
896871862Sofienberg Bygg ASAlf Kristoffersensvei 111396BILLINGSTADjf@hurtigrenovering.no91 54 70 15Byggmester
992262516Bygg Teknikk Lyngdal ASKvavik Industriområde, Nye Monoddveien 16A4580LYNGDALguttorm@byggteknikklyngdal.no97 60 03 38Byggmester
975967565Mesterbygg-Bergen ASEidsvågbakken 15105EIDSVÅG I ÅSANEfrank.stromme@mesterbygg-bergen.no55 36 26 20Byggmester
984124236Byggmester Ingar Olsen ASKvellovegen 517580SELBUfirmapost@bm-iolsen.no48 18 43 56Byggmester
974397900DSN ENTREPRENØR ASIndustriveien 11 Osan,8300SVOLVÆRfirmapost@dsn-as.no76 06 85 50Byggmester
898003612Sandøy Bygg ASRotsundelvdalen 1619153ROTSUNDsandoy.bygg@nordtroms.net41 44 50 96Byggmester
983638430Kystbygg Hitra AS7247HESTVIKAliv@kystbygg-hitra.no97 95 46 14Byggmester
984511868Frank Kristiansen ASDrøbakveien 4661449DRØBAKpost@frankkristiansen.no94 01 99 50Byggmester
947668110Halldor & Johs. Hamre ASNedre Kjerland5736GRANVINpost@halldorhamre.no56 52 52 07Byggmester
825535632Askøy Byggsenter ASStrusshamnvegen 365318STRUSSHAMNpost@askoy-byggsenter.no56 15 12 60Byggmester
931292471Konsvikbygg AS8752KONSVIKOSENkonsvikbygg@idehus.no75 09 21 30Byggmester
916156235Byggmester Ole A. Langedrag ASKilengaten 313117TØNSBERGpost@olealangedrag.no33 31 81 12Byggmester
978688330Byggmester Reidar Solheim ASØstveien 5253145TJØMEtor-henrik@reidarsolheim.no95 13 80 02Byggmester
958816634Mustad Bygg ASPostboks 843970LANGESUNDpost@mustad-bygg.no35 97 35 04Byggmester
931399888Numedal Bygg ASSvene sentumsgård3622SVENEpost@numedalbygg.no32 76 23 70Byggmester
946434086Rasmussen & Skjelbred ASLillevarskogen 43160STOKKEpost@r-s.no90 99 64 32Byggmester
8766245323-T Bygg ASLyngveien 141911FLATEBYterje@3tbygg.no64 92 91 72Byggmester
965004599Centrum Bygg Horten ASStorgata 193181HORTENpostmaster@centrumbygg.no33 04 78 17Byggmester
986368620Ole Bror Bentsen ASKjellstadveien 283402LIERole.bror.bentsen@lifi.no32 84 71 41Byggmester
980910733Byggmester Stølsvik ASFlatene 16814FØRDEfinn.reed@stolsvik.no57 82 90 50Byggmester
981600444Byggmester Nordnes ASKorssund6964KORSSUNDrs-nord@online.no57 73 75 30Byggmester
976188373TotalRenovering ASHåndverkervegen 2b9018TROMSØpost@totalrenovering.no77 60 65 50Byggmester
889031832Tømrermester Harald Teksle ASBaklidroa3624LYNGDAL I NUMEDALharald@teksle.no32 76 14 52Byggmester
964454302Varmbobygg ASKlæbuveien 196 a7037TRONDHEIMpost@varmbo.no48 88 27 85Byggmester
979697163E. Brørby & Sønn ASBergermoen Industriområde3520JEVNAKERpost@brorby.as61 31 07 10Byggmester
913306864Eldevik Bygg ASBroen 5D3170SEMpost@eldevikbygg.no91 36 90 00Byggmester
980440044Fiskebeck Håndverk ASHans Wæggersvei 189900KIRKENEShandverk@fiskebeck.no78 99 35 50Byggmester
979557884Maskinentreprenør Svend Fjellstad AS1914YTRE ENEBAKK90 10 00 00Byggmester
998431735R O Larsen Maskin ASKåpeveien 3353174REVETAL33 06 39 00Byggmester
811660612Byggmester Svein Adolfsen ASRomedalsvegen 42335STANGEsvein@byggmesteradolfsen.no90 94 39 53Byggmester
996619168Byggmester Olesen & Andreassen ASBuskveien 17C3154TOLVSRØDjohn@foja.no95 18 01 55Byggmester
911677873Oves Byggteknikk ASReksta 23070SANDE I VESTFOLDov-soens@online.no92 66 29 28Byggmester
997942027Byggmester Østtveit ASØsttveitvegen 503810GVARVbyggmestergh@gmail.com90 57 74 31Byggmester
997591100Timberbygg ASRanheimsvegen 7A7044TRONDHEIMfaktura@timberbygg.no40 00 22 01Byggmester
995792338Framtidsbygg ASKanalveien 555060BERGENseb@framtidsbygg.no90 76 73 24Byggmester
995079917GT-Bygg ASAsbjørn Knutsens gate 293681NOTODDENgt-bygg@nenett.no91 55 40 31Byggmester
994933523Byggmester Morten Andersen ASVormvikvegen 112080EIDSVOLLmorten@byggmesterandersen.no92 01 37 17Byggmester
979935633SI Bygg ASÅnestadvegen 144360VARHAUGglenn@sibygg.no51 79 18 80Byggmester
977075246Byggmester Sveinung Gjønnes ASHynnestien 77300ORKANGERfaktura@byggmester-gjonnes.no72 48 16 57Byggmester
837152062Byggefirma Nilsen & Andersen ASSandviksveien 163A5035BERGENfirmapost@nilsenogandersen.no55 19 96 00Byggmester
989742728AJ Sandnes Bygg ASPostboks 2657361RØROSpost@sandnesbygg.no72 41 25 40Byggmester
981951417Mester-Bygg ASHavnegata 67800NAMSOSpost@mester-bygg.no74 27 40 60Byggmester
981956257Byggmester Unneberg ASMortensvei 133114TØNSBERGpost@bm-ug.no90 11 88 83Byggmester
990655685Byggmester1 ASSt. Hansheia 14842ARENDALtore@mestertore.no90 92 64 93Byggmester
983163947Byggmester Dahl og Daler ASVipeveien 23124TØNSBERGterje@dahlogdaler.no95 25 70 67Byggmester
982744156Byggmesteren Tromsø ASRingveien 759276TROMSØfirmapost@byggmesterentromso.no77 60 00 62Byggmester
976700163Dybvig ASEnebakkveien 3041188OSLOmorten@dybvig.no22 28 27 80Byggmester
993569097Byggmester Kveberg ASTomtegata 12500TYNSETpost@kveberg.no62 48 64 37Byggmester
985432767Byggmesteren Hønefoss ASKilemokroken 173516HØNEFOSSgo@byggmh.no32 11 15 55Byggmester
977360684Kreativ Tømrerservice ASHolterveien 2A1448DRØBAKkreativpost@kreat.no64 93 13 45Byggmester
880411322Byggmester Jan Brattli ASPostboks 118803SANDNESSJØENfirmapost@janbrattli.no75 04 43 12Byggmester
985632448Bjørn Døsen ASKolskogheiane 175210OSbed@dosen.no56 30 66 20Byggmester
990275076Byggmester Arnfinn Johnsen ASPostboks 2664553FARSUNDbyggmester@ajohnsen.no38 39 22 08Byggmester
957142184O. P. Haugen ASAlmeveien 6B855OSLOop@ophaugen.no22 18 26 95Byggmester
979361548Bygg-Team Romerike ASNordsnoveien 172007KJELLERsissel@bygg-team.no67 97 50 02Byggmester
986197028Byggmester Jens FrøneElveveien 61870ØRJEjensfrone@yahoo.no90 56 13 72Byggmester
977250293A 1 Byggmester Johan ASRisløkkveien 2581OSLOriis@a1.no22 64 64 22Byggmester
988682055Byggmester Evensen ASKollerøysveien 25a1400SKIdagfilip@byggmesterevensen.no95 23 38 50Byggmester
991356630Fokus Bygg ASGjøsundneset 36040VIGRApost@fokusbygg.no93 06 45 88Byggmester
916016964Byggmester Peter Meland Fonn ASOredalsveien 74A1613Fredrikstadomfonn@online.no91 35 01 35Byggmester
993737771Gilde Bygg ASVardeveien 64C1182OSLOfirmapost@gildebygg.no95 85 62 58Byggmester
996111946Tveit & Torgersen Byggmester ASDaniel Leegaards gate 81607FREDRIKSTADbjorn@ttbm.no41 85 55 55Byggmester
977076153Nortek Elektro ASÅveien 37170ÅFJORDpost@nortek-elektro.no72 53 07 70Elektro
990618836Elcom ASStorgaten 117900Rørvik172@elkonor.no74 39 39 33Elektro
979679645Moi Elektro ASØyevollveien 84460MOIpost@moi-elektro.no51 40 50 20Elektro
980342182Moelven Elektro AS Avd MoelvIndustriveien2391MOELVpost.elektro@moelven.com23 03 78 00Elektro
856871932Aurskog Elektriske Installasjon ASAursmoen1930AURSKOGkitty@aurskogelektriske.no63 86 32 53Elektro
980114872Rise Elektro ASSoknedal7288Soknedalpost@riseelektro.no72 43 11 02Elektro
980233510Meløy Elektro ASKystveien 48150ØRNESfirmapost@meloyelektro.no75 72 02 00Elektro
956899478Elektroservice Ørsta ASStrandgtaten 5B6150ØRSTAfirmapost@elektroservice.no70 04 95 30Elektro
977075270Fallrø Elektro ASIndustriveien. 377080HEIMDALlarspetter@fallroelektro.no72 84 66 70Elektro
980726118Oppdal Elektro ASIndustrivegen N. 22 B7340OPPDALpost@oppdalelektro.no72 40 48 80Elektro
932146568Kvassheim Elektro ASHagerupsvei 995067Bergenpost@kvassheim-elektro.no55 98 20 80Elektro
980716465Sandnes Elektro ASSnekkerveien 284321SANDNESpost@sandneselektro.no51 66 93 80Elektro
984096895El-installasjon ASStakkevollveien 639010TROMSØgeir@el-installasjon.comElektro
976969324Av & På Elektro ASGrønvold3525HALLINGBYstig.andre@avogpaa.no95 07 95 59Elektro
981112784Opdahl & Pettersen Elektro ASLaatasveien 849711LAKSELVsten@op-elektro.no78 46 01 50Elektro
981281373Total Elektro ASHelland6390VESTNESfirmapost@totalelektro.no71 18 98 88Elektro
981187474Norheimsund Elektro ASGamle Dalavegen 885602NORHEIMSUNDoddvar@nhselektro.no56 55 36 60Elektro
981910923UNISON Elektro ASHundvågveien 444086HUNDVÅGfirmapost@unison-elektro.no51 55 80 10Elektro
981574036Xpert Installasjon ASWergelandsvein 173117Tønsbergpost@xpert.no33 30 14 50Elektro
929008596Aurland Elektriske ASOdden 10A5745Aurlandaurlande@online.no57 63 34 63Elektro
977571502ElektroXperten ASIndustrigata 10 A4632Kristiansandfj@elxp.no38 10 70 00Elektro
981975731Askestad-Aas Elektro ASSpikkestadveien 1433430Spikkestadfirmapost@askestad-aas.no31 29 07 99Elektro
993481866System Electro ASStrandgata 266270BRATTVÅGreidar@sysel.no70 21 93 00Elektro
983156207Ovesen Elektriske ASTjeldberget 48012Bodøfirmapost@o-el.no75 59 00 90Elektro
982561965Johansen Elektro ASRødmyr3707SKIENjohansen.elektro@online.no35 91 12 20Elektro
982606284Alpha Elektro ASBrennaveien 16,1481Hagafaktura@alphaelektro.no67 05 00 06Elektro
982578809Storm Elektro ASLerkeveien 21624GRESSVIKpost@stormelektro.no69 36 00 40Elektro
982743834Bergen Elektro Automasjon ASSteinsvikvegen 295251SØREIDGRENDfirmapost@b-e-a.no55 91 33 19Elektro
953135531El-Team ASMorenefaret 54340Brynedr@el-team.net51 48 67 40Elektro
957724787Nyvold Installasjon ASInge Krokannsveg 147340OPPDALpost@nyinst.no72 40 06 00Elektro
983188524Røa Elektriske ASAslakveien 14 B753OSLOpost@roaelektriske.no22 50 75 00Elektro
877058972El Installasjon Lillehammer ASIndustrigata 352619LILLEHAMMERpost@el-installasjon.no61 25 60 50Elektro
883474902Håkelia/Sandvik Elektro ASIndustriområde Grav 111860TRØGSTADborre@hs-elektro.no69 82 75 00Elektro
992090006NTE Elektro AS Steinkjer installasjon/Stabsjøfartsgt 37736STEINKJERsnorre.kristiansen@nte.no74 15 02 00Elektro
983389317El-Team ASVesterålsgaten 968400SORTLANDfaktura@elteam.no76 12 07 00Elektro
982056497El-Experten ASGamle Sokndalsvei 384372EGERSUNDpost@el-experten.no51 49 60 00Elektro
995595249Haga Elektro ASÅrsvollveien 194312SANDNESpost@hagaelektro.no51 66 63 55Elektro
983668615Arne Hansen Installasjon ASAnders Sørensens gate 32318HAMARpost@ahi.as62 55 55 70Elektro
980857395Gamlebyen Elektriske ASVoldportgaten 751632Gamle Fredrikstadpost@gamlebyenelektriske.no69 32 12 50Elektro
974581558Ballangen Energi AS Avd. InstallasjonBjørkåsveien 698540Ballangentom-erjo@ballangen-energi.no76 92 75 50Elektro
983370829Bentzen Elektro ASNedre vei 83183HORTENfirmapost@bentzen-elektro.no33 03 94 10Elektro
986891048Bravida Norge ASBørsingveien 2A8075BODØknut.pettersen@bravida.no75 51 00 00Elektro
976688821Elsikkerhet ASHavnegata 207800Namsospost@elsikkerhet.no74 27 15 44Elektro
997807936Rune Wikheim Elektrisk Installasjon ASBrynsveien 13300Hokksundpost@runewikheim.no91 36 73 00Elektro
972313017Elpunkt AS avd VenneslaBelgli 244755HOVDEN I SETESDALpost@elpunkt.no37 93 97 84Elektro
983535836Elektrotech AS3690HJARTDALpost@elektrotech.no35 02 37 70Elektro
980323501Fosenkraft Installasjon ASBotngård7160BJUGNahov@fosenkraft.no72 52 04 20Elektro
990727465Gauldal Installasjon ASKjørkvollveien 17290STØRENpost@gauldalinstallasjon.no72 43 80 10Elektro
995874172Hjartdal Elektro ASSaulandstunet3692SAULANDfirmapost@hjartdal-elektro.no35 02 31 00Elektro
829359812Ryger ElektroKvalshaugveien 44100JØRPELANDoddvar.eie@rygerelektro.no51 75 06 44Elektro
876515512J B Elektro ASRingvegen 6-89018TROMSØpost@jbelektro.no93 83 40 00Elektro
976145291Knut Brorson ASHellvikskogvei 871450NESODDTANGENknut@brorson.as66 91 01 74Elektro
979399901Kragerø Energi Installasjon ASBråteveien 63770KRAGERØfirmapost@kragero-energi.no35 98 48 00Elektro
980386562Mydlands Elektriske ASLinnegrøvan 204640SØGNEjan@mydlands-elektriske.no38 16 73 78Elektro
915420400Rissa Kraftlag BA Avd. InstallasjonPostboks 387100RISSAfredrik.berg@rissakraftlag.no73 85 92 00Elektro
976185935Råde Elektro ASEVERKSVEIEN 2A1640RÅDEjan@raadeelektro.no69 28 02 72Elektro
985260079Rød Elektro ASMobergsbakken 505200OSjanerod@frisurf.no56 57 66 30Elektro
978664628Sandøy Energi ASPostboks 946487HARØYfirmapost@sandoyenergi.no71 27 56 00Elektro
982396220Sæterdal Elektro ASBotnavegen 145725VAKSDALselektro@selektro.no56 59 43 00Elektro
973185942Sørfold Kraftlag SA InstallasjonsavdelingenStraumvassveien 28226STRAUMENfirmapost@sorkraft.no75 69 84 00Elektro
980432750Tom Staurbakk ASNordstandveien 698012BODØ915593194@mypaperless.no75 50 99 00Elektro
986889124Bravida Norge AS Avd. Stavanger ElektroLuramyrveien 674313Sandnesronny.ovrevik@bravida.no24 07Elektro
995489783Bravida Norge AS Avd. FolloGlynittveien 251400SKItor.egil.utne@bravida.no64 91 85 00Elektro
983020607Elektro Team AS Avd. FrøyaPostboks 437263HAMARVIKtu@elektro-team.no93 09 12 00Elektro
980349683El montasje Elverum ASKirkevegen 742409Elverumfirmapost@el-montasje.no62 43 52 30Elektro
988293547HB Elektro ASWiesesgate 32609Lillehammerivar@hb-elektro.no61 25 17 60Elektro
913656628Kvassheims Elektriske Forretning ASJohan Feyers gate 94370EGERSUNDpost@kvassheim-elektro.no51 49 14 33Elektro
992824115Lyn Elektro ASRosenkrantzgate 21707SARPSBORGgunnar@lynelektro.no91 89 99 00Elektro
860648342Myhre Elektro ASDisenåvegen 232100SKARNESinfo@myhre-elektro.no62 96 70 30Elektro
996003671Skogvang Installasjon AS avd Øyer Avd. ØyerFiskehusvegen 112636ØYERinstallasjon@skogvang.no61 27 77 20Elektro
981555449Søbstad ElektroEngineering ASStasjonsvegen 153540NESBYENove@s-elektro.no32 07 22 70Elektro
983881858Semi elektro ASFyrgata 37714STEINKJERstig@semi.no90 19 70 00Elektro
983980031Proel ASIndustrivegen 402680VÅGÅpost@proel.no61 23 24 40Elektro
982571073Sørum Elektriske ASBlakervegen 9A1920SØRUMSANDfakturamottak@sorum-elektriske.no63 82 55 75Elektro
983188796Strømmen El-installasjon ASBråtebrua 12010STRØMMENgeir@strommen-el.no63 83 75 00Elektro
974112183Vintervoll AS Avd. StjørdalTeglgaten 27501STJØRDALpost@vintervoll.no73 89 40 00Elektro
984211392ARKEL Romerike ASStallbakken 112005RÆLINGENoyvind.edvardsen@arkel.no64 80 13 00Elektro
989974173Kindberg Elektriske ASGjørudenga 203520JEVNAKERespen@kindberg-el.no61 32 32 02Elektro
984204116Komplett Elektro ASHaslebakken 503229SANDEFJORDpost@komplettelektro.no33 47 57 89Elektro
984161441AS Elektrisk MandalGismerøyveien 2274515MANDALfaktura@aselektrisk.no38 26 78 10Elektro
984387024Ringvoll Elektro Service ASNummestad gård1827HOBØLfirmapost@ringvollelektro.no69 92 26 65Elektro
983534449Bravida Norge 3 AS Avd. AskerØvre Måsan 10C1385ASKERoteraelektro@otera.no32 26 03 00Elektro
984447647Star Elektro ASSlettebakksveien 84A5821BERGENadm@star-elektro.no55 57 79 50Elektro
984548621Sinus ASØyvind Lambes vei 18803SANDNESSJØENmorten.guttormsen@sinus247.no24 73Elektro
984438370ARKEL OSLO ASSofienberggaten 55563OSLOoslo@arkel.no22 68 76 00Elektro
989119621DE Elektro ASSandstuveien 70FG680OSLOerik@de-elektro.no91 53 30 30Elektro
984668910Elektro 1 Tønsberg ASSemsbyveien 1103170Semtn@elektro1.no33 33 40 60Elektro
984280505Østerhus Elektro ASBjønneveien 74879GRIMSTADpost@oel.as37 04 50 80Elektro
984275382Storm Elektro Moss ASVarnaveien 221524MOSSann-kristin.hansen@storm-elektro.no69 21 09 90Elektro
972260576Tussa Installasjon AS Avd. UlsteinvikSkeide6065ULSTEINVIKfirmapost@tussa.no70 00 90 30Elektro
984665547Elektriker 1 Trondheim ASNardoveien 16B7032TRONDHEIMpost@elektriker1.no45 25 20 00Elektro
962268161Elektrikeren Kongsberg ASDyrmyrgata 233611KongsbergDiana@e-k.no32 72 44 60Elektro
985145229Smart Elektro ASKarihaugveien 891086OSLOpost@smartelektro.no40 62 32 00Elektro
986405089Elektriker'n Kjell Sæterøy ASNittedalsgata 1 B2000Lillestrømepost@elks.no63 87 42 32Elektro
937227558Gecom ASKongeveien 793188HORTENgecom@gecom.no33 04 98 80Elektro
884989132Solheims Elektro ASLanggaten 96B4306Sandnespost@solheims-elektro.no51 60 76 80Elektro
885204392Storm Elektro ASRasmus Winderensvei 39373Oslotkleve@stormelektro.no22 14 20 00Elektro
997374142Jansen Elektro ASHundsværgata 66001ÅLESUNDpaal@jansenelektro.no70 10 43 00Elektro
991434623Vestfold Elektro ASFarmannsveien 373125Tønsbergpost@vestfoldelektro.no48 21 55 50Elektro
991791876Bjørbekk Elektro ASUlefossveien 43730SKIENbjelekt@online.no35 53 13 00Elektro
952170570Arkel Asker og Bærum ASRavnborgveien 561395HVALSTADab@arkel.no66 98 24 42Elektro
985550891City Elektro ASKalbakkstubben 11951OSLOvasanthy@cityelektro.no46 93 40 62Elektro
985505349Roxel Elektro ASSkogstøstraen 254029STAVANGERgaute.bergeland@roxel.no51 51 63 10Elektro
985694125Ansnes Elektro ASNye Vakås Vei 121395Hvalstadfaktura.elektro@ansnes.no66 77 63 00Elektro
985579636AS Elektrisk KristiansandRigedalen 294626KRISTIANSAND Sdagfinn.spikkeland@aselektrisk.no38 12 80 30Elektro
985831696Gudbrandsdal El-Installasjon ASNedregate 282640VINSTRAtore@gei.no61 29 28 20Elektro
885326552Sigvartsen Elektro ASSundgaten 182080EIDSVOLL125@elkonor.no63 96 46 10Elektro
985226199Storm Elektro Vest ASBreivika Industriveg 456018ÅLESUNDjhh@stormelektro.com40 60 32 00Elektro
985960453Elektro Team ASStorgata 139750Honningsvåg183@elkonor.no78 47 30 01Elektro
985788510Marker El-Installasjon ASSletta 111870ØRJEbjorn@markerel.no69 81 30 15Elektro
943785260Ess-Installasjon ASTrollåsveien 361414TROLLÅSENessinst@online.no40 00 11 78Elektro
974478285Netco ASEngomsvingen 42323Ingebergpost@netco.no62 53 82 50Elektro
986182497Elektrokontakt ASParkveien 49305FINNSNES986182497@autoinvoice.no77 85 09 30Elektro
986446125Elektro Bodø ASJernbaneveien 858037BODØfirmapost@elektro.no75 50 37 00Elektro
986569766Tvedestrand Elektro ASVestervei 9B4902TVEDESTRANDpost@tvedestrandelektro.no37 16 15 30Elektro
986428569Elektro Team ASRisingveien 23716Skienmorten@elektroteam.net35 54 16 25Elektro
986709061Elektro TT ASBrunlanesveien 163268LARVIKpost@elektrott.no90 57 27 01Elektro
886927762Storm Elektro Sarpsborg ASTuneveien 271710SARPSBORGfaktura.sarpsborg@stormelektro.no69 13 68 00Elektro
986193340Faugstad Elektro ASBredochsgate 13256LARVIKpost@faugstad-elektro.no33 16 38 00Elektro
986766537Hagen & Linstad ASBruvegen 232100Skarneshl@hl-elektro.no62 96 75 75Elektro
982822742Nøtterøy Elektriske ASKirkeveien 2143140NØTTERØYpost@notteroy-elektriske.no33 35 20 00Elektro
985690960ETR Elektro & Telecom ASNoreveien 305542KARMSUNDpost@etr.no52 84 51 50Elektro
989950878Krøderen Elektro ASEikerveien 383340Åmotth@eke.no32 15 07 20Elektro
989950827Krøderen Elektro ASSigdal3350Prestfossbh@eke.no32 14 70 50Elektro
987293721Omikron Elektro ASStabburveien 7-91617Fredrikstad987293721@autoinvoice.no96 20 02 96Elektro
987027568M & G Elektro ASKvellerudvegen 1A4373Egersundpost@mgelektro.no51 49 49 10Elektro
987166959E-NOR Installasjon ASSeilmakergata 17725Steinkjerfakturaservice@e-nor.no74 14 54 60Elektro
887486972ELØK Installasjon ASStorgaten 152670OTTApost@el-ok.no61 23 65 10Elektro
886658702BDM Elektro ASDølasletta 73408TRANBYpostmaster@bdm-elektro.no32 84 49 80Elektro
987650184Fokus Elektro ASEvjegaten 126902FLORØbritt.hafstad@fokuselektro.no57 75 29 20Elektro
987751851Peder Brenne ASTømmerveien 58250Rognanleif.karlsen@peder-brenne.no75 69 40 00Elektro
987627328Saxi Installasjon ASKaigaten 49800VADSØpostmaster@saxiinst.no78 94 19 10Elektro
987818549SET Elektro ASGamle Ramnesvei 363170SEMhalvor@set.no33 44 00 60Elektro
985586284Elektro Nettverk Service ASStrømsveien 131663OSLOfaktura@elektronettverk.no22 07 85 34Elektro
987767855Norges Elektro ASBroen 5D3170SEMpost@norgeselektro.no33 00 47 30Elektro
987586400E-Tech Elektro Installasjon ASAuglendsmyrå 44016STAVANGERpost@etech.as51 54 61 00Elektro
982944678Relacom AS Distrikt Midt ÅlesundBorgundfjordveien 1166017ÅLESUNDhelge.bjorkas@no.relacom.com70 13 53 40Elektro
988270849Alarm og Installasjon ASUtøyveien 973A7670INDERØYpost@aogi.no90 67 09 20Elektro
980887995iElektro ASPlutovegen 56419MOLDEpost@ielektro.no91 38 15 52Elektro
988419397Totalpartner Nordmøre ASGrannestien 16A6518KRISTIANSUND Nsveinthomassen@yahoo.com71 58 28 84Elektro
988462233Fagerborg Installasjon ASThereses gate 22168Oslolars@fagerborg.no23 19 68 78Elektro
992461357Z Elektro ASRødmyrsvingen 843735SKIENespen@zelektro.no40 00 67 07Elektro
990703590Pihl Elektro ASVåkleiva 435155BØNESpost@pihl-elektro.no45 08 06 00Elektro
888774572ACEL INSTALLASJON ASYstenesgata 326007ÅLESUNDjc@acel.no70 17 20 30Elektro
965089594O. Solberg Thomsen Eftf. ASJUVIKFLATEN5300KLEPPESTØseh@solbergthomsen.no56 14 17 05Elektro
989031686ARKEL Innlandet ASStrandveien 242380BRUMUNDDALerlend.amb@arkel.no62 35 70 05Elektro
989089390NK Elektriske ASSvangstrandveien 23410Syllingpostnk@nk-elektriske.no32 84 66 00Elektro
990963495Elektrokonsept ASHoffsveien 27275OSLOpost@elektrokonsept.no22 23 44 44Elektro
989342428Nye Elektropartner ASMunkerudstubben 21454FAGERSTRANDpost@nyeep.as47 88 20 10Elektro
989333194Elteknikk Klæbu ASSkarpsnoveien 57540KLÆBUgeirove@elteknikk-klabu.no94 83 29 69Elektro
988168084Leknes Installasjon ASValsetveien 18370LEKNESper-arne@leknes-inst.no76 05 44 70Elektro
898544052ETS Elektro ASLiakollveien 78534LILANDpost@ets-elektro.no76 98 20 00Elektro
986958622Din Elektriker Toten ASLenagata 1142850Lenagrethe@det.as61 16 53 50Elektro
984611854Torp Elektro ASØsterøyveien 333236SANDEFJORDhans.gunnar.torp@torpelektro.no33 46 10 14Elektro
986973397Brødrene Johnsen Elektroservice ASRødmyrjordet 53735SKIENatle@trikkeren.no45 00 70 07Elektro
986970371Veks Elektro ASRemmemsvegen 106390VESTNESpost@veks.no71 18 06 00Elektro
989746278ES Elektro ASMalvikvegen 4527563Malvikrune@eselektro.no73 98 00 00Elektro
982962005Rutledal Elektro ASKloppedalsveien 25232PARADISjan.olav.rutledal@broadpark.no55 92 94 06Elektro
989916319Elektro Kompetanse ASRyensvingen 2 -41101OSLOknud@elektrokompetanse.com thomas.91 11 67 76Elektro
995394405Sunnfjord Elektro ASLangebruvegen 16800FØRDEroger@sunnfjordelektro.no47 83 61 60Elektro
989573306Ing Inst F. Isaksen ASRingveien 2009266TROMSØisaksen@nordensparis.com77 67 45 15Elektro
990049009EL 24 Stranda ASBankgata 146200STRANDAok@el-24.no90 50 79 23Elektro
879899222Elektriker Gruppen ASOluf Onsumsvei 9612OSLOpost@elektrikergruppen.no22 04 04 04Elektro
990688583PEC Sandefjord ASGjekstadveien 53218Sandefjordfaktura@pec.no33 42 62 50Elektro
989059335Sinus Elektro ASLuramyrvien 194391SANDNESfirmapost@sinus-elektro.no51 61 18 40Elektro
983993222Tratec Teknikken AS Avd. FlekkefjordDrangeid 2A4400FLEKKEFJORDpost@teknikken.no38 32 18 11Elektro
990476535Elektroinst. Granberg og Nordengen ASSteinbrøttet 122743HARESTUAjanegil@gnas.no91 64 00 89Elektro
890424732Din-Elektriker ASÅrvollskogen 461529Mosssven@dinel.no98 00 23 93Elektro
985246645EBR Elektro ASSolheimveien 101473LØRENSKOGpost@ebrelektro.no67 91 32 82Elektro
992886366Elektrikern i Sauherad ASGrandokkveien 43683NOTODDENinn.faktura@stromgutta.no35 95 75 78Elektro
987368063Elektriker`n Ringsaker ASBrugsveien 52390Moelvpost@elektrikern-ringsaker.no62 34 02 71Elektro
988013242Moelven Elektro AS Avd GardemoenBalder Alle 22050JESSHEIMkjellkjell.einmo@moelven.no63 92 87 90Elektro
890716652Fag-Elektrikeren ASMøhlenpriskaien 8 Skur 255006BERGENsigrun@fag-el.no55 70 63 36Elektro
990916489Elektroteam Hemsedal ASTrøyum3560HEMSEDALgh@ethas.no41 53 78 01Elektro
990341354Martin Prestegård ASKokstadflaten 265257KOKSTADmartin@prestegard.no55 52 53 20Elektro
984738951Simo Entreprenør ANSSkolestredet 93264LARVIKsimo@sf-nett.no90 13 91 81Elektro
990661693Nordlys Elektroservice ASAltaveien 959513ALTAanders@nordlys-elektro.no78 60 77 22Elektro
890007082Horten Elektriske ASGudbrandsdalsvegen2630RINGEBUsolveig@hortenelektriske.no61 28 16 40Elektro
991295070Slagen Elektriske ASEssoveien 23153TOLVSRØDfaktura@slagenelektriske.no33 33 03 75Elektro
984199171Elektropluss AS Avd. EkebergKongsveien 81c1177Oslopost@elektropluss.no23 38 30 00Elektro
992687460Moelven Elektro AS Avd. HamarStangeveien 1112321HAMARpost.elektro@moelven.com62 55 00 30Elektro
891873352Dal Elektriske ASDalgården2072DALjas@dal-el.no63 92 20 50Elektro
997656032Eltro Installasjon ASKløvervegen 189016TROMSØpost@eltroinstallasjon.no77 61 11 22Elektro
990934487Elektro-Kontakten ASHellerudveien 36672OSLOlina@elektro-kontakten.no22 64 15 57Elektro
993853488Hallan Elektro ASHollaveien 37200KYRKSÆTERØRApost@hallan-elektro.no72 45 18 13Elektro
992179996Bjelland Elektro ASSmørsund5550Sveiopost@bjellandelektro.no53 74 02 59Elektro
991738657El - IT Installasjon ASFabrikkveien 404323Sandnesoyvind@el-it-installasjon.no47 47 90 00Elektro
992073616Kreatel ASJærveien 3324322SANDNESleidulf.ims@kreatel.no91 69 30 00Elektro
971768320Skogvang Installasjonsforretning AS Avd. LillehammerLandbruksvegen 22619Lillehammerinstallasjon@skogvang.no61 24 65 40Elektro
965823891Haneseth Narvik ASFagernesveien 568514NARVIKkv@haneseth.no76 95 55 50Elektro
990574855Nor-El ASKarlsøyvegen 189015Tromsøpostmaster@nor-el.no77 66 20 80Elektro
992313706Jevnaker Elektro ASStorgata 83521JEVNAKERmorten.sorli@jevnakerel.no95 45 70 03Elektro
897400952Elman ASRusservegen 57652VERDALpost@elman.no74 07 84 00Elektro
892585172TBM Elektro ASBjerkåsen 4C1365BLOMMENHOLMtbm@tbmelektro.no90 58 02 21Elektro
893591052Trondheim Elektro ASHornebergveien 97038TRONDHEIMpost@trondheimelektro.no41 21 51 22Elektro
990513821Arctic Installasjon ASStakkevollvegen 329010TROMSØ182@elkonor.no97 76 61 90Elektro
993095508Forenede Montører ASIndustriveien 133610KONGSBERGpost@fmkongsberg.no32 77 18 18Elektro
992780061Eid Elektro ASØyane 126770NORDFJORDEIDpost@eidelektro.no57 86 47 60Elektro
993428388Henden Elektro ASSørstrandsveien 66823Sandanepost@hendenelektro.no57 88 46 10Elektro
994034529Rongve og Fylling Elektro ASLangenesvegen 166057ELLINGSØYgunnar@rfelektro.no70 13 22 40Elektro
990629854Trio Elektro ASGarliveien 232900Fagernespost@trioelektro.no90 94 40 11Elektro
994000217HK Elektro ASHollaveien 27200KYRKSÆTERØRAfirmapost@hkelektro.as72 45 01 50Elektro
991854541Sør Installasjon ASLinnegrøvan 144683SØGNEpost@si-as.no38 05 10 12Elektro
994355872Protech Elektro ASOlav Brunborgsvei 271375BILLINGSTADoystein@protechelektro.no66 85 98 00Elektro
992480564EHT Elektro og Håndverkstjenester ASTorpo Næringssenter3579TORPOtrond@bergaplass.no91 32 78 88Elektro
976787307Vintervoll AS avd. KlæbuLauvåsvegen 11 A7540KLÆBUpost@vintervoll.no72 83 27 12Elektro
991479317El-Focus ASNordslettveien 37038TRONDHEIMaage@elfocus.no95 25 07 40Elektro
894887222Elpunkt ASFruktveien 94635Kristiansandpost@elpunkt.no38 69 95 00Elektro
994940422Elektro-Sport ASStrandvegen 169060LYNGSEIDETel-sport@online.no77 71 16 00Elektro
990600368Oma Elektro Jonas Omaharevegen 174340Brynejonas.oma@lyse.net47 91 02 02Elektro
994417371Elektrospesialisten ASGamleveien 684315SANDNESrino@elektrospesialisten.no52 97 30 06Elektro
894631872Komplett Elektro Installasjon ASCaspar Stormsvei 16664OSLOfaktura@keias.no24 04 72 00Elektro
994853694Kreativ Elektro Ski ASIndustriveien 341400Skipost@kreativ-elektro.no64 97 80 01Elektro
984612982Vito Elektro Service ASKværnervn. 3192OSLOpost@vitoelektro.no90 65 57 85Elektro
994994433EL 24 Ålesund ASAlvikvegen 2016019ÅLESUNDpost@el-24.no41 24 24 24Elektro
973139614Bravida Norge AS Avd. Sandefjord ElektroHegnasletta 123206SANDEFJORDterje.waage@bravida.no33 48 31 50Elektro
973403648Bravida Norge ASAustadgata 213043DRAMMENtor.ovenstad@bravida.no32 88 22 90Elektro
973104691Bravida Norge AS Avd Førde ElektroSteinavegen 36800Førdesvein.midtun@bravida.no57 72 29 70Elektro
873104562Bravida Norge AS Avd. Sarpsborg ElektroOskarsgate 68 /701706SARPSBORGbjorn.utne@bravida.no69 14 83 00Elektro
973104721Bravida Norge AS Avd Flekkefjord ElektroStrandgaten 164400FLEKKEFJORDjan.r.bringsli@bravia.no38 32 69 00Elektro
974293013Bravida Norge AS Avd. Kristiansand ElektroNarviga 54633KRISTIANSAND Sagnar.klakegg@bravida.no38 14 54 50Elektro
973104713Bravida Norge AS Avd. TromsøStrandveien 144B9291TROMSØtorfinn.rolandsen@bravida.no77 60 89 00Elektro
973139622Bravida Norge AS Avd. Larvik ElektroElveveien 273262LARVIKvegard.sjoblom@bravida.no33 13 81 20Elektro
991565841Bravida Norge AS Avd. Narvik ElektroIndustriveien 16A8517NARVIKole.petter.olsen@bravida.no76 96 13 00Elektro
973568337J M Hansen Installasjon AS Avd. StorsteinnesStrandveien 189050STORSTEINNESfirmapost@jmhansen.no77 66 55 00Elektro
994999656lofoten Elektro ASIndustriveien 9 B8300SVOLVÆRkjell-ole@kabelvaag-elektro.no76 06 66 30Elektro
995785994Akaso Elektro ASBoganesveien 484020STAVANGERfaktura@akaso.no40 00 06 80Elektro
995080397Westheim ASRisløkkfaret 19583OSLOmorten@westheim.no91 77 72 45Elektro
994853678Kreativ Elektro Askim ASHovsveien 81831Askimroger@kreativ-elektro.no47 46 23 93Elektro
990995346Elicom ASRegimentsvegen 2155705VOSSpost@elicom.no56 52 98 90Elektro
995878356Elektriker 1 ASGeithusberga 2a3360GEITHUSpost@dintrikker.no98 21 19 83Elektro
996020398Vestgar Elektro ASMøllestykket 215360Kolltveitdrude@vestgarelektro.no40 03 02 10Elektro
995822504Elteknikk ASKonsul Børs Gate 355006BERGENcm@elteknikk.no92 06 27 70Elektro
996136442Tana Installasjon ASSøndre Luftjok9845TANAyngve@tanainstallasjon.no97 69 10 02Elektro
995928108Elektro Stavanger ASRandarbergveien 334025Stavangerpost@elektrostavanger.no51 81 58 00Elektro
995962403G4 Elektro ASKirkeveien 1851384ASKERpost@g4elektro.no95 75 05 00Elektro
995015986Multifag ASFrednesøya 213933PORSGRUNNpost@multifag.no80 03 55 00Elektro
995981661ADR Elektro ASDamfaret 25671Oslodag@adrelektro.no22 26 88 09Elektro
994164724Sinus Electro ASElvebakken 808403SORTLANDhans-olav@sinuselectro.no47 83 50 50Elektro
995733676Haneseth Nord-Salten ASPostboks 338283LEINESFJORDbm@haneseth.no95 07 38 07Elektro
896287672Elektro Mo ASHøvleriveien 108602MO I RANAfirmapost.mo@elektro.no75 12 80 50Elektro
996301559Sinus Mosjøen ASLeira 58665Mosjøenstig.antonsen@sinus247.noElektro
971807210Vintervoll AS Avd. FannremOrkdalsveien 4637320FANNREMmarius.aune@vintervoll.no73 89 40 80Elektro
965299424AS Bergen InstallasjonKanalveien 885821BERGENgeir@bergeninstallasjon.no55 90 14 10Elektro
996202402Effekt Elektroentreprenør ASSøderlundmyra 148622MO I RANAfirmapost@effekt.as75 16 46 00Elektro
937876939Kvistad Elektronikk ASSjøgaten 399300FINNSNESfirmapost@kvistad.no77 85 00 00Elektro
996669173Sønnico AS Avd. OsloHans Møller Gasmansvei 9602OSLOsilarvik@sonnico.noElektro
896899562Elinst Oppdal ASIndustriveien Nord 27340OPPDALelinst@ebilag.com90 16 34 32Elektro
976502078Irby Elektro ASRoaveien 183300HOKKSUNDjohnny.irby@c2i.net32 75 25 80Elektro
997003578Austad Elektro ASStrandgata 183750DRANGEDALpost@austadelektro.no47 65 07 77Elektro
997194195Ing. Hagen ASGrindvollstubben 81925Blakerknut.egil.hagen@inghagen.no97 89 22 15Elektro
997216520Hordaland Elektroteknikk ASBåtavika 55630STRANDEBARMpost@he-teknikk.no90 93 99 65Elektro
995853418Bravida Norge AS Avd. Verdal ElektroNeptunveien 67650VERDALvidar.skjerve@bravida.no24 04 80 00Elektro
996387569Elektrikerne ASSandviksveien 2211395Hvalstadhanskristian@elektrikerne.as90 71 70 90Elektro
897688182PowerTech ASGråterudveien 413036DRAMMENatle.stenesto@pt-el.no61 87 84 10Elektro
997899903Imtas Elektro ASNordre gate 28622MO I RANA132178@snnregnskap.no97 62 63 97Elektro
997446925Mosking Elektro ASCaspar Storms vei 16664OSLOedmund@mosking.no95 02 42 13Elektro
979732775Bravida Norge AS Avd. Jessheim ElektroEnergivegen 52050JESSHEIMkjartan.hansen@bravida.no24 04 80 00Elektro
998009391Elektro-Installasjon Drammen ASELEKTROVEIEN 93300HOKKSUNDfirmapost@elektro-installasjon.no90 19 69 63Elektro
998191246Memo Elservice ASIndustriveien 121473LØRENSKOGfinans@memoelservice.no21 42 45 55Elektro
997849108JK Elektroservice ASHans E Kincks gate 4B4021STAVANGERjohnny@jk-el.no92 09 10 30Elektro
998415535Brønnøysund Elektriske ASSømnaveien 958900BRØNNØYSUNDpost@br-el.no97 72 27 35Elektro
923160388NBN Elektro ASMarkegt. 636900FLORØanders.nodseth@incgruppen.no57 75 28 00Elektro
991869565Algrøy Elektro ASTellnes Næringspark 305357FJELLpost@algroyelektro.no56 33 62 40Elektro
9852336322tal Elektro ASHansegardsvegen 16886LÆRDALpost@2tal-elektro.no57 66 79 00Elektro
981400224Ulvesund Elektro ASPostboks 10136718DEKNEPOLLENpost@ulvesund-elektro.no57 85 50 80Elektro
933713601Laksevåg Elektro A/SLyderhornsvei 275848BERGENmagne.sivertsen@laksevag-elektro.no55 34 55 60Elektro
935165911Naustdal Elektro ASTunavegen 26817NAUSTDALnor-ospe@frisurf.no57 81 93 69Elektro
936092497Sætren Installasjon ASGate 16700Måløyfellespost@saetren.no57 85 36 00Elektro
929085884Håvardstun Elektriske ASYtrebygdsvegen 2375258BLOMSTERDALENpost@havardstun.no55 11 47 50Elektro
983246702Elecon ASSæ 138Kunnskapshuset5417STORDfaktura@elecon.no53 40 99 00Elektro
939389040Hm Elektro ASO.A.Devoldvegen 26030LANGEVÅGfirmapost@hmelektro.no70 19 83 00Elektro
980383946Seas Spjelkavik Elektro ASVasstrandvegen 716011ÅLESUNDbh@seas.mr.no70 15 27 70Elektro
931515829O.Løkken A/SIndustriveien 237080HEIMDALome@lokken.no72 84 74 00Elektro
919967765Fremstad & Rokseth ASRingvålveien 227472TRONDHEIMfirmapost@fremstad-rokseth.no72 84 67 75Elektro
938235767Htl Electric Group ASBøen6440Elnesvågenpost@htlelektro.no71 26 66 00Elektro
973178067Caverion Norge AS Avd. MosjøenBrug 118656MOSJØENmosjoen@caverion.no75 11 96 00Elektro
947351141Botn Elektro ASVikaveien 338622MO I RANApost@botn.no75 12 70 50Elektro
923317848Haneseth Midt-Troms ASPostboks 1109370SILSANDmagne@midt-tromselectric.no77 84 41 74Elektro
930050415Industri Maritim El Service IMES AS avd. TromsøStakkevollveien 319010Tromsøterje@imes.no77 66 46 00Elektro
979705883Elektro ASBreverud 29513Altadag.erik@elektroas.no78 44 44 44Elektro
970923136Gabriel Elektro AS-9711Lakselvfirmapost@gabriel-elektro.no78 46 09 99Elektro
979389590Fosser Elektro ASGlendegården1961LØKENfirmapost@fosserelektro.no63 85 03 02Elektro
977051452Elektro Team ASPostboks 857240HITRApost@elektro-team.no93 09 12 00Elektro
948625563KB Elektro ASHolmlundvegen 22312Ottestadolav@kbelektro.no91 69 04 40Elektro
978632378LOS Elektro ASHollundsdalen5430BREMNESfirmapost@los-elektro.no53 42 21 00Elektro
973067400Gudbrandsdal El-Installasjon AS Avd. RingebuOle Steigs gate 112630RINGEBUpost@gei.no61 28 13 00Elektro
984417578Stomas ASTorget 45411Stordstomas@stomas.no53 40 23 40Elektro
986888403Bravida Norge AS Avd. Notodden ElektroSaueheradveien 933683NOTODDENtom.boen@bravida.no35 02 71 20Elektro
981072316Dyrud Elektro ASVekanvegen 33840SELJORDpost@dyrud.no35 05 80 80Elektro
942292937Elkul Elektro ASJohan Tillers vei 27072HEIMDALfirmapost@elkul.no72 84 70 96Elektro
943267596Moss Elektro ASÅrvollskogen 101529MOSSmosselektro@mosselektro.no69 23 34 00Elektro
960608232Slevik Elektriske ASStorveien 51624GRESSVIKpostmaster@slevikelektriske.no69 32 66 66Elektro
943618178Elektroentreprenør Guriby ASLøxaveien 111314VØYENENGAfirmapost@guriby.no67 17 78 50Elektro
985931038El-Service ASBergomsvegen 22686LOMkontakt@elservicelom.no61 21 21 90Elektro
944075542Elektrikern ASHauggata 52850Lenafirmapost@elektrikern-lena.no61 14 36 36Elektro
923156631Moer Installasjon ASStensarmen 3 C3112TØNSBERGpost@moer.no33 35 90 90Elektro
943914559Hauge Elektro ASFrysjaveien 33D884OSLOterje.hauge@hauge-elektro.no22 02 65 00Elektro
979538480Arro Elektro ASSpinnerisletta 953056SOLBERGELVApost@arro.no32 23 60 20Elektro
951274496Solberg Elektroinstallasjon ASGammelgata 102381BRUMUNDDALfirmapost@solberg-as.no62 36 97 80Elektro
932607131Argon Elektro ASIngvald Ystgaards veg 15A7047TRONDHEIMfirmapost@argon.no73 92 44 00Elektro
997998049Elektro Nord ASBomvegen 97725STEINKJERfirmapost@elektro-nord.no74 16 78 00Elektro
961081262Årdalsbakke Elektro ASLona6843Skei i Jølsterpost@aardalsbakke.no57 72 63 60Elektro
980958779P. K. Service ASRanheimsveien 7A7443TRONDHEIMfirmapost@pk-service.as73 84 12 60Elektro
965735496Gol Installasjon ASSentrumsvegen 1323550GOLfirmapost@gol-installasjon.no32 07 36 00Elektro
982122996Amdal Elektro ASSkogmo7863OVERHALLAamdalelektro@iventelo.net74 28 11 19Elektro
981411501Trysil Elektro ASStorvegen 272420TRYSILpost@trysilelektro.no62 45 44 90Elektro
950360739Rasmussen Elektro ASSolakrossveien 84050SOLApost@rasmussen-elektro.no51 65 65 33Elektro
950233486Jensen Elektriske A/S avd. Tromsø/HovedkontorRektor Horst gt. 219009Tromsøfirmapost@jensen-elektriske.no77 75 19 50Elektro
972162159Vintervoll AS Avd. MelhusKarivollveien 907224MELHUSpost@vintervoll.no73 89 40 00Elektro
986273298Haneseth Hadsel ASBørøyveien 228450Stokmarknesaage@haneseth.no76 16 07 00Elektro
974378841Modahl Elektriske ASSofiemyrveien 61412SOFIEMYRfirmapost@modahl.noElektro
950257849Elektroentreprenøren Arendal ASGåselia 124847ARENDALfredrik@eea.no37 00 26 00Elektro
951136662Borge Installasjon ASFrognesveien 73300HOKKSUNDpost@borgeinstallasjon.no32 25 01 00Elektro
966727683Holm Elektro ASFannestrandvegen 536415MOLDEregnskap@holm-elektro.no71 25 44 50Elektro
986354026Gjøvik Installasjon ASKallerudlia 82816GJØVIKrune@gjovik-installasjon.no61 18 80 60Elektro
958346433Flekkefjord Elektro ASSvegeskogen 74400Flekkefjordfirmapost@felektro.no38 32 60 00Elektro
989057871Kjeldal Elektro ASSundbysenteret, Skolegangen 1B3960STATHELLEpost@kjeldalelektro.no35 96 75 50Elektro
984681755Leithe Elektro ASSolheimsveien 85 - 871471LØRENSKOGasbjorn@leithe-elektro.no67 90 76 00Elektro
970976981Ødeskaug Elektro ASSagveien 13160Stokkeelektro@odeskaug.no94 81 30 00Elektro
870935552Elektronor ASMyggveien 69514ALTAfirmapost@elektronoras.no78 43 75 90Elektro
982165482Gaula Elektro ASPrestteigen7290STØRENterje@gaulaelektro.no72 43 35 00Elektro
953343339Sinus Brønnøysund ASStorgata 28901BRØNNØYSUNDfirma@maasoe.no75 00 80 00Elektro
966918942Andreassen og Larsen Elektriske ASMosseveien 1101621GRESSVIKepost@alelektriske.no69 33 99 93Elektro
987647515Plassen Elektro ASTingnesvegen 212353STAVSJØpop@plassen-elektro.no62 35 26 84Elektro
991306412Elektroservice Hallingdal Installasjon AS Avd. GolSentrumsvegen 393550GOLgol@ehi.no32 07 99 50Elektro
911383446Økern Elektriske ASØkernveien 145B580OSLOrr@okernel.no22 64 01 60Elektro
956338948Nilsen Elektro ASGrønligata 21A3188HORTENpost@nilsenelektro.no33 04 52 60Elektro
951398152Vestre Slidre El-Installasjon ASSlidrevegen 102966Slidremorten@vselinst.no61 34 32 90Elektro
956889057West Elektro ASOmagata 1186517KRISTIANSUND Nfirmapost@west-elektro.no71 56 65 00Elektro
859028012Into Elektro A/SSundsvegen 775450SUNDE I SUNNHORDLANDtore@intoelektro.no53 48 20 30Elektro
855343282Tøgersen Elektro ASSpannaveien 185531HAUGESUNDanne.hilde@toel.no52 72 61 61Elektro
858271592Elektronor ASHopen6570SMØLApost@elektronor.no71 54 03 00Elektro
857884922Installatør Håkon Olsen ASMyrane5300Kleppestøhakon@hakon-olsen.no56 15 14 00Elektro
946186368Grenland Elektro ASLundekroken 103940PORSGRUNNper@tg-elektro.no35 57 00 00Elektro
944978682Buvik Elektro ASØstre Rosten 907075TILLERp@buvik.no72 89 64 40Elektro
958553625Lyngdal El-Installasjon ASSolheivn 204575LYNGDAL866095@vismabpo.no38 34 35 27Elektro
955599802EE-Teknikk AS Avd. Lillehammer ElektroPostboks 1642601LILLEHAMMERkaj.kunz@eet.as61 24 65 00Elektro
976038266Th. Kolbeinsen Installasjon ASAustre Karmøyveg 1894250Kopervikpost@th-kolbeinsen.no52 85 08 22Elektro
959556016Fauske Elektro ASSjøgata 608200FAUSKEjonte@fauskeelektro.no75 60 08 10Elektro
859068952Orkdal Installasjon ASORKDALSVEIEN 56 A7300ORKANGERpost@orkdal.as72 48 20 66Elektro
960733185Svensgaard Installasjon ASSvartbekkvegen 202411ELVERUMstein.halvorsen@svensgaard.no62 41 75 00Elektro
960121163Aalmo AS Autorisert ElektroentreprenørHoeggveien 667430TRONDHEIMfaktura@aalmo.no73 80 01 70Elektro
960016785Time Elektro ASHålandsvegen 354340Brynepost@time-elektro.no51 77 15 90Elektro
956109426Norsk El-Entreprenør ASSandstuveien 70A680OSLOjon@nee.as23 39 35 00Elektro
947059580Thorstensen Eftf. AS, El-InstallasjonValløveien 583152TOLVSRØDhans@teft.net33 32 43 88Elektro
956510740Eidsnes Elektro ASLangrabben 566013ÅLESUNDpost@eidsnes-elektro.no70 19 80 20Elektro
950179597Harstad Elektro ASMargrethe Jørgensens veg 39406HARSTADfirmapost@harstad-elektro.no77 04 00 20Elektro
961732778Oslo Elektriske ASSpireaveien 6580Oslofirmapost@oslo-elektriske.no22 63 14 04Elektro
961833132Hurum Elektro ASØstre Strandvei 123481TOFTEpost@hurumel.no32 79 89 10Elektro
961144663Haneseth Harstad ASMercurveien 219485HARSTADharstad@haneseth.no77 01 64 00Elektro
958064764Jensen Elektriske ASHolmengaten 281394NESBRUpost@jensenelektriske.no66 84 74 80Elektro
958862431AS WattRolfsbuktveien 171364FORNEBUmona.lokken@watt.no23 03 58 90Elektro
936709370Forenede Montører Notodden ASTuvenbøygen 53673NOTODDENeber@fmnotodden.no35 02 55 00Elektro
990239673Elmontasje Hamar ASBrugata 562321HAMARfirmapost@elmontasje.no62 54 11 20Elektro
963073380Kopperå Elektro ASMeråker Næringspark7533KOPPERÅfirmapost@k-elektro.no74 81 40 20Elektro
975891895Oddvar Thoen ASSørflatveien 563516HØNEFOSSsalg@oddvarthoen.no32 13 15 27Elektro
963825250Seko Elektro ASPostboks 2272021SKEDSMOKORSETfaktura@seko.no63 87 96 00Elektro
963761244Sandnes Automasjon & Installasjon ASJåttåveien 924020STAVANGERsandaut@sandaut.no51 82 30 70Elektro
982275156Elektro-Fagmannen ASStrømsveien 3251081OSLOdagharald@elektro-fagmannen.no22 90 97 90Elektro
972293687Moelven Elektro AS Avd. RaufossHunnselveien 122830RAUFOSSpost.elektro@moelven.com61 15 96 00Elektro
974293099Bravida Norge AS Avd. Bergen ElektroDamsgårdsveien 1315160LAKSEVÅGbergen@bravida.no56 11 40 00Elektro
964164355Bærum Elektriske ASKirkeveien 53 2 etg1363HØVIKfirmapost@baerumelektriske.no67 58 15 55Elektro
965621962Indre Salten Installasjon ASHåndverksveien 18201FAUSKEbernt-henrik@isi.fauske.no75 60 20 60Elektro
979506465Hope Elektro ASHovinveien 321900FETSUNDelhope@online.no63 88 12 88Elektro
960915917Granrud Elektriske ASLettvintveien 39487OSLOmorten@granrud-el.no22 32 62 20Elektro
966228024Kjell Hansen Elektro ASLeirvikflaten 55179GODVIKkjetil@kjell-hansen.no55 15 40 30Elektro
966291192Service-Elektrikeren AS avd. Nygårdsgaten/HovedkontorNygårdsgaten 495008Bergenfirmapost@se-el.no55 21 05 70Elektro
973104624Bravida Norge AS Avd. Ålesund ElektroPostvegen 26018ÅLESUNDper.magne.bjerkevoll@bravida.no70 13 53 00Elektro
867037322Belsvik Elektro ASPrinsengate 77200Kyrksæterørapost@belsvik.as72 45 40 50Elektro
976538935Sauda Installasjon ASSauda Næringspark4201SAUDAdag-ole@saudainst.no52 78 58 00Elektro
971227435Five Elektro ASStrandveien 35A3050MJØNDALENpost@five-elektro.no32 23 60 40Elektro
912753808Holmedal Elektriske ASHolmedal6982Holmedalpost@holmedalelektriske.no57 73 41 00Elektro
964715378Skagerak Elektro ASFloodmyrveien 173946PORSGRUNNfirmapost@skagerak-elektro.no35 51 61 30Elektro
967229016Follo Elektriske ASMyrveien 21431ÅSpost@folloelektriske.no64 94 10 00Elektro
980349837Delta Elektro ASBåtsmannsgt. 57042Trondheimarnt@delta-elektro.no73 87 83 00Elektro
987902523Elektor Installasjon ASRomedalsvegen 182335Stangefirmapost@elektor.no62 58 21 00Elektro
986389180Helgevold Elektro ASHelgevoldsgården 55585Sandeidjohannes@helgevold.com52 76 60 00Elektro
980402738Firda Elektro ASNordstrandsveien 176823SANDANEfirda.elektro@online.no57 86 87 70Elektro
944914846Spider Industrier ASEvjenvegen 1349024TOMASJORDpost@spider.no77 60 62 60Elektro
880856642Elektropluss ASGullbringvegen 103800Bø i Telemarkpost@elektropluss.no35 06 10 00Elektro
966101253Elektro Installasjon ASMarkveien 178400SORTLANDthomas.fjellheim@elektroinst.no76 11 06 20Elektro
968757598R&M Elektro ASUlsrudveien 20690OSLOkjell@rmelektro.no23 12 71 50Elektro
968958712Elektriker'n Fron ASNedregata 602640VINSTRAks@elfron.no90 99 20 10Elektro
968958356Nopek Elektro ASIndustrigata 153412LIERSTRANDAeno@nopek.no32 24 45 00Elektro
970903461Vik Elektriske ASPostboks 843529RØYSEkai@vikelektriske.no32 16 04 88Elektro
874384372Brødrene Melby ASHjellumveien 962322RIDABUepost@br-melby.no62 52 94 21Elektro
958380976Birkeland Elektro AS4760BIRKELANDh-aamli@online.no37 27 61 08Elektro
881489392Elektro 4 ASBorgeveien 53712SKIENasbjorn@elektro4.no35 90 01 00Elektro
967725560Alfa Installasjon ASWergelands gate 92821GJØVIK101@elkonor.no61 17 18 23Elektro
981562933Helland Elektro & VVS ASEikelandsheiane5640EIKELANDSOSENingemar@helvvs.no56 58 06 20Elektro
971509120Vangen Elektriske ASBrynaskogen 25705VOSSfirmapost@vangen-elektriske.no56 52 36 66Elektro
965558268Hako Elektro ASEnsjøveien 12 D655Osloocs@hako-elektro.no23 05 81 30Elektro
974413663Arild Andersen Elektro ASHEGDALRINGEN 263261LARVIKaa@aaelektro.no33 13 55 90Elektro
968135244Vik Elektro ASTrohaugen6393TOMREFJORDpost@vikelektro.no71 18 81 00Elektro
987814136Ryfylke Elektro ASKyrkjegata 104200SAUDAfrode@ryfylke-elektro.no52 78 68 68Elektro
934282299Team Installasjon ASVarnaveien 11524MOSSpost@teaminstallasjon.no22 23 63 90Elektro
976550552Elektroentreprenør Arne H. Johansen ASStorgata 559406HARSTADfirmapost@arnejohansen.no77 07 99 70Elektro
946995517AS Even CudrioBarkåkerveien 473157BARKÅKEReven@evencudrio.no33 00 31 00Elektro
957667139Stryn Elektro ASTonningsgata 276783STRYNprosjekt@strynelektro.no57 87 29 20Elektro
874392022Haugsnes Elektro ASStrandveien 199990Båtsfjordtih@haugsnes-elektro.no78 98 57 50Elektro
993517534BI ELEKTRO ASStorhammeren 355145FYLLINGSDALENpost@bi-elektro.no55 15 50 80Elektro
971140445Elektroservice Kristiansund ASIndustriveien 4B6517KRISTIANSUND Noddarne@elservice.no71 58 06 10Elektro
976052560Abicon Elektro ASKobbervikdalen 1193036DRAMMENmail@abicon.no32 88 25 50Elektro
971505192Tønsberg Elektriske ASSeverin Kjærsvei 453101TØNSBERGpost@tonsberg-elektriske.no33 37 99 90Elektro
961580722El-Co ASSvartvassveien 66650SURNADALpost@el-co.no71 66 46 30Elektro
975969991Harestad Elektriske ASStrandbakken 54070RANDABERGfirmapost@harestad.no51 41 49 49Elektro
977040256H-I Elektro ASLakkegata 73562OSLOpost@h-i.no22 67 89 00Elektro
973179306Kvikne-Rennebu Kraftlag SAPostmyrveien 217391RENNEBUpost@krk.no72 42 80 00Elektro
974281147Fusa Elektro ASTorsneset 215640EIKELANDSOSENpost@fusa-elektro.no56 58 07 50Elektro
885284752Ferstad Installasjon ASRise6723SVELGENjostein@ferstadinstallasjon.no57 79 13 57Elektro
985565619Foss Elektro ASSolumsgata 2B3919PORSGRUNNpost@foss-elektro.no35 51 45 00Elektro
976605446Kvål El-Installasjon ASGamle Flaarønningbygget7234Lerfirmapost@kvalel.no72 85 27 00Elektro
977539560Borgeskogen Elektro ASBorgeskogen 223161STOKKEelektro@borgeskogen.no33 30 59 70Elektro
978614760Elektrikertjenesten ASEkebergveien 3121166Oslodag@etjenesten.no23 16 80 70Elektro
975971554Elektrikerservice ASIlevollen 117018TRONDHEIMov@elektrikerservice.no73 84 13 50Elektro
979384378ALT Installasjon ASSkaugveien 23178VÅLEoivind@altinstallasjon.no33 06 10 20Elektro
978656633Engerdal Elektro ASEngerdalsveien2440ENGERDALpost@engerdal-elektro.no62 45 82 90Elektro
974534223Eikefjord Elektro ASVikaveien 196940EIKEFJORDpost@eikel.no57 74 45 90Elektro
948480468Folldal Industrielektro AS2580FOLLDALfelektra@online.no62 49 02 23Elektro
979523319Re Elektroinstallasjon ASRevetalgaten 63164REVETALjan.arild@re-el.no33 06 24 34Elektro
868491922Teddy Jenssen El. Installasjon ASNordre Kullerød 213241SANDEFJORDteddy@teddy-jenssen.no33 48 09 05Elektro
976027663PEC Installasjon ASHalfdan Wilhelmsens alle'483117Tønsberginstallasjon@pec.no33 37 70 00Elektro
979813058Håvardsrud Tollefsen Ruud Elektro ASBygdevegen 313588DAGALIpal.oddvar@htr-elektro.no32 08 98 65Elektro
979287828Elektro-Term ASFekjan 61378NESBRUpost@elektro-term.no66 84 90 50Elektro
933866904Normann Elektro ASLørensvangen 23580Oslots@netek.no22 07 08 80Elektro
930884820Hoel Elektro ASFrydenbergveien 48575OSLOhoelelektro@hoelelektro.no22 60 27 60Elektro
912766977Holmsens Elektro ASFredheimvn.31087OSLOinstallasjon@holmsens.no91 74 14 89Elektro
968545337Lefdal Installasjon ASBærumsveien 3751346Gjettumlefinst@lefdal.no25 14Elektro
948248638Ski Elektriske Installasjon ASSanderveien 21401SKIfirmapost@skiel.no64 86 05 50Elektro
911385112Vestby Elektro-Service ASGamle Støttum vei 181541VESTBYfirmapost@vesas.no64 98 30 40Elektro
960433440Ås Elektriske ASRaveien 21430ÅSfaktura@aas-elektriske.no64 94 10 65Elektro
986044272T & B Hansen Installasjon ASHaldenveien 3211923SØRUMfirmapost@tbinstallasjon.no63 86 80 60Elektro
959988706Elektroservice ASSørumsgaten 322004LILLESTRØMmarit.aasen@elserv.no63 80 40 40Elektro
917339236Ørnulf Wiig Installasjon ASSlependveien 481348Slependenpost@wiig.no67 57 20 20Elektro
943725799TT Elektro A/SLommedalsveien 2301353BÆRUMS VERKtom@ttelektro.no67 87 69 00Elektro
978594298T R Elektro Torry Ringkilen ASLøkenveien 51Søndre Skigård1400SKIt.r.elektro@online.no64 87 16 45Elektro
948685957Strømsborg & Enersen ASPrestegårdsveien 131912Enebakkpost@stromsborg.no64 92 63 00Elektro
959507481Fetsund Elektro ASLundveien 35 A1900FETSUNDfetel@fetsundelektro.no63 88 77 20Elektro
927830345Sæther Elektriske ASNittedalsgaten 312000Lillestrømpost@saetherelektriske.no40 49 49 92Elektro
939141707Partner Elektro ASTrondheimsveien 1232021SKEDSMOKORSETpost@partner-elektro.no63 87 93 20Elektro
912385787Olaf Hansens Eftf. ASSvenskegt. 81776HALDENmail@ohansen.no69 18 19 06Elektro
895489522Bravida Norge AS Avd. Moss Elektro ServiceCarlbergveien 61526MOSSkent.vilhelm.trevor@bravida.no69 26 26 00Elektro
995488728Bravida Norge AS Avd. Fredrikstad ElektroWillbergjordet 11605FREDRIKSTADbent.lislerud@bravida.no69 35 94 00Elektro
964518130Tor Johansen Elektriske ASTuneveien 81705SARPSBORGpost@torjohansenelektriske.no69 13 98 70Elektro
966922877Andersen Elektro ASNYE TINDLUNDVEI 171718GREÅKERhenning@andersenelektro.no69 10 21 90Elektro
935066778Kråkerøy Elektriske ASStabburveien 241617FREDRIKSTADpost@krel.no69 36 09 90Elektro
861592812Østlandske Elektro ASTørkoppveien 101570DILLINGpost@ostlandske-elektro.no69 23 63 30Elektro
859890652Jens Dahl ASIndustriveien 272212KONGSVINGERpost@jensdahl.no62 81 44 83Elektro
928923819Otto Moen Installasjon ASStorgata 132670OTTAOtto-Moen.Installasjon@otto-moen.no61 23 09 00Elektro
916188331Stange Elektriske ASHeggedalsvegen 22335Stangeefaktura@stange-elektriske.no62 58 56 60Elektro
982000874M.Carlsen & Sønn ASStorlinna 882760BRANDBUgerd@mcarlsen.no61 33 68 80Elektro
911272660Edvardsen Elektro ASKornsilovegen 2 2316 HAMAR2305HAMARfirmapost@edvardsen-elektro.no62 51 86 00Elektro
954721256Sentrum Installasjon ASRingveien 132815GJØVIKfirmapost@sentrum-installasjon.no61 13 86 80Elektro
930358789Skogvang Installasjonsforretning A/S Avd. GausdalGausdalsvegen2651ØSTRE GAUSDALinstallasjon@skogvang.no61 22 66 99Elektro
989208543Espeseth El-Installasjon asJernbanevegen 412666LORApost@espeseth.no61 24 38 83Elektro
951731617Østbye & Sletmoen ASStorgata 68A2609LILLEHAMMERpost@oogs.no61 24 67 10Elektro
931142550EL-FAG ASValdresvegen 12900FAGERNESelfag@elfag.as61 36 66 20Elektro
959954666Installasjonsservice ASDalstuvegen 92340Løtenfirmapost@installasjonsservice.no62 54 73 00Elektro
935179874Arneberg Elektro ASNegardsveien 252270FLISAingrid@arnebergelektro.no62 95 27 00Elektro
988277231Øistad Elektro ASHovsgutua 42711GRANterje@oistad-elektro.no61 33 03 48Elektro
935762286Valdres Installasjon ASTyinveien 62900FAGERNESvaldinst@online.no61 36 28 00Elektro
936792626Nord-Østerdal Elektroservice AS avd. Alvdal/HovedkontorPostboks 82560ALVDALpost@noes.no62 48 82 30Elektro
961773490Ingeniør Ivar Pettersen ASEngene 453015Drammenfirmapost@pettersen.no32 21 21 21Elektro
935900557Brødrene Helgesens Eftf. ASBarbroveien 73511HØNEFOSStm.trondsen@brhelgesen.no32 14 01 40Elektro
983825486Lys og Kraft Installasjon ASHønengata 653515HØNEFOSSinstallasjon@lysogkraft.no32 10 99 70Elektro
932130394Pet Installasjon A/SHalfdan Wilhelmsens Alle 373105TØNSBERGfirmapost@petinstallasjon.no33 30 13 90Elektro
985831785Vartdal Elektriske ASSolhaugveien 33140NØTTERØYrichard@vartdal.no33 32 06 22Elektro
933918645Svendby Elektriske ASGeithusveien 1103370VIKERSUNDpost@svel.no32 78 14 00Elektro
997476379Sommerfelt Elektro ASKongensgate 173256LARVIKroald@esommerfelt.no33 18 30 15Elektro
919811714Per Øverland A/S, Aut.Inst.Engerbakken 143946Porsgrunnper-over@online.no35 93 38 60Elektro
947390287Elektro A Sjølyst ASTjøllingveien 4663280Tjodalyngstein@asjolyst.no33 13 99 33Elektro
982735106Fagelektro ASPostboks 1804900Setesdalgunnar@fagelektro.no37 16 11 33Elektro
931687336Nils Kloster ASNesgata 194480KVINESDALastrid@nilskloster.no38 35 88 40Elektro
931370367Richard Andersen Elektro ASKystveien 134841ARENDALpost@dinelektriker.com37 01 58 00Elektro
980891674Søgne Elektriske A/SLinnegrøvan 244640SØGNEvidar@sogneelektriske.no38 05 30 30Elektro
980684989Elektro-Sør ASMikkelsmyrveien 44515MANDALkjell.arvid@elektro-sor.no38 27 13 90Elektro
981992598LRE Elektro A/SIndustriveien 74580LYNGDALlre@lre-elektro.no38 33 16 60Elektro
910405004Avitell ASIndustrigata 54632Kristiansandkarl@avitell.no38 17 88 88Elektro
978662463Evje Elektroservice ASVerksveien 164735EVJEpost@ees.no37 92 95 00Elektro
926207806Helgevold Elektro Haugesund ASSaudavegen 57725585SANDEIDfaktura@helgevold.com52 76 60 00Elektro
984082274Carlsens Elektro Installasjon A/SDaleveien 294328SANDNESrein@cei.no51 60 19 80Elektro
810034882Sandnes Elektriske Forretning AS Avd. InstallasjonLanggaten 874306SANDNESpost@sandneselektriske.no51 68 57 00Elektro
915581714Rønning Elektro ASZetlitzveien 24017STAVANGERronningelektro@ronning-el.no51 82 80 00Elektro
960853687JATEC ASSmedasundet 585501HAUGESUNDpost@jatec.no52 70 30 30Elektro
961122422Svithun Elektro ASLuramyrveien 94313SANDNESpost@svithun-elektro.no51 70 97 20Elektro
917525269Åkra Elektriske ASAustigard 184270ÅKREHAMNakra@elkjop.no52 84 45 45Elektro
915211631AS Pettersson & GjellesvikC.Sundtsgt 525817BERGENbjorn.kildedal@pg-elektro.no55 54 90 00Elektro
917027781Urheims Elektrokompani ASChr. Michelsens gate 95012BERGENkontakt@urheim.no55 90 44 20Elektro
985160775Mølster Installasjon ASDugstadfossen 15710Skulestadmoinst@molster.no56 52 96 00Elektro
959682496B Mikkelsen ASSmelteverkstomta5750ODDAfirmapost@bmi.no53 65 00 00Elektro
942628846AS Korsvold ElektroinstallasjonGotevollen 75260INDRE ARNAtk@korsvold-elektro.no55 24 05 44Elektro
955366492Ernst Eismanns Eftf. ASJordalsveien 425105EIDSVÅG I ÅSANEernst@eismann.no55 33 37 30Elektro
937610440Magnus M Thunestvedt ASArnadalsflaten 95262ARNATVEITinst@thunestvedt.no55 39 19 00Elektro
952054511Holen Installasjon ASFjørevegen 226856Sogndalpost@holen-installasjon.no57 67 75 00Elektro
968467530Øygarden Elektriske ASSkjergardsvegen 13765363Ågotnesmona@oygarden-elektriske.no56 38 24 40Elektro
984274335Kvam Elektro ASHardangerfjordvegen 6425604ØYSTESEtormod@kvamelektro.no56 55 00 00Elektro
919231432Elektroinstallasjon ASDamsgårdsveien 165058BERGENpost@elektroinstallasjon.no55 20 79 50Elektro
929874390Risnes Elektro ASIdrettsvegen 95936Mangerre@risneselektro.no56 34 96 20Elektro
935694612Installatør Johs.O.Ystanes ASSentrumsgården 15782KINSARVIKrstein@ystanes.no53 66 33 56Elektro
947070622Kvinnherad Elektro ASVangsvegen 135470Rosendalkjh@k-el.no53 48 28 00Elektro
939351191Fjeldseth ASHåkon Vll s gate 217441TRONDHEIMjohn.w@fjeldseth.no73 84 84 00Elektro
910483285Berg & Wigum ASTyholtveien 637052Trondheimketil@berg-wigum.no73 53 76 00Elektro
929314832Vintervoll ASIngvald Ystgaard veg 237450TRONDHEIMpost@vintervoll.no73 89 40 00Elektro
951377171Brattvaag Electro AS avd. Brattvåg/HovedkontorSkjelt-Ole Bakken 16282BRATTVÅGoffice@brattvag-elektro.no70 20 81 00Elektro
925230014Elpartner ASDybdahls veg 37051Trondheimfirmapost@elpartner.no73 93 99 90Elektro
971000244Haaland ASSøderlundmyra 188622MO I RANAfakturamottak@merkantil-consult.no75 12 77 77Elektro
917285284Fr. Wangsvik ASKong Øysteinsgata 248301SVOLVÆRpost@wangsvik.no76 06 61 50Elektro
912326098Haneseth Bodø ASPlassen 18006Bodøsn@haneseth.no75 53 50 50Elektro
986361553Strands Elektriske ASIndustriveien 148517NARVIKbjorn.eliassen@strandel.no76 97 76 40Elektro
942143710Gagama Elektro ASLeirvikhøyda 89610RYPEFJORDfirmapost@gagama.no78 42 75 20Elektro
976278682Ramberg Elektro ASFlakstad varehus8380RAMBERGviggo@rambergelektro.no76 09 32 06Elektro
935633702Mikalsen Installasjon ASStrandveien 519189SKJERVØYhans-kr@online.no77 77 78 70Elektro
941578861Kolbjørn Olsen ASMålselvSenteret9325BARDUFOSSpost@kolsen.as77 83 03 00Elektro
935308984Andøy Installasjon ASIndustriveien 2B8483ANDENESandoyins@tnett.no76 14 10 60Elektro
919513845Leithe & Christiansen A/SOle Deviks vei 2666OSLOpost@lc.no23 05 14 70Elektro
986047042Lysmester'n ASHaslevangen 45C579OSLOjantore@lysmestern.no23 37 80 90Elektro
970994149AS ElektriskSandakerveien 24 D, bygg F 4473OSLOpost@elektrisk.no22 87 16 00Elektro
979213832Eiklid & Ekdahl Elektro ASStanseveien 9975Olsokontor@eee.no22 16 19 40Elektro
929791703Elektro-Team ASSinsenveien 38585OSLOketil@elektro-team.as23 24 25 26Elektro
910295764Olaf Helge Ask ASTangengaten 123300HOKKSUNDerik@askelektro.no32 75 50 87Elektro
982777461Ål Installasjon ASSundreveien 1723570ÅLpost@aalinst.no32 08 19 99Elektro
957866697Tjøme & Hvasser Elektriske ASØstveien 6013165TJØMEmartin@th-elektriske.no95 03 40 00Elektro
891240902Bettum Elektro ASVearveien 333173VEARpost@bettumelektro.no33 36 51 30Elektro
934193466Per Johansen AS,Elektroinst.Smidsrødveien 1103120Nøtterøyper@perjohansen.no33 32 20 94Elektro
930425370Numedal Installasjon A/SSentrum 323630RØDBERGjbn@numedal-innstallasjon.no32 74 14 90Elektro
941163343Krøderen Elektro ASKrøderen3535KRØDERENjen@eke.no32 14 70 50Elektro
966284420Kragerø Elektriske ASKirkegaten 143770KRAGERØhelen@krageroelektriske.no35 98 65 60Elektro
977092418Sandefjord Elektro ASHegnasletta 93217SANDEFJORDmail@sandefjordelektro.no33 42 32 00Elektro
976550544Finn Haugen Elektroentreprenør ASArbeidergata 113051MJØNDALENgry@finnhaugen.no32 23 14 50Elektro
935399114Tollefsen & Lie Elektriske A/SLaskenveien 703221Sandefjordpost@tollie.no33 42 32 40Elektro
829367912Elektron ASSteinbergveien 483053STEINBERGpost@elektron-as.no32 87 77 57Elektro
933327515A.M.Lassen ASGrensegt. 33061SVELVIKsven.myhre@lassen.no48 28 40 00Elektro
939896066Grytnes Elektriske A/SBromsvn. 93183Hortenhans-erik@grytnes.no33 04 42 00Elektro
986643842Sola Elektro ASSolakrossvegen 314050SOLApost@sola-elektro.no51 65 02 08Elektro
981513886Rogaland Elektro ASKvitsøygaten 304068STAVANGERpost@rogalandelektro.no51 85 50 00Elektro
982587786Elektrofag Jæren ASIndustrigt. 24362Vigrestadpost@elektrofag.no51 79 11 70Elektro
984388284Frøvik Elektro ASBjelland5559SVEIOarild@frovikelektro.no53 74 00 00Elektro
914392489Åge J. Monsen ASEdvard Griegsvei 3B5059Bergenkontor@elkontakt.no55 29 39 40Elektro
986751718Helland Elektro ASKanalvegen 45955LINDÅSpost@helland-elektro.no56 36 03 30Elektro
957892752Fristad Elektro ASGrytøyra6967HELLEVIK I FJALERpost@fristadelektro.no57 73 77 30Elektro
947335219Nordhordland Elektro ASLindåsvegen 1535914ISDALSTØpost@nordhordland-elektro.no56 35 73 80Elektro
919546646Nilsson Haras ASMarkveien 218402SORTLANDpost@nilssonharas.no76 20 30 00Elektro
983494226Nilsson ASJernbaneveien 858037BODØfirmapost@nilsson.no75 50 37 50Elektro
986444327Nilsson Mo ASHøvleriveien 108622MO I RANAwilly.pedersen@nilsson.no75 12 78 80Elektro
987772549Rørservice innlandet asRingsakervegen 172380BRUMUNDDALgeir@vvsinnlandet.no90 41 62 60Elektro
985727139BME Installasjon ASKanalveien 555068BERGENpost@bmei.no55 94 67 00Elektro
999056253Elektriker 1 Romerike ASBibliotekgata 301473LØRENSKOGpost@elektriker1-romerike.no94 15 55 04Elektro
999025749Ledende Elektro ASNordbyveien 171400SKIivar@ledende-elektro.no41 44 66 44Elektro
90054965Elektriker Øst ASpost@elektrikerost.noElektro
998852978Leif Lote ASSørstrandsvegen 436823SANDANEpost@leifloteas.no57 86 54 22Elektro
991306331Elektroservice Hallingdal Installasjon AS Avd. GeiloStølsvegen 423580GEILOgeilo@ehi.no32 09 59 60Elektro
979982046Førde Elektro og Rør AS Avd InstallasjonFirdavegen 166800FØRDEtom@forde-elektro.no57 72 39 90Elektro
980373835Moelven Elektro AS Avd MoelvPostboks 542391MOELVpost.elektro@moelven.com23 03 78 00Elektro
983080316Elmo Teknikk ASGammelseterlia 126422MOLDEfaktura@elmo.no71 21 33 00Elektro
986818227Simex AS Avd. InstallasjonKanalarmen 104052RØYNEBERGel@simex.no51 57 86 00Elektro
987582561Bravida Norge ASØstre Akervei 90596OSLOBjorn-Erik.Saga@bravida.no24 04 80 00Elektro
990518831Tratec Teknikken ASLundevågveien 3C4550FARSUNDjeh@tratec.no91 65 84 84Elektro
995306433J M Hansen Installasjon AS Avd. TromsøÆrfuglvegen 3A9015TROMSØfirmapost@jmhansen.no47 66 65 00Elektro
998184371Multivolt ASLifjorden6957Hyllestadpost@multivolt.no95 78 30 00Elektro
996619583Straume Elektriske ASSmålonane 25353STRAUMErfo@straumegruppen.no55 50 01 00Elektro
993467197Hus Elektro ASHeiane5406STORDpost@hus-elektro.no40 83 02 21Elektro
991882979Montørservice ASMjukebakkane 55918Frekhaugharald@montorservice.no41 20 77 85Elektro
996741311Ishavsbyen Elektro ASConrad Holmboes veg 19F9011TROMSØpost@ishavsbyenelektro.no90 83 40 90Elektro
835980952R.E. Gjesdal ASSandnesveien 204330ÅLGÅRDraqnar.gjesdal@rogalandelektro.no51 61 71 52Elektro
987877103El Jon ASKlubbholmen 6C9409HARSTAD77 06 65 22Elektro
990765154Elektro 1 Hitra & Frøya ASBarman7250MELANDSJØedmund@e1hf.no97 41 11 11Elektro
998438756TrønderEnergi Elektro ASTempevegen 457037TRONDHEIMpost.elektro@tronderenergi.no72 87 81 00Elektro
987660392Aa Elektro Installasjon ASKråkstadveien 11400SKIinger.marie@aaele.no69 83 30 10Elektro
879296242Gulbrandsen & Olimb ASTvetenveien 164671OSLOjan@g-o.no22 80 37 50Elektro
999644635El-Service Din EL og IT Installatør ASStokke Ravei 5093160STOKKEtrygve@el-service.biz92 82 79 64Elektro
911655705Edvardsen Elektro ASAslak Boltsgate 40E2316HAMARfirmapost@edvardsen-elektro.no90 69 59 00Elektro
980145433Elektroide ASHolterveien 41448DRØBAKhilde@elektroide.no64 93 63 60Elektro
812076272Elektro 12:24 ASStølsvegen 34 A3580GEILOpost@elektro1224.no97 04 79 70Elektro
911948680Lillehammer Elektro ASTomtegaten 62615LILLEHAMMERpost.le@eet.no61 24 65 00Elektro
999247318Fag-Elektro ASBråtan 222080EIDSVOLLpost@fag-elektro.as63 90 42 77Elektro
916064667Elektro Installatøren ASNedre Eikervei 37E3045DRAMMENdokken@elektroinstallatoren.no95 30 16 26Elektro
946951323Nordkontakt ASPostboks 14408037BODØnordkontakt@nordkontakt.no75 55 05 00Elektro
994263501Elektrikern Bodø ASPostboks 998088BODØ21 64 22 91Elektro
989067435Hærås Elektro ASFrigstad4646FINSLANDpost@helektro.no38 18 02 26Elektro
998540860M Carlsen & Sønn ASStorlinna 882760BRANDBUrune@mcarlsen.no61 33 68 80Elektro
998989922Sperrevik Elektro ASKolskogheiane 65210OSpost@sperrevik.no56 30 91 70Elektro
998784808Alfred Nesset Elektro ASTonningsgate 236006ÅLESUNDtor.nesset@alfrednesset.no90 52 09 05Elektro
991277943Gardermoen Elektro ASTorgeir.Sagen@gelektro.no63 94 89 00Elektro
979977123Elnett Øst ASBrugata 562321HAMAR97 72 94 85Elektro
987183829Skarpsno Elektro ASSkarpsnovegen 42390MOELVvegard@skarpsno-elektro.noElektro
979620039INSTALLATØREN ASAlkevegen 109015TROMSØpost@installatoren.no77 66 70 10Elektro
912170845Havnerås Elektro ASJøriberget 126520FREIpost@havel.as99 02 75 75Elektro
911948745Ringsaker Elektro ASStorgata 1362390MOELVpost.re@eet.as62 36 83 00Elektro
911950707Raufoss Elektro ASFabrikkveien2830RAUFOSSservice@eet.as61 19 40 80Elektro
811948772Storhamar Elektro ASStorhamargata 552317HAMARpost.se@rrt.no62 55 55 60Elektro
991638768Årnes Elektro ASØvre Hagaveg 22150ÅRNESamj@gelektro.no63 90 07 80Elektro
912230198Elektriker'n I Vest-telemark ASKviteseidvegen 17013853VRÅDAL35 05 63 50Elektro
811600792Eltera ASBillingstadsletta 461396BILLINGSTADfakturamottak@eltera.no90 14 01 00Elektro
911681935Orkla Elektriker ASBårdshaug vest7301Orkangerpost@orklaelektriker.no97 99 53 80Elektro
945955678Meland Elektro A/sMjåtveitflaten 455918FREKHAUGpost@melandelektro.no56 17 87 00Elektro
913017579Centrum Elektro ASPostboks 484801ARENDALpost@centrum-elektro.no37 00 52 00Elektro
979394179Nedig ASPostboks 3764803ARENDALfaktura@nedig.com37 00 23 90Elektro
968366076Datelco ASRyensvingen 2680OSLOlars.lovaas@datelco.no22 67 20 62Elektro
985700230Elektrikertjenesten Halden AShalden@elektrikertjenesten.noElektro
990738254Elektrikertjenesten Sarpsborg-Fredrikstad ASElektro
983093280Hålogaland Elektro ASSeljestadvegen 53A9406HARSTADpost@hle.noElektro
986673768Nymoe Elektro ASrolf@nymoeelektro.noElektro
996341275Proff Elektro ASTempeveien 337037TRONDHEIMpost@proffelektro.no95 48 00 00Elektro
930349607Zenith Elektro ASElektro
985541590Østa Elektro AShege@osta-elektro.noElektro
983939201Focus Elektro ASOle Deviks vei 16B666OSLOpost@focuselektro.no22 65 69 55Elektro
986113339Elektriker Bekkevold ASNedre Hagaveg 172150ÅRNESfaktura@bekkevold-as.no63 90 62 90Elektro
974526166El Inst Bjarne Sjøvold ASPostboks 335346ÅGOTNESpost@sjovold.as56 33 44 01Elektro
976 761 790MADSEN ELEKTRO ASjon.bjarne@madsenelektro.noElektro
994272713Optiel Vest ASFabrikkveien 24033STAVANGERoj@optiel.no51 57 15 52Elektro
995 519 771OPTIMAL ELEKTRO ASfredrik@optimalelektro.noElektro
993730475Fåvang Elektro ASTromsnesvegen 232634FÅVANGfaktura@favangelektro.no61 28 00 00Elektro
989664875El-kontakten ASHåndverksveien 21405LANGHUSjorn@el-kon.no99 56 89 69Elektro
962927033Ryfylke Elektriske ASRådhusgaten 264100JØRPELANDges@ryfylke-elektriske.no51 74 06 00Elektro
988352594Haneseth Holding ASPostboks 1848001BODØ75 53 50 50Elektro
912569101Sofienberg Elektro ASAlf Kristoffersens vei 111396BILLINGSTADthomas.nilsen@sofienbergelektro.no22 72 00 00Elektro
973090046Oras AS Avd. Elektro SandvikaHamangskogen 601338SANDVIKAmorten.rene.thomassen@oras.no22 02 43 00Elektro
964144613El Installatøren Holding ASSeljestadveien 309406HARSTADpost@elinstallatoren.no77 01 89 50Elektro
986554343El Installatøren Harstad ASSeljestadveien 309406HARSTAD94 83 79 55Elektro
986554408El Installatøren Narvik ASSeljestadveien 309406HARSTAD76 94 01 10Elektro
972410438Alfa Elektro ASVegsundbakken 206020ÅLESUNDpost@alfael.no70 14 84 00Elektro
980382028Aida Elektro ASBaker Østbyes vei 51351RUD67 15 02 48Elektro
913405943Øystese Elektriske ASHardangerfjordvegen 5715610ØYSTESEalf@oelas.no56 55 05 70Elektro
899658922Engesland Elektro ASVendla 21A1397NESØYApost@enegerslandelektro.noElektro
911683709Elisenberg El-installasjon ASSkogbrynet 112316HAMARelisenbergel-edvin@online.no90 82 30 01Elektro
991541861Tp Elektro ASHensrudvegen 332870DOKKAtorpart@online.noElektro
980429067Brødrene Kolstad Installasjon ASJernbaneveien 251369STABEKKpetter@kolstadinst.no67 10 27 80Elektro
974994860Luster Energiverk AS InstallasjonGaupnegrandane6868GAUPNEfrank@leinstallasjon.no57 68 29 29Elektro
899551702El-Konsult ASVikstrøm7250Melandsjøpost@el-konsult.no95 25 15 00Elektro
933251233Stord Elektro ASSagvågbrekke 25410SAGVÅGpost@stordelektro.no53 45 60 90Elektro
912185052Elektro Experten ASHvamsvingen 9 -112026SKJETTENfaktura@elektroexperten.no63 84 36 50Elektro
980872041Elmann ASTvetenveien 164671OSLOrune@elmann.no22 26 63 60Elektro
947707981Sørfold Kraftlag SA/indre salten energi8226Straumen75 69 84 00Elektro
967907103Riis Elektro AS1771Haldeneb@riiselektro.no69 18 15 75Elektro
974531682Roverud Elektriske AS2211Kongsvingertor.erik.lobakk@roverud-elektriske.no62 82 61 73Elektro
977498279Elektro Øst Installasjon ASBrugsvegen 52390MOELVpost@elektroost.no62 36 90 66Elektro
986617884Team Elektro Halden AS1765HALDENpost@teamelektro.no99 49 79 99Elektro
987356367Ampére Installasjon & Service AS1352Kolsåspost@ampere.nu95 07 95 55Elektro
987989858Brattøy Elektriske AS8001Bodø45 27 26 07Elektro
988816531Hveem Elektro AS2848Skreiajohan@hveemelektro.no46 41 35 58Elektro
990537747Trg-Elektro AS667Oslo22 72 18 90Elektro
991677313Kirkenær Elektro AS2260Kirkenær97 71 98 51Elektro
997274253Elektrofil AS481Oslopost@elekrofil.as22 22 54 99Elektro
998546419Borgen Elektriske ASBleikeråsen 101387Askerpost@borgenelektriske.no99 04 39 87Elektro
998602130Henning Elektro ASSteinveien 113292STAVERNinvoice.873943@vismabpo.no33 12 87 10Elektro
980377385Landro Elektro AS5353Straume56 32 23 10Elektro
983247946Skude Elektro AS4297Skudeneshavnmail@skudeelektro.no52 83 36 00Elektro
984802730Wethal El-Fag AS653Oslowethal@controlplus.no22 37 56 00Elektro
985509514Elektrikern Mosjøen AS8657Mosjøen75 17 39 55Elektro
998438241IP Elektro ASØvre Vilmones 218648KORGENfirmapost@ipelektro.no75 19 58 10Elektro
983080499Nansen Elektro ASStåvikroken 71339VØYENENGA67 13 74 21Elektro
997795849Flander Elektro ASSkøyen allé 2667OSLOhenrik@flanderelektro.noElektro
996373959El-team Rana ASKrokveien 298613MO I RANA41 75 55 00Elektro
996946509Lindesnes Elektro ASPostboks 444522LINDESNESpost@lindesneselektro.noElektro
992833769Hemnes El-installasjon ASBergerudveien 21970HEMNESjarle@hemnesel.no63 85 86 71Elektro
913492005Aabakken & Engeby Elektro ASVassbunnveien 591388BORGENerik@aabakken.as90 79 27 91Elektro
985449341Slorbak & Thoresen ASNordre Blixrud vei 41940BJØRKELANGENfrode@slorbak.no63 85 61 51Elektro
913822323Hovden Elektro ASNedstegata 75601NORHEIMSUNDkontakt@hovdenelektro.no56 55 56 10Elektro
998209226Buskerud Elektro ASTeglverksveien 13413LIERtorgeir@buskerudelektro.no97 65 15 48Elektro
996913058Asker Elektro AS vestre aker elektroHoffsveien 11275OSLOaskerelektro@ebilag.noElektro
830946152Mork & Stendahl Elektro ASFeltspatveien 581155OSLOpost@mork-stendahl.no41 61 14 50Elektro
997781694Installatørene ASEnsjøveien 22661OSLObjorn@innstallatorene.no45 80 09 01Elektro
913644530Løten Elektro ASGrinderengsletta 22340LØTENterje@loten-elektro.no62 59 28 50Elektro
913465679EL 24 Sykkylven ASAuregata 176230SYKKYLVENpost@el-24.no41 24 24 24Elektro
912184943El-Design ASÅstadryggen 71396BILLINGSTADmartin@el-design.no97 12 00 97Elektro
912164772Åms El Service ASBrynsvegen 1001352KOLSÅSmarkus@amsel.noElektro
995725843Glomma Elektro ASBlakervegen 11A1920SØRUMSANDamj@gelektro.noElektro
948897652Åsbø ElektroViljarshaugen 75538HAUGESUNDainsta@online.no52 73 19 07Elektro
897790882Elmannelektro ASHestemyrveien 103050MJØNDALENp-ingul@online.no46 90 98 36Elektro
972395730Imtech Norge AS Avd. Elektro Økernveien OsloØkernveien 121579OSLO5077@invoicecenter.net23 12 86 50Elektro
913066308Elektro 1 Sande ASGallebergveien 103070SANDE I VESTFOLDeirik@elregelektro.no33 78 55 50Elektro
925191086Kabelvåg Elektro ASValsetveien 18370LEKNEStanja@kabelvaag-elektro.no76 06 66 30Elektro
989994921Steinsvik ASRundhaug 255563FØRRESFJORDENmagali.rousseau@steinsvik.no52 75 47 00Elektro
974506521Ing. Mosness Norstad AS Bravida Norge AS, Ing Mosness NorstadTollbugata 373044DRAMMENpost@mosness.no32 80 80 40Elektro
999600476Elektro-Teknikk ASStorebø5392STOREBØelektro-teknikk@norwork.no41 00 50 40Elektro
914523486Sokna Elektro ASHanshus7288SOKNEDALpost@soknaelektro.no92 62 68 95Elektro
997985451Rauland Elektriske ASJuvlandsvegen 183864RAULANDvidar@rauel.no35 06 21 90Elektro
914466016BGO Elektro ASApeltunvegen 2C5222NESTTUNpost@bgoelektro.no41 51 81 82Elektro
983180868Elektro-miljø ASØstensjøveien 16661OSLOegil@elektro-miljo.comElektro
914320453Haneseth Kirkenes ASKaisvingen 49900KIRKENESElektro
989324144Høglund & Nordhaug ASTorødveien 1003135TORØDterje@hoglund-nordhaug.noElektro
999542662Solberg El-service ASNornesfeltet6859SLINDE97 76 77 33Elektro
912110117K2 Elektro ASPostboks 191475FINSTADJORDETdagpetter@ebilag.com93 09 19 70Elektro
986976957Presterud & Riiser Elektro ASBrandstadveien 4601540VESTBY64 95 89 46Elektro
911798441Cw Elektro ASRøykenveien 1421386ASKER66 90 23 88Elektro
974581809Rakkestad Energi AS InstallasjonPostboks 1031891RAKKESTADann.lisbeth.borgen@rakkestadenergi.no69 22 65 00Elektro
899524322Brøter Elektro ASBjartveien 9 B687Oslosvein@broter.no92 03 66 11Elektro
977262135Elektro & Kjøleteknikk ASSilvalveien8850Herøyelektro.kj@e-kas.no75 05 86 66Elektro
983355927ElektrospesialistenAlshusveien 4B1675Kråkerøyrino@elektrospesialisten.no48 18 14 02Elektro
986581626Kvikk Installasjon ASPostboks 7 Linderud594Oslostian@kvikkinstallasjon.no92 06 27 01Elektro
997167872Telecom Norway ASSjøparken3290Stavernolsen@telecomnorway.no33 12 00 00Elektro
914247209Østfold Elektro ASKlokkegårdveien 161711Sarpsborgatle@ostfoldelektro.no90 72 91 77Elektro
814910652Arctic Elektro ASPostboks 4439751HONNINGSVÅGElektro
998711924Gb-elektro ASKilgardsvegen2634FÅVANGpost@gb-elektro.no90 93 59 33Elektro
915294847Ringjord Elektro ASMidtgårdvegen 509105KVALØYAElektro
997145615Jessheim Elektriske ASKarl Norbecks veg 3B2067JESSHEIMElektro
915230733Elpower ASHelgerødgata 381515MOSSalex@elpower.asElektro
9995049651-2-3 Elektro ASHellefossveien 393300HOKKSUNDrunar.schone@gmail.com97 19 70 88Elektro
987850523Elektrikeren Hamar ASFurubergvegen 2072316HAMARmorten@elektrikerenhamar.no90 05 99 40Elektro
914842018Elektriker.asPostboks 1003831ULEFOSSElektro
998480132Tekoda Elektro ASSlettavegen 22067JESSHEIM98 88 44 32Elektro
960467302Bærum El Tek ASGruvemyra 611354BÆRUMS VERK67 56 37 38Elektro
915306284Rennebu Elektro ASInnset7398RENNEBUjens@rennebuelektro.noElektro
913552113Active Elektro ASKvålveien 44323SANDNES95 33 00 11Elektro
997862198Bindal Elektro ASServicebygget7980TERRÅKpost@bindalelektro.noElektro
992522526Lavangen Elektro ASNessveien9357TENNEVOLLdaniel@lavangenelektro.no91 36 05 09Elektro
969953536Thorslands ElektroTorsland4540ÅSERALpost@thorslandselektro.no95 02 02 70Elektro
915289835Arnason & Strøm Elektro ASNavestadveien 701738BORGENHAUGENalexander@strom-elektro.noElektro
913163133ØVERLAND AC/DC ASSmebyvn. 282319HAMARacdcas@bbnett.no91 82 90 18Elektro
911780917BRUNBJØRN ASKorgveien 332619LILLEHAMMERElektro
992896981T Pettersen ASRækstadgutua 192760BRANDBUto-pet4@online.noElektro
981458036LYS STYRING DATA ASKilengaten 273117TØNSBERGtb@lsd.noElektro
911770032Nationalelektro.no ASNattlandsveien 104 A5094BERGENElektro
814635902KRAFO ELEKTRO ASBjørndalsskogen 645170BJØRNDALSTRÆandre@krafo.noElektro
912972143ELPRO INSTALLASJON ASBratsbergveien 237037TRONDHEIMElektro
984981031ELEKTRIKER`N BRØNNØYSUND ASSTORGT 238905BRØNNØYSUNDpost@elektriker1.netElektro
982703115BERNARD MARTINSEN ELEKTRO ASÅsveien 18906BRØNNØYSUNDbernard.martinsen@bmelektro.noElektro
979193777Gk Elektro Øst ASPostboks 70 Bryn611OSLOgkelektro@nets.eu22 97 47 00Elektro
997352793Elektropunkt ASSollihagaen 87374RØROSoddvar@elektropunkt.noElektro
997391063Madsen Elektro ASVennalivegen 27670INDERØYjon.bjarne@madsenelektro.no74 12 46 00Elektro
995968711Ossletten Elektro Geir Richard OsslettenRipnesbakken 288056SALTSTRAUMEN97 06 03 11Elektro
916607113Nor Elektro Automasjon ASPostboks 1384047HAFRSFJORDlivar.risa@nor-ea.noElektro
986563458Bergen Vest Elektro ASPostboks 145408SAGVÅG53 40 53 40Elektro
913571355Aune Elektroauneelektro@yahoo.com40 53 69 04Elektro
916627297Vegårshei Elektro ASc/o Tvedestrand Elektro AS Postboks 1564902TVEDESTRANDtrond@vegarsheielektro.noElektro
916506600Hansæl El-teknikkPlassmoen 112560ALVDALKristian@El-tek.no94 05 20 49Elektro
916582498Elektriker Andersen ASRaipasveien 24F9516ALTApost@elektrikerandersen.no40 04 38 63Elektro
982209048Hmr Elektro ASPrestnesvegen 685460HUSNESalf.helge.hermansen@hmr.no53 48 21 00Elektro
982146011Risanger & Sønn ASSvehaugstemmen 65535HAUGESUNDsjur@risanger-sonn.no52 71 15 15Maler
910154915Torbjørn Amundsen ASStrandgate 38A2821GJØVIKpost@rta.as61 17 33 52Rørlegger
987726814Rørleggermester Madsen & Stensvik ASVegsundbakken 226020ÅLESUNDmadsen@rormester.no93 02 19 50Rørlegger
912873536Rørlegger Thomas BjørkeEngerhaugvegen 162870DOKKArørleggerthomas@outlook.comRørlegger
933233278Tore Eide ASSpelhaugen 85147FYLLINGSDALEN55 17 54 40Rørlegger
915692192Heiane Røyr Og Elektro ASPostboks 12035406STORD53 40 21 70Rørlegger
915892914Badèna Rørlegger ASRørlegger
930 083 305Sykkylven Rør ASVikøyra6230SYKKYLVENpost@sykkylven-ror.no70 25 14 91Rørlegger
970 384 995Tormod SkuiRingeriksveien 3843406TRANBYtoskui@online.no959 37 631Rørlegger
913868293Fosen VVS ASEmil Schanches gate 67160BJUGNpost@fosenvvs.noRørlegger
843188532Heksem RørHeksemsvegen 237383HALTDALENtheksem@start.noRørlegger
914333989Asker Energi & Vvs ASGrobråtenveien 931385ASKERlars.erik@wienoglie.noRørlegger
914855683Brødrene Kallesten Rør ASKleppenvegen 153802BØ I TELEMARKstian@kallestenror.no35 49 90 70Rørlegger
915137857Slettås VVS ASØyum7320FANNREMfrank@vb.no47 23 17 36Rørlegger
915454003Rørlegger'n K ASOle O. Lians veg 3A2816GJØVIKrorleggern@rorleggern.netRørlegger
959483671Næss Rør & Interiør ASSkeivegen 226650SURNADALnaessror@start.no71 66 02 08Rørlegger
970344462Sønåsen Ole Helge3624LYNGDAL I NUMEDALsoenaase@online.no32 76 14 59Rørlegger
970958312Vang Rør Arne Heen2975VANG I VALDRESvang.ror@start.noRørlegger
979389655Bråthen Rør og Varme ASSilov. 32100SKARNESpost@brvas.no62 96 17 99Rørlegger
981477480Dovre RørBrennhaugv. 118,2663DOVRESKOGENihalvor3@online.no61 24 26 44Rørlegger
986872612Austevoll Rør AS5392STOREBØdag@austevollror.no55 08 30 40Rørlegger
988384038Meråker vvs as7530MERÅKERmerakervvs@ntebb.noRørlegger
998620635Flush-VVS ASLilleakerveien 25283OSLOkarlsen@flush-vvs.no23 33 07 53Rørlegger
943061947Nore VVS ASSandstuveien 521184OSLOpost@norevvs.no22 75 20 20Rørlegger
995811111Njardarhov Totalentreprenør ASOppdal Næringshage Inge Krokanns veg 97340OPPDALknut@lundemo.as92 64 00 24Snekker
996899411FixIt Oppussing og VedlikeholdSnekker
990533717Naust Eiendom ASPostboks 1934553FARSUNDSnekker
915175244Enigma Team ASHovedgårdsveien 91397NESØYAenigmateam.mb@gmail.comSnekker
996546519Drengenes Tak ASPostboks 5 Ytre Laksevåg5848BERGENjorn@drengenes.no99 31 22 22taktekkermester
926398806Flexit ASTeleveien 151870ØRJEvendinvoice@flexit.no69 81 00 00Ventilasjon VKE
988725722Drammen Kjøl og Frys ASKobbervikdalen 1193036DRAMMENmagne@dkf.as32 83 16 88Ventilasjon VKE
916523688Nyheim ASLandbruksvegen 22619LILLEHAMMERkenneth@nyheim-as.no46 89 36 95Rørlegger
912847241H2o Vvs ASHospitalsgata 17012TRONDHEIMRørlegger
913270207Grong Rør ASHeiesmoen,7870GRONGgrongror@vb.no91 51 73 70Rørlegger
919734256Rørleggerservice ASTronstadveien 41820SPYDEBERGpost@rorleggerservice.no69 83 77 16Rørlegger
999035566Dinas Bygg Og Sanitær ASSkogveien 103, 1369 Stabekk1369STABEKK67 17 03 66Rørlegger
812573942Rørlegger 1 Molde ASGammelseterlia 126422MOLDEpost@ror1molde.no71 20 66 40Rørlegger
819799512Sanitær - Varme ASPostboks 521900FETSUNDpost@sanivarm.no63 88 10 70Rørlegger
888863982Rælingen Vvs - Jan Roger NygårdRunivegen 7A2005RÆLINGEN63 83 48 58Rørlegger
888974202Våland Rør ASPostboks 1198 Hillevåg4095STAVANGER40 00 42 27Rørlegger
894115572Akutt RørleggerhjelpTønsvikvegen 1419022KROKELVDALENstavem@online.no77 67 46 44Rørlegger
911700913Vestby Rørleggerservice ASKleverveien 31540VESTBYpost@vestbyror.no41 52 53 25Rørlegger
912977277Kokaas Rør ASJøssangvegen 124100JØRPELANDmay.bente@kokaas.no51 74 90 40Rørlegger
913868293Bjugn Vvs ASEmil Schanches gate 6
7160BJUGNRørlegger
937435355Forus Rør ASPostboks 11174391SANDNESinfo@forus-ror.no51 63 60 20Rørlegger
979323972Trysil Rørleggerbedrift ASStorvegen 472420TRYSILtrysil@rorleggerbedrift.no62 45 24 11Rørlegger
980626180Stendal Vvs ASBlombakken 15911ALVERSUND56 35 44 55Rørlegger
981353633Lima Rør ASOpstadveien 24330ÅLGÅRDtalima@limaror.no51 61 83 63Rørlegger
983979122Vard Piping ASTerøy6280SØVIK70 20 99 00Rørlegger
984046324Lierne Vvs Service ASSandvika7882NORDLIthals3@frisurf.no74 33 79 00Rørlegger
984262744Berntsen Rør ASHongset8980VEGAkontor@berntsenror.no75 03 51 99Rørlegger
984673310Bærum Vvs Senter ASPostboks 31309RUDpost@barumvvs.no67 80 85 80Rørlegger
986380272Ståle Berge Vvs ASKvithaugsmyra 66092FOSNAVÅGmyrthel@staaleberge.no70 08 93 33Rørlegger
986777911Jensen RørserviceSamsmoveien 393520JEVNAKERpost@jensenrorservice.no61 31 44 21Rørlegger
986857095T. Bjørnarå ASBjørnarå4754BYKLEpost@tbas.no37 93 89 32Rørlegger
986959939Hagen Rørlegger & Varmeservice ASSolørvegen 6722415HERADSBYGDpost@hrv.no62 41 88 37Rørlegger
986980288Innherred Vvs V/ Steinar GranlundBursflata 27624EKNEinnherredvvs@hotmail.com74 01 53 47Rørlegger
987308966Rørlegger Jørn OlsenHusebygata 233414LIERSTRANDAjornkolsen@yahoo.no32 84 16 37Rørlegger
987705175Nordbrenden ASLungaardveien 2/42408ELVERUMfirmapost@nordbrenden.no62 43 13 30Rørlegger
988341959Rørlegger Tom JohansenLachmannsvei 8b495OSLOpost@rorleggeren.oslo.no90 09 28 75Rørlegger
988507377Bloch RørleggerserviceKorsnesveien 26A8150ØRNESfirmapost@blochror.no91 80 48 59Rørlegger
989140639Hunt Vvs ASLøtveitlia 25151STRAUMSGRENDroberthunt@live.no97 17 01 70Rørlegger
989161075Arne Nygård Rørleggerforretning ASPostboks 1909439EVENSKJERbutikk@arnenygaard.no77 08 54 90Rørlegger
989347799Veto Rør ASPostboks 842024GJERDRUM40 00 40 89Rørlegger
989794809Frøland Badmarked ASPostboks 465501HAUGESUNDanja@froeland.no52 70 88 95Rørlegger
989953257Grimstad Rør ASMollandsveien 104879GRIMSTADgrim-ror@online.no37 09 10 01Rørlegger
989976028Rørlegger Helgesen ASHavnegata 309180SKJERVØYgeir@rorleggerhelgesen.no916 49 944Rørlegger
990886520Kristiansand Vvs ASPostboks 8298 Vågsbygd4676KRISTIANSAND Spost@kristiansandvvs.no38 01 36 30Rørlegger
992403861Telemark Rør ASUllevålsveien 113A359OSLO41 21 67 83Rørlegger
992443464Stiansen & Tveit Rørleggerservice ASPostboks 1914
4848ARENDAL90 51 64 00Rørlegger
992829605Bergsli & Sønn ASPostboks 102716HARESTUAbergsli.son@gmail.com97 68 25 33Rørlegger
994596772Aqua Vvs ASKlostergata 461532MOSSfirmapost@aquavvs.no40 00 5795Rørlegger
995024403Rørleggern Brønnøysund ASTilrem8908BRØNNØYSUNDrune@rorleggernbronnoysund.no91 11 42 16Rørlegger
996065790Trippestad Eiendom ASFrankrigveien 41809ASKIMterje@trippestad-eiendom.no919 92 242Rørlegger
996526356Hovdal Vvs ASStasjonsvegen 17630ÅSENhovdalvvs@ntebb.no91 91 92 91Rørlegger
996900606Ee Rørlegger'n ASc/o Jan Erik Havdal7340OPPDALrorleggern@oppdal.com95 03 40 56Rørlegger
981443950Rørleggermester Njål Johnsen ASVinnesgata 633057SOLBERGELVA90 74 52 87Rørlegger
913509811Nilsen Vvs ASrune@nilsenvvs.noRørlegger
986760504Centrum Rørservice ASPostboks 839370SILSAND93 85 42 22Rørlegger
997203593Lásse Rør ASSagveien 59700LAKSELVlasse@lasseror.noRørlegger
970904468Walter Wilhelmsen ASRingvegen 6529017TROMSØmarte@wawi.no90 17 45 26Rørlegger
998334462Oldervik Rørservice ASNertrøa 597089HEIMDAL98 89 91 89Rørlegger
990044201Rørleggermester'n ASAspåsvn. 278661MOSJØENols-sigm@frisurf.no75 17 70 80Rørlegger
915080782Bjørndal Service ASSigurds gate 85015BERGENgisle@bjorndalservice.no92 07 00 90Rørlegger
976814738Moss Rørleggerservice ASRingv. 341524MOSS69 25 42 90Rørlegger
979848927Bro Varmex ASEkholtvn. 64 A1526MOSSpost@brovarmex.no69 26 41 80Rørlegger
995174472Engelsviken Rør ASBokfinkveien 111621GRESSVIKr-sving@online.no69 36 77 77Rørlegger
985827869Bråthen Rør ASTiurkroken 442069JESSHEIMebraat@online.no63 97 50 00Rørlegger
981933184Ringsaker Rør ASRøsslyngveien 262390MOELVsverre@ringsaker-ror.no62 34 65 55Rørlegger
910996231Egil Carlsen ASKirkebakken 203145TJØME33 39 03 22Rørlegger
992762829Ødegård-VVS ASGamle Ringkollvei 353514HØNEFOSSrorstian@frisurf.noRørlegger
890235662Fossum og Sandum ASSkjærdalen 413533TYRISTRANDpost@fossumsandum.noRørlegger
996514773eb vvs AS3626ROLLAGfrode@ebvvs.no94 28 02 80Rørlegger
995503301Uvdal VVS AS3632UVDAL92 01 23 22Rørlegger
995542277Delta VVS ASDelta VVS AS Postboks 6684090HAFRSFJORDRørlegger
951876631Klungtveit Svein ASEidsvegen 224230SAND52 79 29 70Rørlegger
980679551Aamodt VVS ASAusvigheia 1254640SØGNEsvein-erik@aamodtvvs.no38 05 15 06Rørlegger
979577451Hatlevik Rør AS5419FITJAR53 49 93 15Rørlegger
970987274Holstad Rørservice ASPostboks 286069HAREID70 09 59 00Rørlegger
976011007Stranda Rørservice ASLegesletta 206200STRANDA70 26 11 24Rørlegger
930083305Jan Ringseth ASSkogveien6230SYKKYLVEN70 25 14 91Rørlegger
989553313Hågenstad Rør ASInnset7398RENNEBUvemund@hagenstad.no72 42 10 43Rørlegger
937155352Namsskogan Rør AS7890NAMSSKOGANsigurdgj@online.no74 33 41 28Rørlegger
998517915Weddes Rørservice ASSofie Krogs vei 67970KOLVEREID74 39 38 00Rørlegger
913455711Bergen Og Omegn Rør Og Elektro ASKanalveien 545068BERGEN93 49 98 40Rørlegger
977049792Bademiljø ASPostboks 6570 ETTERSTAD607OSLO22 65 59 06Rørlegger
977101522Knut Lund Rørleggerbedrift AS2686LOM61 21 10 04Rørlegger
997447662Rørlegger Jonny Valle Harstad ASPostboks 3868401SORTLANDRørlegger
913302249Bodø Rør & Flis ASStorgata 788006BODØ75 52 80 00Rørlegger
876725622Nes Rør ASMeierigården Tingnesvegen 7612350NES PÅ HEDMARKENandreas@nesror.no62 35 36 80Rørlegger
997841433Ts Rør ASLosvegen 84056TANANGERtom@tsror.noRørlegger
995961032Bærums Verk Rørleggerbedrift ASMarstranderveien 261369STABEKKKenneth@bvr.no67 80 04 92Rørlegger
974988224Bølgen Flis Og Vvs ASSagveien 3B1814ASKIMfaktura@bolgenas.no97 17 36 27Rørlegger
912319334Svartisen Vvs ASHamnbogveien 168178HALSAstig@svartisenvvs.noRørlegger
997494210Vvs Installatøren ASB R A veien 551782HALDEN95 94 99 95Rørlegger
998502837Aurdal Rørleggertjenester ASOslovegen 12912910AURDALRørlegger
889902132Komplett Rørservice ASTajbråtveien 451454FAGERSTRANDpost@krs.as90 23 22 22Rørlegger
812512862Rørlegger1 ASPostboks 2048901BRØNNØYSUND75 02 82 82Rørlegger
893168982Narvik Vvs Service ASNyborgveien 138520ANKENESfirmapost@narvikvvs.noRørlegger
914598516Flekkefjord Rør & Varme ASSvegeskogen 34400FLEKKEFJORDal@frov.no38 32 32 20Rørlegger
927651629Fosnavåg Rør Eiendom ASPostboks 1586099FOSNAVÅG90 02 60 25Rørlegger
934384725Storgata 15 ASPostboks 2109751HONNINGSVÅG78 47 33 14Rørlegger
971004525Moi Rør ASSvegeskogen4400FLEKKEFJORDal@frov.no51 40 14 39Rørlegger
992013052Vvs Senteret ASBentsrudveien 1A3083HOLMESTRANDpost@vvssenteret.as33 09 60 30Rørlegger
881704242Brødrene Amundsen ASSundmoen Næringsområde3300HOKKSUNDpost@bramundsen.no22 22 58 40Rørlegger
994109138Hoel Vvs & Interiør ASPostboks 1508 Stoa4856ARENDAL91 60 58 44Rørlegger
992145803Ovitech Ing. Ole Vidar AasbakKarvebakken 198614MO I RANAole.vidar@ovitech.no95 92 70 29Rørlegger
992218592Rørservice Ulsteinvik ASBrendehaugen 96065ULSTEINVIKpost@rservice.no70 01 25 90Rørlegger
913013859S-rør ASPostboks 20277707STEINKJERroar.aasen@sror.no74 01 99 00Rørlegger
987150440K/s Rør ASSandakerveien 98484OSLOjune@ksror.no22 22 94 00Rørlegger
952183729F Jørgensen ASJernbanegata 101767HALDEN69 17 86 10Rørlegger
985021937Arvid Hanstad ASSkolegata 42335STANGE62 57 18 33Rørlegger
911566044Rørleggermester Olav Tellebon AS2560ALVDALolav@tellebon.no90 91 53 99Rørlegger
914737613Vvs Installasjon ASLandbruksvegen 22619LILLEHAMMERjan@vvs-installasjon.noRørlegger
987904747Måløy Rør ASSjøgata6700MÅLØY57 85 44 44Rørlegger
986602321Ronny Husevåg Rørservice ASNordstrandsvegen 66823SANDANEpost@rhr.no57 86 53 80Rørlegger
933886557Strand Rør ASDIR POULSONSGATE 514100JØRPELAND51 74 76 22Rørlegger
980557413Orkdal Varme Og Sanitær AS7320FANNREMola.melby@orkdal.online.no72 48 53 93Rørlegger
974445190Pro Vvs ASv/Per Rikard Olsen Klo8430MYREperrikardolsen@gmail.com91 73 30 53Rørlegger
958844387Rørleggeren Tromsø ASPostboks 51919285TROMSØ77 63 50 10Rørlegger
861641082Sanitær & Varme ASPostboks 3708455STOKMARKNESbademiljo.stokmarknes@trollfjord.no76 15 00 11Rørlegger
979528159Vvs Shop ASPostboks 3428401SORTLANDtove@vvsshop.no76 11 14 20Rørlegger
991277250Honningsvåg Rør ASPostboks 2109751HONNINGSVÅGhonnr@online.no46 80 73 52Rørlegger
993186554A-R HELGEMO ASIndustriveien 4 Berkåk7391RENNEBUpost@arhelgemo.no46 44 92 72Rørlegger
811898392Bad Og Miljø Alta ASLøkkeveien 29510ALTApostmaster@mikkeline.no78 49 40 50Rørlegger
866320802Ski Vvs ASPostboks 4931401SKI64 87 66 44Rørlegger
938019304Brødrene Skjervstad ASHavnegata 358663MOSJØEN75 17 13 02Rørlegger
947235648Fauske Rør A/sPostboks 2478201FAUSKEanita@fauskeror.no75 64 67 74Rørlegger
950070781Halsa Bygg ASDalheimveien 28178HALSAkare@halsabygg.no75 72 02 50Rørlegger
879956242Arne Nyheim Rørleggerservice ASSteinsmoen 52651ØSTRE GAUSDALpost@arne-nyheim.no61 22 74 94Rørlegger
992719133Brødr. Amundsen Rørleggerbedrift ASTrondheimsveien 170570OSLO22 22 58 40Rørlegger
952095145Finn Simenstad ASPostboks 20692811HUNNDALEN61 17 96 36Rørlegger
988411434Haget Rørleggerbedrift ASKongevegen 202211KONGSVINGERrichard@haget.no62 82 72 03Rørlegger
837576652Kolås Eftf ASNedre Bankegate 341771HALDENfirmapost@kolaaseftf.no69 19 07 00Rørlegger
979517130Røn Vvs ASRøn VVS ASPostboks 522959RØNronvvs@online.no61 34 44 15Rørlegger
926532901Skjeberg Rør & Interiør ASSkjebergveien 531739BORGENHAUGEN69 10 44 44Rørlegger
947941755Ås Rørleggerbedrift ASMyrveien 81430ÅSwilliam@asror.no64 97 50 60Rørlegger
943082472Modalsli Rør ASBrogaten 314400FLEKKEFJORDpost@modalsliror.no38 32 22 41Rørlegger
974535165Rørlegger R Nigardsøy ASRise Industribygg6723SVELGENpost@nigardsoy.no57 79 35 90Rørlegger
985299838Årdal Rør & Sanitær ASPostboks 1246881ÅRDALSTANGENleif@aror.no57 64 88 40Rørlegger
985563411Expertbad ASKlæbuveien 1967037TRONDHEIMmorten@expertbad.no73 96 30 40Rørlegger
960321871Solligård ASOrkedalsv 687300ORKANGER72 48 03 71Rørlegger
966907738Aas Rørleggerservice ASSiholmveien, Servicebrygga,7260SISTRANDArn@servicebrygga.no72 46 40 40Rørlegger
984223722Jonassen Rørservice ASPostboks 2219615HAMMERFESTsandra@jonassenvvs.no78 41 93 11Rørlegger
983232108Ol To Vvs ASPostboks 2284703VENNESLAole@olto.no38 13 91 00Rørlegger
853979082Paulsen & Sønn ASHasdalgata 204950RISØRkontor@pogs.no37 15 05 20Rørlegger
945530006Ragnar Aas ASSladdhaugen4735EVJEpaal@ragnaraas.no37 93 01 85Rørlegger
879688302Rør I Sør ASGrasdalen 244636KRISTIANSAND S38 09 97 60Rørlegger
912270971Rør og Sanitærutstyr ASBillingstadveien 21A1396BILLINGSTADrorogsanitar@rorogsanitar.no66 77 48 30Rørlegger
963173784Comfortbutikken Skøyen ASHarbitzalléen 2A275OSLO22 06 27 30Rørlegger
913185323Tanga VVS & Miljø ASKloppaveien 101472FJELLHAMARmartin@tanga.no95 97 92 26Rørlegger
998303605VB Bergen ASHesthaugvegen 185119ULSETjorn@vbbergen.no48 85 23 20Rørlegger
997776666Rørlegger Teknikk ASNedre Rælingsveg 1542005RÆLINGENfaktura@rorlegger-teknikk.no99 57 19 83Rørlegger
981691792Hvaler Rørleggerbedrift ASFastlandsveien 161684VESTERØYrune@hvaler-ror.no69 37 56 60Rørlegger
948150670Stokke Rørhandel ASSagveien 23160STOKKE33 33 63 91Rørlegger
985249962Gran Vvs ASBispeveien 10453174REVETALrevetal@comfort.as33 06 18 50Rørlegger
985557225Grønsberg & Sønner AS6886Lærdalreidar@gronsberg.no57 63 36 30Rørlegger
999266711Hagelsteen Vvs AS3531Krokkleiva32 15 90 07Rørlegger
979366884Konnerud Rør AS3032Drammen32 88 90 90Rørlegger
913050126Varme & Elektrokomfort ASKurefjordveien 4971560LARKOLLENpost@innekomfort.no90 80 95 87Rørlegger
876388642Kråkerøy Rør AS1617FREDRIKSTAD69 31 58 00Rørlegger
932106450Ingard Langsholdt AS1711Sarpsborgclaus@langsholdt.no69 13 90 00Rørlegger
934092090John Lien Rørleggerbedrift AS2630Ringebupostmaster@johnlienror.no61 28 44 88Rørlegger
912117928Haaland VVS ASSøderlundmyra 188622MO I RANAvvs@haaland.no75 12 77 77Rørlegger
972045837Hustad Rør Molde Avdeling MoldeFrænavegen 1266416MOLDEpost@hustadror.no71 19 10 40Rørlegger
971879904Helland Elektro & VVS ASEikelandsheiane5640EIKELANDSOSENhaktor@helvvs.no56 58 06 20Rørlegger
987114568Byggmester John Helge Rutle ASSchriverhaugen 275918FREKHAUGjohnrutl@frisurf.no56 17 61 53Rørlegger
912509478Østerhus Rør ASBjønneveien 74879GRIMSTADpost@osterhusror.no47 91 84 00Rørlegger
997113551J & A Rosenlund ASIndustriveien 403340ÅMOTarne@ja-rosenlund.no32 78 95 95Rørlegger
998434297Rørlegger Kontakten ASHellerudveien 36672OSLOpost@rorleggerkontakten.no23 68 99 70Rørlegger
971811161Bravida Norge AS Avd. Ålesund RørLerstadveien 5086018ÅLESUNDalesund@bravida.no70 13 53 00Rørlegger
979938217Rognstad Vvs ASKvennstuvegen 22090HURDAL63 98 78 55Rørlegger
974117398YC Rør ASEnggt. 342303HAMARpost@ycror.no62 54 38 10Rørlegger
984058039Larmerud Rørservice ASHåndverkshuset Sofiemyrveien 61412SOFIEMYRfirmapost@larmerud.no66 89 29 00Rørlegger
996611833Krohn Rørleggerbedrift ASBjørnestien 103188HORTENsteinar.krohn@krohnror.no33 50 21 99Rørlegger
982845580Rørlegger Gunnar Larsen ASDaleveien 294328SANDNESgeir@glarsen.no40 41 37 52Rørlegger
999198570Romerike Bad ASTrondheimsvegen 932066JESSHEIMpost@romerikebad.no63 97 90 00Rørlegger
986799974Alfa Rør ASNymansveien 117B4014STAVANGERpost@alfaror.no91 00 00 83Rørlegger
978662617Rørlegger Sunde ASMadlaveien 3334042HAFRSFJORDpost@rorleggersunde.no51 55 22 20Rørlegger
997484363Sandvika Rørleggerbedrift ASVelliveien 151358JARchristopher@sandvikarorlegger.no96 01 56 50Rørlegger
991133593Ivars Interiør & VVS ASJernbanegata 118250ROGNANfirmapost@ivarsinterior.no75 69 40 60Rørlegger
996240770Johansen V.V.S ASSkjelt-Iver Bakken 16270BRATTVÅGjohansen@johansen.no70 20 99 50Rørlegger
995255839Rørlegger Svein Andersen ASVetle Mulesvei 113944PORSGRUNNsvein@rorleggerandersen.no95 36 95 32Rørlegger
996726436Arnesen Rør ASØyra 39515ALTAhakon@arnesenror.no40 05 33 70Rørlegger
932521806O A Sanne ASStorgt. 66413MOLDEpost@sannevvs.no71 25 15 99Rørlegger
995871807Husnes Røyr ASHellandsbrua5460HUSNESbrede@husnesroyr.no53 47 59 00Rørlegger
989339060GB Rørleggermester ASStorlinna 652760BRANDBUgbrorleggermester@hebb.no91 10 23 11Rørlegger
993366315Hundven og Monsen VVS ASHallheimslien 215184OLSVIKlars.norheim@hundvenogmonsen.no56 14 04 40Rørlegger
974483661Kirkenes Bad & Kjøkken ASJohan Knudtzens gate 259900KIRKENEStor-jonny@kbk.as78 97 06 50Rørlegger
989276239Inge Vaaga ASAnna nilsensgate 245533HAUGESUNDinge@ingevaaga.no97 18 85 62Rørlegger
885300162Kvelstad Rør og Varmepumpe ASVenusvegen 17652VERDALodd@kvelstadror.no41 40 68 80Rørlegger
989198629Arna & Åsane Rørleggerservice ASHardangerveien 8715267ESPELANDfirmapost@arnaror.no55 39 38 50Rørlegger
981574982Hemsedal VVS ASUlsåk3560HEMSEDALhaakon@hemsedalvvs.no32 06 02 33Rørlegger
994279041Stanghelle Rørleggerfirma ASBrynalii 1015700VOSSjan@ajs.no56 51 37 34Rørlegger
886155662Wien og Lie Rørleggerbedrift ASGrobråtenveien 931385ASKERlars.erik@wienoglie.no66 84 54 80Rørlegger
968430742Solutec ASFornebuveien 501366LYSAKERpost@solutec.no67 12 12 69Rørlegger
979373856Rørlegger Torgersen ASStrandgaten 114307SANDNESpost@rorleggertorgersen.no51 66 12 15Rørlegger
986486232Bodø Rørservice ASNotveien 38013BODØfirmapost@bodororservice.no75 51 17 60Rørlegger
912609170Idland VVS ASUrskjellveien 34310HOMMERSÅKidlandvvs@lyse.net47 92 77 00Rørlegger
989319418Voss Varme & Bad ASBrynaskogen 145705VOSSfirmapost.voss@vb.no56 51 02 07Rørlegger
990963541Badéna ASStrandveien 73050MJØNDALENfirmapost@badena.no32 87 11 90Rørlegger
994205161HT Rør ASHansjordnesgata 19009TROMSØfaktura.tromso@comfort.as77 65 57 00Rørlegger
990964580Asp Rørservice ASJæktskippergata 87725STEINKJERpost@asprorservice.no41 40 12 41Rørlegger
982677416Vann Varme og Sanitær Gruppen ASRavnåsveien 11254OSLOjan@vvsgruppen.no22 04 04 06Rørlegger
992854863VVS Service Partner ASTiriltunga 10, 1259 OSLO1259OSLOpost@vvsp.no40 01 96 18Rørlegger
994060589Ebbe Rørservice ASStorgaten 48 Inng Sjøgata8200FAUSKEpost@ebbe.as94 12 01 20Rørlegger
886031742Varme & Bad Narvik ASKongens gate 288514NARVIKvarmeogbad@gmail.com76 92 21 10Rørlegger
986789766Hagen VVS ASHaslevangen 45C579OSLOhagenvvs@online.no22 65 96 10Rørlegger
936122175Eidsvåg Rør ASEidsvåg6460EIDSVÅG I ROMSDALeidsvagror@hotmail.com97 08 81 21Rørlegger
933598276Horten Rørleggerbedrift ASStorgt. 643182HORTENpost@hortenrorleggerbedrift.no33 04 36 54Rørlegger
988478288Alle Tiders Rørleggerbedrift ASTrondheimsveien 622019SKEDSMOKORSETsteinar@at-ror.no95 02 36 24Rørlegger
987996617Rørlegger Team ASOpstadveien 6214368VARHAUGfirmapost@rorlegger-team.no51 79 83 10Rørlegger
976148983Werner Barth Bademiljø ASHaslebakken 43203SANDEFJORDwerner@barth.no33 47 54 06Rørlegger
983196551Moelv Rørservice ASStorgt. 1022390MOELVottar@moelvrorservice.no62 36 61 20Rørlegger
988715972Skien Rørleggerforretning ASCappelens gate 33717SKIENpost@skienror.no35 52 70 00Rørlegger
998491487Arve Hagen ASFurnesveien 182380BRUMUNDDALbrumunddal@comfort.as62 34 99 60Rørlegger
990143595123 Rør ASSælenveien 125151STRAUMSGRENDronald@123ror.no90 92 07 20Rørlegger
990682151Rør & Handverk Service ASHeiane 25406STORDanders@rhs.as53 41 44 34Rørlegger
988839841Drammen Rørservice ASHauges gate 803019DRAMMENpost@drammen-rorservice.no32 89 77 55Rørlegger
987663901Sauda Varme & Bad ASNesøyra 204208SAUDASJØENpost@saudavarmeogbad.no52 78 54 40Rørlegger
989289608Hønefoss VVS ASOsloveien 43511HØNEFOSSvegard@honefossvvs.no32 13 91 00Rørlegger
928335704NVG Rør ASEidsvollvegen 8302170FENSTADkjetil@nvg.as63 90 21 35Rørlegger
990514232Rørlegger 1 Kristiansund ASNæringsveien 56517KRISTIANSUND Npost@ror1.no71 58 09 90Rørlegger
992139633Nobel Rør Installasjon ASVorsetøyveien 20C8301SVOLVÆRnobel@nobror.no76 06 92 00Rørlegger
976882318Follo Rørleggerservice ASSofiemyrveien 121412SOFIEMYRpost@folloror.no64 94 50 98Rørlegger
980169421Jonny Larsen Rørleggerbedrift ASGamle Riksvei 1713058SOLBERGMOENfaktura@jonnylarsen.no91 31 25 46Rørlegger
993308722Kirkøy VVS ASEdholmen 21680SKJÆRHALDENvidar@kirkoyvvs.no90 05 01 03Rørlegger
968321811Nes Rørservice ASØvre Hagavei 8a2150ÅRNESronny@nesrorservice.no63 91 01 75Rørlegger
981631854Rørlegger'n Mysen ASFolkenborgveien 1A1850MYSENrorleggern@vb.no69 84 69 00Rørlegger
970384995Rørleggermester Tormod SkuiRingeriksveien 3843408TRANBYtoskui@online.no95 93 76 31Rørlegger
980686299Rørmesteren ASBuktaveien 49515ALTAreidar@rormesterenas.no78 43 18 57Rørlegger
980219178Solbergelva RørserviceGaråsv 63057SOLBERGELVAsolbergelvarorservice@gmail.com32 87 23 13Rørlegger
988393975H. Sæther VVS AS7252DOLMØYharald@h-sether.no72 44 22 97Rørlegger
980419258Åssiden Rør ASAronsv 393029DRAMMENborjohns@online.no32 82 00 50Rørlegger
950600713Aarstad & Sønner ASSetskogveien1940BJØRKELANGENbademiljo@aarstad-sonner.no63 85 67 22Rørlegger
963153686Asbjørn Nordsveen ASRingsakervn. 72383BRUMUNDDALfirmapost@asbjorn-nordsveen.no62 33 06 00Rørlegger
957963242Drangedal VVS Arne BrødsjømoenLauåsen 213750DRANGEDALpost@drangedalvvs.no35 99 60 59Rørlegger
936256996Einar Haugsnes ASMonstadveien 337170ÅFJORDpost@haugsnes.as72 53 09 00Rørlegger
975795330Florø Rør ASEvja Vest6901FLORØrobert@floro-ror.no57 75 20 40Rørlegger
980214796Heistad Rørleggerforretning ASMoen 123948PORSGRUNNmorten@heistadrorlegger.no35 51 17 87Rørlegger
983520685Helgeland Rør ASRadåsveien 28803SANDNESSJØENfirmapost@helgelandror.no75 07 99 70Rørlegger
989363379Ing. Øyvind Pedersen ASVestheimgata 132406ELVERUMpost@ingpedersen.no62 43 14 30Rørlegger
914090067Joar Løken ASPostboks 1542421TRYSILpost@joarloken.no62 45 01 58Rørlegger
935347920Lindås Rør & Sanitær ASBurkhovdane 15914ISDALSTØfirmapost@lindas-ror.no56 35 74 50Rørlegger
963874073Lunder & Aas ASStorgata 11B2050JESSHEIMaas@lunder-aas.no63 97 92 00Rørlegger
986426159Nordheim VVS ASSundrevegen 1763570ÅLpost@nordheimvvs.no32 08 63 00Rørlegger
982973112Nøtterøy Rørservice ASBerganveien 183133DUKENkenneth@notteroy-ror.no92 20 77 35Rørlegger
976178483Randsfjord Rørservice ASBergermoen3520JEVNAKERanne@randsfjord.com61 31 29 11Rørlegger
983884504Rørlegger Dan Berg ASIndustrihøyden 149513ALTAdan@danberg.no78 43 30 01Rørlegger
983457541Rørleggern Fauske ASStorgata 988200FAUSKEketil.skaar@rorleggern-fauske.no75 64 69 40Rørlegger
966806095Schnell Rørleggerservice ASFosnagata 166509KRISTIANSUND Nbenivanolsen@yahoo.no71 67 13 61Rørlegger
994968513Th. Bredesen Eftf. Rørleggerfirma ASStrømbsbusletta 44847ARENDALketil@thbredesen.no37 00 48 30Rørlegger
944225633Thorsen & Marcussen AS Aut. Rørl.firmaTorødveien 1003135TORØDhenning@thorsen-marcussen.no92 05 40 05Rørlegger
968277898Ofoten Rør ASDronningensgate 188514NARVIKtor-arne@ofotenror.no76 94 59 70Rørlegger
915407692Ringside Rørleggerbedrift A/SGeitmyrsveien 52B455OSLOpeter@ringside.no22 06 89 00Rørlegger
979512082Brekke Sanitær ASHvittingfossv. 2123089HOLMESTRANDarild.brekke@holmestrand.vb.no33 09 60 00Rørlegger
930648558Aune Rør ASGamlegata 563810GVARVpost@auneror.no35 95 58 00Rørlegger
986351450Fosnavåg Rør ASHolmefjordveien 106090FOSNAVÅGfosnava@online.no70 08 80 19Rørlegger
931395246Mesterrør ASTrekanten7600LEVANGERthor@mestervvs.no74 08 26 88Rørlegger
982096839Bjelland VVS ASKvalamarka 295514HAUGESUNDpost@bjellandvvs.no52 70 45 30Rørlegger
886606672Hurum Rør ASSamsonbygget Åsveien 93475SÆTREpost@hurumror.no32 79 22 00Rørlegger
947265334Rørlegger Haraldseid ASIsvik5574SKJOLDpost@rorharaldseid.no52 76 22 18Rørlegger
935935024Lørenskog Rørleggerbedrift ASMarcus Thranesvei 71470LØRENSKOGmail@lorenskogror.no67 90 25 31Rørlegger
924001216Porsgrunn Rørleggerforretning ASBjørnslettveien 23917PORSGRUNNpost@prf.no35 93 09 00Rørlegger
933640345Kr. Lindtner Sivertsen ASKirkegaten 1345501HAUGESUNDpost@lindtner-sivertsen.no52 72 56 81Rørlegger
920333621Trønderrør ASMelkeveien 87652VERDALtronderror@tronderror.no74 07 95 11Rørlegger
944733353Grannes VVS ASHestmarka7805NAMSOSpost@grannesvvs.no74 27 42 22Rørlegger
979125321Ramsøy ASLøkkegata 162615LILLEHAMMERpost@ramsoyas.no61 24 80 30Rørlegger
933596699Smestad & Vangsøy Rørservice ASSchweigaards gate 74656OSLOsov@getmail.no22 68 72 02Rørlegger
979424361Skedsmo Rørleggerbedrift ASSkjærvaveien 182010STRØMMENroger@skedsmo-ror.no63 87 64 15Rørlegger
956483700Rørlegger Jan Ellingsen ASSjøgata 218480ANDENESmorten@janellingsen.no76 14 88 00Rørlegger
994918915Hadsel Rør ASPostboks 2348455STOKMARKNESpost@hadselror.no91 56 09 14Rørlegger
980236226Askim & Mysen Rør ASMoreneveien 11801ASKIMtollef.berger@amror.no69 84 60 10Rørlegger
833241192Brændes Rørleggerforretning ASHamnegaten 56100VOLDAjan@braendesror.no70 07 70 02Rørlegger
952677004Gården Rørleggerservice ASLindealleen 15072BERGENpostmaster@gaardenror.no55 27 36 00Rørlegger
936985394Håkon Udnes ASUdnesvegen 802150ÅRNESpost@udnes.no63 91 25 90Rørlegger
940060826Rør og Sanitærutstyr ASBillingstadveien 21A1396BILLINGSTADrorogsanitar@rorogsanitar.no66 77 48 30Rørlegger
946279900Rør Tek ASBomvegen 47725STEINKJERfirmapost@rortekas.no74 17 09 70Rørlegger
856731332Lier Rørsenter ASVebjørnsvei 1C3414LIERSTRANDApost@lierrorsenter.no32 24 45 50Rørlegger
887543372Rørleggermester Harald Larsen ASStasjonsveien 51 -53771OSLOharald@haraldlarsen.no22 14 24 81Rørlegger
919853409Sveberg Rør ASE6 Vinne 167657VERDALfirmapost@sveberg.no74 07 90 35Rørlegger
981099559Kjells VVS AS6657RINDALkjell.tiset@kjellsvvs.no98 24 64 01Rørlegger
941661653Svendsen Rør ASRingveien 249300FINNSNESjohnny@svendsenror.no77 85 05 90Rørlegger
855440482E.Sjøstrøm ASHelleveien 445042BERGENedmund.sjostrom@vb.no55 39 24 90Rørlegger
885415962Alfa Olis Gass & VVS ASGladengveien 16661OSLOunni@alfaolis.no23 24 40 30Rørlegger
886293372Bryne Rør ASVesthagen 94344BRYNEpost@bryneror.no51 77 82 00Rørlegger
981593707Rørlegger Geir Sirnes ASKarmsundgata 585529HAUGESUNDfirmapost@geir-sirnes.no52 80 60 70Rørlegger
963516355Båtsfjord Rør ASNordskogveien 19991BÅTSFJORDgronberg@baatsfjordror.no78 98 40 81Rørlegger
975349128Allsidige VVS ASLørenskogveien 751470LØRENSKOGbjorn@allsidigevvs.no22 72 52 00Rørlegger
967318493Gridseth Rør ASFLAGGNUTV. 25 -276601SUNNDALSØRAgridseth@epost.no71 69 14 38Rørlegger
923842829Gustavsen VVS ASDronningsgate 343262LARVIKpost@gustavsenvvs.no33 18 20 38Rørlegger
964390762Bademiljø-Experten ASØstensjøveien 16661OSLOfrebo@bademiljo-experten.no22 97 42 97Rørlegger
990711224ABK Rørservice ASLarvikgate 43117TØNSBERGregnskap@abk.no33 31 19 80Rørlegger
982163706Rørleggermester Svein Olsen & Sønner ASv/Beitostølen Handelshus Øvrevegen 42953BEITOSTØLENpost@rorleggerolsen.no61 34 13 90Rørlegger
950496215VVS-Team ASVerftsgata 86416MOLDEpost@vvsteam.no71 21 53 90Rørlegger
934943848S.H. Nesbakk ASAlleen 216771NORDFJORDEIDgunnar@nesbakk.no57 86 30 30Rørlegger
985215642Hareid Rør & Interiør ASStrandgata6060HAREIDanne.karin@hareidror.no70 09 26 90Rørlegger
933322556Kjell Wangberg Larsen ASFlatholmvegen 176002ÅLESUNDpost@kwl.no70 12 13 14Rørlegger
945148462Mester-Rør AS Bademiljø KongsbergFløterveien 23617KONGSBERGasmund.brekke@mesterror.no32 72 52 60Rørlegger
977277388Rørleggeriet Os ASLandboden5200OSroer-oas@online.no56 30 09 37Rørlegger
975377784Rørservice VVS ASSmevika 3B7801NAMSOSrorservicevvs@vb.no74 27 18 00Rørlegger
978594085Namdal VVS-Teknikk AS7760SNÅSApost@namvvs.no74 15 11 99Rørlegger
941173675Jar-Tek Rør ASStrandalleen 21368STABEKKjartek@jartek.no67 11 37 11Rørlegger
850690162I.Brovold & Sønn ASSkjelvika6490EIDEjanarild@ibrovold.no71 29 65 07Rørlegger
988194751Nordstrand VVS AS6050VALDERØYAmindor@nordstrandvvs.no70 18 12 65Rørlegger
971226137Tokke Rørleggerforretning ASPostboks3886DALENpost@tokkeror.noRørlegger
839093322Knut Aarum ASHølandsvn 181860TRØGSTADpost@knutaarum.no69 82 65 62Rørlegger
935195152Rørleggeren ASPorsgrunnsvegen 3043740SKIENfirmapost@rorleggern.no35 91 35 00Rørlegger
963383169Oskar Nygaard ASSundeveien 37 /394552FARSUNDpost@oskar-nygaard.no38 39 00 44Rørlegger
963443811Flataker VVS AS6440ELNESVÅGENsvein.arild@flatakervvs.no71 26 60 30Rørlegger
971222964Karl Botolfsen VVS ASFyglev 538370LEKNESalf.stig@botolfsenvvs.no76 08 05 50Rørlegger
942032846Andersen & Sønn Rørleggerforretning ASJuvikflaten5323KLEPPESTØpost@rorandersen.no56 15 19 70Rørlegger
916577354Sør & Sør ASMælagt 223716SKIENpost@sorsor.no35 52 76 07Rørlegger
985207844Vedavågen Rør ASBleikmyrveien 424295VEDAVÅGENsverre@vedavagenror.no52 81 57 33Rørlegger
952960059Johansen Rør ASLigrend5594SKÅNEVIKsaniter@johansen-ror.no53 77 12 50Rørlegger
979610211Drammen Varme & Sanitær ASGamle Riksvei 49B3057SOLBERGELVAdrmvs@online.no32 87 02 01Rørlegger
970173897Lier RørleggerforretningVøyenvn. 291384ASKERkjelldammen@online.no48 11 11 14Rørlegger
994567845Midt-Norge VVS ASSluppenvegen 107037TRONDHEIMpost@mnvvs.no73 83 26 70Rørlegger
939084436Rørleggertjenesten ASEkerbergveien 3121166OSLOroerl@online.no/ tore@rorleggertjenesten.no22 28 90 98Rørlegger
975963764Rutle VVS ASSentrumsgården5782KINSARVIKnjrutle@online.no53 66 33 55Rørlegger
972412686Husevåg Rør ASGate 1 Nr. 776701MÅLØYpost@husevaag-ror.no57 85 10 44Rørlegger
983148387Røros VVS ASØra 287374RØROSpost@rorosvvs.no72 41 21 81Rørlegger
976765850Rørlegger Jonny Valle ASMarkveien 98400SORTLANDjonny@vallevvs.no76 11 30 90Rørlegger
916954913Tynset Varme & Sanitær ASElfengveien 3a2500TYNSETts@tynsetvarme.no62 48 33 50Rørlegger
919455314Haugnæss ASStrandveien 17224MELHUSfirmapost@haugness.no72 85 72 50Rørlegger
976282744Hagens Rørservice ASBreskebakke 322860HOVh-roersa@online.no61 12 27 72Rørlegger
933629015Bodø VVS J.Willumsen ASRønvikveien 608009BODØfirmapost@bodovvs.no75 54 99 90Rørlegger
985328366Harald Larsen Rørlegger ASSvartøya 10Moøya7291STØRENhavard@harald-larsen.no72 43 16 15Rørlegger
944550739Funksjonell VVS ASMartin Lingesvei 25692OSLOfirmapost@funksjonell-vvs.no23 38 00 01Rørlegger
817842712Ole Sivertsen ASFossegrenda 267038TRONDHEIMrorlegger@olesivertsen.no73 84 46 40Rørlegger
914057507Lyng & Løberg ASLiegate 253717SKIENbutikken@lyngogloberg.no35 58 84 50Rørlegger
947452517Oppdal VVS ASInge Krokansvei 15b7340OPPDALberit@oppdalvvs.no72 42 14 57Rørlegger
990741727Tung Rør ASRådhusveien 127100RISSApost@tungror.no73 85 54 60Rørlegger
941070345Bjørn Gregersen ASTomtegata 23183HORTENegil@bjorn-gregersen.no33 07 12 80Rørlegger
980243710Grenland Rør ASHovetbakken 63937PORSGRUNNfirmapost@grenlandror.no35 51 61 20Rørlegger
966509287Vann Varme & Sanitærmiljø ASSentrumsvegen 103550GOLfirmapost@vvsmiljo.no32 02 97 70Rørlegger
912681602Hjallum ASP.A.Heuchsgate 293770KRAGERØ084@vvsmottak.no35 98 13 75Rørlegger
934890868Martinsen & Brodahl ASSchweigaardsgate 58C656OSLOpost@martinsenbrodahl.no22 19 44 30Rørlegger
833627252Skår VVS ASSletteland6963DALE I SUNNFJORDove-jonny@skaar-vvs.no57 73 63 40Rørlegger
950101075Kviteseid Rørhandel ASDalanvegen 333850KVITESEIDpost@kviteseidrorhandel.no35 05 37 11Rørlegger
979336381Johnsen VVS ASStrandveien 117160BJUGNpostmaster@johnsen-vvs.no72 52 66 66Rørlegger
936860478Øivind Lystad ASIndustriveien 4B6517KRISTIANSUND Nstian.lystad@olystad.no71 57 25 10Rørlegger
981463862Brødrene Sæth ASStrandgaten 186301ÅNDALSNESlillejohn@online.no71 22 15 10Rørlegger
987662867Jens Petter Zetlitz ASBurotveien 23118TØNSBERGmona@zetlitz-as.no33 35 98 20Rørlegger
994572032Bjørgvin VVS ASHesthaugvegen 185119ULSETjan.erik.urhaug@vb.no55 38 23 00Rørlegger
934466152HAFS Elektro & Rør ASEidsnesfeltet6953LEIRVIK I SOGNpost@hafs-elektro.no57 78 89 00Rørlegger
976931084Apply TB AS Avd. Haugesund , BlikkÅrabrotsvegen 215515HAUGESUNDespen.bru@apply.no51 88 60 00Rørlegger
985335338Førde Elektro og Rør AS Avd. RørFirdavegen 166802FØRDEtom@forde-elektro.no57 72 39 90Rørlegger
963031130Andenæs VVS ASSt. Halvardsgt. 33C192OSLOfirmapost@andenes.no22 08 05 00Rørlegger
986964746Vegard Meisingset ASGrini Næringspark 31361ØSTERÅSinfo@meisingset.as67 53 21 61Rørlegger
841055942Klausen VVS Aut. RørleggerFabelfaret 9D1718GREÅKERKlausvvs@online.no69 12 90 00Rørlegger
916176333AS Staff & SønnerFredsvollvn. 12850LENApost@staffsonn.no61 16 04 10Rørlegger
951819174Notodden Rørleggerforretning ASTuvenbøygen 53676NOTODDENnotror@notror.no35 02 53 00Rørlegger
985548226Vestmar Rør ASDalaveien 11B3770KRAGERØpost@vestmarror.no35 98 04 55Rørlegger
933256391Langesund Rørlegger ASSkolegangen 13960STATHELLEpost@langesundror.no35 96 77 77Rørlegger
945873973Henriksen Rørleggerbedrift ASNarverødv. 323113TØNSBERGpost@henriksenror.no33 35 76 76Rørlegger
954966496Einar Sundsdal ASSekkebekksletta 44790LILLESANDeinar@sundsdal.no37 26 90 90Rørlegger
816795842VoldenTollefsen ASLindøyveien 64370EGERSUNDpost@voldentollefsen.no51 47 22 00Rørlegger
937298056OSV Sivertsen ASGamleveien 14018STAVANGERsvein@osv-sivertsen.no90 26 40 00Rørlegger
932241536Ragnar Svensen ASBoganesvn. 1144032STAVANGERpost@ragnar-svensen.no51 81 93 00Rørlegger
984799063Nærbø Rør og Elektro ASBjorhaugslettå 104365NÆRBØimk@nre.as51 79 37 00Rørlegger
939507213Sigmund Lothe ASSandesletta 164050SOLApost@lothe.com51 65 65 95Rørlegger
944007059Olav Mørner AS, Autorisert RørleggerfirmaHåsteins gate 105160LAKSEVÅGpost@rorlegger-morner.no55 34 09 33Rørlegger
953712709VVS Friden ASHospitalsgata 17012TRONDHEIMpost@vvsfriden.no73 99 19 00Rørlegger
996347958Ø. Uri & Sønn ASAuregata 196230SYKKYLVENbjorn@uri.no70 25 51 90Rørlegger
984047673Rørteknikk ASKirkeveien 47500STJØRDALrune.ohren@rorteknikk.com96 50 75 00Rørlegger