Nyhet for bedrifter!

Tjen penger på Boligmappa

Boligmappa vil belønne bedrifter som dokumenterer mange oppdrag gjennom en ny betalingsmodell. 

Bra for kunden - og bra for dere!

I løpet av høsten flytter vi gradvis bedriftskundene over fra nåværende lisensmodell til en modell der sluttkunde betaler for trygg opplasting og lagring av dokumentasjon i Boligmappa, og dere får en andel av summen som betaling for opplastingsjobben. 

Hensikten er å sikre at flest mulig oppdrag dokumenteres, slik at kunden har all nødvendig dokumentasjon på arbeid utført i boligen trygt oppbevart i Boligmappa. 

Slik fungerer modellen i praksis

1

Dokumenter oppdraget i Boligmappa

Last opp dokumentasjon i Boligmappa for sikker  oppbevaring for sluttkunden.

2

Legg til ny varelinje på kundens faktura

Dere viderefakturerer sluttkunde 248 kr for opplasting og trygg oppbevaring av dokumentasjon, på vegne av Boligmappa.

3

Få belønning fra Boligmappa

Dere får 10% av dokumentasjonsprisen som betaling for opplastningsjobben.

Modell oppsummert

  • Dere betaler 199 kr i fast månedsavgift, uavhengig av antall ansatte
  • Prisen for å dokumentere i Boligmappa er 248 kr per oppdrag, og summen viderefaktureres sluttkunde for trygg opplasting og lagring av dokumentasjon
  • Dere får 10% av dokumentasjonsprisen i belønning fra Boligmappa for opplastingsjobben

Alle priser er ekskl. mva. 

Bytt til ny modell nå!

—og tjen penger på Boligmappa fra i dag

Utvalgte kunder har fått muligheten til å bytte til den nye modellen allerede i dag. 

Ønsker dere å flytte deres bedrift nå, kan dere gjøre det her:

Spørsmål?

Har dere spørsmål eller ønsker dere mer informasjon om modellen, tar vi gjerne et møte. Legg inn informasjon under, så tar vi kontakt:

Endringer i avtalevilkår

Vi vil gradvis overføre bedriftskunder til ny modell fra og med 01.10.23. Ved overføring trer følgende endringer i vilkårene i kraft:

  • Fakturering går fra årlig til månedlig
  • Månedlig abonnementsbeløp er 199 kr
  • Dokumentasjonsbeløp for sluttkunde per oppdrag er 248 kr
  • Belønning til bedrift per oppdrag er 10% av dokumentasjonsbeløp
  • Mindre prisendringer kan forekomme

Øvrige vilkår er uendret.
Alle priser er ekskl. mva.