Fått e-post med beskjed om å oppdatere kontaktinfo? Det kan du også gjøre ved å klikke her

Boligmappa integrasjonspartner

ByggDok

Et digitalt verktøy som ivaretar gjeldende forskriftskrav til dokumentasjon.
Byggdok-logo

ByggDok sørger for at proffkunder, boligprodusenter og små/mellomstore entreprenører får all nødvendig dokumentasjon automatisk lagret og distribuert til ulike prosjekter. Tjenesten samler inn dokumentasjon fortløpende basert på innkjøp til prosjektet, og systematiserer relevant dokumentasjon til de ulike stadiene i byggeprosjektet. Når prosjektet skal overleveres lager ByggDok sluttdokumentasjon for hele bygget.

Inkludert i ByggDok har du tilgang til Nordens største stoffkartotek fra EcoOnline, ByggArchive. ByggArchive er et digitalt stoffkartotek med informasjon om farlige egenskaper og anbefalte vernetiltak for kjemikalier. ByggArchive er utformet etter myndighetenes krav til elektronisk stoffkartotek. ByggDok oppretter automatisk stoffkartotek for byggeplassen i ByggArchive. Stoffkartoteket holdes løpende oppdatert gjennom hele byggeperioden.

Få siste nytt først