Hvorfor bruke Boligmappa

Avhendingsloven

Endringene i avhendingsloven trer i kraft 1. januar 2021. Loven regulerer kjøp og
salg av eiendom.
De to viktigste endringene er:
1. Ikke lenger lov å selge en bolig «som den er», eller «as is».
2. Det skal mye mindre til for at kjøper kan kalle noe en mangel. Den nye
grensen er kun 10.000 kroner.
(Grensen per i dag er mye høyere, på omtrent 5 % av kjøpesum. Det tilsvarer for
eksempel omtrent 250.000 kroner for en bolig til 5 millioner)
Dette vil føre til at boligeiere i større vil grad etterspørre dokumentasjon på utført
håndverksarbeid. Uten denne risikerer de nemlig å få mindre igjen for boligen sin.
Takstmann, eller bygningssakkyndig som det skal hete fremover, pålagt å
kontrollere dokumentasjon fra håndverkere.
Boligmappa gjør det enkelt å laste opp dokumentasjon direkte til boligen du har
jobbet på. Boligeieren ser dokumentasjonen på boligmappa.no, og kan videre
velge å dele denne med bygningssakkyndig og eiendomsmegler.
Seriøsitetsstempel 
Boligmappa er ikke for alle. For å få tilgang settes det en rekke krav til seriøsitet:
– Fagkompetanse, minimum fagbrev.
– Selskapsform.
– Økonomi.
Boligmappa har nulltoleranse for svart arbeid. Over 4500 håndverksbedrifter innen alle
fag bruker Boligmappa i dag.

Markedsføring

Når du bruker Boligmappa legges ditt digitale visittkort igjen på boligen.
Visittkortet er tilgjengelig for dagens og fremtidige eiere i hele byggets levetid.
Det kan gjøre det enklere å få flere repeterende kunder.
Vi sender en SMS til kunden etter at du har dokumentert. Om boligen selges, vil
ny eier automatisk få et postkort fra din bedrift om at dere tidligere har utført
arbeid på eiendommen (tilgjengelig med Boligmappa Premium-lisens)
Digital dokumentasjon er god kundeservice, og en viktig del av kundereisen.

Kobling matrikkel og grunnbok

Man får tilgang til å laste opp dokumentasjon direkte på matrikkelen (gårds- og
bruksnummer i eiendomsregisteret). Dette betyr at dokumentasjonen er
tilgjengelig for dagens og fremtidige eiere. Dette skjer helt automatisk ved et
boligsalg, når boligen tinglyses.

Enkel dokumentasjon

Om dere ikke bruker et av disse systemene, kan man også bruke Boligmappas
frittstående nettportal bedrift.boligmappa.no

To måter å komme i gang

Boligmappa Basis
Boligmappa Basis gir deg muligheten til å dokumentere arbeidet digitalt – rett i
kundens boligmappe. Lisensen gir tilgang til å dokumentere så mye og ofte dere
ønsker, og det er ubegrenset antall interne brukere.

Boligmappa fungerer på alle typer bygg og eiendommer.

 • Ubegrenset bruk og lagring.
 • Fritt antall interne brukere.
 • Send dokumentasjon til boligbygg, næringsbygg og kommunale bygg.
 • Prosjektmodul.
 • Kobling mot matrikkel og grunnbok.
 • Integrert i 50 fagsystem, eller direkte gjennom Boligmappa Bedrift.
 • Bedriftens digitale visittkort legges igjen, og er tilgjengelig for dagens
 • og fremtidige eiere av eiendommen.
 • Tilfredsstiller regelverket

Boligmappa Premium – ekstra synlighet
Boligmappa Premium er for de som ønsker best markedsføringseffekt av
dokumentasjonsjobben.
Boligmappa Premium drar nytte av at man legger igjen digitale spor på
eiendommen, og bruker dette til å knytte kunden tettere til bedriften. Dette
gjøres gjennom å sende SMS til kunden hver gang dokumentasjon er sendt inn. I
tillegg sendes en e-post med bedriften som avsender, med eget oppsett på bilde
og logo. Når boligen selges vil ny eier motta et postkort med din bedrift som
avsender.

Boligmappa Premium gjør det lettere å bli boligens faste håndverker.

 • Ubegrenset bruk og lagring.
 • Fritt antall interne brukere.
 • Send dokumentasjon til boligbygg, næringsbygg og kommunale bygg.
 • Prosjektmodul.
 • Kobling mot matrikkel og grunnbok
 • Integrert i 50 fagsystem, eller direkte gjennom Boligmappa Bedrift.
 • Bedriftens digitale visittkort legges igjen, og er tilgjengelig for dagens og
 • fremtidige eiere av eiendommen.
 • Tilfredsstiller regelverket.
 • SMS og e-post sendes til kunde etter hver jobb
 • Postkort sendes til nye eiere ved eierskifte
 • Leietagerregisteret
 • Prioritert support

Boligmappa BASIS

fra 390,- /mnd.

Boligmappa Basis pakke for bedrifter

Boligmappa PREMIUM

fra 670,- /mnd.

Boligmappa Premium pakke for bedrifter