Gode grunner til å bruke Boligmappa

Dokumentasjon er blitt enda viktigere

Den nye avhendingsloven som regulerer kjøp og salg av fast eiendom har tredd i kraft. 

De to viktigste endringene i avhendingsloven er:
1. Det er ikke lenger lov å selge en bolig «som den er».
2. Det skal mye mindre til for at en kjøper kan kalle noe for en mangel. Den nye grensen som er innført er kun på 10.000 kroner, mens den tidligere var mye høyere.

Ber om dokumentasjon

Boligeiere vil nå i større grad etterspørre dokumentasjon på håndverksarbeid som er utført. Dersom dette ikke foreligger vil de risikere å få mindre igjen for boligen sin når den selges. Takstingeniører og bygningssakkyndige er også pålagt å kontrollere for dokumentasjon på arbeid som er utført. Når boligen en dag skal selges kan boligeieren enkelt dele sin boligmappe med bygningssakkyndig og eiendomsmegler. På denne måten blir salgsprosessen enda enklere og mer transparent.

Boligmappa gjør det enkelt

Å levere fra seg digital dokumentasjon er god kundeservice og en viktig del av kundereisen. Alle boligmapper er koblet direkte til matrikkelen (gårds- og bruksnummer i eiendomsregisteret) slik at dokumentasjonen følger boligen i hele byggets levetid.

Boligmappa gjør det enkelt å laste opp dokumentasjon direkte til de boligene du har jobbet på, og boligeieren har full oversikt over all sin dokumentasjon på Boligmappa.no så lenge de bor i boligen.

Boligmappa Basis

Boligmappa Premium

Boligmappa Basis

Boligmappa Basis lar deg dokumentere jobbene digitalt og direkte inn i kundens boligmappe. Denne lisensen gir tilgang til å dokumentere så mye og ofte dere ønsker.

Boligmappa Basis inneholder:

 • Ubegrenset bruk og lagring
 • Send dokumentasjon til boligbygg, næringsbygg og kommunale bygg
 • Prosjektmodul: Koble på underentreprenører
 • Kobling mot matrikkel og grunnbok
 • Integrert i 50 fagsystem, eller direkte gjennom Boligmappa Bedrift
 • Bedriftens digitale visittkort følger boligen, og forblir tilgjengelig for dagens og fremtidige eiere av eiendommen
 • Tilfredsstiller regelverket

Boligmappa Premium

Boligmappa Premium gjør det lettere å bli boligens faste håndverker ved hjelp av økt markedsføringseffekt. Denne lisensen drar nytte av at man legger igjen digitale spor etter en utført jobb, og bruker dette til å knytte kunden tettere til bedriften.

Vi sender SMS og egendesignet e-post til kunden hver gang dokumentasjon legges inn. Ved eierskifte sender vi postkort på vegne av bedriften til den nye boligeieren.

Boligmappa Premium inneholder:

 • Ubegrenset bruk og lagring
 • Send dokumentasjon til boligbygg, næringsbygg og kommunale bygg
 • Prosjektmodul: Koble på underentreprenører
 • Kobling mot matrikkel og grunnbok
 • Integrert i 50 fagsystem, eller direkte gjennom Boligmappa Bedrift
 • Bedriftens digitale visittkort følger boligen, og forblir tilgjengelig for dagens og fremtidige eiere av eiendommen
 • Tilfredsstiller regelverket
 • SMS og e-post sendes til kunde etter hver jobb.
 • Postkort sendes til nye eiere ved eierskifte
 • Leietakerregisteret
 • Prioritert support