6 av 10 opplever uenighet eller konflikt med håndverkeren sin

For kun 590 kr kan du sikre deg hjelp dersom du skulle havne i samme situasjon. Boligmappa introduserer nå en helt ny forsikring, i samarbeid med HELP Forsikring.

I 2018 hadde Forbrukerrådet nesten 3.000 henvendelser fra forbrukere i Norge knyttet til håndverkere. Den eneste kategorien som var mer konfliktfylt var bilkjøp.

Forsikringen vil gi deg trygghet i tilfelle det skulle oppstå feil eller mangler ved jobben som er utført, på et senere tidspunkt. Forsikringen er gyldig i 5 år, tilsvarende reklamasjonstiden satt i håndverkertjeneste-loven.

Når du forsikrer jobben får du:

  • 5 timer juridisk rådgivning knyttet til oppdraget pr. år fra HELPs advokater

  • Dekket inntil 100 000 kr i sakskostnader (advokatmekling) ved tvist med håndverkeren

  • Ingen egenandel ved bruk av inkludert rådgivning, og 3000 kr i flat egenandel ved tvistesaker*

* Minimumssum for tvistesak må være minimum kr 5000. Ingen øvre beløpsgrense.

6 av 10 opplever uenighet eller konflikt med håndverkeren sin

For kun 990 kr kan du sikre deg hjelp dersom du skulle havne i samme situasjon. Boligmappa introduserer nå en helt ny forsikring, i samarbeid med HELP Forsikring.

I 2018 hadde Forbrukerrådet nesten 3.000 henvendelser fra forbrukere i Norge knyttet til håndverkere. Den eneste kategorien som var mer konfliktfylt var bilkjøp.

Forsikringen vil gi deg trygghet i tilfelle det skulle oppstå feil eller mangler ved jobben som er utført, på et senere tidspunkt. Forsikringen er gyldig i 5 år, tilsvarende reklamasjonstiden satt i håndverkertjeneste-loven.

Når du forsikrer jobben får du:

  • 5 timer juridisk rådgivning knyttet til oppdraget pr. år fra HELPs advokater

  • Dekket inntil 100 000 kr i sakskostnader (advokatmekling) ved tvist med håndverkeren

  • Ingen egenandel ved bruk av inkludert rådgivning, og 3000 kr i flat egenandel ved tvistesaker*

* Minimumssum for tvistesak må være minimum kr 5000. Ingen øvre beløpsgrense.

6 av 10 opplever uenighet eller konflikt med håndverkeren sin

For kun 1890 kr kan du sikre deg hjelp dersom du skulle havne i samme situasjon. Boligmappa introduserer nå en helt ny forsikring, i samarbeid med HELP Forsikring.

I 2018 hadde Forbrukerrådet nesten 3.000 henvendelser fra forbrukere i Norge knyttet til håndverkere. Den eneste kategorien som var mer konfliktfylt var bilkjøp.

Forsikringen vil gi deg trygghet i tilfelle det skulle oppstå feil eller mangler ved jobben som er utført, på et senere tidspunkt. Forsikringen er gyldig i 5 år, tilsvarende reklamasjonstiden satt i håndverkertjeneste-loven.

Når du forsikrer jobben får du:

  • 5 timer juridisk rådgivning knyttet til oppdraget pr. år fra HELPs advokater

  • Dekket inntil 100 000 kr i sakskostnader (advokatmekling) ved tvist med håndverkeren

  • Ingen egenandel ved bruk av inkludert rådgivning, og 3000 kr i flat egenandel ved tvistesaker*

* Minimumssum for tvistesak må være minimum kr 5000. Ingen øvre beløpsgrense.

Få siste nytt først