Fått e-post med beskjed om å oppdatere kontaktinfo? Det kan du også gjøre ved å klikke her

Denne dokumentasjonen har du krav på fra rørleggeren


Feil og mangler knyttet til ombygging, renovasjon og enklere fornyelser av våtrom, eller manglende vedlikehold av disse, kan bli dyrt. Enten i form av direkte kostnader knyttet til vann og fuktskader, redusert oppgjør om en skade blir et forsikringsoppgjør, eller lavere salgspris pga. lav teknisk tilstandsgrad ved et boligsalg.

Uansett om du gjør arbeidet selv eller engasjerer håndverkere blir derfor dokumentasjon på arbeidet viktige verdipapirer. Husk å kreve dokumentasjon som en del av avtalen med håndverker.

Alle håndverkere som bruker Boligmappa er kontrollert for fagkompetanse, økonomi og selskapsform. Det betyr at en rørlegger som bruker Boligmappa er en seriøs fagperson.

Informasjon om firmaet:

  • Navn og organisasjonsnummeret på rørlegger-bedriften.
  • Navn på kontaktperson i bedriften.
  • Navn på eventuelle underleverandører og kontaktperson til disse.

Informasjon om utført arbeid:

  1. Beskrivelse av utført arbeid og bilder underveis fra prosessen.
  2. Informasjon om drift og vedlikehold (FDV).
  3. Produktoversikt over materialer og installerte produkter, inkludert leverandør/type (bruksanvisninger, produktdatablad osv) Dette er særlig viktig når det gjelder membran og våtromsplater.
  4. Dokumenter fra kommunen hvis tiltaket er søknadspliktig.

Husk også dokumentasjon ved enklere rørleggerarbeid, slik bytte av varmtvannsbereder, nytt blandebatteri, montering av vannstopper osv.

Ved store renoveringer anbefaler vi at bedriften du engasjerer som en del av tilbudet lager en prosjektplan i forkant av igangsettelse.

Få siste nytt først