,

Dette bør du sjekke på visning

Er du på boligjakt om dagen? Sjekk ut våre tips til hva du bør se etter på visning og gjør en tryggere bolighandel. Tall fra Forbrukerrådet viser at én av seks nordmenn sier tilstanden på boligen var dårligere enn de antok da de la inn bud. Med våre tips reduserer du sjansen for å kjøpe katta i sekken. God visningshelg!

 1. Les prospektet, egenerklæringen og taksten nøye
  Husk at en takst ikke er en tilstandsrapport, men en generell beskrivelse av tilstanden på boligen. Stol derfor ikke fullt og helt på denne, men pass på å stille spørsmål som kan avdekke mangler der taksten indikerer svakheter. Har badeværelset membran? Er arbeidet utført av fagfolk? Er arbeidet gjort etter Våtromsnormen? Om du mottar informasjon om boligen fra megler eller eier, som du ikke finner i taksten, er det lurt å be om å få dette skriftlig.
 1. Dokumentasjon
  Om det fremkommer fra prospekt, egenerklæring eller takst at det er utført arbeid i boligen, anbefaler vi å etterspørre dokumentasjon for dette. Er det utført arbeid på det elektriske anlegget så skal dokumentasjon/samsvarserklæring for dette foreligge. Skulle du kjøpe en bolig der dokumentasjonen mangler, risikerer du å måtte betale dyrt for en internkontroll av el-anlegget om det lokale Eltilsynet i ettertid skulle avlegge kontroll. Husk at bedrifter som har utført arbeid kun har plikt til å oppbevare denne dokumentasjonen i 5 år, og at det derfor er viktig å skaffe seg all dokumentasjon for arbeid utført i boligen. Det samme gjelder for arbeider utført av rørlegger.
 1. Fukt og fuktskader
  Baderommet er det dyreste rommet å pusse opp. Bruk derfor god tid på å se etter sprekker i fliser og fuger. Sopp i fugene i dusjen kan gi en indikasjon på at det er fukt på badet. Sjekk derfor også om badet er godt ventilert. Sett på kranene og se at vannet renner greit, og sjekk at det er riktig helling mot sluket. Dette kan du enkelt gjøre om du tar med deg en klinkekule på visning. Legg den på gulvet, og se om den triller mot sluket. Har du ikke klinkekule kan du gå rett på saken og slå på dusjen.Når du befarer kjøkkenet kan det være lurt å åpne kjøkkenskapene under vasken, og se om du der finner misfarging, eller om du kjenner mugglukt. Det er ofte her det kan oppstå en lekkasje.Har boligen kjeller bør du bruke nesen godt. Kjenner du lukt av fukt eller mugg? Forhør deg om dreneringen er god rundt huset. Det kan også være en fordel å se om takrenner er hele, og at de leder vannet bort fra grunnmuren.
 1. Oppvarming, energi og inneklima
  Går du på visning om vinteren kan det være enklere å se om boligen er godt isolert. Bare flekker på et ellers snøkledt tak vil gi en indikasjon på mangelfull isolasjon. Det er viktig å sjekke tilstanden på vinduer og vinduskarmer da dette er steder der energilekkasje ofte finner sted. Kan du kjenne trekk, er vinduene isolert, er karmene preget av fukt, eller finner du punkterte vinduer?Oppvarming er en av de største utgiftene i en bolig, og det kan derfor være lurt å forhøre seg om årlig strømforbruk. Har boligen alternative måter for oppvarming, eller er boligen en del av et sameie med sentralfyring?
 1. Elektrisk anlegg
  Spør om å få se sikringsskapet. Vær skeptisk om boligen har eldre skrusikringer, og ikke moderne jordfeilautomater. Det kan bli dyrt om det elektriske anlegget må oppgraderes, eller byttes i sin helhet. Om det det er utført arbeid på det elektriske anlegget, be om å få se dokumentasjonen for dette, og spør gjerne om det er utført kontroll av anlegget de siste årene. Samsvarserklæring skal finnes dersom endringer er utført etter 1.januar 1999.
 1. Pipe og ildsteder
  Har boligen peis eller vedfyrt ovn, er det viktig å stille spørsmål om når pipen sist ble inspisert, og om den da ble godkjent av feier. Du kan selv se etter sprekkdannelser og sotavleiringer. Monteringsanvisning skal foreligge for nyere ildsteder.
 1. Utendørs
  I tillegg til at det er viktig å sjekke om takrennene er i god orden, må du se etter sprukken maling, fuktskader, og avskalling fra mur. Sjekk vinduene nøye, og se etter råte og fuktskader.
 1. Tomt og solforhold
  Ta gjerne med deg et kompass på visningen for å sjekke solforholdene. Om du liker formiddagssol er balkong/uteplass mot sør supert. Vil du helst ha kveldssol bør du lete etter en bolig med vestvendt uteplass. Husk også at solen vil påvirke temperaturen i soverommene. Soverom mot nord vil gi svale rom, mens dem mot vest kan være varme om kvelden. Er du en morgenfugl som liker å våkne til solen, se etter soverom mot øst.Undersøk om det finnes reguleringsplaner for området. Kanskje vil et nytt nabobygg fjerne muligheten for kveldssolen. Det er også viktig å sjekke om tomten er egeneid, eller er det festetomt med årlige leieutgifter.
 1. Sameier og borettslag
  Er boligen en del av et sameie eller borettslag er det lurt å spørre om hvilket vedlikeholdsansvar som evt. gjelder, og hva av vedlikehold du vil bli ansvarlig for. Forhør deg også om hva som er inkludert i husleien (eks. fyring, varmtvann, kabel-tv, internett, vaktmestertjenester o.l.). Still spørsmål rundt driften av sameiet for å få en pekepinn på om sameiet har en god og fornuftig drift til beboernes beste.
 1. Støy og naboforhold
  Det er lurt å spørre megler om støyforhold. Er bygget fra 50-årene, må du regne med å høre naboen i større grad enn om bygget er av nyere dato. Hør også med megler om han kjenner til konflikter i nabolaget.