Byggkvalitetutvalget peker på Boligmappa

Byggkvalitetutvalger peker på Boligmappa.

Byggkvalitetutvalget skal vurdere tiltak for å sikre god kvalitet og seriøsitet i byggenæringen. Utvalget fikk sitt mandat av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og ledes av professor Nils-Henrik von der Fehr. Ekspertutvalget leverte sin innstilling 5. februar 2020. Byggkvalitetutvalget sin oppgave har vært å vurdere dagens system med Sentral godkjenning og det foreslåtte Seriøsitetsregisteret for ROT-markedet (dvs. enklere arbeid […]

Boligmappa nå tilgjengelig for 140 kommuner og fylkeskommuner

Tromsø broa fra luften

I samarbeid med IK-bygg er Boligmappa gjort lett tilgjengelig for 140 kommuner og fylkeskommuner i Norge. Utfører du håndverkertjenester på oppdrag for kommunen eller fylkeskommunen kan du gjøre samsvarserklæringen, sluttkontrollen, bilder og annen dokumentasjon tilgjengelig i Boligmappa, så vil dette rutes videre til IK-bygg og bli varslet til den som er ansvarlig for bygget. Det […]

Boligmappa med i Byggnett-strategi

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) offentliggjorde høsten 2014 sin strategi for fremtidens digitale byggesektor. Strategien er utviklet på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Direktoratet trekker frem boligmappa.no i strategidokumentet. På side 16 står det; «Boligmappa bidrar til seriøsitet. Seriøse aktører leverer «som bygget»-dokumentasjon til sin oppdragsgiver etter utført arbeid. Elektrobransjen er her et forbilde. Elektromontører leverer i dag samsvarserklæringer for utført arbeid.Bransjen […]

Spesialisten på eiendomsinformasjon

Ambita er i dag største eier i Boligmappa. Selskapet står bak en rekke sentrale løsninger som sikrer en effektiv og åpen bolighandel i Norge, og innehar eierskap i flere selskaper.

NEF: Boligmarkedet hjelper norsk økonomi ut av krisen

Boligen har stor betydning i de fleste husholdningenes privatøkonomi, og boligmarkedet er viktig for norsk økonomi. Boligmarkedet ser ut til å komme styrket ut av koronakrisen. Det er et gledelig paradoks i norsk økonomi.