Vi tester interessen for å kunne forsikre jobber utført i boligen

Håndverksforsikringen er under utvikling, og finnes dessverre ikke enda. Vi ønsker å tilby et forsikringsprodukt som gir verdi til boligeiere og brukerne av Boligmappa, og vi tester nå hvor stor interessen er.

Vi håper du har et minutt til å gi oss innspill på hva slags type jobb du var interessert i å forsikre, og hvor stor jobben var. Svarene er anonyme.

På forhånd takk for hjelpen!