Vi opplever for tiden tekniske problem som kan gjøre sidene ustabile. Vi jobber med å løse dette.

I forbindelse med salg av Norske boliger er det nye Avhendingsloven 2022

Eie

Dette bør du tenke på om du eier bolig i dag.

Selge

Dette er nytt for deg som skal selge bolig etter 1. januar 2022.

Ny avhendingslov har tredd i kraft fra 1. januar 2022

Slik kjøper du bolig
med ny avhendingslov

Den nye avhendingsloven, som regulerer kjøp og salg av fast eiendom, har tredd i kraft 1. januar 2022. Intensjonen er å skape en tryggere bolighandel med færre konflikter.

Kort fortalt, så skal selgere nå dokumentere boligen bedre, mens kjøperne må sette seg grundigere inn i boligens dokumentasjon.

De to viktigste endringene i ny avhendingslov:

  1. Det blir ikke lenger lov å selge en bolig «som den er», eller «as is».

  2. Det skal mye mindre til for at kjøper kan kalle noe en mangel. Den nye grensen er kun 10.000 kroner. (Grensen per i dag er mye høyere, på omtrent 5 % av kjøpesum. Det tilsvarer for eksempel omtrent 250.000 kroner for en bolig til 5 millioner).

Dette bør du passe på om du skal kjøpe bolig:

  • Den nye loven oppfordrer selger til å dokumentere boligen så godt som mulig. Det skal gjøre det vanskeligere å kjøpe katta i sekken.

  • Les grundig gjennom tilstandsrapporten, selgers egenerklæring og prospektet. Man kan ikke klage i etterkant på noe som det er opplyst om. Enkelte tilbyr digital egenerklæring der påstander om oppussing er koblet til dokumentasjon i Boligmappa, slik som Eiendomsmegler 1 og DNB.

  • I de nye tilstandsrapportene vil det nå være estimert kostnader for utbedringer av eventuelle mangler som takstmann (som nå skal hete bygningssakkyndig) har avdekket. Dette kan gi en pekepinn på kostnader man må regne med kommer etterhvert.

  • Selv om det nå skal betydelig mindre til for å kalle noe en mangel i etterkant, er det også tatt høyde for boligens alder og type. Knirk i gulvet i et 50 år gammelt hus er derfor ikke nødvendigvis en mangel.

  • Tjenesten VIRDI har en tjeneste med boliger som kommer for salg. Intensjonen er skape mer ro og mindre stress rundt bolighandelen.  

Eie

Dette bør du tenke på om du eier bolig i dag.

Selge

Dette blir nytt for deg som skal selge bolig etter 1. januar 2022.
Få siste nytt først