Flere tvinges til å kjøpe bolig sammen

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund Trenden om at flere kjøper sin første bolig sammen med andre øker. Nasjonalt må vi tilbake til 2017 for å finne en like høy andel samkjøpende førstegangskjøpere, viser fersk statistikk fra Norges Eiendomsmeglerforbund, Ambita og Samfunnsøkonomisk Analyse. Fra begynnelsen av 2022 fikk vi en klar økning i samkjøpene, og økningen var […]