Kan bli en joker for fremtidig boligverdi

Energieffektivitet vil de kommende årene seile opp som et avgjørende moment ved verdivurdering av boliger, mener Daniel Ø. Helgesen, administrerende direktør i Norsk takst. – Meglerbransjen har litt spøkefullt snakket om beliggenhet, beliggenhet og beliggenhet som de tre viktigste kriteriene for boligens verdi. Dette kan kanskje snart erstattes med beliggenhet, energieffektivitet og tilstandsrapport, antydet Helgesen […]

Nå henter takstmannen dokumentasjon direkte fra Boligmappa

Dokumentasjonen fra håndverkeren er en viktig del av takstrapporten. Na kan takstingeniørene hente ut informasjonen direkte fra din boligmappe. Det legger grunn for en mer korrekt vurdering av tilstand og verdi. Den nye avhendingsloven trådte i kraft i januar i fjor. Selger har nå sterke insentiver til å informere så grundig som mulig om boligen […]