Boligmappa med i Byggnett-strategi

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) offentliggjorde høsten 2014 sin strategi for fremtidens digitale byggesektor. Strategien er utviklet på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Direktoratet trekker frem boligmappa.no i strategidokumentet. På side 16 står det; «Boligmappa bidrar til seriøsitet. Seriøse aktører leverer «som bygget»-dokumentasjon til sin oppdragsgiver etter utført arbeid. Elektrobransjen er her et forbilde. Elektromontører leverer i dag samsvarserklæringer for utført arbeid.Bransjen […]